Sunteți pe pagina 1din 1

calific�rile profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calific�rile profesionale.

Varianta 15
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord� 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolv�ri complete.
15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015
5p 1. S� se determine num�rul submul�imilor cu dou� elemente ale mul�imii {1, 2,3, 4} .

5p 1
2. S� se rezolve în mul�imea numerelor reale ecua�ia 125x = .
5
5p 3. Fie func�ia f : � → � , f ( x ) = x + 5 x + m + 6 . S� se determine valorile reale ale lui m �tiind c�
2

f ( x ) ≥ 0 , pentru oricare x ∈ � .
5p 4. S� se determine num�rul real x , �tiind c� 2 x − 1, 4 x �i 2 x+1 + 3 sunt trei termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
���� ���� ����
5p 5. S� se calculeze AB + BC + CA , �tiind c� A, B �i C sunt vârfurile unui triunghi.
5p 6. S� se calculeze perimetrul triunghiului ABC, �tiind c� AB = 5, AC = 4 �i m(�A) = 60� .

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015


�1 2� � 4 −2 � �1 0�
1. Se consider� matricele A = � �, B =� � �i I 2 = � � în �2 ( � ) .
� 2 4� � −2 1 � �0 1�
5p a) S� se verifice c� AB = BA .
5p b) S� se calculeze A2 + B 2 , unde A2 = A ⋅ A �i B 2 = B ⋅ B .
5p c) S� se arate c� C 4 = 54 ⋅ I 2 , unde C = A + B �i C 4 = C ⋅ C ⋅ C ⋅ C .
2. Se consider� polinoamele cu coeficien�i ra�ionali f = X 4 + aX 3 + bX 2 − 5 X + 6 �i g = X 3 + X − 2 .
5p a) S� se determine a, b ∈� astfel încât polinomul f s� fie divizibil cu polinomul g .
5p b) Pentru a = −3 �i b = 1 s� se descompun� polinomul f în produs de factori ireductibili în �[ X ] .
5p c) S� se rezolve în mul�imea numerelor reale ecua�ia 33x − 32 x+1 + 3x − 5 + 6 ⋅ 3− x = 0 .

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015


1. Se consider� func�iile f n : � → � , f0 ( x) = e− x − 1 �i f n +1 ( x) = f n′ ( x), pentru orice n ∈ �.
5p a) S� determine f1 ( x ), x ∈ � .
5p b) S� se determine ecua�ia asimptotei orizontale c�tre +∞ a graficului func�iei f 0 .
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC�
f 2 ( x) + x −-1Proba D, MT2, programa M2
5p c) S� se calculeze lim .
x →0 x2
2. Se consider� func�ia f : � → � , f ( x) = e x x 2 + 1 .
1
f ( x)
5p a) S� se verifice c� � dx = e − 1.
0 x2 + 1
5p b) S� se determine aria suprafe�ei plane cuprinse între graficul func�iei g : � → �, g ( x ) = xe− x f ( x ) ,
axa Ox �i dreptele de ecua�ii x = 0 �i x = 1 .
1
5p c) S� se calculeze � x 2 + 1 ⋅ f ( x ) dx .
−1