Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:________________ Data………………….

CLASA a II -a B
EVALUARE FINALĂ LA CUNOAŞTEREA MEDIULUI
1. Încercuieşte varianta corectă de răspuns:
 La câmpie se cultivă: • La câmpie se întâlneşte:
a) cereale; a) şoarecele de câmp;
b) brazi. b) vulturul.

 La munte se întâlnesc: • Ursul este un animal care:


a) păduri de conifere; a) hibernează;
b) cereale. b) nu hibernează.
2. Scrie câte trei animale conform cerinţelor de mai jos:
a) animale domestice:_________________________________________________
b) animale sălbatice:__________________________________________________
3.Numeşte părţile componente ale animalului şi ale plantei din imaginile de mai jos:

_______ ____________
____________
___________

______________
__________
_____________

4.Selectează din listă cuvintele potrivite şi completează enunţul:


Pentru a se dezvolta plantele au nevoie de
............................................................................................................................................ ..
..............................................................................................................................................
(aer, întuneric, apă, nisip, căldură, pământ bun, ger, vânt puternic, lumină, suc).
5.Completează tabelul, scriind plantele enumerate in coloana cerută: grâu, brad, ardei,
stejar, porumb, pere, cireşe, castravete, fag, struguri, ovăz, vinete.
Legume Fructe Cereale Copaci
6.Scrie cele patru anotimpuri ale anului în ordine, începând cu cel în care suntem
acum:
_____________ , __________________ , ____________________ , _____________

7.Numeşte fenomenele naturii prezentate în imaginile de mai jos.

_________________ _______________ _________________

8.Numeşte trei obiecte care te ajută să păstrezi curăţenia în locuinţa ta:


__________________ , ____________________ , _________________________.
9.Încercuieşte răspunsul corect pentru fiecare propoziţie:
a) Igiena înseamnă *murdărie b) Curăţenia se face: *zilnic
*curăţenie *săptămânal
*îngrijire * lunar
c) În clasă trebuie să: *aerisim; *fac mizerie; *ştergem tabla.

10.Grupează în tabel acţiunile dăunătoare şi pe cele de protejare a mediului


natural: plantarea copacilor; ruperea florilor; îngrijirea păsărilor şi a animalelor
sălbatice; aruncarea hârtiilor în pădure; colectarea deşeurilor; focul
nesupravegheat în pădure.

Acţiuni dăunătoare Acţiuni de protejare