Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN DREPT FINANCIAR PUBLIC

I.D.
02 februarie 2020
BAREM

Nr. 1

1. c) orice sume de bani încasate de persoane juridice de drept public


2. b) provin din subvenții acordate din bugetele publice
3. c) sunt înscrise în bugetele publice
4. b) taxele de studii
5. c) bugetului de stat
6. c) cheltuielile bugetare pot depăși veniturile bugetare în anumite limite
7. c) ordonatorii principali de la bugetele centrale și locale
8. a) ordonator principal de credite bugetare
9. b) lichidării
10. b) limita în care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul unui an bugetar
11. b) are obligația de a nu le depăși în cursul unui an bugetar
12. c) stabilirea limitei în care se pot efectua plăți în cursul fiecărui trimestru
13. a) venituri în numerar
14. b) vor intra în proprietatea statului sau a unei unități administrativ-teritoriale
15. b) de orice entitate publică sau privată, cu implicarea fondurilor publice
16. b) aplicarea testului investitorului prudent într-o economie de piață
17. c) conducerea entității supuse controlului
18. b) operațiunile cărora li s-a acordat viza de control preventiv propriu
19. a) contracte de leasing financiar
20. b) reprezintă o obligație exclusivă de plată a orașului emitent

Nr. 2

1. c) venituri în numerar
2. c) vor intra în proprietatea statului sau a unei unități administrativ-teritoriale
3. a) operațiunile cărora li s-a acordat viza de control preventiv propriu
4. b) de orice entitate publică sau privată, cu implicarea fondurilor publice
5. c) aplicarea testului investitorului prudent într-o economie de piață
6. b) contracte de leasing financiar
7. a) stabilirea limitei în care se pot efectua plăți în cursul fiecărui trimestru
8. c) reprezintă o obligație exclusivă de plată a orașului emitent
9. c) conducerea entității supuse controlului
10. b) orice sume de bani încasate de persoane juridice de drept public
11. a) sunt înscrise în bugetele publice
12. a) ordonatorii principali de la bugetele centrale și locale
13. c) limita în care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul unui an bugetar
14. c) provin din subvenții acordate din bugetele publice
15. a) taxele de studii
16. a) bugetului de stat
17. b) lichidării
18. c) are obligația de a nu le depăși în cursul unui an bugetar
19. c) cheltuielile bugetare pot depăși veniturile bugetare în anumite limite
20. c) ordonator principal de credite bugetare
Nr. 3

1. c) operațiunile cărora li s-a acordat viza de control preventiv propriu


2. b) conducerea entității supuse controlului
3. c) reprezintă o obligație exclusivă de plată a orașului emitent
4. a) de orice entitate publică sau privată, cu implicarea fondurilor publice
5. c) venituri în numerar
6. a) stabilirea limitei în care se pot efectua plăți în cursul fiecărui trimestru
7. c) aplicarea testului investitorului prudent într-o economie de piață
8. c) are obligația de a nu le depăși în cursul unui an bugetar
9. b) cheltuielile bugetare pot depăși veniturile bugetare în anumite limite
10. a) vor intra în proprietatea statului sau a unei unități administrativ-teritoriale
11. b) ordonator principal de credite bugetare
12. c) lichidării
13. a) bugetului de stat
14. a) limita în care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul unui an bugetar
15. c) taxele de studii
16. b) ordonatorii principali de la bugetele centrale și locale
17. c) provin din subvenții acordate din bugetele publice
18. a) orice sume de bani încasate de persoane juridice de drept public
19. c) contracte de leasing financiar
20. b) sunt înscrise în bugetele publice

Nr. 4

1. b) bugetului de stat
2. a) lichidării
3. c) sunt înscrise în bugetele publice
4. b) ordonator principal de credite bugetare
5. a) limita în care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul unui an bugetar
6. c) provin din subvenții acordate din bugetele publice
7. a) ordonatorii principali de la bugetele centrale și locale
8. c) taxele de studii
9. b) aplicarea testului investitorului prudent într-o economie de piață
10. c) orice sume de bani încasate de persoane juridice de drept public
11. a) operațiunile cărora li s-a acordat viza de control preventiv propriu
12. b) stabilirea limitei în care se pot efectua plăți în cursul fiecărui trimestru
13. b) conducerea entității supuse controlului
14. b) cheltuielile bugetare pot depăși veniturile bugetare în anumite limite
15. a) reprezintă o obligație exclusivă de plată a orașului emitent
16. b) venituri în numerar
17. a) vor intra în proprietatea statului sau a unei unități administrativ-teritoriale
18. b) are obligația de a nu le depăși în cursul unui an bugetar
19. c) contracte de leasing financiar
20. c) de orice entitate publică sau privată, cu implicarea fondurilor publice