Sunteți pe pagina 1din 1

U.I.

Lumea necuvântătoarelor-test de evaluare


1.Scrie cuvintele sugerate de imagini.

_______________ ___________ ______________ ____________ _________ __________

2.Priveşte imaginile şi completează propoziţiile:

Ro_ ana are un coş cu p_ ine. Ale_andru rezolvă c_teva e_erciţii.

3.Desparte în silabe cuvintele:împărat,împreună,coborî,pâine,xerox, exerciţii.


 împărat ............................... împreună ...........................................
 coborî ............................... pâine ...........................................
 xerox ................................... exerciţii ............................................

4.Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru următoarele cuvinte:


scorbură-..................................... admiraţie-........................................
semeţ-........................................... teamă-.............................................
5.Unde s-au adăpostit Lizuca şi Patrocle?___________________________________

____________________________________________________________________
6.Completează fiecare propoziţie scriind cuvântul potrivit(dintr-o, într-o, într-un,
dintr-un)
............................zi puişorul a pornit spre crâng.............................................tufiş a ieşit o
vulpe................................privire ,vicleana şi-a dat seama că îl va păcăli uşor.

7.Ordonează cuvintele pentru a descoperi proverbul.


umbr şi Fricosul de speri lui. se
a e

____________________________________________________________________________