Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Tehnic “C.

Nenitescu”
Bd. Th. Pallady, nr. 26, sector 3, Bucuresti.
Prof. Ing. Mitroi Cerasela

PROIECT DIDACTIC

A. DATE GENERALE

Clasa: Clasa a 10-a C, Domeniul:,Resurse naturale si protectia mediului


Liceu ZI
Disciplina de invatamant:Metode si mijloace de măsurare şi control.
Tema lectiei: Măsurarea densităţii.
Tipul lectiei: Mixtă.
Durata lectiei: 50 min.
Locul de desfasurare: Laboratorul de analize fizico-chimice.

Arii de conţinut:
A1 : definiţia mărimii de măsurat (relaţii de calcul şi unităţi de măsură).
A2 : metode şi mijloace de măsurare a densităţii pentru lichide.

Obiectivele operaţionale ale lecţiei:


La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 : definescă corect densitatea.
O2 : scrie formula densităţii.
O3 : enumere metodele de determinare a densităţii.
O4 : determine densitatea unor lichide.

Metode de învăţământ folosite: conversatia, expunera, explicatia, experimentul.


Mijloace de învăţământ: substanţe chimice, ustensile de laborator, folii, planşe, fişe de lucru.
Bibliografie: programă, manual, culegere probleme, planificarea calendaristică, curs pedagogie.
B. DESFAŞURAREA LECŢIEI.

Nr. Conţinutul Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode de Mijloace de Forme de Timp
Crt. instruirii învaţământ învaţământ organizare (min).
a
activităţii.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Organizare  Face prezenţa elevilor. Preiau din sarcinile Conversaţia. Frontal. 3
a clasei  Pregăteşte elevii pentru propuse de profesor.
pentru activitaţile ce vor urma.
lecţie.  Pregăteşte materialele la mesele
de lucru.
 Verifică echipamentul de
protecţie.
2. Captarea Incearcă să trezească şi interesul Elevii răspund la Conversaţia. Frontal. 10
atenţiei elevilor punând întrebări referitoare întrebări. Problema-
elevilor. la lecţia anterioară: tizarea.
1. Ce tipuri de balanţe cunoaşteţi?
2. Care sunt criteriile de clasificare a
balanţelor?
3.ce fel de marime este masa?
4.Enumerati cateva reguli de
cantarire.
3. Comunica- Noul conţinut este Notează in caiet Expunere. Tabla Frontal. 2.
rea „Densitatea - Măsurarea titlul lecţiei si reţin
titlului densităţii”. obiectivele urmărite.
lecţiei şi a Prezinta obiectivele. Ascultă si urmăresc
obiectivelor cu interes cele spuse
de profesor.
4. Dirijarea  In ce categorie de marimi Elevii răspund. Expunere. Tabla Frontal. 15
învăţării. se incadreaza densitatea? Explicatie.

Densitatea este o mărime ce


exprimă raportul dintre masa m a
A1O1 substanţei date şi volumul ei V, Noteaza in caiet,
adică: ascultă si urmaresc
m expunerea.

V
kg
 
SI
m3
O2 Densitatea relativă este raportul
dintre masa m a unui volum V
dintr-o substanţă la temperatura T
şi masa mo a aceluiaşi volum V al
unui lichid de referinţă, care de
obicei este apă distilată la 4oC
(densitatea apei la diferite
temperaturi se ia din tabele).
Densitatea relativă se exprimă cu
următoarea relaţie:
m
 m
  V 
 o mo mo
Vo
5. Densitatea se determina prin Noteaza in caiet, Explicatia. Frontal 10
următoarele metode: ascultă si urmaresc Conversatia.  Folii
- cu ajutorul densimetrelor; expunerea. Experiment.
- cu picnometrul;
- cu balanţa hidrostatică;
- cu balanţa Mohr-Westphal.

A2O3 Densimetrele se mai numesc şi


areometre, sunt instrumente  Planşe
pentru determinarea densităţii
corpurilor în stare lichidă a
căror funcţionare se bazează pe
legile de plutire a corpurilor
(Legea lui Arhimede).
Părţile componete ale densime-
trului sunt:  Fişe de
1. tub cilindric; lucru.
2. cameră de lestare;  Ustensile
3. tijă cilindrică; din
A2O4 Pentru a determina densitatea Elevii primesc laborator. Grupe
unor lichide avem de parcurs ustensilele de laborator  Substanţe
următoarele etape: pentru determinarea chimice.
- lichidul de analizat se toarnă densitati cu densimetrul
într-un cilindru perfect curat; si cu picnometrul .
- se introduce areometrul în
lichid tinându-l de vârful tijei
până ce acesta începe să Elevii răspund la
plutească; întrebările puse de
- areometrul trebuie să stea profesor.
vertical în mijlocul cilindrului
fără să atingă pereţii sau fundul
acestuia;
- areometrul trebuie să plu-
tească fără oscilaţii verticale;
- se citeşte diviziunea de la
suprafaţa lichidului şi astfel se
6 află densitatea relativă a
lichidului de analizat.
- pentru mai multă siguranţă
operaţia se repetă
. Deteminarea densitati
lichidelor cu picnometru.
Picnometrele sunt vase de
sticla,precis etalonate si de
forme diferite.
Pentru determinarea densitati
lichidelor se cantareste
picnometrul gol impreuna cu
dopul,apoi picnometrul cu apa
distilata si in final picnometrul
cu lichidul de analizat.
6. Fixarea Profesorul pune următoarele Elevii răspund la Explicatia. Individual. 10
cunoştiinţelor întrebări: întrebări. Conversatia.
 Cum definiţi densitatea?
 Ce fel de mărime este densi-
tatea?
 Care este unitatea de măsură
în sistem internaţional?
 Prin ce metode putem
măsura densitatea?

Profesorul le înmânează Elevii completează fişa Fişe de lucru.


elevilor fişa de lucru. de lucru .