Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Textile și Poligrafie
Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie
Programul Design și Tehnologii Poligrafice

Lucrare de cercetare

Disciplina: Metode și mijloace de cercetare


Tema: Impactul culorilor și designului la ambalaje pentru lenjerie
intimă asupra vânzării sporite.

A efectuat: st.gr.DTP-151 Hașlak O.


A vereficat : conf. Univ. Cazac Viorica

Chișinau 2020
Tema: Impactul culorilor și designului la ambalaje pentru lenjerie intimă asupra
vânzării sporite.

Scopul lucrării: Studiul și formarea aptitudinilor de cercetare a unei probleme legate de


poligrafie.
Mersul lucrării:
 Întroducere
 1.Noțiuni generale privind cercetărilor
 2.Noțiuni generale privind termenului de ambalaj. Ce este un ambalaj și ce funcții și cerințe
i se impun.
 3.Influente social-estetice in istoricul ambalajelor
 Esteticul tehnic si stilistic a ambalajelor pentru lenjerie intimă
 Efectuarea sondajului de opinii –analiza percepției consumatorilor referitor la ambalaj
preferabil
 Concluzii
 Bibliografie.

Întroducere

1.Noțiuni generale privind cercetării.

Cercetarea reprezintă procesul de căutare sistematică, uneori accidentală, de


noi cunoștințe, desfășurată de regulă în cadrul disciplinelor academice de către cercetători.
Prin definiție, activitatea de cercetare se referă la rezultate privind sporirea cunoașterii, rezultate
care pot fi considerate noi numai dacă sunt recunoscute ca atare pe plan internațional. În caz
contrar, nu poate fi vorba de o activitate de cercetare, ci de documentare.
Uneori, se face o confuzie între diseminarea rezultatelor cercetării (care se face în principal prin
publicații științifice) și popularizarea în mass-media a rezultatelor [1]wikipedia
Conform definiției dată în enciclopedie [2] cercetarea este un proces activ şi
sistematic pentru a descoperi, interpreta sau revizui fapte, evenimente, comportamente
sau teorii, sau să facă aplicațiile practice cu ajutorul unor astfel de fapte, legi sau teorii.

UTM
Mod Coala № document Semnatura Даtа
.
Efectuat Haslak O. Litera. Coala Coli
Vereficat L.u.Cazacu V
Consultant
Cont.norm. UTM Gr.DTP-151
Aprobat
Formele cercetării științifice
A. După scopul urmărit:
• fundamentală: generalizarea teoretica, construcția sau reconstrucția teoretica;
• aplicativă: căutarea de soluții practice pe baza teoriei;
• predictivă sau de simulare: propune combinații, evoluții, folosește structuri formale pentru a
anticipa;
• experimentala: caută explicații si soluţii pe baza de reproducere in laborator a condițiilor
reale.

B. În funcție de modul de realizare :


• descriptivă – prin identificarea şi relatarea faptelor sau evenimentelor ;
• explicativă – prin căutarea si obținerea de relații cauzale, logice sau stocastice;
• fundamentală – prin generalizare şi construcție teoretică;
• aplicativă –rezolvarea unor probleme concrete ale practicii prin recurs la explicații si
soluţii furnizate de teorie (cercetare anterioara fundamentala sau experimentala).

C. În funcție de caracter :
• pură – construcție sau reconstrucție, dezvoltare teoretica
• aplicată – căutare de soluţii concrete pentru probleme practice
• acțiune: propunere de schimbare

Construirea şi realizarea proiectului de cercetare


•.Problema de cercetat
• Proiectul de cercetare
• Etapele cercetării științifice
• Testarea inițiala a proiectului

Problema de cercetat
• Problema: dificultate, situație instabilă, întrebare, îndoială etc. pentru care se caută
soluţii, răspunsuri, decizii, modalități de depășire…
• Enunț problema: formularea explicita a situației, cazului, circumstanțelor si întrebării
• În economie: dominant o anumită cerere şi, posibil, o anumită revelație sau construcție a
spiritului cercetătorului.
Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
Planul şi structurarea documentelor de cercetare:
• problematizare ;
• conceptualizarea;
• operaționalizare;
• alegerea şi justificarea unei strategii;
• planificarea operațională ;
• realizare ;
• validare.

2.Noțiuni generale privind termenului de ambalaj. Ce este un ambalaj și ce funcții și


cerințe i se impun.
Ambalajul se defineşte ca un mijloc (sau ansamblu de mijloace) destinat să cuprindă sau
să învelească un produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protecția temporară din
punct de vedere fizic, chimic, mecanic, biologic, în scopul menținerii calității şi integrității
acestora în stare de livrare, în decursul manipulării, transportului, depozitării şi desfacerii până la
consumator sau până la expirarea termenului de garanție.
Operația de ambalare este un procedeu sau o metodă prin care se asigură, cu ajutorul
ambalajului, protecția temporară a produsului în timpul manipulării, transportului, depozitării,
vânzării, contribuind la înlesnirea acestora, până la consumare sau până la expirarea termenului
de garanție.
2.2. Funcțiile ambalajelor Considerat de multe ori fără importantă, ambalajul este însă un
produs indispensabil tranzacțiilor comerciale datorită rolului şi funcțiilor pe care le îndeplinește.
În tarile cu tradiție în domeniul ambalajelor, acesta este considerat ca fiind parte integrantă
a produsului de înaltă calitate.
Ponderea costului ambalajelor în costul total al produselor nu este de neglijat, fiind
cuprinsă între 5 şi 15 %, iar în cazul produselor de lux, poate ajunge până la 30 – 50 %.
Ambalajul a devenit indispensabil în circulația tehnică a mărfurilor. În prezent se apreciază
că cca. 99 % din mărfuri sunt ambalate într-un mod sau altul. Principalele funcţii pe care trebuie
să le îndeplinească ambalajele sunt:
Funcția de conservare şi protecţie a produselor
Funcția de transport – manipulare – depozitare
Funcția de promovare a produselor şi informare

2.3. Cerințe de calitate impuse ambalajelor


• să fie comod în utilizare, adică să aibă o formă care să-i permită o mânuire ușoară
• să poată fii închis şi deschis cu ușurință;
• să conțină o cantitate de produs potrivită;

Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
• să aibă o masă proprie cât mai mică ;
• să nu fie toxic;
• fără miros, gust propriu;
• rezistență mecanică ridicată;
• impermeabilitate față de gaze, praf, grăsimi
• compatibilitate față de produsul ambalat ;
• să permită sau nu ( după caz ) pătrunderea radiațiilor luminoase;
• forma , grafică atractive .

3.Influente social-estetice in istoricul ambalajelor

Realizarea unui ambalaje necesită cunoștințe de design industrial, cunoștințe de estetică şi


cunoștințe legate psihologia de cumpărare.
Estetica studiază: frumosul natural, armonia ambientului, aspectul obiectelor în strânsă
legătură cu utilitatea lor, formele de comunicare vizuală, dar mai ales creațiile artistice. Prima
personalitate care s-a ocupat de estetică a fost germanul Alexander Baumgarten (1714 – 1762)
care afirmă existenţă mai multor tipuri de frumos: frumos natural, frumos artistic, la care se
adaugă în prezent frumosul industrial.
Frumosul industrial – extinde noțiunea de frumos la obiectele rezultate în urma activităților
de producție; realizarea frumosului industrial se face cu ajutorul design-ului şi a esteticii
industriale.
Estetica industrială este un proces de implicare a artei în realizarea produselor industriale;
ea cuprinde: elemente de proiectare, de teorie a formelor, de teorie a culorilor, de sociologie a
gusturilor.
Designul are ca principală semnificație procesul de concepere şi proiectare a formelor
produselor legate de utilitatea şi funcționalitatea lor. Când noțiunea se referă produsele
industriale se utilizează termenul design industrial “termen contemporan ce desemnează
ansamblul de concepții şi procedee vizând proiectarea estetică a obiectelor de uz practic”.
(Dicționarul de artă, 1995)
Pentru ambalaje, elementele particulare ale esteticii sunt considerate: forma, desenul
(grafica), culoarea, simetria, armonia şi contrastul.
4.Esteticul tehnic si stilistic a ambalajelor pentru lenjerie intimă

4.1Armonia şi contrastul ambalajelor.


Armonia este o categorie estetică complexă, ce include parțial sau total, celelalte
proprietăți estetice, având ca scop prezentarea ambalajului produsului sub formă atrăgătoare
care, însă, să sugereze şi utilitatea şi funcționalitatea lui. Armonia este considerată ca efect al
frumosului.
Contrastul este o categorie estetică ce se referă la variație, constituind un element ce
stimulează percepția. Contrastul înlătură monotonia şi conferă unicitate ambalajului. Prin
utilizarea contrastului se urmărește obținerea unui efect pozitiv, de evidențiere a unor elemente
constitutive ale ambalajului.
Contrastul poate fi:
– Contrast cromatic rezultat din combinația a mai multor culori contrastante
– Contrast al formei rezultat din îmbinarea de forme diferite, de exemplu variații de
diametru
– Contrast de materiale, dacă ambalajul este realizat din combinarea de materiale de
ambalare diferite.

Culoarea – element estetic definitoriu în ambalarea mărfurilor. Culoarea apare ca unul din
cele mai importante elemente ale esteticii. Din cele mai vechi timpuri, omul s-a folosit de
culoare, i-a atribuit cele mai interesante semnificații şi chiar puteri magice, dar cercetarea
științifică a culorilor începe abia în secolul al XVII-lea şi va lua o amploare deosebită în secolele
următoare, o dată cu dezvoltarea industriei coloranților, industriei textile şi pielăriei,
construcțiilor etc.
Disciplina care studiază astăzi teoria şi practica culorii poartă numele de cromatologie.
Actualmente, culoarea folosită adecvat este un element esențial ce defineşte valoarea estetică a
produselor industriale. Privită din punct de vedere estetic, culoarea este o caracteristică de mare
importantă în cadrul procesului de înnoire şi diversificare a gamei sortimentale de ambalaje.
Acest lucru se datorează efectelor fiziologice şi psihologice pe care culorile le au asupra
oamenilor. Astfel, culorile calde (roșu, portocaliu, galben) sugerează apropierea în spațiu,
determină o ușoară creștere a presiunii sangvine şi intensificarea respirației. Culorile reci
(albastru, verde, violet) dau impresia de depărtare, duc la scăderea presiunii sangvine şi provoacă
o stare de depresie, de descurajare. Factorii care influențează aprecierea culorilor sunt:
compoziția şi intensitatea luminii, fondul şi structura suprafeței.
Astfel, la lumina becului cu incandescență, galbenul se vede mai intens, roșul mai deschis,
iar albastrul mai întunecat.

La lumina solară culorile se văd mai palide şi albicioase;


la scăderea intensității luminii, culorile se percep mai greu, unele din ele nu se mai pot
observa sub un anumit prag al intensității luminoase.
Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
Prima culoare care „dispare” este roșul, apoi galbenul. Pe un fond închis (gri, negru),
culorile deschise apar foarte clar; pe un fond albastru, produsele de culoare roșie se văd galben-
portocalii.
Când structura suprafeței este netedă, lucioasă, culorile devin mai luminoase, iar când
structura suprafeței este aspră, culorile se văd mai întunecate. Preferința pentru culori este
condiționată nu numai de legi ale percepției, ci şi de convingeri şi de predilecții personale.
În afară de valoarea afectivă, deoarece toate produsele cumpărate sunt colorate, culoarea
are şi o mare valoare economică. În consecință, pe lângă simbolul de marcă, culoarea constituie
cu siguranță al doilea element de importantă în identificarea ambalajului în context internațional.
Galbenul pentru Kodak, culoarea roșie pentru Coca-Cola sau albastrul pentru Gauloises au
o pondere majoră (uneori peste 50%) din imaginea mărcii. Culoarea este unul din cele mai
importante mijloace pe care-l dețin designerii pentru a face din ambalaj o unealtă efectivă de
comunicare.
Dar înainte de a decide folosirea unor culori, trebuie să se cunoască efectul acestora şi
mecanismul perceperii lor. Culoarea ambalajului face un produs mai mult sau mai puțin agresiv,
mai feminin sau mai masculin, mai ieftin sau mai scump, mai călduros sau mai rece.
De la alegerea unei culori pentru caracteristicile sale intrinseci trecem la cea care va fi
condusă de o grijă determinată: aceea de a vinde, prin care facem un pas important, intervenind
cu o motivare.
Culoarea va fi un element de vânzare, impunându-se mai întâi alegerii cumpărătorului prin
seducția sa. Fabricantul a simțit această valoare şi o utilizează din ce în ce mai mult pentru
scopurile sale comerciale. Culoarea este astfel o necesitate vitală, peste tot ea își revendică
drepturile. Obiectele prezentate într-un magazin trebuie să atragă şi să rețină atenția, trebuie să se
impună mai întâi privirii, pe urmă minții prin aspectul lor, adică prin formă şi culoare. Este foarte
dificil a prescrie reguli de folosire a culorilor în domeniul ambalajelor, reguli care, de altfel, par
să nu existe. Se poate admite şi trebuie reținut faptul că anumite culori (gri, maro) sunt cel mai
des defavorabile sau că anumite culori permit diferențierea articolelor de lux față de celelalte:
violetul, carminul, purpuriul.
Mai sigur este faptul că anumite culori nu trebuie recomandate pe anumite piețe unde, din
anumite motive de tradiție, cultură, religie sau politică, nu favorizează desfacerea. Astfel, în
China nu se pot vinde obiecte albe căci este culoarea doliului, a tristeții, a morții.
Albastrul este culoarea supărării, dar ambele culori sunt apreciate în Grecia. Chinezii însă
admit un raport între culori şi organele corpului: pancreasul şi glanda renală sunt sub semnul
violetului, ficatul al indigoului, organele nutriției al verdelui, inima şi creierul al galbenului,
sistemul nervos al portocaliului.
În Pakistan, Israel, Venezuela, culoarea galbenă nu este simpatizată. În SUA, roșul este
simbolul curățeniei, în timp ce englezii sunt de părere contrară.
În Suedia, albastrul simbolizează bărbăția, în timp ce în Olanda el simbolizează
feminitatea. În Italia, ţara însorită, roșul este culoarea preferată, în timp ce în Anglia, Suedia,
Olanda se preferă albastrul şi auriul.
Culoarea cea mai vizibilă este galbenul auriu, urmează roșul şi verdele. Albastrul închis,
griul şi marinul sunt cel mai puțin capabile de a crea un apel. În concluzie, alegerea culorii unui
ambalaj trebuie să se facă în funcție de natura obiectului, de locul de vânzare preferențial şi de
Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
clientela medie. Sunt câteva lucruri evidente şi care nu trebuie scăpate cu vederea. Mai întâi,
culoarea este înainte de orice o senzație, ea presupune o stare de spirit, provoacă o reacție
imediată a organismului şi psihicului. Primul rol al ambalajului va fi acela de a atrage atenția. Se
va alege deci culoarea suficient de vizibilă, ținând cont de faptul că produsele stau alături de cele
concurente, nu sunt niciodată izolate, iar produsele care le înconjoară sunt la fel de colorate şi
concepute în același scop.
Orice armonizare insuficientă între forma şi culoarea produselor are repercusiuni deosebite
în viața oamenilor. S-au făcut studii interesante asupra modului în care consumatorii preferă să
fie colorate produsele. S-au obținut rezultate care relevă faptul că preferințele pentru anumite
culori diferă după vârstă, ocupație, regiune, tradiții chiar şi aspecte legate de educație. Orice
rezolvare superficială, care nu ţine seama de destinația produsului, zona geografică de folosință
etc. generează pagube materiale şi spirituale atât în cadrul producției cât şi al consumului.
Efectele culorilor la consumatori
Roșul este o culoare care atrage privirea, reține atenția. El simbolizează forța, pasiunea,
sugerează forță şi vigoare, îndeamnă la acțiune şi dinamism. Dar roșul trebuie folosit cu multă
atenţie. Un roșu prea închis, sângeriu sau purpuriu, poate provoca agitație necontrolată şi chiar
stări depresive. Un exemplu foarte relevant în care s-a folosit culoarea roșie cu un efect garantat
este cel al firmei Coca-Cola. Recunoaștem cu toții culoarea inconfundabilă a emblemei Coca-
Cola care este de un roșu intens, nu foarte deschis, dar nici închis, o culoare care inspiră tinerețe
şi bună dispoziție. Produsele gen cafea, ciocolată, băuturi revigorante (Red Bull) se folosesc des
de culoarea roșie şi de semnificațiile ei.
Portocaliul înviorează, dă impresia de curățenie şi intimitate. Portocaliul este o culoare
caldă, stimulatoare emotiv, ea mărește sociabilitatea şi favorizează comunicarea.
Verdele este în general o culoare tonică, dar şi cea mai pretențioasă şi ambiguă dintre
culori. Verdele este asociat cu prospețimea, este culoarea ecologiei, de aceea este folosit des la
produsele de curățenie. Verdele pal dă impresia de delicatețe, un verde auriu sugerează energie,
verdele gălbui – oboseala, iar verdele închis boală şi deprimare. Se folosește în general la
produsele care conțin multă clorofilă sau alte vegetale. (iaurtul Activia, care conține germeni de
grâu şi fibre vegetale)
Rozul pal indică feminitate şi delicatețe. Un roz mai accentuat dă impresia de intimidate şi
distincție. Această culoare se folosește în general în ambalarea produselor alimentare pentru
copii, a dulciurilor şi a cosmeticelor.
Galbenul este o culoare tinerească, un galben-măsliniu sugerează însă descompunerea şi
deprimă. Galbenul este des folosit pentru că este o culoare de semnalizare, folosită şi în semnele
de circulație. Îl întâlnim pe bulinele de preț recomandat sau când este vorba de preturi speciale
(2,5l la preț de 2l). În combinație cu roșu sau negru se realizează acel contrast menit să atragă
atenția asupra unei promoții sau reduceri de preț. “M”-ul galben cu design special este distinctiv
pentru lanțul de magazine Mc'Donald. Alegerea este inspirată pentru orice fast-food, pentru că
galbenul nu numai că este o culoare care avertizează, dar are rol şi în ameliorarea digestiei.
Albastrul deschis este culoarea seninătății şi liniștii, dar albastrul prea închis poate fi
deprimant.
Negrul este culoare de doliu, dar când este șlefuit şi i se da luciu poate sugera foarte bine
eleganța şi distincția.

Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
Bronzul este o culoare universală simbolizând solidaritatea şi durabilitatea. El nu este
niciodată vulgar sau brutal.
Argintiul este folosit în industria alimentară mai ales la produsele dietetice, cum ar fi
băuturile light, fără zahăr.
Albul combinat în special cu albastru, dă impresia de prospețime şi puritate. Această
culoare este mai ales folosită în cazul produselor lactate pentru a sugera un produs igienic şi
proaspăt.
Alte culori folosite pe ambalajul acestor produse au rolul de a elimina monotonia şi sunt de
regulă în nuanțe pastelate.
Există şi culori “nobile”, cum ar fi auriul, argintiul, purpuriul, albastru închis intens, care
de regulă indică nivelul Premium al unui produs.
Violetul – tot o culoare nobilă - este cel mai puțin indicat pentru semnalizarea unui produs
pentru că – spun cei care au studiat efectul culorilor - el este agreat doar de persoanele care au
atins un anumit nivel spiritual, este o culoare prea rafinată pentru publicul larg.

4.Efectuarea sondajului de opinii –analiza percepției consumatorilor referitor la ambalaj


preferabil.

Determinarea culorilor și designului la ambalaje pentru lenjerie intimă asupra vânzării


sporite, a fost si răspunsul consumatorilor, care au participat la sondajul cu referință.
Cercetarea s-a focusat pe culorile, formele, materialul folosit la fabricație, folosite pe
ambalajul de lenjerie intimă. .Rezultatele cercetării au fost folosite pentru a determina ce fel de
ambalaj ar prefera pentru lenjerie intimă, astfel încât să îi ajute pe designeri şi pe specialiștii din
marketing să aleagă cea mai potrivit design al ambalajului, în momentul transmiterii mesajului
publicului lor țintă.
Din totalul circa de 100 de persoane grupul era format din 43% femei şi 57 % bărbaţi.55%
s-au identificat ca lenjerie intimă se procura mai des.
Cercetarea a fost condusă în internet, pe diferite platouri publice şi fiecare participant a
primit atâta timp cât a avut nevoie să își rezolve chestionarul.
Întrebările puse consumatorului în cadrul sondajului.
 Cât de des procurați produse de lenjerie intimă?
 Este important pentru D-ră ambalajul în care se vinde lenjeria?
 Sub ce formă ați dori să fie ambalată lenjeria?
 Ați dori ca ambalajul în care a fost procurată lenjeria să fie folosit în continuare și
în alte scopuri?
 Ce informație preferați ca ambalajul să conțină ?
 Câte bucăți vă permiteți să procurați pentru o dată?
 V-ar plăcea să aveți un set de lenjerie prevăzut pentru cadou?
 Cât ați fi dispuși să achitați pentru un set de lenjerie?
 Ce vârsta aveți?
 Ce sex aveți?
Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
 Unde locuiți?
 Studiile.

Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
În urma analizei sondajul s-a determinat, că cerințele utilizatorului față de ambalajul pentru
lenjerie intimă, au respondenta, sau preferințe, sau cerințele generale față de procurarea
produsului dat.
Majoritatea consumatorilor procura această lenjerie, o dată la jumătate de an (40% ).
Sunt mai mulți decât ceilalți care cumpără în fiecare lună, dar totuși cumpără.
Forma și designul cutiei e foarte importantă pentru cumpărători.
La întrebarea: ”Sub ce formă doriți să fie ambalajul lingerie?”, ei au răspuns precum , că
doresc sa fie cutie cartonata (73%).
Majoritatea nu să folosească cutia în alte scopuri.
lumea dorește să procure un set de lenjerie, dar nu o bucată și ar fi dispuși să achite până la
250 lei, pentru un set de lenjerie intimă.
Majoritatea dorește să cumpere lenjerie intimă femei cu vârsta intre 57-42ani ; bărbați cu
vârsta intre 44-56ani .
32%, considerați partea majora a cotei, ar plăti pentru un set de lenjerie, nu mai mult de
250 lei
68% din cei care au răspuns la chestionar sunt de la oraș.
Despre informații de pe ambalaj, circa 58% ar dori sa fie cu minimă informație pe ambalaj.
Referitor la culoare, mai mulți ar dori un ambalaj alb ori negru, dar este mai în voga alb .

În final luând in considerație cercetările științifice si rezultatele sondajului de preferințe ale


utilizatorilor, putem face lucrările de design ale ambalajelor pentru lenjerie , folosind aceste date
ca un punct de concepere a viitoarelor ambalaje.

Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
Mai jos Vă propun la atenția D-ră cel mai reușit din punct de vedere al meu, ambalaj de
lenjerie intima, pentru dame.

Concluzii:
Reieșind din toată lucrarea, am constat ca, pentru a elabora un proiect de ambalaje, avem nevoie
de o gamă larga de cunoștințe ,care fiind folosite, putem să proiectăm diferite ambalaje și alte
obiecte poligrafice, precum și eticheta, reviste, buclete, cârti, pliante, etc.
Bibliografie:
Surse tipărite:
Craig Kunce, How does color affect consumer response, Saint Mary’s University of Minnesota,
April 2008
Shun Yin Lam, „The Effects of Store Environment on Shopping Behaviours: A critical Review”,
Directory Journal, 2001
Alte surse digitale si articole:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cercetare

Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..
https://www.studocu.com/en/document/academia-de-studii-economice-din-bucuresti/marketing-
marketing/lecture-notes/definitii-specifice-domeniului-cercetarii-stiintifice-si-dezvoltarii-
tehnologice/2296346/view

Marney, J.Coloring consumer purchasing patterns. Marketing Magazine, 16 Septembrie 1996


http://www.jstor.org
.Andrew J.Elliot and Markus Maier, Color and Psychological Functioning, University of
Rochester and University of Munich, Munich, Germania, Octombrie, 2007
http://www.ebscohost.com
June Campbell „The Psychology of Color in Marketing”
Color Marketing Group, „The profit of Color”, Color experts from the Color Marketing Group
share their success stories, http://www.colormarketing.org
Diana Boicescu,Culorile care vand,14 Aprilie,2005
http://www.wall-street.r

Coala

Mod Coala. № document Semnatura Даtа


..