Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Cornelia Albu


766A Patrauti, 727420 Suceava (România)
0765173523
albucornelia77@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU Operator introducere date/operatoare introducere date


CARE SE CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/03/2019–Prezent agent vanzari client


grs.remote service, Suceava (România)
informarea clientilor asupra promotiilor, detaliilor serviciilor oferite, verificarea saldului disponibil si a
tranzactiilor facute de clienti in ultima perioada la cererea acestora, etc

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2008–01/07/2013 diploma de licenta


Universitatea ,, Spiru Haret", Bucuresti, specializare Drept, Bucuresti (România)
drept penal, constitutional, civil ,fiscal, administrativ,contencios etc, diploma de licenta

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) romana

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleza B2 B2 C1 C1 C1
diploma oxford
italiana C2 C2 C2 C2 C2
franceza A2 A2 A2 A2 A2
diploma de baclaureat, limba franceza
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare bune abilitati de comunicare

Competenţe bune competente organizationale


organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de o buna cunoastere a relationarii cu diferite tipologii de clienti , rabdare in satisfacerea cerintelor
muncă acestora si depunerea eforturilor necesare in reusirea obtinerii rezultatelor cerute de fisa postului

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

8/11/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum vitae Cornelia Albu

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


Utilizator elementar
independent independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere B

8/11/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2