Sunteți pe pagina 1din 6

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/ELEVEI:............................................................

EVALUARE INIŢIALĂ - CLASA PREGĂTITOARE


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Desparte în silabe cuvintele. Desenează atâtea linii orizontale câte silabe are cuvântul reprezentat în
desen.

2. Uneşte imaginile care încep cu acelaşi sunet.

3. Încercuieşte imaginea a cărei denumire începe cu sunetul f.

4. Priveşte imaginile din fiecare rând şi taie cu o linie ce nu se potriveşte.


5. Decorează vasul, continuând şirurile cu elementele grafice date.
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
EVALUARE INIŢIALĂ

Competenţe generale:

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;


4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.

Competenţe specifice:

3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare;
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,
din universul familiar;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.

Obiectivele testului / Competenţe :

-să despartă în silabe cuvinte;


-să asocieze imaginile care încep cu acelaşi sunet;
-să încercuiască imaginea care începe cu sunetul dat;
-să descopere intrusul din şirul de imagini;
-să scrie semne grafice corect, lizibil, îngrijit, respectând spaţiul grafic.
Descriptori de performanţă:

COMPETENŢĂ COMPETENŢĂ COMPETENŢĂ


ITEM ACHIZIŢIONATĂ ÎN CURS DE NEACHIZIŢIONATĂ
ACHIZIŢIONARE

1. -identifică în mod -identifică în mod -identifică numărul


corect şi complet parţial corect silabele silabelor în 1-2 cuvinte
toate silabele celor 5 celor 5 cuvinte
cuvinte (corect 3-4 situaţii)

2. -asociază corect -asociază corect 2-3 -asociază 1-2 imagini


toate imaginile care imagini care încep cu care încep cu acelaşi
încep cu acelaşi acelaşi sunet sunet
sunet

3. -încercuieşte corect -încercuieşte -încercuieşte imaginea


imaginea care imaginea care conţine care nu conţine sunetul
începe cu sunetul sunetul dat, dar nu în dat în nicio poziţie
dat poziţie iniţială

4.
-descoperă corect -decoperă intrusul în -decoperă intrusul în 1-2
toţi intruşii din cele 3-4 şiruri de imagini şiruri de imagini
5 şiruri de imagini

5. -scrie corect, lizibil, -scrie semne grafice -scrie semne grafice


îngrijit, semne pe spaţiul indicat cu încadrându-se parţial în
grafice, respectând ezitări, ştersături spaţiul indicat, respectă
spaţiul indicat parţial modelul dat
Contabilizarea rezultatelor:
Item
I1 I2 I3 I4 I5
Competenţă

Achiziţionată

În curs de
achiziţionare

Neachiziţionată

Rezultate obţinute:

În curs de
Competenţe Achiziţionate achiziţionare Neachiziţionate

Nr. de elevi

Concluziile desprinse în urma evaluării iniţiale la Comunicare în Limba Română sunt


următoarele:

Greşeli frecvente:

Măsuri ameliorative: