Sunteți pe pagina 1din 11

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

“Maria Montessori” Constanţa


Loc. Constanţa, Str. Nicu Mandai nr. 15, cod poştal 900227
Telelon/Fax 0241-691731, E-mail: scsp2cta@yahoo.com
Web-site: www.scspeciala2cta.ro
AN ŞCOLAR
2014-2015
DATA: 27.02.2015
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CȘEI “MARIA MONTESSORI “ CONSTANȚA
CLASA : a VI-a C
ARIA CURRICULARA: Terapie Educațională Complexă și Integrată, ciclul secundar (cls.V-X)
MODULUL: Terapie ocupațională
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Produse finite (decorative sau utile)
TITLUL ACTIVITĂȚII: Suportul de creioane
TIPUL LECTIEI: Formare de priceperi și deprinderi
SUSȚINĂTOR: MOISE ALEXANDRA
OBIECTIV CADRU: Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple
Realizarea de produse, utilizând tehnicile învăţate
OBIECTIVE CORECTIV-RECUPERATIVE: Stimularea motricității fine
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) obiective cognitive:
O1 - Să recunoască materialele, culorile și tehnicile folosite în lucrarea model.
O2 - Să decupeze forme după contur.
O3 - Să respecte etapele de lucru.
b) obiective psihomotrice:
O4 - Să lucreze îngrijit.
O5 - Să realizeze corect tema propusă, respectând tehnica de lucru şi indicaţiile primite.
O6 - Să execute corect exerciţiile pentru încălzirea muşchilor fini ai mâinilor.
c) obiective afective:
O7 - Participarea cu interes la activitate.
O8 - Relaționarea corespunzătoare cu ceilalți colegi.
STRATEGII DIDACTICE:
RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, instructajul.
RESURSE MATERIALE: cutie conservă, ghemuri de acril, panglică roșie, fluturi, flori și frunze
din carton, foarfecă, lipici, planșă cu etapele de lucru, lucrarea model, laptop.
RESURSE UMANE: 8 elevi
FORME EVALUARE: frontală, aprecieri verbale
DURATA: 45 min.
BIBLIOGRAFIE:
1. „Programa şcolară de terapie educaţională complexă şi integrată” cls. I-VIII, Bucureşti
2. Muşu,I. şi Taflan, A. – „Terapie educaţională complexă şi integrată” ; Bucureşti: Editura
Pro-Humanitate, 1997
Nr. Secvenţa Ob. Strategia didactică
crt. didactică Op. Activitate instructiv-educativă Resurse Resurse Forme de Forme de
Durată procedurale materiale organizare evaluare

1. Moment
organizatoric Se pregătesc materialele necesare pentru lecţie. Se asigură conversaţia frontală
1´ condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii. Se verifică
prezenţa.

2. Captarea Se realizează prin intermediul unei ghicitori: conversația frontală frontală


atenţiei ” Drept, înalt și subțirel,
2´ Cu veșmânt de lemn pe el,
Are limba de cărbune,
Pe hârtie multe spune.”
- Creion -

3. Anunţarea Astăzi vom face un suport de creioane dintr-o cutie de conservă. conversația frontală frontală
temei Se va scrie la tablă titlul.
1´

4. O1 a) Se prezintă copiilor lucrarea model: explicaţia cutie frontală frontală


Desfășurarea O2 ” - Din ce materiale este realizată? conversaţia conservă
activității - Ce tehnici de lucru s-au folosit? instructajul ghemuri
O3
34´ - Ce culori observați?” demonstrația de acril
Se va explica modul de realizare a acestei lucrări.
În faţa clasei se vor fixa planşele cu etapele de lucru, care vor panglică
rămâne în câmpul vizual al elevilor pe tot parcursul activităţii. rosie
ETAPE DE LUCRU: fluturi,
ETAPA I – se trasează o dungă verticală de lipici, de la baza flori și
cutiei până la capac. frunze din
ETAPA a II-a – se lipesc fire pe cutia de conservă (după carton
imaginaţie). foarfecă,
ETAPA a III-a – se decupează frunze, flori și fluturi din material lipici,
textil. planşă cu
ETAPA a IV-a – formele decupate se lipesc pe suport în dreptul etapele de
îmbinării firelor. lucru
ETAPA a V-a – se va face o fundă din panglică. lucrarea
ETAPA a VI-a – se va aplica funda. model
Profesorul va urmări activitatea elevilor, intervenind unde este
cazul. Aceștia vor fi atenționați să lucreze cu grijă şi să se
încadreze în timp pentru a finaliza lucrarea.
Se asigură fondul muzical adecvat. laptop

5. Elevii încetează activitatea şi vor face curăţenie în spaţiu de conversația frontală frontală
Asigurarea lucru.
feed-back-ului
5´
Se vor analiza câteva lucrări foarte bine realizate şi câteva mai
puţin bine realizate sau oprite în diferite stadii de execuţie. Se vor
evalua ținând cont de următoarele criterii:
- a decupat corect;
- a lipit curat;
- a respectat forma.
La analiză va participa întreaga clasă.

6. Încheierea Se vor face aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii. conversația frontală aprecieri
activității verbale
2´
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

S-ar putea să vă placă și