Sunteți pe pagina 1din 6

Ghid de scriere a formularului de aplicație Narada

Acest ghid este special creat pentru a fi folosit ca suport în scrierea formularelor de
aplicație Narada. Recomandarea noastră este să completezi întâi documentul numit „2.
Introducere formular aplicație Narada” și apoi formularul de aplicație numit „3. Formular
de aplicație Narada” conform indicațiilor de mai jos, fără a șterge / modifica în vreun fel
câmpurile și titlurile completate în formular.

Cuprins:

I. Scrierea formularului de aplicație Narada

1. Titlu - pg. 1

2. Descriptor - pg. 2

3. Elevii mei - pg. 2

4. Proiectul meu - pg. 2

● Inclusiv abilitatea de secol 21 dezvoltată sau exersată cu elevii în proiectul depus

5. Bugetul meu - pg. 3

6. În ce se transformă sponsorizarea mea - pg. 3

7. Recomandări & bune practici - pg. 3

8. Foto - Video - pg. 4

9. Recomandări de urmat în scrierea formularului de aplicație - pg. 4

10. Concluzii - pg. 5


I. Scrierea formularului de aplicație Narada

Cu cât este mai bine completat formularul de aplicație Narada, cu atât este mai probabil
ca cele trei criterii de eligibilitate să fie atinse, iar proiectul să fie declarat eligibil. Prin
urmare, te sfătuim să citești acest ghid cu atenție și abia apoi să completezi celelalte
documente necesare.

Cele trei criterii de eligibilitate sunt:

1. Istoricul profesorului - cine e, ce face şi de ce, care e experienţa lui ca profesor


și realizările avute până acum.
2. Impactul proiectului - proiectul este unul inovativ și dizruptiv, iar impactul
acestuia e unul pe termen lung, cu focus pe dezvoltarea / deprinderea celor cinci
abilități de secol XXI eligibile.
3. Bugetul proiectului - 80% din buget e direcționat către actul învățării și dezvoltări
/ deprinderii abilităților de secol XXI eligibile.

Cele cinci abilități de secol XXI eligibile sunt:

1. Creativitate
2. Gândire critică și rezolvare de probleme
3. Lucru în echipă și conexiune cu ceilalți
4. Inteligență emoțională
5. Judecată morală și luare a deciziilor

Iată câteva sugestii despre cum trebuie completat cât mai bine formularul de aplicație:

1. Titlu - 1 expresie care sintetizează, într-o formă concisă, spiritul întregului proiect și
evidențiază elementul de noutate care arată că proiectul propus este inovativ și cu impact
pe termen lung.

Un titlu bun:

● Oferă o idee generală despre proiect,


● Mai degrabă aluziv decât descriptiv,
● Trezeşte curiozitatea,
● Este simplu şi direct,
● Este memorabil,

1
● Atrage atenţia printr-un joc de cuvinte, o referinţă la cărţi, filme cunoscute, etc.

2. Descriptor - 1 frază concretă care sumarizează despre ce este vorba în proiect.

Un descriptor bun:

● Răspunde la întrebarea „În ce constă proiectul și nevoile lui?”,


● Este concis și stârnește curiozitatea,
● Surprinde impactul pe care îl poate avea proiectul propus.

3. Elevii mei - 1 - 3 paragrafe care transmit, într-un mod emoțional și creativ, cine sunt
elevii care vor beneficia de acest proiect şi care sunt nevoile lor, în contextul proiectului
propus.

Vrem să știm mai multe despre cine sunt elevii care vor beneficia de acest proiect:

● Câți elevi sunt influențați de proiectul propus și cum anume?


● Câteva date despre ei:
- în ce clasă sunt,
- ce pasiuni, nevoi, aspirații și interese au,
- din ce fel de medii provin, etc.

4. Proiectul meu - 3 - 5 paragrafe în care e detaliată, în mod concret, esența proiectului,


istoricul proiectului și felul în care profesorul a perseverat pentru materializarea ideii sale
până acum, dar și despre momentul prezent al acestuia și ce și-a propus să facă cu
resursele obținute pe platformă, pe cine ajută, detalii, etc.

Aceasta este cea mai importantă secțiune a formularului, cea în care se detaliază:

● obiective,
● nevoi,
● inițiativă,
● impact etc.

Exprimarea trebuie să fie:

● Concisă şi clară, fraze scurte,


● Exemple reale,
● Argumente raţionale şi emoţionale.

Tot aici trebuie inclusă și:


✶ Abilitatea de secol 21 dezvoltată sau exersată cu elevii în proiectul depus: 1 paragraf de
trei - cinci rânduri în care să se menționeze abilitatea / abilitățile pe care o dezvoltă / exersează,
care a fost motivația alegerii acestei abilități și impactul așteptat asupra școlii / comunității.

5. Bugetul meu - această secțiune este dedicată detalierii nevoilor şi bugetului total
necesar implementării proiectului, acesta încadrându-se în suma totală aprobată de
14.000 RON.

!!! În formularul de aplicație, secțiunea „Bugetul meu” se completează pe


categorii de produse (ex: cărți și rechizite) și nu pe produse în sine. Informațiile
detaliate despre produse se completează în fișierul, în format Excel, cu
denumirea „4. Bugetul meu Narada” !!!

● De ținut cont de faptul că 80% din bugetul necesar trebuie să fie alocat în actul învățării,
așadar, orice resurse / materiale și servicii care servesc actului învățării sunt eligibile șii
maxim 20% în necesități de bază.
● Nu sunt acceptate proiectele în bugetul cărora se regăsesc, spre exemplu, cărți în valoare
de 1.000 lei, fără a fi detaliată această nevoie (ex. Titlurile cărților necesare etc.)

6. În ce se transformă sponsorizarea mea - 1 - 2 paragrafe, cu impact emoțional &


informativ pentru cititor, în special pentru potențialii sponsori, în care accentul e pus pe
diferența concretă făcută de sponsorizarea primită.

7. Recomandări & bune practici - 1 - 2 paragrafe, cu impact informativ pentru cititor, în


special pentru profesorii care intenționează să aplice, în care accentul e pus pe:

● recomandările pe care le poate face profesorul, care a trecut deja experiența maratonului
sau procesului de finanțare, către profesorii care accesează platforma și intenționează să
aplice pentru a obține finanțare prin intermediul Narada.
● bunele practici pe care viitorii profesori aplicanți le pot urma pentru a obține finanțare
pentru proiectele lor.
● Această secțiune este scrisă de către echipa de proiect împreună cu profesorul și
publicată pe platformă în prima lună de după finalizarea achizițiilor necesare și
implementarea proiectului.

8. Foto / Video - trimiterea a minim 3 foto + 3 video relevante și expresive, de bună


calitate, din / despre proiect pentru a evidenția nevoile / beneficiile proiectului.

3
Materialele foto - video sunt luate în considerare / publicate doar dacă:

● Sunt reale, nu sunt luate de pe internet, şi justifică nevoia care stă la baza solicitării
proiectului,
● Sunt relevante pentru proiect (de ex. dacă se solicită încălţări de iarnă pentru ca elevii ca
să poată ajunge la şcoală, poate fi o poză cu unul dintre elevi care vine în tenişi subţiri)
● Detaliu versus ansamblu - o poză cu un cadru prea larg, care cuprinde prea multe
elemente, nu transmite mesajul dorit; recomandăm poze cu mai puţine persoane şi cu
cadru restrâns.

9. Recomandări de urmat în scrierea formularului de aplicație -

● Textul să fie scris la persoana a III-a pentru a putea păstra nota de imparțialitate asupra
proiectului,
● Folosirea diacriticelor,
● Publicarea materialelor foto - video relevante și expresive, de bună calitate care surprind
idea proiectului, emoția și nevoia / nevoile acestuia.
● Pentru a publica date cu caracter personal ale elevilor (nume, poză etc.) profesorul trebuie
să aibă acordul scris al părinţilor. Narada. pune la dispoziţie modelele de documente
necesare,
● Protejăm contextul psiho-emoţional şi social al copilului!
- De aceea, proiectele se concentrează pe aspecte ale contextului educaţional care pot fi
îmbunătățite și nu pe aspecte din viața privată a persoanelor implicate (elev / profesor).

- În scrierea proiectelor nu se oferă informații care pot duce la identificarea elevilor /


părinților, însă putem și chiar încurajăm menționarea aspectelor negative care țin de
contextul creării proiectului.
- De asemenea, nu se includ informații care ar putea leza imaginea unei persoane (elev /
profesor), cum ar fi: menţionarea unor probleme comportamentale ale părinţilor,
evidențierea unor probleme de sănătate din familie, precum boli psihice, pentru crearea
unui context emoțional sau descrierea unor abuzuri de natură emoțională / fizică.

!!! Menționăm totuși că tone of voice-ul specific acestui proiect este unul pozitiv, care
încurajează gândirea și acțiunea progresistă a tuturor persoanelor implicate care se uită
și evaluează aspectele negative strict în măsura în care își doresc să le transforme în
unele pozitive. !!!

10. În concluzie, un formular de aplicație este bine scris dacă -

● Prezintă argumentul emoțional (emoțional - social) și argumentul pragmatic (creativ -


vizionar) al inițiativei propuse de profesor, astfel încât fundraiser-ul din triada de voluntari
alocată să poată crea și expune în fața posibililor sponsor o prezentare (pitch) coerentă și
convingătoare,
● Conține informații concrete despre:
- Istoricul profesorului,

- Istoricul și evoluția proiectului,

- Obiectivul și bugetul proiectului,

- Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului,

- Impactul proiectului pe termen scurt, mediu și lung.

● Respectă structura descrisă,


● Include materiale foto - video relevante și expresive, de bună calitate care surprind idea
proiectului, emoția și nevoia / nevoile acestuia.

Mult succes!