Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de semestru Psihologie Organizațională, anul 3 ID 2019-2020

Înainte de a caracteriza o structură trebuie să avem în vedere următoarele: tipurile de comportament în


care se vor angaja membrii organizației și seful acestora, stilul de conducere a sefului și modalitătile
habituale de răspuns ale membrilor, considerarea nevoilor individuale în cadrul organizației, paternul de
comunicare în cadrul organizației, modul în care se iau deciziile în organizație, funcțiile de susținere și
controlul motivației activității , designul structurii organizației, conducerea organizației și managementul

Structura de tipul Pânza de păianjen

Organizațiile de acest tip sunt „organizații mici,antreprenoriale , cum sunt de exemplu organizațiile
comerciale sau financiare , au o structură care poate fi reprezentată ca o pânză de păianjen.În mijloc
este patronul , o sursă de putere centrală, a cărui autoritate și influență se propagă în alte cercuri de
activitate și influență , mai periferice , conectate de raze funcționale sau de specialiști.Structura
funcționează mai mult empatic,cu putine reguli și proceduri . Eficența ei depinde de alegerea corectă a
oamenilor care gândesc în același fel cu patronul lor.”(Chirică,S.1996 Psihologie Orgazitională.Metode
de diagnoză și intervenție, Cluj-Napoca,Casa de Editură și Consultanță ,,Studiu Organizării”,p.121).

Avantajele acestui tip de structură sunt:

-responsabilitatea fiecărui angajat este delimitată cu precizie

-comunicarea este rapidă în ambele sensuri

-asigura deplină unitate de conducere fiind un singur șef.

- conferă coerență organizației în toate activitățile desfășurate în cadrul ei

-necesită cheltuieli de conducere reduse

-se poate plia mai usor la situațiile neprevăzute și se pot reorganiza mult mai alert

Dezavantajele acestui tip de structură sunt:

-necesită ca seful organizației să aibă pregătire profesională polivalentă , diversă și la un nivel de


pregătire înalt.

-compartimentele de muncă integrează activități eterogene

-pentru că toate compartimentele se raportează doar la șef, comunicarea pe același nivel ierarhic se
realizează cu dificultate .

-acest tip de structură se poate aplica doar firmelor de dimensiuni mici ce au un grad de redus de dotare
tehnică iar complexitatea activității depuse este foarte redusă.

-datorită stilului dictorial al conducerii fluctuația de personal este foarte mare

-nu sunt agreate persoanele care au o personalitate pronunțată

-regulile se schimbă în funcție de preferințele conducătorului.


Pentru a contura mai bine caracteristicile acestui tip de organizatie voi ilustra printr-un exemplu
functionalitatea ei.

Societatea comercială Codiflor SRL ce are ca obiect de activitate comertul cu amănuntul a produselor
alimentare.Această firma are un singur a administrator el fiind și asociat unic, având sub ordinea sa 10
angajați din care o persoană este contabilul firmei , o persoană este merceologul care se ocupă cu
aprovizionarea cu marfă a magazinului, iar restul de personal este reprezentat de cele opt vânzătoare
care lucrează în două schimburi câte patru pe un schimb.

Societatea comercială Cargus -Urgent Srl, ce are ca obiect de activitate coletăria rapidă iar structura sa
este de alcătuită din 7 soferi , un dispecer și un contabil.

Structura funcțională ierarhică

Aceasta este numită și structură birocratică.A fost concepută de H. Fayol pentru a elimina dezavantajele
structurii ierarhice de tip armată. unde funcționalitatea se obține printr-un nivel ridicat de specializare a
posturilor,unde departamentizarea se face pe functiuni ca marketing, producție,personal,,finanțe,
cercetareși dezvoltare.Există o anvergură mică a controlului ducând la o organizație importantă.Toate
departamentele organizației sunt coordonate la vârful ei de către un grup restrâns de manageri
superiori, dar departamentele au regulile și procedurile lor separate prin care ajung la rezultatele
planificate.Structura funcționala. Se obtine și prin delegarea formală și precisă a autoritătii.

În acestă structură rolul este mai important decât persoana care îl îndeplinește,iar indivizii sunt selectați
pentru a îndeplini rolul satisfăcător.Eficența structurii depinde de raționalitatea muncii și a
responsabilității decât de personalități individuale.

Avantajele acestui tip de structură sunt:

-functioneaza pe principiul unitătii de decizie și actiune, caracterizându-se printr-un sistem de delegări


de autoritate ,pentru că conducătorii departamentelor pot lua decizii pe linie ierarhică .La nivel ierarhic ,
un subordonat primeste dispoziții doar de la un singur conducător ierarhic superior lui, în fața căruia
răspunde pentru activitatea sa

-pentru că este o structură cu elemente organiziționale simple și reduse poate fi usor înțeleasă și
aplicată

-conducătorul își coordonează subordonatii din toate punctele de vedere iar executanții și sefii lor
ierarhici sunt degrevați de sarcinile administrative , ocupându-se doar de sarcinile cerute de posturile
ocupate conform fisei postului.

-canalele de comunicare sunt relativ scurte , rapide în ambele sensuri , actionând cu eficență mare.

-autoritatea și raspunderile sunt bine definite

-nu apare necesitatea solicitării specialiștilor în stabilirea schemelor organizatorice pentru ca ele în sine
sunt niște scoli de formare a cadrelor de conducere

- conducatorilor departamentelor li se cere o competență profesională foarte ridicată ca nivel dar


limitată ca domeniu și bază, permițându-se astfel dezvoltarea funcțională pe competențe distinctive

-este facilitată recrutarea , gestionarea și dezvoltarea de specialiști pe domenii funcționale


Dezavantajele acestui tip de structura sunt:

-se încalcă principiu unicității conducerii și răspunderii

-creste complexitatea legăturilor între compartimente și persoane

-defavorizează formarea a unor cadre cu vederi de sinteză

- se micșorează responsabilitatea

-ca structura în momentul de fată se considera a fi depașite

-apar frecvent conflicte de competența intre conducătorii specializați.

-se adaptează mai greu la schimbare

-creează bariere verticale la informații și la fluxul de lucru.

Ca și exemple de astfel de structuri voi exemplifica :

SC CEMACON SA este o unitate cu profil în producerea și apoi vânzarea de cărămidă.Structura sa


organizatorică este formata dintr-un administrator ce are în subordinea sa următoarele departamente:
cercetare și dezvoltare format din un director și 4 subalterni direcți ai săi, apoi urmează departamentul
de producție ce este condus tot de un director de producție ce are în subordine 5 ingineri ce au și ei la
rândul lor în subordine 350 de executanți, departamentul de finanțe este condus de un director
economic ce are în subordine 3 economiști și un expert contabil .Departamentul personal este condus
de un director de personal și are în subordinea sa 3 juriști,un psiholog.Departamentul de vânzări este
condus de un director de vânzări ce are în subordine 20 de agenți de vânzări.

SC UNIVERSAL SA este o organizație cu profil de producere preparate din carne de porc și vânzarea
acestor produse în comert cu amanuntul.Organizarea structurii este : are un manager general ce are în
subordinea sa 4 departamente cum sunt cel de producție condus de un director de producție și care are
400 de executanți, departamentul financiar este condus de un director economic și are în subordine 5
economiști și doi experți contabili, departamentul vânzări este condus de un director de vânzări ce are în
subordine 15 agenți de vânzări și departamentul de personal ce este condus de un director de personal
ce are o echipă condusă din 3 juriști, un psiholog organizitional .

Bibliografie:

Chirică, S. (1996).Psihologie Organizițională .Modele de diagnoză și intervenție .Cluj-Napoca.Casa de


Editură și Consultanță „Studiul Organizării”.

Chirică , S,Andrei, D.,Ciuce,C.(2009 ).Aplicații practice ale psihologiei organizaționale .Cluj-


Napoca.Editura ASCR

Rațiu,L.( 2019-2020).Suport de curs „Psihologie organizițională I”