Sunteți pe pagina 1din 3

NUMELE ŞI PRENUMELE:_____________________________________ DATA:________

PROBĂ DE EVALUARE
(PLANTE)
1.Completează:
*În general, plantele sunt alcătuite din: * Pentru a trăi şi a se dezvolta, plantele au nevoie de:

................................. .............................................. ,

................................ .............................................. ,

.............................. .............................................. ,

............................. ............................................. .

2.Completează denumirile în tabelul următor: crizantemă, varză, orez, stejar, crin, mentă, prun, ştir,
muşeţel, piersic, ardei, mohor, pelin, salcâm, grâu, ţelină, brad, pir, ghiocel, porumb, cireş.

CEREALE LEGUME FLORI POMI COPACI PLANTE BURUIENI


MEDICINALE

.................. ................... ................. .................. .................. ........................ ...................


................... ................... .................. .................. .................. ....................... ...................
................... ................... .................. .................. .................. ....................... ...................

3.Completează:
Plante de la care se consumă , sub diferite forme:
RĂDĂCINA FRUNZELE FLORILE FRUCTELE SEMINŢELE

............................. ........................... ........................... .............................. ..............................


............................. .......................... .......................... ............................ .............................
............................ .......................... .......................... .............................. ..............................

4.Selectează doar enunţurile adevărate.


Pământul nu are ne voie de plante.
Plantele înfrumuseţează mediul, împrospătează aerul.
Unele plante sunt cultivate şi îngrijite de om, altele fac parte din flora spontană.
Râsul şi vulturul sunt plante cultivate.
Plantele sunt folosite în hrana omului, hrana animalelor, oferă adăpost unor vieţuitoare, pot constitui
materie primă pentru diferite industrii.
Fiecare plantă are nevoie de anumite condiţii. Unele plante se întâlnesc doar în anumite zone ale lumii

5.Scrie trei enunţuri cu conţinut ştiinţific sugerate de imaginea alăturată. Stabileşte un titlu.

..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
................................
COMPETENŢE VIZATE:
 Observarea, explorarea mediului înconjurător;
 Clasificarea plantelor;
 Stabilirea valorii de adevăr a enunţurilor;
 Emiterea unor conţinuturi ştiinţifice sugerate de imagini.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-recunoaşte părţile componente ale plantei;
O2-enumeră condiţiile de viaţă necesare unei plante;
O3-completează tabelul cu denumirile potrivite;
O4- evidenţiază partea care se consumă de la diferite plante;
O5- stabileşte valoarea de adevăr în enunţuri date;
O6- gândeşte enunţuri cu conţinut ştiinţific sugerate de imagine.

DESCRIPTORI:
FB B S
I1 Recunoaşte toate părţile Recunoaşte toate părţile
Recunoaşte câteva din părţile
componente ale unei plante, componente ale unei plante, componente ale unei plante,
enumeră condiţiiţe necesare enumeră parţial condiţiiţe
enumeră parţial condiţiiţe
vieţii unei plante. necesare vieţii unei plante. necesare vieţii unei plante.
I2 Grupează toate denumirile Grupează denumirile cu două- Grupează denumirile cu
conform cerinţelor. trei erori cinci-şase erori
I3 Completează în tabel toate Completează tabelul conform Completează tabelul
exemplele, conform cerinţelor, cu două –trei erori. conform cerinţelor, cu cinci–
cerinţelor şase erori.
I4 Stabileşte valoarea de adevăr Stabileşte valoarea de adevăr în Stabileşte valoarea de adevăr
în toate enunţurile trei enunţuri. douăenunţuri.
I5 Scrie corect din punct de Scrie trei enunţuri cu conţinut Scrie corect din punct de
vedere gramatical enunţuri cu ştiinţific.Stabileşte un titlu. vedere gramatical un enunţ.
conţinut ştiinţific. Stabileşte
titlul potrivit.

REZULTATE OBŢINUTE

NR
CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI I1 I2 I3 I4 I5 I6 CALIFICATIV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

III. CALIFICATIVE OBŢINUTE

CALIFICATIVE FB B S I

NUMĂR ELEVI

INTERPRETAREA TESTELOR DE EVALUARE

GREŞELI TIPICE:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............................................

MĂSURI
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................