Sunteți pe pagina 1din 2

Informații evaluare finală – curs CRED

Activitatea de evaluare este reflectata de evaluările din catalogului centralizator, pentru fiecare
cursant:

Nume cursant
Unitate de învățământ
Arie curriculară
Califica
Calificativ evaluare pe tiv Calificativ evaluare Rezultat
Calificativ evaluare finală
parcurs Progra portofoliu program
m
Modu Modu Modu Evaluato Evaluato Med Evaluato Evaluato Med
ADMIS/
l1 l2 l3 r1 r2 ie r1 r2 ie
RESPINS

Pentru calificativul de evaluare pe parcurs, se are in vedere prezenta si activitatea cursantului la


activitățile față în față și online (prezența la curs si pe platformă, implicarea in activitățile de
învățare față în față și online, feedback-ul dat colegilor sau activități realizate in echipa etc.). Se
va oferi un calificativ pentru fiecare dintre cele trei module ale cursului. In ziua evaluării finale,
toate cele trei calificative sunt deja trecute in catalogul centralizator al grupei.

Pentru evaluarea portofoliului vor fi avute in vedere toate temele lucrate si încărcate pe
platforma. Este realizata o apreciere globală a calității acestor teme pe baza calificativelor
acordate fiecărei lucrări din portofoliu (M1-M3). În evaluare vă rugăm să folosiți grila de evaluare
de mai jos:

Criterii de conținut Excelent/ Foarte Observații


bine/ Bine/
Suficient/ Insuficient
Respectarea cerințelor temei/ sarcinilor
propuse
Valorificarea explicită a experienței și
resurselor programului de formare
Contribuție personală/ aspecte de
originalitate în rezolvarea sarcinii/
elaborarea lucrării de portofoliu
Referințe corect menționate (dacă este
cazul)
Revizuirea unor aspecte ale lucrării, pe
baza feed-back-ului primit de la formator
sau de la colegi (dacă este cazul)

Evaluare globală: Excelent/Foarte bine/ Bine/ Suficient/ Insuficient (calificativul se trece in catalogul
cursanților pentru activitățile online, Modulul../Tema…)
In evaluarea globală se va ține cont și de două criterii generale, care demonstrează abilitățile
cursanților de a lucra cu platforma și de a se organiza în mod autonom:

Criterii generale Îndeplinit/ Neîndeplinit Observații

Publicarea temei în
secțiunea adecvată a
platformei
Încadrarea în termenul
convenit de transmitere a
temei

In cazul acestui calificativ nu mai avem o detaliere pe module. Calificativele pentru portofoliu
trebuie trecute, de asemenea, în catalogul centralizator înainte de începerea evaluării finale în
secțiunea Calificativ evaluare portofoliu. Fiecare formator de la o grupă va acorda un calificativ.

Ultima rubrica va fi completata in urma evaluării finale față în față, în care fiecare participant va
demonstra achizițiile relevante pentru rolul viitor de formator la nivel județean în cadrul
programului CRED. Comisia de evaluare va adresa întrebări, având ca reper lista competențelor
urmărite a fi dezvoltate prin program.

Foarte important! Fiecare cursant va printa tema de portofoliu pe care o alege sa o prezinte si o
va aduce la evaluare, însoțită de o pagina de garda (atașată, de personalizat) si componența
portofoliului semnata.