Sunteți pe pagina 1din 1

Mărimile relative ale prevederilor, ale planului unui program se calculează

comparând nivelul prevazut (comparat) al caracteristicii cu nivelul realizat într-o


perioadă anterioară.
, 𝑋𝑝𝑡
𝐼𝑝/𝑡 = unde 𝑋𝑝𝑡 este nivelul prevăzut a se realiza în perioada curentă
𝑋𝑡−1

𝑋𝑡 𝑋 𝑋𝑡
𝐼𝑝/𝑡 = 𝐼𝑡/(𝑡−1) =
𝑋𝑝𝑡 𝑋𝑡−1
∗ 𝑋𝑡 𝑋𝑝𝑡 𝑋𝑡 ∗ ∗
𝐼𝑡/(𝑡−1) = = . = 𝐼𝑝𝑡/(𝑡−1) . 𝐼𝑡/𝑝𝑡
𝑋𝑡−1 𝑋𝑡−1 𝑋𝑝𝑡