Sunteți pe pagina 1din 2

Data:……………… Numele şi prenumele:……………….

PROBĂ DE EVALUARE
U.Î Animale
1. Numiţi animalul, apoi părţile corpului. .............................................................

………………………………………

2. Completează enunţurile:
Sunt animal
…………………
Am şi am corpul
nevoie de: Îţi pot acoperit cu:
………… oferi: ……
………… ………… .şi………………..
………… …………
………… ………… ……………….
……. …………
……….. între câine şi lup:
3. Scrie asemănări şi deosebiri

Asemănări Deosebiri
…………………………………………….. …………………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………………
…………………………………………….. ………………………………………………….
…………………………………………….. …………………………………………………
4.Scrie în tabel următoarele animale, respectând cerinţa: vacă, urs, porc mistreţ, găină, raţă, vultur,
pisică, elefant, rândunică, ştiucă, delfin, furnică, fluture.

Animale care nasc pui vii şi îi hrănesc cu lapte Animale care se înmulţesc prin ouă

5. Bifează doar animale ocrotite de lege :

vulpea cocoşul de munte

capra neagră găina

vulturul pleşuv zimbrul

6. Scrie câte două produse pe care le obţine omul de la :


Capră :......................................................................................................... ;
Porc :............................................................................................................ ;
Raţă :............................................................................................................

7. Argumentează expresiile : « doctorul copacilor » ; « sanitarul pădurii »


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................
8.Ce pagube aduc unele animale sălbatice ?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. Citeşte ghicitorile. Desenează animalul descris.

Are coada înfoiată, Uriaş cu nasul mare Are-un ac micuţ şi fin.


Hoaţa este şi şireată, Poartă oameni în spinare. Zboară lin din floare- n floare.
Dar e vai de coada ei Acul este cu venin,
Când dă peste ea Grivei! Iar polenu- i pe picioare.