Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Indicaţi răspunsul corect:

a. (x)Leptospirozele sunt provocate de spirochete şi prezintă infecţii zoonotice (rozătoarele


fiind principala, dar nu unica sursă de infecţie);
b. Pentru leptospiroză este caracteristică laringotrohexronchita cu evoluţie monofazică;
c. (x)Infecţarea cu Leptospire are loc prin mucoasele intacte (de obicei conjunctivală) sau
prin tegumentele lezate;
d. (x)Afectare poliorganică se explică în leptospiroză prin tropismul leptospirelor către
endoteliul vascular;
e. Leptospirele sunt uşor de izolat în cultura pură din probe clinice cum ar fi sângele, urina
și lichidul cefalorahidian;

2. Indicaţi răspunsul corect:

a. (x)Funcția renală este afectată în evoluţia clasică a leptospirozei;


b. Exantemul în leptospiroză are caracter de vezicule şi pustule;
c. (x)Trombocitopenia este caracteristică în leptospiroză (reflectând consumul de
trombocite pe suprafața endotelială afectată) şi corelează cu severitatea maladiei;
d. Implicarea pulmonară severă din punct de vedere clinic, nivelul crescut al creatininei
serice și trombocitopenia se asociază cu un prognostic favorabil în leptospiroză;
e. (x)În leptospiroză, leziunile renale acute se manifestă în câteva zile de boală și sunt
associate cu dereglări electrolitice serice, care reflectă disfuncția tubulară renală
proximală;

3. Indicaţi răspunsul corect:

a. (x)Pentru a vizualiza leptospirele, trebuie utilizată microscopia în câmp întunecat;


b. Leptospirozele sunt cauzate de un grup numeros de virusuri;
c. Infecția cu Leptospira se produce prin inhalare sau muşcătură de animale infectate;
d. În leptospiroză, este caracteristică splenomegalia, pe când hepatomegalia este raportată
într-o număr mic de cazuri;
e. Pentru leptospiroză este caracteristică cronicizarea infecţiei;

4. Indicaţi răspunsul corect:

a. (x)Testele serologice, dar nu investigaţiile bacteriologice, reprezintă suportul diagnostic


de laborator al leptospirozelor;
b. (x)În leptospiroză este caracteristică leucocitoza, neutrofiloza şi devierea formulei
leucocitare în stinga, dar nu apariţia mononuclearilor atipici > 10%;
c. Leptospiroza cerebrală este suspectată în baza rezultatelor RMN sau CT cu contrast cu
determinarea leziunilor multiple bine conturate;
d. (x)Glucocorticoizii sunt indicaţi în tratamentul formelor grave ale leptospirozei;
e. Analiza de urină în leptospiroză nu este informativă;

5. Indicaţi răspunsul corect:


a. (x)Leptospiroza severă este caracterizată prin icter, insuficienţă renală și sindrom
hemoragic şi este denumită sindromul Weil;
b. (x)Leptospirele pot fi izolate din sânge şii lichidul cefalorahidian (CSF) în primele 4-10
zile de boală;
c. Vasculita nu este responsabilă pentru cele mai importante manifestări a leptospirozelor;
d. Leptospirele nu provoacă afectare renală (nefrite interstițiale şi necroza tubulară);
e. (x)Leptospiroza poate prezenta o afecțiune asemănătoare gripei, cu febră, frisoane,
cefalee și mialgii;

6. Indicaţi răspunsul corect:

a. (x)Implicarea pulmonară în leptospiroză se maninfestă în majoritatea cazurilor prin tuse


și dureri retrosternală, în unele cazuri – hemoptizie;
b. (x)Sindromul Weil este una din cele mai severe forme clinice ale leptospirozelor şi are în
manifestările clinice : epistaxis, peteşii purpură, echimoze, hemoragii gastrointestinale şi
suprarenale;
c. (x)Cele mai frecvente complicaţii în leptospiroză sunt insuficiență cardiacă, detresa
respiratorie, pancreatita necrozantă, insuficienta multiorganică;
d. Afectarea renală, ce constă în modificări caracteristice de la prezenţa in sedimentul urinar
a leucocitelor, eritrocitelor, cilindrilor şi proteinurie ușoară la insuficiență renală nu este
caracteristică leptospirozelor;
e. În cazul meningitei provocate de leptospire este scăzută considerabil nivelul proteinei,
glucosei şi clorizilor, iar citoza este prezentată totalmente de neutrofile;

7. Indicaţi răspunsul corect:

a. (x)Diagnosticul definitiv în leptospiroză se bazează pe determinarea titrului de anticorpi


specifici prin examenul microscopic de aglutinare şi liză;
b. Anticorpii specifici ating, în general niveluri detectabile la prima zi de boală în
leptopriroză;
c. (x)Pentru cazurile severe de leptospiroză,alături de terapia de dezintoxicare, este indicată
administrarea de penicilină G, amoxicilină, ampicilină sau eritromicină;
d. (x)Pacienții cu tulburări severe în leptospiroză necesită tratament intensiv, pot necesita
dializă, pot avea nevoie de hemotransfuzii;
e. Spre deosebire de pacienții cu hepatită virală acută, cei cu leptospiroză au în mod
obișnuit nivele crescute ale aminotransferazelor şi considerabil scăzute ale bilirubinei
serice și fosfatazei alkaline;

8. Indicaţi răspunsul corect:

a. Leptospirele nu necesită medii speciale și condiții de creștere; prin urmare examenul


bacteriologic este principal metodă de confirmare a diagnosticului;
b. (x)Leptospirozele sunt cauzate de un grup de leptospire patogene şi se caracterizează
printr-un spectru larg de manifestări clinice, variind de la infecții inaparente la forme
fulminante, fatale;
c. Pentru leptospiroză nu este caracteristică evoluţia bifazică;
d. (x)Pacienții cu forme icterice în leptospiroză au în mod obișnuit nivele crescute ale
bilirubinei și fosfatazei alcaline serice;
e. (x)Durerile musculare pronunţate în muschii gambelor sunt o caracteristică importantă în
diagnosticul precoce al leptospirozelor;

9. Indicaţi răspunsul corect:

a. (x)Leucocitoza marcată de la 3.000 la 26.000 mii, cu deviere spre stînga, este


caracteristică pentru leptospiroză şi prezintă un criteriu important în diferențierea acestei
infecții de o hepatită virală acută;
b. (x)În mai mult de 90% din cazuri leptospiroza evoluiază în formă anicterică;
c. (x)Leptospiroza caracterizată prin icter, insuficienţă renală și sindrom hemoragic severă
este denumită sindromul Weil;
d. Transmiterea leptospirelor de la om la om este frecventă şi prezintă o impotanţă majoră
în răspîndirea infecţiei;
e. Infectarea cu leptospire are loc frecvent şi în toate cazurile dezvoltă forme severe;

10. Indicaţi răspunsul corect:

a. (x)Leptospiroza este o zoonoză, cu o distribuție la nivel mondial, care afectează cel puțin
160 specii de mamifere, rozătoarele, în special șobolanii fiind cea mai frecventă sursă de
infecţie;
b. Icterul în sindromului Weil este asociat doar cu necroza hepatică severă;
c. (x)O manifestare tipică în leptospiroză este dezvoltarea meningitei aseptice;
d. (x)Caracterul sezonier şi riscul professional prezintă factori epidemiologici importanţi
pentru suspectarea diagnosticului de leptospiroză;
e. Diagnosticul de leptospiroză se stabileşte clinic şi nu necesită metode specifice de
laborator;