Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE LECŢIE

(PROIECT DIDACTIC)

Profesor: Romeo Alexandru Oprea


Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu” Mizil
Clasa: a IX a A TEME ŞI OBIECTIVE
Efectivul: 30 elevi Tema 1. Alergare de viteză
Data: 25.09.2004-11-03 Obiective: Pasul lansat de viteză – consolidare
Loc de desfăşurare: Teren handbal Tema 2. Handbal
Materiale necesare: Obiective: Aruncarea la poartă din săritură – fixare
- mingi handbal cu accent pe ducerea braţului înapoia şi deasupra
- plase porţi capului
- cronometru
- fluier

Veriga şi durata Conţinutul Dozare Formaţii Observaţii


de lucru
1. Organizarea - Adunarea şi raportul 30 secunde Linie pe un
colectivului de - Controlul echipamentului 60 secunde rând
elevi (2 minute) - Anunţarea temelor lecţiei 30 secunde
2. Pregătirea orga - - Mers 15 m. Coloană
nismului pentru - Alergare cu pendularea gambelor la şezută 1Diagonală câte unu
efort (10 minute) - Mers pe vârfuri cu braţele ridicate 20 m.
- Alergare cu pendularea gambelor la şezută 1D
- Mers pe călcâie braţele la spate 20 m.
- Joc de gleznă 1D
- Mers pe partea externă a labei piciorului 1Lungime
- Alergare cu genunchii sus 1D
- Mers cu respiraţie 1L
- Alergare cu genunchii sus 1D
- Mers cu respiraţie 1L
- Alergare cu pas adăugat 1D
- Mers pe partea internă a labei piciorului 1L
- Alergare cu pas adăugat 1D
- Mers cu respiraţie 1L
- Pas sărit 1D
- Mers cu respiraţie 1L
- Joc de mişcare “Capra vie “ 1 lăţime
3. Influenţarea Complex individual Coloană de
selectivă a apara- 1. Stând depărtat mâinile pe şold: rotirea 60 secunde gimnastică
tului locomotor (10 capului spre stânga(3x), apoi spre câte şase
minute) dreapta(3x)
2. Stând depărtat mâinile pe şold: extensie cu 60 secunde
arcuire a capului(1-2), îndoire cu arcuire
spre înaite(3-4), îndoire cu arcuire stânga(5-
6) şi îndoire cu arcuire dreapta(7-8).
3. Stând depărtat mâinile deasupra capului: 60 secunde
extensia trunchiului cu arcuire(1-2), îndoire
a trunchiului cu arcuire(3-4).
4. Stând depărtat mâinile la ceafă: răsucire cu 60 secunde
arcuire a trunchiului spre stânga(1-2),
răsucire cu arcuire a trunchiului spre dreapta
(3-4).
5. Stând depărtat o mână pe şold calaltă 60 secunde
coroană deasupra capului: îndoire cu arcuire
a trunchiului spre stânga(1-2), apoi spre
dreapta(3-4).
Veriga şi durata Conţinutul Dozare Formaţii Observaţii
de lucru
3. Influenţarea 6. Stând depărtat mâinile pe şold: Rotiri ale 60 secunde Coloană de
selectivă a apara- trunchiului spre stânga(3x) şi spre dreapta gimnastică
tului locomotor (10 (3x). câte şase
minute) 7. Fandări cu 6-7 arcuiri pe piciorul stâng şi 60 secunde
apoi pe piciorul drept.
8. Sărituri cu genunchii la piept (10x) 60 secunde
4. Pasul lansat de Se pune accentul pe creşterea treptată a vitezei, Coloană de
viteză (10 minute) până la atingerea valorii maxime a acesteia gimnastică
- Alergare accelerată cu atingerea intensităţii de câte şase
4/4 (100%)iar apoi decelerare pe distanţa de 20 –
30 m. 4 – 6x
- Se va folosi startul de sus
- Se va pune accent pe ducerea energică a
braţelor pe lângă corp.
- Alergarea se va efectua numai pe pingea
(vârfuri).
5. Aruncarea la - Se vor repeta pentru obişnuirea cu mingia toate 5 minute Suveică
poartă din săritură tipurile de pase învăţate:
(15 minute) - oferită
- cu două mâini de la piept
- cu două mâini de jos
- cudouă mâini de deasupra capului
- zvârlită de la umăr
- pasa din săritură
- La pasa din săritură se va pune accent pe Suveică
ducerea braţului de aruncare înapoia şi deasupra
capului
- De la pasa din săritură se va trece la aruncarea 5 minute Coloană
la poartă din săritură de pe posturile de centru, câte unu
inter stânga şi inter dreapta.
- Joc cu temă: golul marcat dintr-o aruncare din 5 minute Pe echipe
săritură se punctează dublu. Apărarea va juca în
sistem 6:0 iar atacul în sistem 5:1.
6. Revenirea orga – - Mers cu respiraţie 40 secunde Pe tot
nismului după efort - Mers cu scuturarea membrelor superioare şi 40 secunde terenul
(2 minute) inferioare
- Exerciţii de relaxare 40 secunde
7. Concluzii (1 - Aprecieri asupra lecţiei 30 secunde Linie pe un
minut) - Salutul 30 secunde rând