Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.b.

O lectură conștientă a programei de MEM/ Matematică (30 min)

Alegeți o competență specifică din programa disciplinelor „Matematică și explorarea mediului” sau „Matematică”, pe
care o găsiți mai greu de dezvoltat la elevii dvs.
Care sunt provocările principale cu care va confruntați?

REZOLVARE

O competență specifică din programa disciplinei „Matematică”, pe care o găsesc mai greu de dezvoltat la elevii mei:

Clasa a III-a - 5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10000

Elevii întâmpină dificultăți în:

- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică

- organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de probleme

- rezolvarea de probleme prin mai multe metode

- nu reușesc să identifice problemele care se rezolvă prin metoda grafică, sau, dacă am lucrat mai mult pe această metodă, elevii au

tendința sa le rezolve pe toate prin metoda grafică.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020