Sunteți pe pagina 1din 14

Studii de caz – Tranzactii Intracomunitare cu Bunuri 2020

1. Alfa SRL, societate stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania livreaza bunuri lui Hungary Kft,
stabilita si inregistrata in scop de TVA in Ungaria, in conditie de transport DDP Budapesta. Bunurile se
transporta din Bucuresti in Budapesta in data de 15.01.2020 de Transportatorul SRL, societate
stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, contractat de Alfa SRL. Alfa SRL emite factura pentru
bunurile livrate in data de 28.01.2020, pentru suma de 200.000 lei. Transportatorul SRL emite factura
pentru serviciile de transport in valoare de 3.000 lei data de 10.02.2020, iar Alfa SRL factureaza
transportul mai departe catre Hungary Kft, fara a aplica marja de profit, in data de 28.02.2020.
Determinati:
a) Ce documente trebuie sa detina Alfa SRL pentru a putea dovedi transportul bunurilor?
b) Presupunand ca Alfa SRL are documentele de la litera a, explicati regimul de TVA al fiecarei facturi
emise explicand si daca si cum trebuie declarata in D300 si D390, si daca da, cand?

Alfa SRL ---------------------- Hungary Kft

Transport in sarcina lui Alfa SRL


Data transport: 15.01.2020
Alfa SRL emite factura pt bunuri de 200.000 lei in 28.01.2020
Transportatprul SRL emite factira pt transport de 3.000 lei 10.02.2020.
In 28.02.2020 Alfa factureaza transp catre hungary Kft, 3.000 lei

Bunuri care se vand si se transporta din Romania in Ungaria  In Romania o LIC si in Ungaria o
AIC

Transport asigurat de Transportatorul SRL in beneficiul lui Alfa SRL  in Romania un transport

LIC
Loc = RO
Scutire = DA
PO = NU

FG = 15.01.2020
Exigibilitatea = 28.01.2020
Baza impozabila = 203.000 lei ..... La momentul 28.01 stiu eu asta???

1
D390 pe ianuarie :
- depun pe 25.02.2020  declar baza impozabila de 200.000 lei

Servicii transport prestate de Transportatorul SRL

FG = 15.01.2020
Exigibilitate = 15.01.2020
Data emiterii facturii = 10.02.2020
 Transportatorul declara prestarea de serviciu in Decont luna ianuarie 2020, caci atunci este
exigibilitate
LOC = RO (B2B) Clientul este in Ro
Scutire = NU
PO = Transportatorul SRL

Ce face Alfa SRL cu factura de transport primita de la transportator?


O declara in Decont luna Februarie 2020

Factura refacturare servicii transport catre Hungary Kft = accesoriu LIC


Data emiterii facturii = 28.02.2020
Exigibilitatea = 28.01.2020

D390 la ianuarie 2020 – rectificativa


Decont D300 pe luna februarie pe rand de regularizari rd 2

a) Ce documente trebuie sa detina Alfa SRL pentru a putea dovedi transportul bunurilor?

1 din L1 si 2 din L2
• L1: “un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, o factură de
transport aerian de mărfuri sau o factură de la transportatorul bunurilor” emise de două părți
independente atât una față de cealaltă cât și față de vânzător și față de cumpărător.

2
• L2: “(i) o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente
bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor; (ii) documentele oficiale
eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul
membru de destinație; (iii) o chitanță eliberată de un antrepozitar în statul membru de destinație care
să ateste depozitarea bunurilor în respectivul stat membru.” emise de două

2. Beta SRL societate stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania livreaza bunuri lui Francis SARL,
stabilita si inregistrata in scop de TVA in Franta, in conditie de transport ExWorks Bucuresti. Bunurile
se transporta din Bucuresti in Paris in data de 22.01.2020 de Transportatorul SRL, contractat de
Francis SARL. Beta SRL emite factura pentru bunurile livrate in data de 19.02.2020, pentru suma de
500.000 lei. Determinati:
a) Ce documente trebuie sa detina Beta SRL pentru a putea dovedi transportul bunurilor?
b) Presupunand ca Alfa SRL are documentele de la litera a, explicati regimul de TVA al facturii emise
explicand si daca si cum trebuie declarata in D300 si D390, si daca da, cand?
Beta -- Francis SRL
Francis SRL – transporta
Bucuresti – Paris
Data transport = 22.01.2020 Ajung in Paris
Transportatorul SRL contractat de Francis
Beta emite factura pentru bunuri livrate 19.02.2020 500.000 lei

a) 2 din lista L1, ori 1 din L1 si 1 din L2 + declaratia lui Francis – pana pe 10.02.2020
Beta SRl – LIC
FG = 22.01.2020
Exigibilitatea = 15.02.2020
D390 + Decontul lunii februarie 2020

3
3. Gama SRL stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania achizitioneaza bunuri lui Germanos
GmbH, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Germania, in conditie de transport ExWorks Hamburg.
Bunurile se transporta din Hamburg in Bucuresti in data de 30.01.2020 de Transportatorul SRL,
societate stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, contractat de Gama SRL. Germanos GmbH
emite factura pentru bunurile livrate in data de 04.03.2020, pentru suma de 300.000 lei.
Transportatorul SRL emite factura pentru serviciile de transport in valoare de 5.000 lei data de
10.02.2020 Determinati:
a) Ce documente trebuie sa detina Germanos GmbH pentru a putea dovedi transportul bunurilor?
b) Presupunand ca Germanos GmbH are documentele de la litera a, explicati regimul de TVA al
fiecarei facturi emise explicand si daca si cum trebuie declarata in D300 si D390, si daca da, cand?

Germanos GMBH ---- Gama SRL


ExWorks Hamburg
Responsabil de transport Gama SRL
Transport = 30.01.2020
Transportatorul SRL - Gama SRL
Germanos SRL emite factura pentru livrare in data de 04.03.2020 pentru suma 300000 lei \
Transportatorul emite factura de 5.000 lei in 10.02.2020 catre Gama SRL

a) 2 din L1 SAU 1 din L1 si 1 din L2 + Declaratie de la Gama SRL

Tranzactia cu bun
Germanos – LIC
Loc = DE
Scutire = DA
PO = NU
FG = 30.01.2020
Exigibilitatea = 15.02.2020
El a emis factura in 04.03.2020
El ar trebui sa declare in D390 din februarie 2020

4
Gama SRL – AIC
Loc = RO
Scutire = NU
PO = Gama SRL (4426 = 4427)
FG = 30.01.2020
Exigibilitatea = 15.02.2020 – Autofactura!!!
Cand vine factura de la Gemrnaos, ce fac? Nimic. O capsez de autofactura
D390 pe februarie 2020

Factura de la Transportatorul
LOC = RO
Scutire = nU
PO = Transportatorul – colecteaza TVA Ro
FG = 30.01.2020
Exigibil = 30.01.2020
Factura emis ain 10.02.2020 === Decont ianuarie la colectare, si februarie la deducere

5
4. Delta SRL stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania livreaza bunuri catre Micros Ltd, societate
stabilita in Statele Unite ale Americii si neinregistrata in scop de TVA in Uniunea Europeana, in conditie
Ex Works. Micros Ltd vinde mai departe aceste bunuri catre Hollandis Co., stabilita si inregistrata in
scop de TVA in Olanda. Bunurile se transporta din Bucuresti in Amsterdam in data de 15.02.2020 de
Transportatorul SRL, contractat de Micros Ltd. Delta SRL emite factura pentru bunurile livrate in data
de 19.02.2020, pentru suma de 150.000 lei. Determinati:
a) Ce documente trebuie sa detina Delta SRL pentru a putea dovedi transportul bunurilor?
b) Presupunand ca Delta SRL are documentele de la litera a, explicati regimul de TVA al facturii emise
explicand si daca si cum trebuie declarata in D300 si D390, si daca da, cand?

Delta SRL -- Micros Ltd SUA (nestabilit + neinregistrat in UE) ExWorks
Micro LTD - Hollandis Co NL (stabilit si inregistrat in NL )
Transportul din Bucuresti in Amsterdam
Transportatorul SRL contractat de Micrros Ltd
Data transport = 15.02.2020
Delta SRL emite factura de bunuri catre Micro LTD in data de 19.02.2020 – suma de 150.000 lei

NU E TRIUNGHIULARA – aplicam reguli clasice


Pe ce relatie este transportul ? Pe prima factura: De la Delta SRL la Micro Ltd

Delta SRL :
FG = 15.02.2020
Exigibilitatea = 19.02.2020
LIC
LOC = Romania
Scutire = NU, pentru ca NU AVEM COD !!!
C - 587/10
PO = Delta SRL – factura cu TVA RO.

Micros LTD – sa se inregistreze in Olanda


Sa delcare AIC in Olanda – taxare inversa
Factureaza mai depare catre Hollandis NL – cu TVA NL

Transportatorul SRL – servicii de transport facturate catre Micros LTD


Trnsport Bucuresti – Amsterdam
LOC = SUA (B2B)
Transportatorul emite factura fara TVA

6
Decont – Rd 3 si atat!

5. Delta SRL stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania livreaza bunuri catre Micros Ltd, societate
stabilita in Statele Unite ale Americii si neinregistrata in scop de TVA in Uniunea Europeana, in conditie
Ex Works. Micros Ltd vinde mai departe aceste bunuri catre Hollandis Co., stabilita si inregistrata in
scop de TVA in Olanda. Bunurile se transporta din Bucuresti in Amsterdam in data de 15.02.2020 de
Transportatorul SRL, contractat de Micros Ltd. Delta SRL emite factura pentru bunurile livrate in data
de 19.02.2020, pentru suma de 150.000 lei. Determinati:
a) Care tranzactie este insotita de transport si ce documente trebuie sa detina vanzatorul din acea
tranzactie pentru a putea dovedi transportul bunurilor?
b) Presupunand ca documentele de la litera a exista, explicati regimul de TVA al facturii emise
explicand si daca si cum trebuie declarata in D300 si D390, si daca da, cand?
c) Presupunand ca Micros Ltd ar fi inregistrata in scop de TVA in Romania, cum s-ar modifica modul
de facturare si declarare?

Pe ce relatie este transportul ? Pe a doua factura: De la Micros Ltd la HOLLANDIS

Delta SRL vinde fara transport


Loc = RO
PO = Delta SRL
Livrare locala cu TVA romanesc

Micros LTD – face LIC cu locul in Romania


Conditii scutire:
- Cod TVA al lui Hollandis
- D390 in Romania
- Documente de transport (L1 sau L2)

Hollandis NL – face AIC in Olanda

Ce face Transportatorul?????

7
6. Epsilon SRL stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania achizitioneaza bunuri de la Austris GmbH
stabilita si inregistrata in scop de TVA in Austria. Austris GmbH achizitioneaza bunurile, la randul sau
de la Grecis Co., stabilita si inregistrata in scop de TVA in Grecia. Bunurile se transporta direct din
Grecia in Romania, in conditie Ex Works. in data de 18.02.2020 de Transportatorul SRL, contractat de
Austris GmbH. Grecis Co. emite factura pentru bunurile livrate in data de 19.02.2020, pentru suma de
150.000 lei. Transportatorul SRL emite factura pentru transportul facut in data de 20.02.2020, pentru
suma de 4.000 lei. Austris GmbH emite factura pentru livrarea de bunuri (incluzand si transportul)
pentru suma de 210.000 lei in data de 25.02.2019. Determinati:
a) Care tranzactie este insotita de transport si ce documente trebuie sa detina vanzatorul din acea
tranzactie pentru a putea dovedi transportul bunurilor?
b) Presupunand ca exista documentele de la litera a, explicati regimul de TVA al fiecarei facturi emise
explicand si daca si cum trebuie declarata in D300 si D390, si daca da, cand?

Grecis Co --- Austris GmbH AT -- Epsilon SRL


Grecia ------------------------------------ Romania
Austris GmbH – contracteaza transportatorul
Data transport 18.02.2020
Grecis Co – emite factura pentru bunuri in 19.02.2020 – 150.000 lei
Trasportatorul emite in 20.02.2020 factura lui Austris GmbH – 4.000 lei
Austris GmbH emite o singura factura (bunuri + transport) – 210.000 lei in 25.02.2020

TRIUNGHIULARA ?? - se aplica reguli de triunghiulara


Alocarea transportului? Transportul este pe prima relatie: Grecis Co – Austris Gmbh
Grecis CO – LIC
LOC = Grecia
Scutire = Cod AT, Doc transport (L1, L2 si Declaratie), D390
8
FG = 18.02.2020
E = 19.02.2020
Declara in Decont februarie si D390 februarie

Austris AT – LIC in catrul unei OT


Scutire = DA
Austris declara in Decont si D390 februarie LIC in cadrul unei OT

Epsilon SRL face AIC


Loc = RO
Scutire = Nu
PO = Epsilon (4426 = 4427)
Februarie

7. Epsilon SRL stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania achizitioneaza bunuri de la Sigma SRL
stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, dar si inregistrata in scop de TVA in Ungaria. Sigma
SRL achizitioneaza bunurile, la randul sau de la Hungaris Kft, stabilita si inregistrata in scop de TVA in
Ungaria. Bunurile se transporta direct din Ungaria in Romania, in conditie Ex Works. in data de
28.02.2020 de Transportatorul SRL, contractat de Sigma SRL. Hungaris Kft. emite factura pentru
bunurile livrate in data de 05.03.2020, pentru suma de 80.000 lei. Transportatorul SRL emite factura
pentru transportul facut in data de 20.03.2020, pentru suma de 2.000 lei. Sigma SRL emite factura
pentru livrarea de bunuri (incluzand si transportul) pentru suma de 95.000 lei in data de 02.04.2019.
Determinati:
a) Care tranzactie este insotita de transport si ce documente trebuie sa detina vanzatorul din acea
tranzactie pentru a putea dovedi transportul bunurilor?
b) Presupunand ca Delta SRL are documentele de la litera a, explicati regimul de TVA al fiecarei
facturi emise explicand si daca si cum trebuie declarata in D300 si D390, si daca da, cand?

9
Hungaris KFT --- Sigma SRL --- Epsilon SRL
S+i HU S+i RO + cod HU S+I RO

Ungaria ------------------------------------- Romania


Transportatorul SRL – contractat de Sigma SRL
Transport = 28.02.2020
Hungaris SRL emite factura de livrare bunuri in 05.03.2020 80.000 lei
Transportatorul emite in 20.03.2020 pentur suma de 2.000 lei
Sigma SRL emite in 02.04.2020 suma de 95.000 lei (bunuri + transport)

E triunghiulara? NU
Alocare transport? Pe a doua factura de la Sigma SRL la Epsilon SRL
Hungaris Kft vinde lui Sigma SRL bunuri fara transport, pe teritoriul Ungariei.
Livrare locala
LOC = HU
Scutire = NU
PO = Hungaris Kft  emite factura cu TVA Unguresc
FG = 28.02.2020
E = 28.02.2020
A emis factura in 05.03.2020 .... Decont de februarie la Hungaris Kft

Transportatorul emite factura de transport


LOC = RO (B2B)
Scutire = NU
PO = Transportatrul SRL  Emite factura cu TVA Romanesc
10
FG = 28.02.2020
E = 28.02.2020
Emis factura 20.03.2020 = in decont februarie la Transportatorul .... la Sigma martie

Sigma SRL LIC


LOC = HU
Scutire = DA ( Cod RO, D390, Doc de transport)
FG = 28.02.2020
E = 15.03.2020
Decont si D390 (din HU) in Martie 2020

Epsilon SRL AIC


LOC = RO
Scutire = NU
PO = Epsilon (4426 = 4427)
FG = 28.02.2020
E = 15.03.2020 = emite autofactura in 15.03.2020  Decont + D390

11
8. Sender Co., stabilit si inregistrat in scop de TVA in Franta si neinregistrat in scop de TVA in Romania
semneaza in data de 12.01.2020 un contract privind stocuri puse la dispozitia clientului
(consignment stocks) cu compania Producatorul SRL, stabilita si inregistrata in scop de TVA in
Romania. In cadrul acestui contract, Sender Co. a expediat in data de 20.02.2020 un stoc de 3.000
bucati piese din Paris in Craiova la sediul lui producatorul SRL ce vor fi folosite de Producatorul SRL
pentru productia de produse finite, urmand ca pe masura ce Producatorul SRL ia produse din stoc,
Sender Co. sa ii vanda produsele, la un pret de 200 lei/bucata. Se cunosc urmatoarele operatiuni:

20.02.2020
Sender Co – LIC cu zero
Producatorul SRL face AIC cu zero
Amandoi scriu in registre – 3000 buc

i) in data de 30.03.2020, Producatorul SRL ia 1000 de bucati din stoc si le foloseste in productia
sa
30.03.2020 –Sender Co emite factura de vanzare pt ca are loc livrarea
Sender – LIC in Franta cu sume 1000 * 200
- D390 in Franta
- Registru

Producatorul – AIC in Romania cu sume 1000 * 200


- D390 in Romania
- Registru

ii) in data de 15.05.2020, Producatorul SRL constata ca 50 de bucati sunt degradate si nu se mai
pot folosi. Il instiinteaza pe Sender Co. asupra situatiei si le distruge, existand dovada
distrugerii acestora
Sender Co – se inregistreaza in RO
- delcara LIC in FR si AIC in Ro – autofactura
- scrie in registru
- tremura ca vine ANAF si ii ajusteaza TVA dedus

12
Producatorul – scrie in registru
Buc ramase: 1950
iii) in data de 18.09.2020, Producatorul SRL trimite inapoi in Paris 800 de bucati, la solicitarea lui
Sender Co.
Sender Co – registru retur
Pproducatorul – registru retur

Buc ramase 1150

iv) in data de 05.10.2020 Sender Co. decide sa ia 100 de bucati din stocul de la Bucuresti si sa le
vanda lui Hungaris Kft din Ungaria, transportandu-le in acest scop din Craiova in Ungaria
Sender Co – deja inregistrat in RO
- LIC in Franta cu sume
- AIC in Romania cu sume
- Pe baza de autofactura
- Scrie si in registru
- LIC in Romania
Producatorul – scrie in registru
Buc ramase: 1050

v) in data de 10.12.2020, Producatorul SRL preia 900 de bucati din stoc si le foloseste in
productia sa

Sender CO – LIC in Franta + scrie in registru


Producatorul – AIC in Romania + scrie in registru

13
vi) in data de 10.01.2021 Sender Co. decide ca pentru 10 bucati sa schimbe clientul cu Delta SRL
stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, si in acest scop semneaza cu aceasta un
contract de stocuri puse la dispozitia clientului si face modificarile necesare in registre
Buc ramase: 150
Sender Co – modifica in registru
Producatorul SRL – modifica in registru
Delta SRL – scrie in registru
Buc ramase = 140
vii) in data de 01.03.2021 Sender Co. constata ca are ramase in stoc un numar de 140 de bucati
nefolosite inca de Producatorul SRL, ramase din stocul transmis in data de 20.02.2020.

Sender co – Lic in Fr, AIC in RO


Pentru fiecare operatiune de mai sus explicati regimul de TVA, documentele ce trebuie intocmite, daca si
cum trebuie declarata in D300 si D390, si daca da, cand?

14