Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA DE CONTROL NR.

2 MANAGEMENT

Problema nr. 1:
O companie trebuie să se aprovizioneze cu o nouă materie primă având în vedere lansarea pe piață a
unui nou produs. Serviciul de aprovizionare a identificat 4 furnizori (V1, V2, V3, V4) pentru
respectiva materie primă. Pornind de la informațiile prezentate în următorul tabel, alegeți varianta
optimă folosind metoda utilității globale.

C1 C2 C3 C4

V1 1600 um 200 km 30 zile 85 puncte


V2 1450 350 40 68
V3 1520 420 50 72
V4 1470 800 45 63
Kj 0,4 0,1 0,2 0,3

unde:
 V1, V2, V3, V4 – variante decizionale;
 Kj – coeficienţii de importanţă;
 C1 – prețul de achiziție pe unitatea de produs (unități monetare UM), C2 – distanța față de
furnizor (kilometri km), C3 – termen de plată pentru produsele aprovizionate (zile), C4 –
calitatea materiei prime care a fost analizată în funcție de anumite aspecte acordându-se un
punctaj pentru fiecare ofertă (100 puncte – punctaj maxim).

a) Alegeţi varianta optimă utilizând metoda utilității globale;

C1 – criteriu de minim
C2 – criteriu de minim
C3 – criteriu de maxim
C4 – criteriu de maxim

U11= 1600-1600/1600-1450= 0
U21= 1600-1520/1600-1450 = 0,53
U31= 1600-1470/1600-1450 = 0,86
U41 = 1600-1450/1600-1450 = 1
U12 = 800-800/800-200 = 0
U22 = 800-420/800-200=380/600 = 0, 63
U32 = 800-350/800-200=450/600 = 0,75
U24 = 800-800/800-200=0
U13 = 30-30/50-30 = 0
U23 = 40-30/50-30 = 0,5
U33 = 45-30/50-30= 0,25
U43 = 50-30/50-30 = 1
U14 = 63-63/85-63 = 0
U24 = 68-63/85-63 = 0,22
U34 = 72-63/85-63=9/22=0,40
U44 = 63-63/85-63 = 1
Uc1 Uc2 Uc3 Uc4

V1 0 0 0 0
V2 0,53 0,63 0,5 0,22
V3 0,86 0,75 0,25 0,40
V4 1 1 1 1
Kj 0,4 0,1 0,2 0,3

UG(V1)= 0 x 0,4 + 0 x 0,1 + 0 x 0,2 + 0 x 0,3 = 0,1 + 0,2 + 0,2 = 0


UG(V2)= 0,53 x 0,4 + 0,86 x 0,1 + 1 x 0,2 + 0,22 x 0,3 = 0,43
UG(V3)= 0,86 x 0,4 + 0,75 x 0,1 + 0.25 x 0,2 + 0,40 x 0,3 = 0,58
UG(V4)= 0,4 + 0,1 + 0,2 + 0,3 = 1

V opt = V4

Problema nr. 2:
Se dă următoarea situaţie decizională:

Varianta S1 S2 S3 S4 S5 S6
V1 6370 9500 11180 10000 9550 17700
V2 4550 5500 15000 11100 20500 19000
V3 8500 7600 8800 13900 22900 26000
p 0,30 0,05 0,1 0,05 0,35 0,15

unde:
 V1, V2, V3 – variante decizionale;
 S1, S2, S3, S4, S5, S6 – stări ale condiţiilor obiective;
 p – probabilitatea de apariţie a stărilor S1, S2, S3, S4, S5, S6;

a) Care este probabilitatea de apariţie a stării S3?


b) Alegeţi varianta optimă utilizând metoda sperantei matematice.

a) p3 = 1 - p1 - p2 - p4 - p5 - p6 = 1 – 0,3 - 0,05 - 0,05 - 0,35 - 0,15 = 0,1

b) S1 = 6370 x 0,30 + 9500 x 0,05 + 11180 x 0,1 + 10000 x 0,05 + 9550 x 0,35 + 17700 x 0,15 =

= 1911 + 475 + 1118 + 500 + 3342,5 + 2655 = 10001,5

S2 = 4550 x 0,30 + 5500 x 0,05 + 15000 x 0,1 + 11100 x 0,05 + 20500 x 0,35 + 19000 x 0,15 =

= 1365 + 275 + 1500 + 555 + 7175 + 2850 = 13.720

S3 = 8500 x 0,30 + 7600 x 0,05 + 8800 x 0,1 + 13900 x 0,05 + 22900 x 0,35 + 26000 x 0,15 =

= 2550 + 380 + 880 + 695 + 8015 + 3900 = 16.420

V opt = V3