Sunteți pe pagina 1din 12

Varianta 1

1. Dați definiția următoarelor noțiuni: -1p.


a. Asistență Medicală Primară (conform definiției OMS ) = o forma de baza a asistentei
medicale, esențial necesara și universal accesibila indivizilor și familiilor din comunitate,
prestata prin mijloace acceptabile, cu participarea lor integrală și la un cost pe care
comunitatea și tara și ie pot permite.
b. Nivelul I de acordare a asistenței medicale perinatale.
c. Spitalul
2. Numiți: - 1p.
a. Principii de bază asistenței medicale primare.
b. Documentația medicală de Asistenței Medicale Urgentă Prespitalicească.
Formular Nr. 109/e - R E G I S T R U DE EVIDENŢĂ A SOLICITĂRILOR ASISTENŢEI MEDICALE DE
URGENŢĂ
Formular Nr. 114/e - FOAIE DE ÎNSOŢIRE LA FIŞA DE SOLICITARE A ASISTENŢEI MEDICALE DE
URGENŢĂ
Formular Nr. 163/e - TICHET DE SOLICITARE A ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ
Formular Nr. 117/e - REGISTRU DE EVIDENŢĂ AL SOLICITĂRILOR SERVICIULUI “AVIASAN
Formular Nr. 119/e - MISIUNE pentru acordarea asistenței medicale de urgență de către
consultantul serviciului “АVIАSAN”

c. Numiții pașii realizați al reformei de Sănătate Publică.


3. Enumerați: -1p.
a. Elementele strategice ale asistenței medicale primare.
b. Indicatorii de activitatea a staționarului.
c. Funcțiile ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
4. Explicați: – 2 p.
a. Activitățile medicului de familie.
b.Situațiile în care se efectuează spitalizarea urgentă.
1) accidente și maladii acute
2) traumatisme
3) durere toracica, dureri abdominale sau de spate
4) leziuni
5) combustii și intoxicații
6) hemoragii și lipotimii
7) convulsii 10
8) acces de cord,
9) accidente rutiere,
10) electrocutări,
11 ) înec,
12) stări ce pun în pericol viața, asigurând îngrijiri medicale primare de urgenta, transportarea si
supravegherea accidentaților, bolnavilor, gravidelor, nou-născuților și mamelor lor etc. conform actelor
în vigoare la capitolele respective.

c. Bariere ale reformei la Agenția Națională pentru Sănătate Publică.


5. Problemă – 3 p.
La evidența medicului de familie au fost înregistrați 2000 de persoane: a) 500 de cazuri de
îmbolnăviri prima dată în viață; b) 320 de persoane cu hipertensiune arterială se află la evidență
dintre care 280 de persoane au primit tratament anti-hipertensiv; c) 300 de pacienți s-au adresat
după consultație de ,,prima” dată la Centrul medicilor de familie și 800 de cazuri au fost vizitele
de ,,repetate”. Calculați indicii de proces / ,,per serviciu”, indicatorii de rezultat.
6. Teste Compliment simplu – 1 p.
6.1. Selectați principii de bază a sistemului asistenței medicale primare:
a. Finanțarea mixtă
b. Finanțarea separată a sistemului primar de cel specializat
c. Centralizarea funcțiilor manageriale
d. Dublarea serviciilor medicale
e. Urgentarea volumului de servicii
6.2. Selectați o etapă din „steaua vieții”:
a. Raportarea
b. Supravegherea
c. Prevenirea
d. Cercetarea
e. Negocierea
6.3. Enumerați clasarea spitalelor în funcție de modul finanțării:
a. Spitale universitare
b. Spitale clinice
c. Spitale cu finanțare din fonduri private
d. Spitale generale
e. Spitale de specialitate
6.4. Selectați indicatorul activității asistenței medicale de urgență prespitalicească:
a. Mortalitatea infantilă
b. Natalitatea
c. Indicele de asigurare cu transport sanitar
d. Morbiditatea generală
e. Morbiditatea specializată la persoanele imobile
6.5. Selectați un tip de spital clasificat în funcție de specificul patologiei:
a. Spital de nivel primar
b. Spital de urgență
c. Spital municipal
d. Spital public
e. Spital privat
7. Compliment multiplu -1 p.
7.1 Selectați documentația de bază de evidență ale medicului de familie:
a. Fișa medicală bolnavului de ambulator
b. Registru de evidența vaccinărilor
c. Fișa personală a gravidei și lăuzei
d. Tichet de solicitare a asistenței medicale de urgență
e. Carnetul de dezvoltare a copilului
7.2. Selectați indicatorii cantitativi de activitate al medicului de familie:
a. Numărul bolnavilor deserviți la domiciliu (vizite active și prin chemări)
b. Numărul participanți de război aflați la supraveghere medicală
c. Numărul copiilor aflați la supraveghere medicală
d. Mortalitatea generală
e. Cota gravidelor la evidență până la 12 săptămâni de sarcină
7.3. Selectațiunitățile medico-sanitare al serviciului de AMP:
a.Centrul medicilor de familie
b.Centrul de sănătate
c.Oficiul medicului de familie
d. Centrul stomatologic
e. Centrul de sănătate publică
7.4. Selectațigenuri de activități ce desfășoară medic de familie:
a.Profilaxia, tratamentul și reabilitarea
b. Efectuarea manipulațiilor medicale
c.Asistență social-juridică
d. Cercetarea epidemiologică
e. cercetarea științifică în domeniul patologii
7.5. Selectați metodele de plată a asistenței medicale primare:
a.Per capita
b. Per caz tratat
c.Buget global
d. Per vizită
e. Per copil / gravidă
Varianta 2

1. Definiți: -1p.
a. Sănătate publică de urgență (din Legea X, 2009)
b. Centrul Medicilor de Familie = specialitate medicala, de practica publica autorizata,
dobândita în condițiile legii
c. Centrului Național de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească = are menirea să
gestioneze uniform toate subdiviziunile din componență (stațiile, substațiile şi punctele
de asistență medicală urgentă), să contribuie la crearea unui serviciu bine organizat la
nivel național, capabil să asigure accesibilitatea, operativitatea şi calitatea serviciilor
prestate populației prin îmbunătățirea planificării strategice, gestionarea mai eficientă a
resurselor financiare şi umane, motivarea personalului medical conform performanțelor
obținute.
2. Numiți: - 1p.
a. Structura a stației al Asistenței Medicale Urgentă Prespitalicească.
1. administrația
2. secția operativa; secția de AMUP cu echipe
3. secția organizator-metodica
4. substații de AMUP și puncte de AMUP, amplasate în teritoriu
5. serviciile infrastructurii stației (de resurse umane, juridic, economie și contabilitate,
gospodăresc si altele)

b. Funcțiile ale Centrului Medicilor de Familie.


1. Promovarea politicii de dezvoltare si reformare a asistentei medicale primare prin
dezvoltarea si fortificarea continua a medicinei de familie, a cărei obiective sunt: -
promovarea sănătății și prevenirea bolilor - ocrotirea sănătății mamei și copilului -
prevenirea și controlul maladiilor transmisibile - realizarea programului de planificare a
familiei - prevenirea si combaterea bolilor și incapacităților severe: traumatisme,
accidente, otrăviri, boli pulmonare, cardiovasculare, oncologice, afecțiuni psihice, boli
ale aparatului locomotor.
2. Organizarea și coordonarea procesului liberei alegeri a medicului de familie.
3. Promovarea modului sănătos de viața pentru prevenirea maladiilor, complicațiilor și
fortificarea sănătății, diminuarea acțiunii factorilor de risc.
4. Organizarea si efectuarea masurilor de profilaxie și prevenție in conformitate cu
normele stabilite.
5. Organizarea si coordonarea procesului curativ-diagnostic, masurilor de supraveghere
si reabilitare a pacienților.
6. Evaluarea trimestriala si anuala a volumului și calității asistentei medicale primare în
teritoriu.

c. Specialiștii implicați în acordarea asistenței medicale mamei și copilului.

3. Enumerați:– 1 p.
a. Indicatorii activității serviciul asistenței medicale urgentă

b. Funcțiile Centrului perinatologic de nivel III.


c. Indicatorii cantitativi ce caracterizează activitatea medicului de familie.
A. Indicatori cantitativi:
1. Numărul de bolnavi deserviți la domiciliu (vizite active și prin chemări).
2. Numărul de vizite efectuate la CMF (primare si repetate).
3. Numărul de bolnavi trimiși ia staționar de zi, spitalizați în mod programat și de urgența.
4. Numărul de bolnavi aflați la evidenta medicala si supraveghere, inclusiv copii,
adolescenții, femei gravide, invalizi și participanți la diferite războaie, conflicte militare etc.
4. Explicați: -2p.
a. Sistemele de organizare a medicinei de urgență.
b. Diferențele între acordarea asistenței medicale în cadrul centrului perinatologic de nivel
II și de nivel III.
c. Deficienți ,,noi” ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
5. Problemă – 3 p.
În localitatea A cu 20.000 locuitori au fost înregistrate 10.000 de apeluri și solicitări, dintre
care 1000 de solicitări ,,neargumentate”. Din numărul de pacienți deserviți, 50 au fost
transportați la spital cu infarct acut miocardic, dintre care 8 au decedat în timpul transportării
de infarct acut miocardic. Calculați indicatorii de serviciu de asistență medicală urgentă.
6.Teste Compliment simplu – 1 p.
6.1.Selectați principii de bază a sistemului asistenței medicale urgență pre spitalicească:
a. Finanțarea mixtă
b. Finanțarea separată a sistemului de cel specializat
c. Per buget global
d. Per caz tratat
e. Per vizită
6.2. Selectați principale caracteristici ce prezintă asistență medicală primară:
a. Pacient in aspect integral
b. Orientarea spre boală
c. Obiect de studiul – organul
d. Asistență medicală secundară
e. Asistență medicală sporadică
6.3.Selectați o etapa din ,,steaua vieții” :
b. Supravegherea de urgență în timpul transportului
c. Rezistență
d. Asistență de urgență în timpul transportului
e. Cercetarea
f. Comunicarea
6.4.Asistență medicală urgență prespitalicească este solicitată la următorul caz:
a. Traumatisme
b. Numărul înalt de îmbolnăviri la domiciliu
c. Transport în cazuri dificile
d. Spitalizări programate
e. Externări persoanelor imobile
6.5. Selectați indicatorul cantitativ de activitate al MF:
a. Mortalitatea infantilă
b. Natalitatea
c. Numărul copiilor sub vârsta de 5 ani aflați la evidența medicului de familie
d. Indicii cuprinderii prin metodă imunoprofilaxiei a contingentelor respective de populație
e. Mortalitatea prenatală
7.Compliment multiplu -1 p.
7.1. Selectați indicatorii activității asistențeimedicale de urgență prespitalicească:
a. Indicele de solicitări neargumentate
b. Indicele de letalitatea la etapă de pre-spital
c. Indicele de asigurare cu personalul sanitar
d. Numărul vizitiilor la domiciliu (prin chemări)
e. Indicele de asistență chirurgicale de urgență
7.2. Selectați tipurile de spitale clasificate în funcție de importanță:

a. Spital de nivel primar


b. Spital de urgență
c. Spital municipal
d. Spital de nivel secundar
e. Spital de nivel terțiar

7.3. Asistență medicală de urgență prespitaliceascăeste solicitată la următorii cazuri:


a. acces de cord
b. accident de rutiere
c. electrocutări
d.transportarea
e.supraveghere

7.4. Selectațidocumentația medicală al asistenței medicale urgenței prespitalicești :


a. Registru de evidență a solicitărilor asistenţei medicale de urgență
b. Registru de înregistrare a intervențiilor chirurgicale
c. Fișa medicală a bolnavului din staționar
d. Registru de evidență al solicitărilor serviciului AVIASAN / SMURD
e. Registrul de evidență a chemărilor la domiciliu

7.5. Selectați funcțiile de asistență medicală de urgență prespitalicească:


a.Recunoașterea urgențelor medico-chirurgicale
b. Inițierea primului ajutor
c. Organizarea supravegherii și monitoring-ului
d. Organizarea vizitelor repetate la domiciliu
e. Transportarea operativă a pacientului la sălile specializate
Varianta 3

1. Definiți: -1p.
a. Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
b. Centrul de Sănătate, Ambulatoriul.
c. Spitalizarea de urgență.

2. Numiți: - 1p.
a. Documentația medicală de evidență a activității staționarului.
b. Numiți instituții de bază, care au fost fuzionate în Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
c.Indicatorii activității serviciului obstetrical – ginecologic la nivel de AMP și serviciu
consultativ.
3. Enumerați: – 1 p.
a. Clasificarea spitalelor după criteriile: teritoriu, importanță și mod de înființare.
b. Funcțiile sistemului de asistență medicală urgentă.
c. Subdiviziuni de bază din Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Sănătate
Publică.
4. Explicați : -2p.
a. Factorii ce determină importanța spitalelor în cadrul sistemelor de sănătate.
b. Diferențele între acordarea asistenței medicale în cadrul centrului perinatologic de nivel I și de
nivel II.
c. Deosebirile dintre Asistență Medicală Primară și Asistență Medicală specializată de
ambulator.
5. Problemă – 3 p.
În anul de gestiune X, într-un spital raional au fost raportate următoarele date: numărul de paturi
430, numărul de zile-pat spitalizate de bolnavi în an 116 960, numărul de bolnavi internați 14 910, au
fost efectuate 957 intervenții chirurgicale: din care 72 s-au soldat cu complicații, 28 de intervenții cu
deces. În instituție s-au înregistrat 132 cazuri de decese.
6.Teste Compliment simplu – 1 p.
6.1. Selectați un tip de spital clasificat după criteriul teritorial:
a. Spital de nivel terțiar
b. Spital de nivel secundar
c. Spital municipal
d.Spital public
e.Spital privat
6.2. Selectați documentul în care sunt înregistrate date despre starea gravidei:
a.Tichetul statistic
b. Carnetul de dezvoltare a copilului
c.Carnetul medical perinatal
d. Registrul de evidență a chemărilor la domiciliu
e.Calendarul vaccinărilor
6.3. Spitalizarea programată se efectuează în bază:
a. Prezentării directe a pacientului
b. Biletului de trimitere de la medicul de familie
c. Trimiterii serviciului prespitalicesc deasistenței medicale de urgență prespitalicească
d. Prin intermediul serviciului AVIASAN
e. La solicitarea instituțiilor raionale pe caz de urgență
6.4. Selectați indicatorul de activitate al staționarului:
a. Luarea precoce la evidență a gravidelor
b. Ponderea vaccinărilor
c. Ponderea vizitelor active la domiciliu
d. Durata medie de spitalizare
e. Asigurarea cu autospeciale asistenței medicale de urgență prespitalicească
6.5. Selectați documentul medical care se utilizează în spital:
a. Fișa medicală a bolnavului din ambulatoriu
b. Fișa medicală a bolnavului din staționar
c. Carnet de dezvoltare a copilului
d. Carnetul medical perinatal
e. Registrul de evidență a chemărilor la domiciliu

7. Compliment multiplu -1 p.
7.1. Selectați tipurile de spitale clasificate după forma de proprietate:
a. Spital public
b. Spital mixt
c. Spital de nivel secundar
d. Spital municipal
e. Spital privat
7.2. Spitalizarea de urgență se efectuează în bază:
a. Deciziei consiliului administrativ al spitalului
b. Prin intermediul serviciului AVIASAN
c. La solicitarea instituțiilor raionale pe caz de urgență
d. Prezentării directe a pacientului
e. Trimiterii serviciului prespitalicesc de AMUP
7.3. Selectați Indicatori de activitate al staționarului:
a. Indicele rotație – pat
b. Durata medie de utilizare a patului în an
c. Ponderea vaccinărilor
d. Asigurarea cu asistente medicale
e. Mortalitatea maternă
7.4. Selectați documentele medicale care se utilizează în spital:
a. Registru de evidență a internărilor
b. Registru de înregistrare a intervențiilor chirurgicale
c. Fișa medicală a bolnavului din staționar
d. Carnetul medical perinatal
e.Registrul de evidență a chemărilor la domiciliu
7.5. Selectați etapele din ,,steaua vieții”:
a. Raportarea
b. Supravegherea
c. Detectarea
d. Răspunsul
e. Asistență de urgență la locul accidentului
Varianta 4

1. Definiți: -1p.
a. Organizarea asistenței medicale mamei și copilului.
b. Institutul de Medicină Urgentă.
c. Spitalizarea parțială.
2. Numiți: - 1.p.
a. Specialiștii cu funcții manageriale responsabili de acordarea asistenței medicale mamei și copilului.
b. În ce cazuri este solicitată asistență medicală de urgență.
c. Tipurile de spitalizări.
3. Enumerați: - 1p.
a. Funcțiile Centrului perinatologic de nivel II.
b. Șase etape ale serviciului de urgență (Steaua vieții).
c. Drepturile / împuterniciri ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
4. Explicați: - 2p.
a. Caracteristicile priorității protecției materno-infantile.
b. Principii de conlucrarea serviciul AMU cu serviciul de asistență medicală primară.
c. Elementele care influențează managementul spitalicesc.
5. Problemă – 3 p.
De calculat indicatorii de activitate ai spitalului republican, daca sunt raportate următoarele date
colectate în anul 2017:numărul de paturi 796, numărul de pacienți tratați 28977, din care 18365 pacienți
cu profil chirurgical (15363 din ei au fost pacienți asigurați), numărul de zile-pat spitalizate de bolnavi în
an 220492. În total pe instituție au fost înregistrate 386 decese, din care 31 pe profil chirurgical.
6.Teste Compliment simplu – 1 p.
6.1.Selectați documentul în care sunt înregistrate date despre dezvoltarea fizică a copil la nivel de
AMP:
a. Carnetul medical perinatal
b. Tichetul statistic
c. Carnet de dezvoltare a copilului
d. Registrul de evidență a chemărilor la domiciliu
e. Calendarul vaccinărilor
6.2. Selectați documentul în care sunt înregistrate date despre starea copilului la naștere:
a. Tichetul statistic
b. Carnet de dezvoltare a copilului
c. Carnetul medical perinatal
d. Registrul de evidență a chemărilor la domiciliu
e. Calendarul vaccinărilor

6.3. Identificați activitatea care diferențiază centru perinatologic de nivel III de centrul
perinatologic de nivel II
a. Diagnosticul maladiilor
b. Tratamentul maladiilor
c. Instruirea universitară
d. Formarea continuă
e. Reabilitarea medicală
6.4. Selectați indicatorul care se calculează la nivel de AMP, cu referire la copii:
a. Letalitatea spitalicească
b. Infecțiile nosocomiale
c. Incidența pe nosologii
d. Durata medie de spitalizare
e. Indicele rotație-pat
6.5.Selectați indicatorul calitativ de activitate a MF:
a. Numărul copiilor alimentați natural sub un an
b. Numărul bolnavilor deserviți la domiciliu (vizite active)
c. Numărul bolnavilor deserviți la domiciliu (prin chemări)
d. Numărul bolnavilor spitalizați în mod programat
e. Numărul femei gravide aflați la evidență medicală

7.Compliment multiplu -1 p.
7.1.Selectați criteriile de acordare a asistenței în centrul perinatologic de nivel I:
a. Risc obstetrical mic
b. Greutate la naștere între 2000 – 2500 gr.
c. Termenul de sarcină 38 – 41 săptămâni
d. Greutate la naștere între peste 2500 gr.
e. Risc obstetrical mediu
7.2.Selectați criteriile de acordare a asistenței în centrul perinatologic de nivel II:
a. Risc obstetrical mare
b. Greutate la naștere între 2000 – 2500 gr.
c. Termenul de sarcină 32 – 37 săptămâni
d.Greutate la naștere mai mică de 2000 gr.
e. Risc obstetrical mediu
7.3. Selectați criteriile de acordare a asistenței în centrul perinatologic de nivel III:
a. Risc obstetrical mare
b. Greutate la naștere mai mare de 2500 gr.
c.Termenul de sarcină 32 – 37 săptămâni
d. Greutate la naștere mai mică de 2000 gr.
e. Termenul de sarcină 28-32 săptămâni.
7.4. În responsabilitatea medicului de familie, privind asistența gravidelor se include:
a. Organizarea măsurilor privind ocrotirea prenatală a fătului
b. Ocrotirea intra natală a fătului
c. Pregătirea psihologică pentru naștere
d. Luarea precoce la evidență
e. Vizita obligatorie la domiciliu în primele 3 zile după naștere.
7.5. Selectați indicatorii care se calculează la nivel de AMP, cu referire la asistența copilului:
a. Letalitatea spitalicească
b. Rata supravegherii prin supraveghere antenatală
c. Rata luării la evidență în primele 3 zile după externare din maternitate
d. Durata medie de spitalizare
e. Ponderea vaccinărilor
Varianta 5

1. Definiți: - 1p.
a. Sănătate publică (din Legea X, 2009)
b. Asistenței Medicale de Urgență
c. Nivelul III de acordare a asistenței medicale perinatale.
2. Numiți: - 1p.
a. Principale provocări și premise ale reformei în sănătate publică.
b. Documentația de bază ale medicului de familie.
c. Funcțiile spitalului.
3. Enumerați: - 1p.
a. Indicatorii calitativi ce caracterizează activitatea medicului de familie.
b. Clasificarea spitalelor după criteriile: mod de finanțare, specificul patologiei și categorie.
c. Funcțiile Centrului perinatologic de nivel I.
4. Explicați: - 2p.
a. Explicați puncte forte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
c. Conlucrarea medicului de familie cu medici specialiști din asistență medicală specializată.
d. Principii de conlucrarea serviciului AMUP cu serviciul spitalicesc.
5. Problemă – 3 p.
Calculați indicatori activității ce țin de asistența femeilor însărcinate la nivel de medic de familie, dacă
se cunosc următoarele date, acumulate în anul de gestiune 2016:
numărul de gravide – 22 persoane, din care: 19 au fost luate la evidență până la 12 săptămâni; 8 au fost
depistate cu patologie extra genitală; 11 erau la prima naștere, 8 la a doua, iar 4 la a treia ; la una din ele a
fost depistată malformație congenitală a fătului, iar 2 au făcut avort, una conform indicațiilor medicului,
iar alta la propria dorință.
6.Teste Compliment simplu – 1 p.
6.1.Selectați unul din indicatorii de activitate al staționarului:
a. Ponderea vaccinărilor
b. Screeningul cancerului mamar
c. Letalitatea spitalicească
d. Luarea precoce la evidență a gravidelor
e. Indicatorul solicitări neargumentate a AMUP

6.2.Selectați indicatorul care se calculează la nivel de AMP, cu referire la asistența viitoarei mame:
a. Durata medie de spitalizare
b. Letalitatea spitalicească
c. Luarea precoce la evidență a gravidei
d. Starea la externare
e. Structura complicațiilor în staționar
6.3. Selectați tipuri de spitalizare standardizată:
a. Continuă
b. Programată
c. De urgență
d. De lungă durată
e. De scurtă durată
6.4. Enumerați criterii de clasificare a spitalului:
a. În funcție de durabilitatea
b. În funcție de credibilitatea
c. În funcție de teritoriu
d. În funcție de validitate
e. În funcție de atestarea
6.5. Selectați metodele de plată a asistenței medicale primare:
a. Per capita
b. Per pacient / bolnav
c.Buget global
d. Per vizită
e. Per copil / gravidă
7. Compliment multiplu -1 p.
7.1.Selectați ,,indicatori de rezultat” a asistenței medicale primare:
a.Rata adulților cu hipertensiune arterială
b. Rata copiilor supravegheați de către medicul de familie
c.Numărul copiilor, care au efectuat investigațiile
d. Numărul persoanelor investigate la tuberculoză
e. Numărul persoanelor vizitate la domiciliu
7.2. Selectați cele mai importante funcții ale CMF:
a. Promovarea sănătății și prevenirea bolilor
b. Prevenirea și controlul maladiilor transmisibile
c. Ocrotirea sănătății mamei și copilului
d. Orientarea spre boală
e. Orientarea spre tratament
7.3. Selectați indicatorii de asistență medicală de urgență prespitalicească:
a. Cota echipelor de AMUP specializate
b. Indicele de asigurare cu transport specializat sanitar
c. Numărul copiilor, care au efectuat investigațiile
d. Indicele de asigurare cu personal sanitar
e. Numărul persoanelor vizitate la domiciliu
7.4. Indicatorii de control privind calitatea procesului curativ se bazează pe:
a. Letalitatea în primele 24 de ore de la spitalizare
b. Luarea precoce la evidență
c. Letalitatea postoperatorie
d. Structura bolnavilor externați
e. Ponderea divergenței diagnosticului clinic și morfopatologic
7.5.Selectați indicatorii care se calculează la nivel de AMP, cu referire la asistența viitoarei mame:
a. Durata medie de spitalizare
b. Luarea precoce a gravidelor la evidență
c. Ponderea avorturilor spontane la gravide la prima naștere
d. Cota gravidelor cu patologii extra genitale
e. Incidența prin infecții nosocomiale