Sunteți pe pagina 1din 48

Maşina de spălat

WAN...

ro Instrucţiuni de utilizare şi de instalare


Noua dvs. maşină de spălat Indicaţie / sugestie

Aţi decis să achiziţionaţi o maşină de Indicaţii pentru utilizarea optimă a


spălat marca Bosch. aparatului / informaţii utile.

Vă rugăm să vă acordaţi câteva minute 1. 2. 3. / a) b) c)


pentru a citi şi a descoperi avantajele
Etapele de acţionare sunt prezentate
maşinii dvs. de spălat.
prin cifre sau litere.
Pentru a răspunde cerinţelor de calitate
■ /-
înalte ale mărcii Bosch, fiecare maşină
de spălat care părăseşte fabrica noastră Enumerările sunt prezentate printr-un
a fost verificată cu grijă în ceea ce pătrăţel sau o liniuţă.
priveşte funcţionarea şi starea ei
ireproşabilă.
Informaţii referitoare la produsele
noastre, accesorii, piese de schimb şi
service găsiţi pe pagina noastră de
internet www.bosch-home.com sau
adresaţi-vă centrelor noastre de servicii
pentru clienţi.
Dacă Instrucţiunile de utilizare şi de
instalare descrie diferite modele, la
locurile respective se vor semnala
diferenţele.

Puneţi maşina de spălat în funcţiune


abia după citirea acestor instrucţiuni de
utilizare şi instalare!
Reguli de prezentare
: Avertizare!
Această combinaţie de simbol şi cuvânt
semnal avertizează cu privire la o situaţie
potenţial periculoasă. Nerespectarea
acesteia poate duce la moarte sau răniri.
Atenţie!
Acest cuvânt semnal avertizează cu
privire la o situaţie potenţial periculoasă.
Nerespectarea acesteia poate duce la
daune materiale şi/sau asupra mediului.

2
ro

Cuprins roInstrucţiunideutilzareşideinstal re

8 Destinaţia utilizării . . . . . . . . . . . .4 C Detergent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


Alegerea corectă a detergentului . . .26
( Instrucţiuni de siguranţă. . . . . . .5 Economisirea energiei
Copii/adulţi/animale . . . . . . . . . . . . ..5 şi detergentului . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..6
Funcţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..9 0 Setările implicite
Curăţare/întreţinere. . . . . . . . . . . . . . 10 ale programelor . . . . . . . . . . . . . 27
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
7 Protecţia mediului . . . . . . . . . . .12 Turaţie de centrifugare . . . . . . . . . . .27
Ambalajul/aparatul uzat . . . . . . . . . . 12 Programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Recomandări privind utilizarea
economică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 \ Setările suplimentare
ale programelor . . . . . . . . . . . . . 28
5 Poziţionare şi conectare . . . . . .12 Speed Eco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Piese livrate standard . . . . . . . . . . . . 12 Apă+/Clătire+ . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Instrucţiuni de siguranţă . . . . . . . . . . 13 Protecţie împotriva şifonării . . . . . . . .29
Suprafaţă de instalare. . . . . . . . . . . . 14 Prespălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Instalarea pe o bază sau
pardoseală din lemn . . . . . . . . . . . . . 14 1 Funcţionarea aparatului . . . . . . 29
Instalarea pe o platformă cu sertar. . 14 Pregătirea maşinii de spălat rufe . . . .29
Instalarea aparatului într-o bucătărie. 14 Pornirea aparatului/selectarea
Demontarea siguranţelor unui program. . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Modificarea setărilor implicite
Lungimea furtunului şi a cablului . . . 15 ale programelor. . . . . . . . . . . . . . . . .30
Intrare apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Selectarea setărilor suplimentare
Ieşire apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ale programelor. . . . . . . . . . . . . . . . .30
Înălţime de instalare . . . . . . . . . . . . . 17 Introducerea rufelor în tambur . . . . . .30
Racordarea la reţeaua de energie Măsurarea şi adăugarea
electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 detergentului şi a soluţiilor
Înaintea primei utilizări . . . . . . . . . . . 18 de tratare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Transportul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pornirea programul . . . . . . . . . . . . . .32
Sistem de siguranţă împotriva
* Prezentarea aparatului . . . . . . 20 accesului copiilor . . . . . . . . . . . . . . .32
Adăugarea/scoaterea rufelor . . . . . .32
Maşina de spălat . . . . . . . . . . . . . . . 20 Schimbarea programului . . . . . . . . . .33
Panoul de comandă . . . . . . . . . . . . . 21 Anularea programului . . . . . . . . . . . .33
Afişajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Terminarea programului în timpul
opţiunii Fără centrifugare finală . . . . .33
Z Rufe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Finalizarea programului . . . . . . . . . . .33
Pregătirea rufelor . . . . . . . . . . . . . . . 24 Scoaterea rufelor/oprirea aparatului .33
Sortarea rufelor. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Apretarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 H Senzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vopsirea/înălbirea. . . . . . . . . . . . . . . 25 Detectarea automată a încărcăturii . .34
Înmuierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3
ro Destinaţia utilizării

Sistemul de detectare a distribuţiei


neuniforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 8 Destinaţia utilizării
Q Setările aparatului . . . . . . . . . . 34 Destinaţ util zări ■ Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
2 Curăţare şi întreţinere . . . . . . . 35 ■ Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest aparat
în zone cu pericol de îngheţ şi/sau în
Carcasa/ panoul de comandă spaţii exterioare. Există pericolul ca
a maşinii de spălat . . . . . . . . . . . . . 35 aparatul să sufere deteriorări dacă
Tambur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 apa reziduală îngheaţă în interiorul
Decalcifierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 acestuia. Dacă furtunurile îngheaţă,
Sertar şi compartiment acestea se pot crăpa/pot plesni.
pentru detergent . . . . . . . . . . . . . . . 36 ■ Acest aparat este destinat exclusiv
Pompa de evacuare este blocată . . 37 utilizării în medii casnice, pentru
Furtunul de evacuare la sifon este spălarea rufelor constând din
blocat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 articole care pot fi spălate la maşină
Sita furtunului de alimentare este şi articole de lână care se spală
obturată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 manual (consultaţi eticheta de pe
fiecare articol). Utilizarea aparatului
3 Defecţiuni şi îndrumar în orice alt scop este
de depanare . . . . . . . . . . . . . . . 39 necorespunzătoare cu destinaţia
Deschidere de urgenţă . . . . . . . . . . 39 utilizării acestuia şi, în consecinţă,
Informaţii pe afişaj . . . . . . . . . . . . . . 40 strict interzisă.
Defecţiuni şi îndrumar de depanare. 41 ■ Acest aparat este adecvat pentru
utilizarea cu apă şi detergenţi şi alte
4 Unitatea de service abilitată . . 43 soluţii de tratare disponibile în
comerţ (trebuie să fie adecvate
J Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . 43 pentru utilizarea într-o maşină de
spălat).
Acest aparat este destinat utilizării la
r Garanţia Aqua-Stop . . . . . . . . . 44 ■
o înălţime de maxim 4000 de metri
peste nivelul mării.
Înainte de prima utilizare:
Verificaţi ca aparatul să nu prezinte
semne vizibile de deteriorare. Nu utilizaţi
aparatul dacă acesta este deteriorat. În
cazul în care întâmpinaţi dificultăţi, vă
rugăm să contactaţi magazinul de
specialitate local sau unitatea noastră
de service.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de
utilizare şi instalare şi toate celelalte
informaţii incluse în pachetul de livrare
al acestui aparat.
Păstraţi documentele, pentru utilizare
ulterioară sau pentru viitorii proprietari.

4
Instrucţiuni de siguranţă ro

Copiii nu trebuie să se joace


( Instrucţiuni de ■

cu aparatul.
siguranţă ■ Nu permiteţi copiilor să
Următoarele instrucţiuni şi cureţe sau să efectueze
lucrări de întreţinere a
Instrucţindesiguranţă

avertismente privind siguranţa


sunt prezentate cu scopul de a aparatului fără a fi
vă proteja împotriva rănirii şi de supravegheaţi.
a preveni pagubele materiale. ■ Nu lăsaţi copiii cu vârsta sub
3 ani şi animalele în
Totuşi, este important să apropierea acestui aparat.
adoptaţi măsurile de precauţie ■ Nu lăsaţi aparatul
necesare şi să acţionaţi cu nesupravegheat când în
atenţie când efectuaţi lucrările apropierea acestuia se află
de instalare, întreţinere, copii sau alte persoane care
curăţare şi când porniţi nu pot evalua riscurile la
aparatul. care se pot expune.
Copii/adulţi/animale : Avertizare
Pericol de moarte!
: Avertizare Copiii se pot bloca în maşină,
Pericol de moarte! punându-şi viaţa în pericol.
Copiii şi alte persoane care nu
pot evalua riscurile la care se ■ Nu amplasaţi aparatul în
pot expune în cazul utilizării spatele unei uşi, deoarece
aparatului se pot răni sau îşi aceasta poate bloca hubloul
pot pune viaţa în pericol. Prin aparatului sau poate
urmare, vă rugăm să reţineţi: împiedica deschiderea
completă a acestuia.
■ Acest aparat poate fi folosit ■ Odată ce aparatul a ajuns la
de copiii peste 8 ani şi de sfârşitul duratei sale de viaţă
persoane cu capacităţi fizice, utilă, scoateţi ştecherul
senzoriale sau mentale acestuia din priză înainte de
reduse sau cu insuficientă a tăia cablul de alimentare,
experienţă sau cunoştinţe iar apoi distrugeţi dispozitivul
numai sub supravegherea de blocare de la hubloul
unei persoane responsabile aparatului.
pentru siguranţa acestora
sau dacă au fost instruiţi
referitor la utilizarea în
siguranţă a aparatului şi au
înţeles pericolele care rezultă
din această utilizare.

5
ro Instrucţiuni de siguranţă

: Avertizare Instalare
Pericol de asfixiere!
Dacă le este permis să se : Avertizare
joace cu ambalajul/folia din Pericol de electrocutare/
plastic sau componente ale incendiu/pagube materiale/
acestora, copiii se pot înfăşura deteriorare a aparatului!
sau îşi pot acoperi capul cu Dacă aparatul nu este instalat
acestea şi se pot sufoca. corespunzător, aceasta poate
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor crea o situaţie periculoasă.
ambalajul, folia din plastic şi Asiguraţi-vă că sunt respectate
componentele acestora. următoarele aspecte:
: Avertizare ■ Tensiunea de alimentare de
Pericol de intoxicaţie! la priza dumneavoastră de
Detergenţii şi soluţiile de tratare alimentare trebuie să se
pot fi otrăvitoare dacă sunt potrivească cu tensiunea
înghiţite. nominală specificată pe
În cazul înghiţirii accidentale, aparat (plăcuţa de
consultaţi un medic. Nu lăsaţi identificare). Sarcinile
detergenţii sau soluţiile de conectate şi protecţia
tratare la îndemâna copiilor. necesară a siguranţei sunt
specificate pe plăcuţa de
: Avertizare identificare.
Pericol de arsuri! ■ Ştecherul şi priza cu contact
Când spălaţi la temperaturi de protecţie trebuie să fie
ridicate, sticla hubloului compatibile şi sistemul de
aparatului devine fierbinte. împământare trebuie să fie
Nu permiteţi copiilor să atingă instalat corect.
hubloul aparatului când acesta ■ Instalaţia trebuie să prezinte
este fierbinte. o secţiune transversală
adecvată.
: Avertizare ■ Ştecherul trebuie să fie
Iritaţii oculare/la nivelul pielii! accesibil tot timpul. Dacă
Contactul cu detergenţii sau acest lucru nu este posibil,
soluţiile de tratare poate cauza pentru a respecta
iritaţii ale ochilor/pielii. standardele de siguranţă
Clătiţi bine ochii sau pielea relevante, trebuie încorporat
dacă intră în contact cu un comutator (de dezactivare
detergenţi sau soluţii de tratare. completă) în instalaţia
Nu lăsaţi detergenţii sau permanentă, în conformitate
soluţiile de tratare la îndemâna cu reglementările privind
copiilor. instalaţiile electrice.

6
Instrucţiuni de siguranţă ro

■ Dacă utilizaţi un disjunctor : Avertizare


de curent rezidual, utilizaţi Pericol de rănire/pagube
unul marcat cu următorul materiale/deteriorarea
simbol: z. Prezenţa acestui aparatului!
marcaj vă asigură de ■ Aparatul ar putea vibra sau
respectarea prescripţiilor în s-ar putea deplasa în timpul
vigoare. funcţiunii, putând provoca
răniri sau pagube materiale.
: Avertizare Amplasaţi aparatul pe o
Pericol de electrocutare/ suprafaţă curată, plană şi
incendiu/pagube materiale/ solidă şi, cu ajutorul unei
deteriorare a aparatului! nivele cu bulă de aer,
În cazul în care cablul de echilibraţi-l cu ajutorul
alimentare al aparatului este picioruşelor filetate.
deteriorat, s-ar putea produce Pericol deDacă
■ apucaţi
rănire/pagube materi aparatul
ale/deteriorarea aparatul ui! de
electrocutări, scurtcircuite sau oricare dintre componentele
incendii din cauza care ies în afară (de ex.
supraîncălzirii. hubloul aparatului), pentru a-l
Cablul de alimentare nu trebuie ridica sau deplasa, aceste
să fie îndoit, strivit sau componente se pot rupe şi
deteriorat şi nu trebuie să intre cauza răniri.
în contact cu nicio sursă de Nu apucaţi aparatul de
căldură. niciuna dintre componentele
: Avertizare care ies în afară, pentru a-l
Pericol de incendiu/pagube ridica sau deplasa.
materiale/deteriorarea : Avertizare
aparatului! Pericol de rănire!
Utilizarea de cabluri de legătură ■ Acest aparat este foarte
poate determina provocarea de greu. Ridicarea aparatului
incendii din cauza poate produce răniri.
supraîncălzirii sau Nu ridicaţi pe cont propriu
scurtcircuitării. aparatul.
Racordaţi aparatul direct la o Peri Aparatul
■ col de rănire! are margini ascuţite
priză cu împământare care a care pot provoca tăierea
fost instalată corect. Nu utilizaţi mâinilor.
cabluri de legătură sau Nu apucaţi aparatul de
conectoare multiple. marginile ascuţite. Purtaţi
mănuşi de protecţie când
ridicaţi aparatul.
Pericol de rănire!

7
ro Instrucţiuni de siguranţă

■ Dacă furtunurile şi cablurile ■ Utilizarea unor furtunuri de


de alimentate nu sunt altă marcă pentru racordarea
direcţionate corect, acestea la sursa de alimentare cu
pot reprezenta un pericol de apă poate avea ca rezultat
împiedicare, provocând producerea de pagube
răniri. materiale sau deteriorarea
Direcţionaţi furtunurile şi aparatului.
cablurile astfel încât să nu Utilizaţi numai furtunurile
reprezinte un pericol de furnizate împreună cu
împiedicare. aparatul sau furtunuri de
schimb originale.
Atenţie! Pagube
■ Acest
materiale/deteriorareaaparat
aparatului este fixat în
Pagube materiale/deteriorarea timpul transportului cu
aparatului dispozitive de fixare pentru
■ Dacă presiunea apei este transport. Dacă dispozitivele
prea ridicată sau prea de fixare pentru transport nu
scăzută, aparatul nu poate sunt scoase înainte de
funcţiona corespunzător, pornirea aparatului, aparatul
putând rezulta pagube poate suferi deteriorări.
materiale sau deteriorarea Este important să scoateţi
aparatului. toate dispozitivele de fixare
Asiguraţi-vă că presiunea pentru transport înainte de
apei alimentate este de cel prima utilizare a aparatului.
puţin 100 kPa (1 bar) şi nu Asiguraţi-vă că păstraţi
depăşeşte separat aceste dispozitive de
1000 kPa (10 bari). fixare pentru transport. Este
Pagube
■ Dacă furtunurile
materiale/deteriorarea aparatului de important să montaţi la loc
alimentare cu apă sunt dispozitivele de fixare pentru
deteriorate, pot rezulta transport dacă aparatul
pagube materiale sau urmează să fie transportat,
deteriorarea aparatului. pentru a preveni deteriorarea
Furtunurile de alimentare cu aparatului în timpul
apă nu trebuie să fie îndoite, transportului.
strivite sau deteriorate.
Pagube materiale/deteriorarea aparatului

8
Instrucţiuni de siguranţă ro

Funcţionare ■ Dacă atingeţi tamburul atunci


când acesta încă se roteşte,
: Avertizare vă puteţi răni la mâini.
Pericol de explozie/incendiu! Aşteptaţi până când
Rufele tratate în prealabil cu tamburul s-a oprit din rotaţie.
substanţe de curăţat care
conţin solvenţi, de ex. produse : Avertizare
pentru îndepărtarea petelor/ Pericol de opărire!
solvenţi de curăţare, pot cauza Când spălaţi la temperaturi
explozii după introducerea lor ridicate, există pericolul de
în tambur. opărire dacă veniţi în contact
Clătiţi temeinic cu apă rufele cu soluţia de spălare fierbinte
înainte de a le introduce în (de ex. dacă soluţia de spălare
maşină. fierbinte se scurge într-o
chiuvetă).
: Avertizare Nu introduceţi mâinile în soluţia
Pericol de intoxicaţie! fierbinte de spălare.
Substanţele de curăţat care
conţin solvenţi pot produce : Avertizare
vapori toxici, de ex. solvenţi de Iritaţii oculare/la nivelul pielii!
curăţare. Detergentul şi soluţiile de
Nu utilizaţi substanţe de tratare se pot vărsa dacă
curăţare care conţin solvenţi. sertarul pentru detergent este
deschis în timp ce aparatul este
: Avertizare în funcţiune.
Pericol de rănire! Clătiţi bine ochii sau pielea
■ Dacă vă sprijiniţi/vă aşezaţi dacă intră în contact cu
pe hubloul aparatului când detergenţi sau soluţii de tratare.
acesta este deschis, aparatul În cazul înghiţirii accidentale,
se poate răsturna, consultaţi un medic.
provocând răniri.
Nu vă sprijiniţi de hubloul
aparatului când acesta este
deschis.
Peri Dacă
■ col de rănire! vă urcaţi pe aparat,
blatul se poate rupe şi vă
puteţi răni.
Nu vă urcaţi pe aparat.
Pericol de rănire!

9
ro Instrucţiuni de siguranţă

Atenţie! Curăţare/întreţinere
Pagube materiale/deteriorarea
aparatului : Avertizare
Pericol de moarte!
■ În cazul în care cantitatea de
rufe din aparat depăşeşte Aparatul este alimentat electric.
capacitatea maximă de Există pericol de electrocutare
încărcare a acestuia, acesta dacă intraţi în contact cu
ar putea să nu funcţioneze componentele aflate sub
corespunzător sau se pot tensiune. Prin urmare, vă rugăm
produce pagube materiale să reţineţi:
sau deteriorări ale aparatului. ■ Opriţi aparatul. Deconectaţi
Nu depăşiţi capacitatea aparatul de la reţeaua de
maximă de încărcare cu rufe alimentare cu energie
uscate. Asiguraţi-vă că electrică (scoateţi ştecherul
respectaţi capacităţile din priză).
maxime de încărcare ■ Nu apucaţi niciodată cu
specificate pentru fiecare mâinile ude ştecherul.
program → Anexă la ■ Când scoateţi ştecherul din
instrucţiunile de utilizare şi priză, apucaţi întotdeauna
instalare. ştecherul şi nu cablul de
Pagube
■ În
materialcazul înui care turnaţi o
e/deteriorarea aparatul
alimentare, în caz contrar pot
cantitate necorespunzătoare rezulta deteriorări ale
de detergent sau produs de cablului de alimentare.
curăţare în aparat, ar putea ■ Nu efectuaţi modificări
rezulta pagube materiale sau tehnice asupra aparatului
deteriorarea aparatului. sau funcţiilor acestuia.
Utilizaţi detergenţi/soluţii de ■ Reparaţiile şi celelalte
tratare/substanţe de curăţat intervenţii asupra aparatului
şi balsam în conformitate cu trebuie să fie efectuate de
instrucţiunile producătorului. către unitatea noastră de
service sau de către un
electrician. Aceleaşi principii
se aplică şi în cazul înlocuirii
cablului de alimentare (când
este necesar).
■ Cablurile de alimentare de
rezervă pot fi comandate de
la unitatea noastră de
service.

10
Instrucţiuni de siguranţă ro

: Avertizare Atenţie!
Pericol de intoxicaţie! Pagube materiale/deteriorarea
Substanţele de curăţat care aparatului
conţin solvenţi pot produce Agenţii de curăţare şi agenţii
vapori toxici, de ex. solvenţi de pentru pretratarea rufelor (de
curăţare. ex. produsele pentru
Nu utilizaţi substanţe de îndepărtarea petelor spray-urile
curăţare care conţin solvenţi. de prespălare etc.) pot provoca
deteriorări dacă vin în contact
: Avertizare cu suprafeţele aparatului. Prin
Pericol de electrocutare/ urmare, vă rugăm să reţineţi:
pagube materiale/deteriorare a
aparatului! ■ Nu lăsaţi aceşti agenţi să
Dacă umezeala penetrează vină în contact cu suprafeţele
aparatul, se poate produce un aparatului.
scurtcircuit. ■ Curăţaţi aparatul numai cu
Nu utilizaţi aparate de curăţat apă şi cu o lavetă moale şi
cu presiune sau aparate de umedă.
curăţat cu aburi, furtun sau ■ Îndepărtaţi imediat urmele de
pistol de pulverizare pentru a detergent, produse
curăţa aparatul. pulverizate şi celelalte
reziduuri.
: Avertizare
Pericol de rănire/pagube
materiale/deteriorarea
aparatului!
Utilizarea de piese de schimb şi
accesorii de altă marcă este
periculoasă şi poate avea ca
rezultat rănirea, producerea de
pagube materiale sau
deteriorarea aparatului.
Din motive de siguranţă, utilizaţi
numai piese de schimb şi
accesorii originale.

11
ro Protecţia mediului

■ Pentru a economisi energie, aparatul


7 Protecţia mediului trece în modul de economisire a
energiei. Iluminarea afişajului se
Ambalajul/aparatul uzat
Protecţiameduli
stinge după câteva minute, iar
butonul A clipeşte.
) Eliminaţi în mod ecologic ~ "Afişajul" la pagina 22
ambalajul. ■ Dacă rufele sunt apoi uscate într-un
Acest aparat este etichetat în uscător de rufe, selectaţi turaţia de
conformitate cu Directiva centrifugare în funcţie de
Europeană 2012/19/UE instrucţiunile producătorului
privind echipamentele electrice uscătorului.
şi electronice uzate (deşeurile
provenite din echipamentele
electrice şi electronice - DEEE).
Această directivă oferă cadrul
pentru returnarea şi reciclarea
aparatelor electrocasnice 5 Poziţionare şi
uzate, aplicabil în UE. conectare
Recomandări privind utilizarea Piese livrate standard
Poziţ onareşi conetar

economică Indicaţii
■ Verificaţi dacă aparatul s-a deteriorat
■ Pentru economisirea optimă de în timpul transportului. Nu utilizaţi
energie şi apă, umpleţi aparatul cu niciodată un aparat deteriorat. În caz
cantitatea maximă de rufe pentru de reclamaţie, adresaţi-vă
fiecare program. reprezentanţei de la care aţi
Prezentare generală a programelor achiziţionat aparatul sau unităţii de
~ Specificaţie suplimentară pentru service abilitate.
instrucţiunile de utilizare şi instalare. ■ Umezeala din interiorul tamburului
■ Spălaţi rufele cu grad normal de se datorează testării finale.
murdărie fără prespălare.
■ Economisiţi energie si detergent Conţinutul tamburului şi furtunurile
atunci când spălaţi rufe uşor furnizate împreună cu aparatul variază
murdare şi cu un grad normal de în funcţie de model.
murdărie.
~ "Detergent" la pagina 26 ■ Standard / Aqua-Secure
■ Temperaturile care pot fi selectate
fac referire la etichetele cu
instrucţiuni de îngrijire a ţesăturilor.
Temperaturile utilizate de maşina de
spălat pot diferi, pentru a se asigura
combinaţia optimă dintre
economisirea energiei şi cele mai
bune rezultate de spălare.


12
Poziţionare şi conectare ro

■ Aqua-Stop Suplimentar, este necesar un colier de


furtun (cu diametrul de 24 - 40 mm,
disponibil la distribuitorii specializaţi)
pentru a racorda furtunul de evacuare a
 apei la un sifon.

 Scule utile
■ Nivelă cu bulă de aer pentru
poziţionare
■ Cheie tubulară cu:
– WAF13 pentru slăbirea
# siguranţelor de transport, şi
– WAF17 pentru alinierea
picioarelor aparatului

Instrucţiuni de siguranţă
+ : Avertizare
Pericol de rănire!
■ Maşina de spălat este foarte grea.
3 Aveţi grijă la ridicarea/transportul
maşinii de spălat; purtaţi mănuşi de
protecţie.
( Cablu de alimentare
■ Dacă maşina de spălat este ridicată
0 Furtun pentru evacuarea apei prin ţinerea de componentele care
8 Cot pentru fixarea furtunului de ies în afară (de ex. hubloul), acestea
evacuare a apei* se pot rupe şi vă pot răni.
@ Furtun de alimentare cu apă Nu ridicaţi maşina de spălat ţinând-o
pentru modelul Aqua-Stop de componentele care ies în afară.
H Săculeţ: ■ Dacă furtunul şi cablurile de
■ Instrucţiuni de utilizare şi alimentare nu sunt ghidate
instalare + specificaţie corespunzător, există riscul de
suplimentară pentru prindere şi de rănire.
instrucţiunile de utilizare şi Ghidaţi furtunurile şi cablurile astfel
instalare încât să nu existe riscul de prindere.
■ Catalogul cu adresele
unităţilor de service abilitate* Atenţie!
■ Garanţia* Deteriorarea aparatului
■ Capace pentru acoperirea Furtunurile îngheţate se pot rupe/plesni.
orificiilor rămase după Nu amplasaţi maşina de spălat în zone
demontarea siguranţelor de supuse pericolului de îngheţ sau în
transport spaţii exterioare.
■ Ajutor pentru măsurare*
pentru detergent lichid
■ Adaptor cu şaibă de etanşare
de la 21 mm = ½" la 26,4 mm
= ¾" *
P Furtun de alimentare cu apă la
modelele Standard/Aqua-Secure
* în funcţie de model,

13
ro Poziţionare şi conectare

Atenţie! Instalarea pe o platformă cu


Deteriorări cauzate de apă sertar*
Punctele de racordare pentru furtunul
de alimentare cu apă şi furtunul de Nr. comandă platformă: WMZ 20490,
evacuare a apei se află sub presiunea WZ 20490, WZ 20520
ridicată apei. Pentru a evita scurgerile
sau deteriorările cauzate de apă, Instalarea aparatului într-o
respectaţi instrucţiunile din această
secţiune. bucătărie
Indicaţii : Avertizare
■ Suplimentar faţă de informaţiile de Pericol de moarte!
siguranţă menţionate în prezentul Există pericol de electrocutare dacă
manual, compania locală de atingeţi componentele aflate sub
distribuţie a energiei electrice şi tensiune.
compania de distribuţie a apei pot Nu demontaţi blatul aparatului.
avea cerinţe speciale.
■ Dacă aveţi nelămuriri, apelaţi la un Indicaţii
specialist în vederea racordării ■ Este necesară o adâncime a
maşinii de spălat. spaţiului de 60 cm.
■ Amplasaţi maşina de spălat numai
sub un blat de lucru continuă, fixată
Suprafaţă de instalare ferm de dulapurile învecinate.
Indicaţie: Maşina de spălat rufe trebuie
să fie aliniată în mod stabil astfel încât Demontarea siguranţelor de
să nu se deplaseze. transport
■ Suprafaţa de instalare trebuie să fie
solidă şi dreaptă. Atenţie!
■ Nu sunt adecvate pardoselile moi/ Deteriorarea aparatului
acoperite. ■ Maşina este asigurată în timpul
transportului cu ajutorul siguranţelor
Instalarea pe o bază sau de transport. Dacă siguranţele de
pardoseală din lemn transport nu sunt scoase, maşina se
poate deteriora atunci când este
Atenţie! pusă în funcţiune.
Deteriorarea aparatului Înainte de utilizarea aparatului pentru
prima dată, asiguraţi-vă că toate cele
Maşina de spălat se poate deplasa în patru siguranţe de transport au fost
timpul centrifugării. scoase. Păstraţi siguranţele de
Picioarele aparatului trebuie fixate cu transport într-un loc sigur.
bride de prindere. ■ Pentru a preveni deteriorarea în
Nr. comandă WMZ 2200, WX 975600, timpul transportului în cazul în care
Z 7080X0 aparatul va fi mutat ulterior, trebuie
Indicaţie: Instalaţi maşina de spălat pe montate din nou siguranţele de
pardoseli din lemn: transport înainte de transportarea
■ Dacă este posibil, într-un colţ, aparatului.
■ Pe o placă din lemn rezistentă la apă
(de min. 30 mm grosime) care este
fixată cu şuruburi de pardoseală. * În funcţie de model

14
Poziţionare şi conectare ro

Indicaţie: Păstraţi şuruburile şi Lungimea furtunului şi a


manşoanele împreună, într-un loc sigur. cablului
■ Racordare pe partea stângă

aFP

1. Scoateţi furtunurile din suporturi.

PD[FP

PLQFP
aFP
aFP aFP

■ Racordare pe partea dreaptă

2. Scoateţi cablul de alimentare din


suporturi. Defiletaţi toate cele patru
şuruburi cu manşon pentru aFP
transport.
Scoateţi manşoanele.

PD[FP
PLQFP
aFP

aFP aFP

* în funcţie de model
3. Montaţi capacele. Blocaţi capacele Recomandare: Următoarele
ferm în poziţie apăsând pe cârligele componente sunt disponibile la
de fixare. distribuitorii specializaţi/unităţile de
service abilitate:
■ Extensie pentru Aqua-Stop şi furtun
de alimentare cu apă rece (aprox.
2,50 m); nr. comandă WMZ 2380,
WZ 10130, Z 7070X0
■ Un furtun de alimentare mai lung
(aprox. 2,20 m) pentru modelele
standard; numărul unic al
componentei pentru unitatea service
abilitată: 00353925

15
ro Poziţionare şi conectare

Intrare apă Presiunea optimă a apei în reţea


Minimă 100 kPa (1 bar)
: Avertizare Maximă 1000 kPa (10 bari)
Pericol de electrocutare!
Aqua-Stop conţine o electrovalvă. Există Când robinetul de apă este deschis,
pericol de electrocutare dacă scufundaţi curg minim 8 l/min.
în apă dispozitivul de siguranţă Aqua- Dacă presiunea apei este mai mare
Stop. Nu scufundaţi în apă dispozitivul decât aceasta, trebuie montată o
de siguranţă. supapă de reducere a presiunii.
Indicaţii Racordarea
■ Puneţi maşina de spălat în funcţiune
numai cu apă rece. Racordaţi furtunul de alimentare cu apă
■ Nu racordaţi la bateria unui dispozitiv la robinetul de apă (¾" = 26,4 mm) şi la
de preparare a apei calde, cu aparat (nu este necesar la modelele
presiune scăzută. Aqua-Stop deoarece acesta este
■ Nu folosiţi un furtun de alimentare instalat permanent):
uzat. Folosiţi numai furtunul de ■ Model: Standard
alimentare furnizat sau un furtun
achiziţionat de la un distribuitor
autorizat.
■ Nu îndoiţi şi nu pliaţi furtunul de
alimentare cu apă.
■ Nu modificaţi (scurtare, secţionare)
furtunul de alimentare cu apă (în caz
contrar, rezistenţa sa nu mai este
garantată). ■ Model: Aqua­Secure
■ Filetele din plastic trebuie strânse
numai manual. În cazul în care
filetele din plastic sunt strânse de
prea multe ori cu o sculă (cleşte),
filetul se poate deteriora.
■ Atunci când vă racordaţi la un
robinet de 21 mm = ½", montaţi mai
întâi un adaptor* împreună cu o
şaibă de etanşare de la 21 mm = ½" ■ Model: Aqua-Stop
la 26,4 mm = ¾".

ê PLQPP

ë
Indicaţie: Deschideţi cu grijă robinetul
de apă, având grijă să nu existe
scurgeri în punctele de racordare.
Racordul cu filet se află sub presiunea
apei din conductă.
* furnizat, în funcţie de model,

16
Poziţionare şi conectare ro

Ieşire apă ■ Evacuarea într-un sifon


Punctul de racordare trebuie
: Avertizare asigurat cu un colier de furtun, ∅ 24
Pericol de opărire! - 40 mm (din comerţul de
La spălarea la temperaturi înalte se specialitate).
poate ajunge la opăriri în cazul
contactului cu soluţia de spălare
fierbinte, de exemplu la evacuarea
soluţiei fierbinţi într-o chiuvetă.
Nu introduceţi mâna în soluţia de
spălare fierbinte.
Atenţie!
Pagube provocate de apă ■ Evacuarea într-o chiuvetă
La evacuare, furtunul de scurgere este Asiguraţi furtunul de evacuare
supus unei presiuni a apei şi poate împotriva alunecării.
aluneca din chiuvetă sau din racord. Cot disponibil la unitatea de service:
Asiguraţi furtunul de evacuare împotriva Număr piesă 00655300
alunecării.
Atenţie!
Deteriorări ale aparatului/ale articolelor
textile
În cazul în care capătul furtunului de
scurgere se scufundă în apa evacuată,
apa poate fi reabsorbită în aparat, iar
aparatul/rufele pot fi deteriorate. Înălţime de instalare
Aveţi grijă ca:
■ dopul de la chiuvetă să nu închidă Aduceţi aparatul la nivel cu ajutorul unei
scurgerea. nivele cu bulă de aer.
■ să nu se scufunde capătul furtunului
de scurgere în apa pompată. Zgomotul intens, vibraţiile şi deplasarea
■ apa să se scurgă suficient de pot fi rezultatul instalării la o înălţime
repede. necorespunzătoare.

Indicaţii 1. Slăbiţi contrapiuliţele cu ajutorul


cheii, rotind în sens orar.
■ Nu îndoiţi furtunul de evacuare a 2. Verificaţi nivelul maşinii de spălat cu
apei şi nu-l ştrangulaţi pe lungimea ajutorul unei nivele cu bulă de aer şi
sa. reglaţi, dacă este necesar. Modificaţi
■ Diferenţa de înălţime dintre suprafaţa înălţimea prin rotirea picioarelor
de amplasare şi capătul de ieşire al aparatului.
furtunului: min. 60 cm, max. 100 cm Toate cele patru picioare ale
Puteţi aşeza furtunul de evacuare după aparatului trebuie să stea ferm pe
cum urmează: pardoseală.

17
ro Poziţionare şi conectare

3. Strângeţi contrapiuliţa în direcţia ■ Diametrul cablului de alimentare


carcasei. este suficient de mare.
Pentru aceasta, ţineţi strâns piciorul ■ Împământarea a fost efectuată
maşinii şi nu modificaţi înălţimea. conform normelor în vigoare.
Contrapiuliţele celor patru picioare ■ Cablul de alimentare este înlocuit
ale aparatului trebuie înşurubate numai de un electrician calificat
strâns în direcţia carcasei. (dacă este necesar). Cablurile de
alimentare de schimb sunt
disponibile la unităţile de service
abilitate.
■ Nu folosiţi mai multe prize/racorduri
sau prelungitoare.
■ Utilizaţi numai întrerupătoare
diferenţiale marcate cu simbolul z.
Numai acest simbol garantează
respectarea prescripţiilor în vigoare.
Racordarea la reţeaua de ■ Ştecherul este la îndemână tot
energie electrică timpul.
■ Cablul de alimentare nu este îndoit,
: Avertizare pliat, modificat sau secţionat.
Pericol de moarte! ■ Cablul de alimentare nu intră în
Există pericol de electrocutare dacă contact cu surse de căldură.
atingeţi componentele aflate sub
tensiune. Înaintea primei utilizări
■ Nu atingeţi şi nu ţineţi cu mâinile ude
ştecherul aparatului. Maşina de spălat a fost testată cu
■ Trageţi întotdeauna de ştecher, atenţie înainte de a părăsi fabrica.
niciodată de cablu, deoarece îl puteţi Pentru a elimina resturile de detergenţi
deteriora. şi pentru a elimina apa rămasă în urma
■ Nu scoateţi niciodată ştecherul din testării, efectuaţi un prim ciclu de
priză în timpul funcţionării. spălare fără rufe.

Respectaţi informaţiile următoare şi Indicaţie: Maşina de spălat trebuie


asiguraţi-vă că: instalată şi racordată corect.
~ Pagina 12
Indicaţii
■ Tensiunea de alimentare şi 1. Verificaţi aparatul.
tensiunea indicată pe maşina de Indicaţie: Nu utilizaţi niciodată o
spălat (plăcuţa de identificare) sunt maşină de spălat deteriorată.
identice. Informaţi unitatea de service post-
Valorile de conectare şi intensitatea vânzare.
curentului care pot fi suportate de 2. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe
siguranţe sunt indicate pe plăcuţa de blatul de lucru şi de pe panoul de
identificare. comandă.
■ Maşina de spălat rufe se va conecta 3. Introduceţi ştecherul în priză.
doar la reţeaua de curent alternativ, 4. Deschideţi robinetul de alimentare
prin intermediul unei prize cu cu apă.
împământare corect instalate. 5. Nu încărcaţi rufe. Închideţi hubloul.
■ Ştecherul aparatului şi priza se
potrivesc.

18
Poziţionare şi conectare ro

6. În funcţie de model, rulaţi programul Montarea siguranţelor de transport:


Curățare tambur (Curăţare tambur)* 1. Scoateţi capacele şi păstraţi-le într-
sau programul la Bumbac 90 °C un loc sigur.
(Bumbac 90 °C). Utilizaţi o şurubelniţă, dacă este
7. Deschideţi sertarul pentru detergent. necesar.
8. Turnaţi aproximativ 1 litru de apă în
compartimentul II.
9. Turnaţi detergent standard în
compartimentul II.
Indicaţie: Pentru a preveni formarea
spumei, utilizaţi numai jumătate din
cantitatea de detergent recomandată
de producătorul detergentului. Nu
utilizaţi detergenţi destinaţi ţesăturilor 2. Montaţi toate cele patru manşoane.
din lână sau ţesăturilor delicate. Prindeţi bine cablul de alimentare de
10. Închideţi sertarul pentru detergent. suporturi. Montaţi şi strângeţi
11. Apăsaţi butonul A. şuruburile.
12. La terminarea programului, opriţi
aparatul.
Maşina dumneavoastră de spălat este
gata de utilizare.

Transportul
de ex. la schimbarea locuinţei
Înainte de repornirea aparatului:
Pregătirea:
1. Închideţi robinetul de alimentare cu Indicaţii
apă. ■ Siguranţele de transport trebuie
2. Reduceţi presiunea apei din furtunul scoase.
de alimentare. ~ "Demontarea siguranţelor de
~ "Sita furtunului de alimentare transport" la pagina 14
este obturată" la pagina 38 ■ Pentru ca, la următoarea spălare, să
3. Evacuaţi soluţia de spălare rămasă. se evite scurgerea detergentului
~ "Pompa de evacuare este nefolosit în evacuare: turnaţi aprox. 1
blocată" la pagina 37 litru de apă în compartimentul II şi
4. Deconectaţi maşina de spălat de la porniţi programul Evacuare.
reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
5. Scoateţi furtunurile.

* în funcţie de model

19
ro Prezentarea aparatului

* Prezentarea aparatului
Maşina de spălat
Prezntapratuli
( Sertar pentru detergent


0 Panou de comandă/ afişaj
8 Hublou cu mâner
@ Clapetă de service

20
Prezentarea aparatului ro

Panoul de comandă
Panoul de comandă diferă în funcţie de model

 
( Programe ~ Specificaţie suplimentară pentru instrucţiunile de utilizare şi
instalare.
0 Selectorul de programe
8 Afişaj pentru setări şi informaţii

21
ro Prezentarea aparatului

Afişajul
Indicaţie: Tabelele indică posibilele
Taste Display/ Descriere
opţiuni de setare şi informaţii care apar
afişaj
pe afişaj; acestea diferă în funcţie de
model. ( Selectabil Temperatura
— - Š‹ În °C; — = rece
0 Selectabil Turaţie de
centrifugare
- - -, ‹ - În U/min, ‹ = fără ciclu
‚…‹‹** de centrifugare, doar
evacuare;
- - - = Stop clătire
8 Programare
 de ex. ƒ:„‹ Durata programului în
 # + funcţie de selecţia pro-
gramului în h:min
(ore:minute),
‚ - ƒ… h Finalul programului
(„Gata în”-timpul) după
...h (ore)
@ Setări suplimentare
ale programului:
~ Pagina 28
GF Speed Eco

 # + ; Protecţie împotriva şifo-
nării*
; Prespălare*
; Apă+/Clătire+*
H A Tasta pentru pornirea,
întreruperea (de ex. pen-
tru adăugarea de rufe) şi
anularea unui program
* în funcţie de model
** în funcţie de programul selectat, de setări şi
model

22
Prezentarea aparatului ro

Mai multe indicaţii pe afişaj Display/afi- Descriere


Display/afi- Descriere şaj
şaj
‹-… Setare semnale
‰** kg Recomandare de încăr-
~ "Setările aparatului"
care
la pagina 34
Derularea programului:
* în funcţie de model
“Ÿš Finalizarea programului ** în funcţie de programul selectat, de setări şi
- - - 0 Finalizarea programului la model
Stop clătire
Indicaţie: Modul de economisire a
è Uşa maşinii de spălat energiei
~ "Adăugarea/scoate- Pentru a economisi energie, aparatul
rea rufelor" la pagina 32 trece în modul de economisire a
energiei. Iluminarea afişajului se stinge
~ "Defecţiuni şi îndru- după câteva minute, iar butonul A
mar de depanare" clipeşte. Pentru a activa iluminarea,
la pagina 39 apăsaţi orice buton. Modul de
r Robinetul de apă economisire a energiei nu este activat
dacă un program este în curs de
~ "Defecţiuni şi îndru-
derulare.
mar de depanare"
la pagina 39
E Sistemul de siguranţă
împotriva accesului
copiilor
~ "Sistem de siguranţă
împotriva accesului copii-
lor" la pagina 32
~ "Defecţiuni şi îndru-
mar de depanare"
la pagina 39
Û Becul indicator pentru
program Curățare
tambur*
~ "Informaţii pe afişaj"
la pagina 40
~ "Setările aparatului"
la pagina 34
“: - - Afişaj de eroare
~ "Informaţii pe afişaj"
la pagina 40
* în funcţie de model
** în funcţie de programul selectat, de setări şi
model

23
ro Rufe

Sortarea rufelor
Z Rufe
Sortaţi rufele în conformitate cu
Pregătirea rufelor
Rufe
instrucţiunile de îngrijire şi informaţiile
producătorului de pe etichetele cu
Atenţie! instrucţiuni de îngrijire, în funcţie de:
Deteriorarea aparatului/rufelor
■ Tipul de ţesătură/fibră
Corpurile străine (de ex. monede, ■ Culoare
agrafe de birou, ace, cuie) pot deteriora
rufele sau componentele maşinii de Indicaţie: Este posibil ca rufele să
spălat. se decoloreze sau să nu fie spălate
corespunzător. Spălaţi articolele albe
Prin urmare, aveţi în vedere următoarele separat de cel colorate.
recomandări atunci când pregătiţi Spălaţi separat rufele colorate noi
rufele: dacă le spălaţi pentru prima dată.
■ Gradul de murdărie
■ Goliţi toate buzunarele. Spălaţi împreună rufele cu acelaşi
grad de murdărie.
Câteva exemple de grade de
murdărie:
~ "Economisirea energiei şi
detergentului" la pagina 26
– Redus: Nu prespălaţi; selectaţi
setarea Speed, dacă este
necesar
■ Căutaţi obiecte din metal (agrafe de – Normal
birou etc.) şi îndepărtaţi-le. – Ridicat: încărcaţi mai puţine rufe;
■ Spălaţi ţesăturile delicate într-un selectaţi programul cu prespălare
săculeţ (colanţi, sutiene etc.). – Pete: îndepărtaţi/pretrataţi petele
atunci când sunt proaspăt făcute.
Mai întâi, tamponaţi folosind apă
cu săpun; nu frecaţi. Apoi, spălaţi
rufele la programul
corespunzător. Uneori, petele
rezistente sau uscate pot fi
îndepărtate numai după mai
multe spălări.
■ Îndepărtaţi inelele perdelelor sau
introduceţi-le într-un săculeţ.
■ Trageţi toate fermoarele, închideţi toţi
nasturii.
■ Îndepărtaţi nisipul din buzunare şi
manşete.

24
Rufe ro

■ Simbolurile de pe etichetele cu Vopsirea/înălbirea


instrucţiuni de îngrijire
Indicaţie: Numerele de pe simboluri Vopseaua se va utiliza exclusiv în
indică temperatura maximă de cantităţi care corespund necesităţilor
spălare care poate fi utilizată. casnice. Sarea poate deteriora oţelul
inoxidabil. Respectaţi întotdeauna
M Adecvat pentru un proces instrucţiunile producătorului vopselei.
normal de spălare; Nu utilizaţi maşina de spălat în scopul
de ex. programul Bumbac înălbirii rufelor.
N Este necesar un proces de
spălare uşoară;
de ex. programul Ţesături
Înmuierea
delicate 1. Turnaţi agent/detergent de înmuiere
O Este necesar un anumit în compartimentul II conform
proces de spălare uşoară; de instrucţiunilor producătorului.
ex. programul Ţesături 2. Selectaţi programul dorit.
delicate/mătase 3. Apăsaţi butonul A pentru a porni
W Adecvat pentru spălare programul.
manuală; de ex. programul 4. După aprox. zece minute, apăsaţi
Lână butonul A pentru a opri programul.
Ž Nu spălaţi la maşină. 5. După expirarea timpului de înmuiere
dorit, apăsaţi din nou butonul A
Apretarea pentru a continua sau schimba
programul.
Indicaţie: Rufele nu trebuie tratate cu
balsam. Indicaţii
■ Încărcaţi rufe de aceeaşi culoare.
Apretarea cu apret lichid este posibilă în ■ Nu este necesar detergent
programe, precum Clătire şi Bumbac. suplimentar; soluţia de înmuiere este
Dozaţi apret în compartimentul M (dacă utilizată pentru spălare.
este necesar, curăţaţi-l în prealabil) în
conformitate cu instrucţiunile
producătorului.

25
ro Detergent

Economisirea energiei şi
C Detergent detergentului
Alegerea corectă a
Detrgn
La un grad de murdărire uşoară şi
detergentului medie, puteţi economisi energie
(temperatură de spălare redusă) şi
Eticheta cu instrucţiunile de îngrijire este detergent.
esenţială pentru alegerea corectă a
detergenţilor, temperaturii şi tratării Economisire Gradul de murdărie/notă
rufelor. ~ Consultaţi şi www.sartex.ch
Temperatură Redus
Dacă vizitaţi www.cleanright.eu, veţi găsi redusă şi canti- Fără murdărie sau pete vizibi-
informaţii suplimentare despre tate de detergent le. Hainele miros uşor a tran-
detergenţi, soluţii de tratare şi agenţi de conform dozării spiraţie, de ex.:
curăţare pentru uz casnic. recomandate ■ Îmbrăcăminte uşoară de
vară/sport (purtată
■ Detergent standard cu înălbitori
câteva ore)
optici
■ Tricouri, cămăşi, bluze
Adecvat pentru spălare cu fierbere a
(purtate cel mult o )
rufelor albe din in sau bumbac
■ Lenjerie de pat şi pro-
Program: Bumbac/
soape (folosite o zi)
rece - max. 90 °C
■ Detergent pentru rufe colorate, fără Normal
înălbitor sau înălbitori optici Murdărie vizibilă sau câteva
Adecvat pentru rufe colorate din in pete uşoare, de ex.:
sau bumbac ■ Tricouri, cămăşi, bluze
Program: Bumbac/ (transpirate, purtate de
rece - max. 60 °C câteva ori)
■ Detergent pentru rufe colorate/ ■ Prosoape, lenjerii de pat
delicate fără înălbitori optici (utilizate cel mult o săptă-
Adecvat pentru rufe colorate din mână)
ţesături delicate, fibre sintetice
Program: Ţesături delicate/
rece - max. 60 °C
■ Detergent pentru rufe delicate
Temperatură con- Ridicat
Adecvat pentru ţesături delicate, fine,
form etichetei cu Murdărie şi/sau pete vizibile,
mătase sau vâscoză
instrucţiunile de de ex. prosoape de bucătărie,
Program: Ţesături delicate/mătase/
îngrijire şi canti- îmbrăcăminte pentru bebe-
rece - max. 40 °C
tate de detergent luşi, îmbrăcăminte pentru ser-
■ Detergent pentru ţesături din lână
conform dozării viciu
Adecvat pentru lână
recomandate
Program Lână/
pentru rufe foarte
rece - max. 40 °C
murdare

Indicaţie: Atunci când măsuraţi


cantitatea de detergent/aditivi/soluţii de
tratare şi agenţi de curăţare, verificaţi
întotdeauna instrucţiunile şi informaţiile
producătorului.
~ "Măsurarea şi adăugarea
detergentului şi a soluţiilor de tratare"
la pagina 31
26
Setările implicite ale programelor ro

Turaţie de centrifugare
0 Setările implicite ale
(0, Turaţie de centrifugare)
programelor
În funcţie de etapa în care se află
Setările implicite ale tuturor
Setărilemplictealprogamelr programul, puteţi modifica turaţia de
programelor sunt presetate din fabrică centrifugare (în rpm; rotaţii pe minut)
şi sunt prezentate pe afişaj după înainte şi în timpul derulării programului.
selectarea programului. Setare ‹: Apa utilizată la clătire este
Puteţi modifica setările implicite evacuată, însă nu are loc centrifugarea.
apăsând în mod repetat butoanele Rufele rămân ude în tambur, de ex. cele
corespunzătoare până când sunt care nu necesită centrifugare.
prezentate setările necesare pe afişaj. Setare - - -: (Fără centrifugare finală) =
Indicaţie: Apăsarea şi menţinerea nu are loc centrifugarea finală. Rufele
butonului apăsat trece automat prin rămân în apă după clătirea finală.
valorile de setare până la ultima. Puteţi selecta „Fără centrifugare finală”
Apăsaţi butonul încă o dată şi veţi putea pentru a preveni şifonarea dacă rufele
modifica din nou valorile. nu vor fi scoase din maşină imediat
după finalizarea programului.
Setările disponibile variază în funcţie de ~ "Terminarea programului în timpul
model. opţiunii Fără centrifugare finală"
Puteţi găsi o prezentare generală a la pagina 33
tuturor setărilor care pot fi selectate
pentru fiecare program în specificaţia Indicaţie: Turaţia maximă care poate fi
suplimentară pentru instrucţiunile de setată depinde de model şi de
utilizare şi instalare. programul selectat.

Temperatura Programare
(°C, Temp. °C, Temperatura) (ñ, Programare)
În funcţie de etapa în care se află Înainte de începerea programului,
programul, puteţi modifica temperatura puteţi preselecta timpul de finalizare a
setată înainte de pornirea şi la începutul programului („Programare”) în
programului. incremente de o oră (h = oră) până la
maxim 24 de ore.
Indicaţii
În acest scop:
■ Temperatura maximă care poate fi 1. Selectaţi un program.
setată depinde de programul care a Este afişată durata programului
fost selectat. pentru programul selectat, de ex.
■ Durata de timp rămasă poate fi ƒ:„‹ (ore:minute).
redusă sau crescută în funcţie de 2. Apăsaţi în mod repetat butonul
valorile modificate ale temperaturii. Programare până la afişarea
numărului de ore dorit.

27
ro Setările suplimentare ale programelor

3. Apăsaţi butonul A.
Hubloul va fi blocat. \ Setările suplimentare
Numărul de ore selectat (de ex. ‰ h) ale programelor
este afişat pe afişaj şi durata se
derulează până la pornirea Setările disponibile variază în funcţie de
programului de spălare. Apoi, este
Setărilesupimentarleprogamelr

model.
afişată durata programului.
Indicaţie: Durata programului este Puteţi găsi o prezentare generală a
inclusă în timpul „Programare” tuturor setărilor care pot fi selectate
selectat. pentru fiecare program în specificaţia
suplimentară pentru instrucţiunile de
În timpul derulării temporizatorului, utilizare şi instalare.
puteţi modifica numărul de ore
preselectat după cum urmează: Speed Eco
1. Apăsaţi butonul A.
2. Utilizaţi butonul Programare pentru a (G F, Speed / Eco Perfect)
modifica numărul de ore.
3. Apăsaţi butonul A. Buton cu două setări posibile pentru
adaptarea programului selectat:
În timpul derulării temporizatorului, ■ Speed
puteţi adăuga sau scoate rufe, în funcţie Spălarea într-un timp mai scurt cu
de necesitate. obţinerea unui rezultat de spălare
Indicaţie: Lungimea programului este consecvent, dar care utilizează mai
multă energie decât programul
reglată automat atunci când programul
selectat, fără setarea Speed.
este în curs de derulare.
Anumiţi factori pot afecta lungimea Indicaţie: Nu depăşiţi încărcătura
programului, de ex.: maximă.
■ Setările programului, ■ Eco
■ Dozajul de detergent (cicluri de Spălare cu consum de energie
clătire suplimentare, necesare din optimizat prin reducerea temperaturii
cauza formării spumei), şi creşterea duratei programului,
■ Cantitatea/tipul de rufe (spălare obţinând în acelaşi timp un rezultat
prelungită pentru cantităţi mai mari de spălare consecvent cu programul
de rufe şi pentru rufe care absorb selectat, fără setarea Eco.
mai multă apă), Dacă apăsaţi butonul Speed Eco o
■ Distribuţiile neuniforme (de ex. din dată, selectaţi setarea Speed. Dacă
cauza cearşafurilor cu elastic) sunt apăsaţi butonul din nou, setarea Eco
echilibrate cu câteva porniri ale este activată. Simbolul respectiv este
ciclurilor de centrifugare, prezentat pe afişaj atunci când setarea
■ Fluctuaţii ale reţelei de alimentare este activată. Dacă apăsaţi din nou
electrică, butonul, nu este activată nicio setare.
■ Presiunea apei (viteză de admisie).

28
Funcţionarea aparatului ro

Apă+/Clătire+
1 Funcţionarea
(Z, Apă Plus, Apă+, Clătire+)
aparatului
Setare în funcţie de model
Un nivel crescut de apă şi un ciclu Pregătirea maşinii de spălat
Funcţioareptuli

suplimentar de clătire; o durată extinsă rufe


de spălare. Pentru zone cu apă foarte
moale sau pentru a îmbunătăţi rezultatul Indicaţii
centrifugării. ■ Maşina de spălat trebuie instalată şi
racordată corect.
Protecţie împotriva şifonării ~ "Poziţionare şi conectare"
la pagina 12
(Q, Protecţie împotriva şifonării) ■ Înaintea primei utilizări, efectuaţi un
ciclu de spălare fără rufe.
Setare în funcţie de model ~ "Înaintea primei utilizări"
Reduce şifonarea datorită unei secvenţe la pagina 18
speciale de centrifugare urmate de
programul antiscămoşare şi o turaţie de 1. Introduceţi ştecherul în priză.
centrifugare redusă. 2. Deschideţi robinetul de alimentare
cu apă.
Indicaţie: Creşte umezeala reziduală a 3. Deschideţi hubloul.
rufelor. 4. Verificaţi ca tamburul să fie complet
golit. Goliţi, dacă este necesar.
Prespălare
(T, Prespălare)
Setare în funcţie de model
Pentru rufe foarte murdare.
Se va desfăşura un ciclu de prespălare
la o temperatură redusă înainte de ciclul
principal de spălare.
Pornirea aparatului/selectarea
Indicaţie: Introduceţi detergent în unui program
compartimentul I pentru ciclul de
prespălare şi în compartimentul II Indicaţie: Dacă aţi activat sistemul de
pentru ciclul principal de spălare. siguranţă împotriva accesului copiilor,
trebuie mai întâi să-l dezactivaţi înainte
de a seta un program.
~ "Sistem de siguranţă împotriva
accesului copiilor" la pagina 32
Utilizaţi selectorul de programe pentru a
selecta programul necesar. Selectorul
de programe poate fi rotit în ambele
direcţii.
Afişajul prezintă alternativ lungimea
programului şi încărcătura maximă
(atunci când hubloul este deschis).

29
ro Funcţionarea aparatului

Modificarea setărilor implicite Introducerea rufelor în tambur


ale programelor
: Avertizare
Puteţi utiliza setările implicite sau să le Pericol de moarte!
modificaţi. Rufele tratate înainte cu agenţi de
Pentru aceasta, selectaţi în mod repetat curăţare care conţin solvenţi de ex.
butonul corespunzător până când este produse pentru îndepărtarea petelor/
afişată setarea dorită. solvenţi de curăţare, pot cauza explozii
după introducerea lor în maşina de
Setările sunt activate fără a fi necesară spălat.
confirmarea lor. Mai întâi, clătiţi foarte bine rufele
Acestea nu sunt salvate atunci când manual.
aparatul este oprit.
Indicaţii
~ "Setările implicite ale programelor" ■ Introduceţi rufe de dimensiuni
la pagina 27 variate. Rufele de dimensiuni diferite
Prezentarea generală a programelor ~ se distribuie mai bine în timpul
Specificaţie suplimentară pentru ciclului de centrifugare. Articolele
instrucţiunile de utilizare şi instalare. individuale pot duce la distribuţii
neuniforme.
Selectarea setărilor ■ Respectaţi încărcătura maximă
specificată. Umplerea excesivă are
suplimentare ale programelor un impact negativ asupra rezultatelor
Prin selectarea setărilor suplimentare, spălării şi favorizează încreţirea.
puteţi adapta mai bine procesul de 1. Introduceţi în tambur articolele
spălare la rufele dumneavoastră. sortate dinainte despăturite.
Setările pot fi selectate sau deselectate 2. Asiguraţi-vă că rufele nu rămân
în funcţie de derularea programului. blocate între hubloul maşinii de
Becul indicator pentru butonul respectiv spălat şi garnitura din cauciuc, apoi
se aprinde dacă o setare este activă. închideţi hubloul.
Setările nu sunt salvate atunci când
aparatul este oprit.
~ "Setările suplimentare ale
programelor" la pagina 28
Prezentarea generală a programelor ~
Specificaţie suplimentară pentru
instrucţiunile de utilizare şi instalare. Becul indicator al butonului A clipeşte
pentru a indica faptul că programul de
spălare poate fi pornit. Modificarea
setărilor este posibilă.
~ "Setările implicite ale programelor"
la pagina 27
~ "Setările suplimentare ale
programelor" la pagina 28

30
Funcţionarea aparatului ro

Măsurarea şi adăugarea Indicaţie: Dacă balsamul de rufe este


detergentului şi a soluţiilor de vâscos, diluaţi-l cu puţină apă. Acest
lucru previne apariţia blocajelor în
tratare conductele maşinii de spălat.
Atenţie! Turnaţi detergentul şi soluţiile de tratare
Deteriorarea aparatului în compartimentele adecvate:
Agenţii de curăţare şi agenţii pentru
pretratarea rufelor (de ex. produsele
pentru îndepărtarea petelor, spray-urile
de prespălare etc.) pot provoca
deteriorări dacă vin în contact cu
suprafeţele maşinii de spălat.
Nu lăsaţi aceşti agenţi să vină în contact
cu suprafeţele maşinii de spălat. Dacă
este necesar, ştergeţi imediat Ajutor pentru Pentru detergent
reziduurile de spray şi alte reziduuri/ măsurare A* lichid
picături cu o lavetă umedă. Compartimentul Detergent pentru
II spălare principală,
Dozare agent de dedurizare,
înălbitor, produs de
Dozaţi detergenţii şi soluţiile de tratare îndepărtare a petelor
în conformitate cu: Compartimentul Balsam de rufe, apret
■ Duritatea apei (consultaţi compania i lichid;
dumneavoastră de distribuţie) nu depăşiţi max.
■ Instrucţiunile producătorului înscrise Compartimentul I Detergent pentru
pe ambalaj prespălare
■ Cantitatea de rufe
■ Gradul de murdărie * în funcţie de model
1. Deschideţi complet sertarul pentru
Umplere detergent.
: Avertizare 2. Adăugaţi detergent şi/sau soluţii de
tratare.
Iritaţii oculare/la nivelul pielii! 3. Închideţi sertarul pentru detergent.
Detergentul şi soluţiile de tratare se pot
vărsa dacă sertarul pentru detergent Ajutor pentru măsurare* pentru
este deschis în timp ce maşina este în detergent lichid
funcţiune.
Deschideţi cu grijă sertarul. Poziţionaţi ajutorul pentru măsurare
Clătiţi bine ochii sau pielea dacă vin în pentru a măsura corect cantitatea de
contact cu detergenţi sau soluţii de detergent lichid:
tratare. 1. Deschideţi complet sertarul pentru
Dacă înghiţiţi accidental, solicitaţi ajutor detergent. Apăsaţi în jos caseta şi
medical. scoateţi în întregime sertarul.
2. Glisaţi-l ajutorul pentru măsurare
spre înainte, apăsaţi-l şi fixaţi-l.

* în funcţie de model

31
ro Funcţionarea aparatului

3. Introduceţi la loc sertarul. ■ E se aprinde: Sistemul de siguranţă


împotriva accesului copiilor este
activ.
■ E clipeşte: Sistemul de siguranţă
împotriva accesului copiilor este
activ şi selectorul de programe a fost
reglat. Dacă resetaţi selectorul de
programe la programul iniţial,
simbolul se aprinde din nou.
Indicaţie: Nu utilizaţi ajutorul pentru Indicaţii
măsurare pentru detergenţii sub formă
de gel şi sub formă de pulbere sau ■ Pentru a împiedica finalizarea
pentru programele cu prespălare, sau programului, nu rotiţi selectorul de
când timpul de programare programe dincolo de poziţia de
„Programare” este selectat. oprire. Dacă aparatul este oprit în
timpul derulării programului şi
În cazul modelelor fără ajutor pentru sistemul de siguranţă împotriva
măsurare, turnaţi detergentul lichid în accesului copiilor este activat,
recipientul adecvat şi introduceţi-l în programul va fi reluat atunci când
tambur. aparatul este repornit.
■ Pentru a scoate rufele la terminarea
programului, dezactivaţi sistemul de
Pornirea programul siguranţă împotriva accesului
Apăsaţi butonul A. Lampa indicatoare copiilor.
se aprinde şi programul porneşte. ■ Sistemul de siguranţă împotriva
accesului copiilor rămâne activ,
Pe afişaj apare timpul de programare chiar şi după ce maşina de spălat a
„Gata în” în timp ce programul fost oprită.
funcţionează sau durata programului şi
simbolurile privind derularea
programului odată ciclul de spălare Adăugarea/scoaterea rufelor
pornit. După pornirea programului, puteţi
~ "Afişajul" la pagina 22 adăuga sau scoate rufe, în funcţie de
necesitate.
Sistem de siguranţă împotriva Apăsaţi butonul A pentru a întrerupe
accesului copiilor programul. Becul indicator al butonului
A clipeşte şi maşina de spălat verifică
(E 3 sec.) dacă este posibilă adăugarea sau
Puteţi bloca maşina de spălat pentru a scoaterea rufelor.
preveni schimbarea accidentală a
funcţiilor care au fost setate. ■ Dacă simbolul è dispare de pe
afişaj, hubloul maşinii de spălat este
Pentru a activa/dezactiva, apăsaţi şi deblocat. Puteţi adăuga sau scoate
menţineţi apăsate butoanele Turaţie de rufe.
centrifugare şi Programare simultan, Indicaţii
timp de aprox. trei secunde. Simbolul E – Nu lăsaţi hubloul maşinii deschis
apare pe afişaj. prea mult timp atunci când
adăugaţi/scoateţi rufe deoarece
ar putea să se scurgă apă din
rufe.

32
Funcţionarea aparatului ro

– Afişajul de încărcare nu este activ ■ Selectaţi o turaţie de centrifugare


în timpul reîncărcării. sau setaţi selectorul de programe pe
Apăsaţi butonul A pentru a Evacuare, apoi apăsaţi butonul A.
continua derularea programului.
■ Dacă simbolul è se aprinde pe Finalizarea programului
afişaj, nu este posibilă adăugarea
sau scoaterea rufelor. “Ÿš apare pe afişaj, iar becul indicator
Indicaţie: Din motive de siguranţă, al butonului A se stinge.
hubloul rămâne blocat când nivelul
de apă sau temperatura sunt Scoaterea rufelor/oprirea
ridicate, sau în timpul rotirii
tamburului. aparatului
1. Rotiţi selectorul de programe în
Schimbarea programului poziţia de oprire. Aparatul este oprit.
2. Deschideţi hubloul şi scoateţi rufele.
Dacă, din greşeală, nu aţi selectat 3. Închideţi robinetul.
programul corect, îl puteţi schimba Indicaţie: Nu este necesar la
după cum urmează: modelele Aqua-Stop.
1. Apăsaţi butonul A.
2. Selectaţi un alt program. Indicaţii
3. Apăsaţi butonul A. Noul program ■ Aşteptaţi întotdeauna terminarea
reporneşte. programului, deoarece aparatul
poate fi în continuare blocat.
Anularea programului ■ La terminarea programului, aparatul
trece în modul de economisire a
Pentru programele de spălare la energiei. Iluminarea se stinge, iar
temperatură ridicată: butonul A clipeşte. Apăsaţi orice
1. Apăsaţi butonul A. buton pentru a activa afişajul.
2. Pentru a răci rufele: Selectaţi Clătire. ■ Nu lăsaţi rufe în tambur. Acestea se
3. Apăsaţi butonul A. pot micşora la următoarea spălare
sau pot decolora alte articole.
Pentru programele de spălare la ■ Scoateţi toate obiectele străine din
temperatură scăzută: tambur şi din garnitura din cauciuc -
1. Apăsaţi butonul A. pericol de ruginire.
2. Selectaţi Evacuare.
3. Apăsaţi butonul A.

Terminarea programului în
timpul opţiunii Fără
centrifugare finală
- - - 0 apare pe afişaj, iar becul ■ Uscaţi garnitura din cauciuc şi
indicator al butonului A clipeşte. hubloul maşinii de spălat, ştergându-
le cu o lavetă.
Continuaţi programul după cum
urmează: * în funcţie de programul selectat ~
■ Apăsaţi butonul A (rufele vor fi Prezentare generală a programelor,
centrifugate la setarea implicită a din specificaţia suplimentară pentru
turaţiei de centrifugare*) sau instrucţiunile de utilizare şi instalare

33
ro Senzori

■ Lăsaţi hubloul şi sertarul pentru


detergent deschise pentru ca apa Q Setările aparatului
reziduală să se poată evapora.
Puteţi modifica următoarele setări:
Setărileaprtuli

■ Volumul semnalelor pentru informaţii


(de ex. la terminarea programului)
şi/sau
■ Volumul semnalelor butoanelor şi/
sau
■ Activaţi sau dezactivaţi avertizarea
privind curăţarea tamburului*.
Pentru a modifica aceste setări, va
trebui să activaţi modul de setare.

H Senzori 

Detectarea automată a
Senzori


încărcăturii
Funcţia de detectare automată a
încărcăturii reglează perfect consumul
de apă pentru fiecare program în funcţie 1/2/3/4... poziţii pe selectorul de
de tipul de ţesătură şi de cantitatea de programe
rufe.
Activarea modului de setare
Sistemul de detectare a 1. Rotiţi selectorul de programe în
poziţia 1. Maşina de spălat este
distribuţiei neuniforme pornită.
Sistemul automat de detectare a 2. Apăsaţi butonul Aşi, în acelaşi timp,
distribuţiei neuniforme detectează rotiţi selectorul de programe în sens
dezechilibrele şi asigură distribuţia orar în poziţia 2. Eliberaţi butonul.
uniformă a rufelor prin pornirea şi Modul de setare este activat, iar volumul
oprirea repetată a mişcării tamburului. presetat al semnalelor pentru informaţii
este afişat pe afişaj (de ex., la
Dacă rufele nu sunt distribuite uniform, terminarea programului).
turaţia de centrifugare este redusă sau
ciclul de centrifugare este anulat din Modificarea volumului
motive de siguranţă. ■ Pentru a modifica volumul
semnalelor pentru informaţii,
Indicaţie: Introduceţi articolele de utilizaţi butonul Programareîn timp
dimensiuni mari şi mici în proporţii ce selectorul de programe rămâne în
egale în tambur. poziţia 2.
~ "Defecţiuni şi îndrumar de ■ Pentru a modifica volumul
depanare" la pagina 39 semnalelor acustice ale butoanelor,
rotiţi selectorul de programe în
poziţia 3. Utilizaţi din nou butonul
Programare pentru a modifica
volumul.
* în funcţie de model

34
Curăţare şi întreţinere ro

‹ = oprit, ‚ = silenţios, Atenţie!


ƒ = mediu, „ = puternic, Deteriorarea aparatului
… = foarte puternic Substanţele de curăţat care conţin
solvenţi, de ex. solvenţi de curăţare, pot
Pornirea sau oprirea avertizării de deteriora suprafeţele şi componentele
curăţare a tamburului* maşinii de spălat.
Pentru a activa/dezactiva avertizarea Nu utilizaţi substanţe de curăţat care
pentru curăţarea tamburului, rotiţi conţin solvenţi.
selectorul de programe în poziţia 4.
Folosiţi butonul Programare pentru a Evitaţi acumularea reziduurilor de
activa sau dezactiva avertizarea. detergent şi apariţia mirosurilor
neplăcute, respectând aceste
instrucţiuni:
Indicaţii
■ Asiguraţi-vă că incinta în care este
instalată maşina de spălat este bine
aerisită.
■ Lăsaţi hubloul şi sertarul pentru
Dacă setarea este activată, se va emite detergent întredeschise când nu
un semnal acustic. utilizaţi maşina de spălat.
■ Ocazional, efectuaţi o spălare
Ieşirea din modul de setare
folosind programul Bumbac 60 °C şi
Acum, puteţi încheia procesul şi aduce
detergent pudră.
selectorul de programe în poziţia de
oprire. Setările sunt salvate.
Carcasa/ panoul de comandă
a maşinii de spălat
■ Ştergeţi carcasa şi panoul de
2 Curăţare şi întreţinere comandă utilizând o lavetă moale şi
umedă.
:Avertizare ■ Îndepărtaţi imediat urmele de
detergent.
Curăţaeşi întreţin

Pericol de moarte!
■ Nu curăţaţi cu jet de apă.
Există pericol de electrocutare dacă
atingeţi componentele aflate sub
tensiune. Tambur
Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din
Utilizaţi agenţi de curăţare fără clor, nu
priză.
bureţi de sârmă.
: Avertizare Dacă există mirosuri neplăcute în
Pericol de intoxicaţie! maşina de spălat, sau dacă doriţi să
Substanţele de curăţat care conţin curăţaţi tamburul, rulaţi programul la
solvenţi pot produce vapori toxici, de ex. Curățare tambur** sau programul
solvenţi de curăţare. Bumbac 90 °C (Bumbac 90 °C) fără
Nu utilizaţi substanţe de curăţat care rufe. Adăugaţi detergent pudră.
conţin solvenţi.

* în funcţie de model ** în funcţie de model

35
ro Curăţare şi întreţinere

Decalcifierea
Decalcifierea nu este necesară dacă
detergentul este dozat corect. Cu toate
acestea, dacă decalcifierea este
necesară, respectaţi instrucţiunile
producătorului privind agentul de
decalcifiere. Soluţii de decalcifiere
adecvate se pot achiziţiona prin site-ul 3. Curăţaţi sertarul pentru detergent şi
nostru sau de la unitatea noastră de caseta utilizând apă şi o perie, apoi
service abilitată. ~ Pagina 43 uscaţi-le. Curăţaţi şi interiorul
carcasei.
Sertar şi compartiment pentru
detergent
După finalizarea ciclului de spălare, este
posibil să rămână urme de detergent
sau de balsam de rufe în sertarul pentru
detergent sau pe carcasa acestuia.
Pentru a îndepărta reziduurile:
1. Deschideţi complet sertarul pentru
detergent. Apăsaţi în jos caseta şi
scoateţi în întregime sertarul.

4. Montaţi caseta şi fixaţi la loc.


a) Introduceţi cilindrul pe ştiftul de
ghidare.

2. Scoateţi caseta.
a) Împingeţi caseta în sus, cu
degetul.

b) Dacă este utilizat ajutorul pentru


măsurarea* detergentului lichid,
glisaţi-l spre înainte, apăsaţi-l şi
fixaţi-l.

b) Dacă este utilizat ajutorul* în


funcţie de model, trageţi-l în sus.

* pentru măsurarea detergentului


lichid,

36
Curăţare şi întreţinere ro

5. Împingeţi sertarul pentru detergent. Înlocuiţi capacul de închidere şi


poziţionaţi în suport furtunul de
evacuare.

Indicaţie: Lăsaţi deschis sertarul pentru


detergent pentru ca apa reziduală să se
poată evapora. 5. Deşurubaţi cu atenţie capacul
pompei; se poate scurge apă
reziduală.
Pompa de evacuare este Curăţaţi spaţiul interior, filetul
blocată capacului şi carcasa pompei.
Ventilatorul pompei de evacuare
: Avertizare trebuie să se poată roti.
Pericol de opărire! Introduceţi la loc capacul pompei şi
Când spălaţi la temperaturi ridicate, apa înşurubaţi ferm. Mânerul trebuie să
devine foarte fierbinte. Dacă veniţi în fie în poziţie verticală.
contact cu apa fierbinte, vă puteţi opări.
Lăsaţi apa să se răcească.
După răcirea apei:
1. Închideţi robinetul pentru a opri
curgerea apei, apa existentă
trebuind să se scurgă prin pompa
de evacuare.
2. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din 6. Puneţi clapeta de service înapoi,
priză. blocaţi-o şi închideţi-o.
3. Deschideţi şi scoateţi clapeta de
service.

Indicaţie: Pentru ca, la următoarea


spălare, să se evite scurgerea
4. Scoateţi furtunul de evacuare din detergentului nefolosit în evacuare,
suport. turnaţi 1 litru de apă (fără detergent) în
Scoateţi capacul de închidere şi compartimentul II şi porniţi programul
permiteţi scurgerea apei într-un Evacuare. Efectuaţi următoarea spălare
recipient adecvat. ca de obicei.

37
ro Curăţare şi întreţinere

Furtunul de evacuare la sifon 5. Curăţaţi sita de la robinet:


este blocat Deconectaţi furtunul de la robinet.
Curăţaţi sita cu o perie mică.
1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din
priză.
2. Desfaceţi colierul furtunului. Scoateţi
cu atenţie furtunul de evacuare; se
poate scurge apă reziduală.
3. Curăţaţi furtunul de evacuare şi
ştuţul de la sifon.
6. Pentru modelele standard şi Aqua-
Secure, curăţaţi sita din partea din
spate a aparatului:
Scoateţi furtunul din partea din spate
a aparatului.
Scoateţi sita cu un cleşte şi apoi
curăţaţi-o.
4. Montaţi la loc furtunul de evacuare şi
asiguraţi locul de racordare cu
colierul de furtun.

Sita furtunului de alimentare


este obturată
: Avertizare 7. Introduceţi sita, racordaţi furtunul şi
Pericol de electrocutare! verificaţi etanşeitatea.
Aqua-Stop conţine o electrovalvă. Există
pericol de electrocutare dacă scufundaţi
în apă dispozitivul de siguranţă Aqua-
Stop. Nu scufundaţi în apă dispozitivul
de siguranţă.
Mai întâi, reduceţi presiunea apei din
furtunul de alimentare:
1. Închideţi robinetul.
2. Selectaţi un program oarecare (cu
excepţia Clătire/Centrifugare/
Evacuare).
3. Apăsaţi butonul A. Permiteţi
programului să ruleze timp de
aproximativ 40 de secunde.
4. Rotiţi selectorul de programe în
poziţia de oprire. Scoateţi ştecherul
din priză.

38
Defecţiuni şi îndrumar de depanare ro

Atenţie!
3 Defecţiuni şi îndrumar Deteriorări cauzate de apă
de depanare Orice scurgere de apă poate cauza
pagube. Nu deschideţi hubloul dacă
Deschidere de urgenţă
Defcţiunşi îndrumadepanr apa este vizibilă prin sticlă.
de ex. în cazul unei pene de curent Dacă rufele trebuie scoase, hubloul
maşinii de spălat poate fi deschis
Indicaţie: Programul va fi reluat după astfel:
reînceperea alimentării cu energie 1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din
electrică. priză.
2. Evacuaţi apa.
: Avertizare 3. Trageţi în jos cu o sculă de
Pericol de opărire! deschiderea de urgenţă şi eliberaţi-
Când spălaţi la temperaturi ridicate, o.
există pericolul de opărire dacă veniţi în Acum, hubloul maşinii de spălat
contact cu soluţia de spălare şi cu poate fi deschis.
rufele.
Dacă este posibil, lăsaţi-le să se
răcească.
: Avertizare
Pericol de rănire!
Dacă atingeţi tamburul atunci când
acesta este în rotaţie, vă puteţi răni la
mâini.
Nu atingeţi tamburul atunci când acesta
este în rotaţie. Aşteptaţi până când
tamburul s-a oprit.

39
ro Defecţiuni şi îndrumar de depanare

Informaţii pe afişaj
Afişaj Cauză/Remediere
è se aprinde ■ Temperatură prea mare. Aşteptaţi până scade temperatura.
■ Nivelul apei este prea ridicat. Adăugarea de rufe nu este posibilă. Dacă este
cazul, închideţi imediat hubloul. Selectaţi tasta A pentru a continua progra-
mul.
è se aprinde inter- ■ Verificaţi dacă sunt prinse rufe. Vă rugăm deschideţi şi închideţi încă o dată
mitent hubloul şi selectaţi tasta A.
■ Dacă este cazul, împingeţi hubloul pentru a se închide, respectiv scoateţi rufe şi
împingeţi-l din nou.
■ Dacă este cazul, opriţi şi porniţi aparatul din nou; setaţi programul şi efectuaţi
setările individuale; porniţi programul.
r se aprinde ■ Deschideţi la maxim robinetul de apă pentru apă rece,
■ Furtunul de alimentare este îndoit/prins,
■ Presiunea apei prea redusă. Curăţaţi sita. ~ Pagina 38
“: ‚‰ ■ Pompa pentru soluţia de spălare este înfundată. Curăţaţi pompa pentru soluţia
de spălare. ~ Pagina 37
■ Furtunul de evacuare/ţeava de scurgere este înfundat/ă. Curăţaţi furtunul de
evacuare la sifon. ~ Pagina 38
“: ƒ„ Apă în vana de pardoseală, neetanşeitate a aparatului. Închideţi robinetul de apă.
Chemaţi unitatea service abilitată. ~ Pagina 43
“: „ƒ se aprinde intermitent cu “Ÿš alternativ la sfârşitul programului.
Nu este o defecţiune - sistemul de control al dezechilibrului a anulat centrifugarea
din cauza unei repartizări neuniforme a rufelor.
Distribuiţi rufele mici şi mari în tambur. Dacă este cazul, centrifugaţi încă o dată
rufele.
E Sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor activat; dezactivaţi-l.
~ Pagina 32
Becul indicator Û Executaţi programul Curățare tambur* sau un program la 60 °C pentru curăţarea
pentru programul şi îngrijirea tamburului şi a rezervorului pentru soluţia de spălare.
Curățare tambur* se Indicaţii
aprinde intermitent ■ Derulaţi programul fără rufe.
■ Utilizaţi detergent universal pulbere sau un detergent cu agent de înălbire. Pen-
tru a se evita formarea spumei, folosiţi numai jumătate din cantitatea de deter-
gent recomandată de producătorul detergentului. Nu folosiţi detergenţi pentru
lână sau pentru rufe delicate.
■ Aprinderea/închiderea semnalului indicator ~ Pagina 34
Alte afişări Închideţi aparatul, aşteptaţi 5 secunde şi porniţi-l din nou. Dacă afişajul apare din
nou, chemaţi unitatea service abilitată! ~ Pagina 43
* în funcţie de model

40
Defecţiuni şi îndrumar de depanare ro

Defecţiuni şi îndrumar de depanare.


Defecţiuni Cauză/Remediere
Se scurge apă. ■ Fixaţi corect/înlocuiţi furtunul de evacuare.
■ Strângeţi îmbinarea filetată a furtunului de alimentare.
Nu intră apă. ■ Nu aţi apăsat tasta A?
Detergentul nu ajunge în ■ Robinetul de apă nu este deschis?
maşină. ■ Sita este înfundată? Curăţaţi sita. ~ Pagina 38
■ Furtunul de alimentare este îndoit sau prins?
Hubloul nu poate fi des- ■ Funcţia de siguranţă este activă.
chis. Indicaţie: Din motive de siguranţă, uşa maşinii de spălat rămâne închisă
atunci când nivelul de apă sau temperatura sunt prea mari (consultaţi
~ "Anularea programului" la pagina 33) sau în timpul rotirii tamburului.
■ Sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor E este activat? Dezacti-
vaţi. ~ Pagina 32
■ Aţi apăsat - - - (Stop clătire = fără centrifugare finală)? ~ Pagina 33
■ Deschiderea este posibilă numai cu deblocarea de urgenţă? ~ Pagina 39
Programul nu porneşte. ■ Nu aţi apăsat tasta A ? ~ Pagina 32
■ Aţi apăsat Programare?
■ Hubloul este închis?
■ Sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor E este activat? Dezacti-
vaţi. ~ Pagina 32
Trepidaţie/rotire scurtă a Nu este o defecţiune - la pornirea programului de spălare poate interveni o trepi-
tamburului după pornirea daţie scurtă a tamburului, condiţionată de testul intern al motorului.
programului.
Soluţia de spălare nu este ■ Aţi apăsat - - - (Stop clătire = fără centrifugare finală)? ~ Pagina 33
evacuată. ■ Curăţaţi pompa pentru soluţia de spălare. ~ Pagina 37
■ Curăţaţi ţeava de evacuare şi/sau furtunul de evacuare. ~ Pagina 38
Apa din tambur nu este Nu este o defecţiune - apa este mai jos de zona vizibilă.
vizibilă.
Rezultatul centrifugării nu ■ Nu este o defecţiune - sistemul de control al dezechilibrului a întrerupt cen-
este mulţumitor. trifugarea din cauza unei repartizări neuniforme a rufelor.
Rufele sunt ude/prea Distribuiţi rufele mici şi mari în tambur.
umede. ■ Aţi selectat Protecţie împotriva şifonării*? ~ Pagina 29
■ Aţi ales o turaţie prea mică?
Mai multe încercări de Nu este o defecţiune - sistemul de control al dezechilibrului compensează
centrifugare. dezechilibrul.
Durata programului mai ■ Nu este o defecţiune – sistemul de control al dezechilibrului compensează
mare decât de obicei. dezechilibrul printr-o distribuire repetată a rufelor.
■ Nu este o defecţiune – sistemul de control al spumei este activ – se mai
adaugă o clătire.
* în funcţie de model

41
ro Defecţiuni şi îndrumar de depanare

Defecţiuni Cauză/Remediere
Durata programului se Nu este o defecţiune - este optimizată desfăşurarea programului pentru respec-
modifică în timpul ciclului tivul proces de spălare. Acest lucru poate duce la modificarea duratei progra-
de spălare. mului pe afişaj.
Apă reziduală în comparti- ■ Nu este o defecţiune – efectul produsului de îngrijire nu este afectat.
mentul i pentru produ- ■ Dacă este cazul, curăţaţi caseta.
sul de îngrijire.
Formarea de miros sau În funcţie de model se execută programul Curățare tambur* sau
depuneri de grăsime în Bumbac 90 °C fără rufe.
maşina de spălat. În acest scop, utilizaţi detergenţi universali pulbere sau un detergent cu agent
de înălbire.
Indicaţie: Pentru a se evita formarea spumei, folosiţi numai jumătate din canti-
tatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu folosiţi deter-
gent pentru lână sau pentru rufe fine.
Iese spumă din sertarul S-a folosit prea mult detergent?
pentru detergent. Amestecaţi o lingură de balsam de rufe cu 1/2 l de apă şi turnaţi în comparti-
mentul II. Această soluţie nu este adecvată pentru îmbrăcăminte de exterior,
îmbrăcăminte sport sau pentru articole textile umplute cu puf.
Indicaţie: Pentru a evita formarea de prea multă spumă, folosiţi mai puţin deter-
gent la următoarea spălare pentru aceeaşi cantitate de rufe.
Producerea de zgomote Nivelul de zgomot la pompare nu este identic cu nivelul de zgomot la spălare.
puternice, vibraţii şi
„deplasarea” la centrifu- ■ Aparatul este aşezat drept? Aşezaţi aparatul corect. ~ Pagina 17
gare sau la evacuare. ■ Picioarele aparatului sunt fixate bine? Fixaţi picioarele aparatului.
~ Pagina 17
■ Aţi îndepărtat siguranţele de transport? Îndepărtaţi siguranţele de trans-
port. ~ Pagina 14
Afişajul/lămpile indica- ■ Pană de curent?
toare nu funcţionează în ■ S-au declanşat siguranţele? Introduceţi la loc/înlocuiţi siguranţele.
timpul utilizării maşinii. ■ Dacă defecţiunea apare în mod repetat, apelaţi unitatea service abilitată.
~ Pagina 43
Reziduuri de detergent pe ■ În unele cazuri, detergenţii fără fosfaţi conţin reziduuri insolubile în apă.
rufe. ■ Selectaţi Clătire sau periaţi rufele după spălare.
În timpul pauzei se ■ Nivelul apei este prea ridicat. Adăugarea de rufe nu este posibilă. Dacă este
aprinde simbolul è pe cazul, închideţi imediat hubloul.
afişaj. ■ Selectaţi tasta A pentru continuarea programului.
În modul pauză, simbolul Hubloul este deblocat.
è este oprit pe afişaj.
Dacă nu puteţi remedia singur o defecţiune (după pornire/oprire) sau dacă este necesară o reparaţie:
■ Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
■ Închideţi robinetul de apă şi apelaţi unitatea service abilitată. ~ Pagina 43
* în funcţie de model

42
Unitatea de service abilitată ro

4 Unitatea de service J Date tehnice


abilitată Dimensiuni:
Datehnice

850 x 600 x 550 mm


Dacă nu puteţi remedia singuri o
Unitaedsrviceablitaă

defecţiune, vă rugăm să contactaţi (Înălţime x lăţime x adâncime)


unitatea noastră de service abilitată. Greutate
Vom găsi întotdeauna o soluţie potrivită, 63-83 kg (în funcţie de model)
iar specialiştii noştri nu vă vor deranja Conectare la priză:
inutil. Tensiune de alimentare 220-240 V, 50
Vă rugăm să indicaţi reprezentantului Hz
unităţii de service numărul de serie (Nr. Curent nominal 10 A
E) şi numărul de fabricaţie (FD) ale
aparatului. Putere nominală 2300 W
Presiunea apei:
100-1000 kPa (1-10 bari)
(1U )'
Consum de energie când aparatul este
oprit:
Nr. E Număr de serie 0,12 W
FD Număr de fabricaţie Consum de energie când aparatul este
gata de utilizare (mod de aşteptare):
Puteţi găsi aceste informaţii (în funcţie 0,50 W
de model):
■ În interiorul hubloului sau al clapetei
de service
■ Pe partea din spate a aparatului
Bazaţi-vă pe competenţa
producătorului. Contactaţi-ne. Astfel
aveţi siguranţa că reparaţiile sunt
efectuate de tehnicieni calificaţi, folosind
piese de schimb originale.

43
ro Garanţia Aqua-Stop

r Garanţia Aqua-Stop
Numai pentru aparatele cu Aqua-Stop
Garnţi Aqua-Stop

Pe lângă garanţiile oferite de vânzător


prin contractul de vânzare-cumpărare şi
garanţia acordată de noi pentru aparat,
oferim despăgubiri în următoarele
condiţii:
1. Dacă din cauza unei deficienţe a
sistemului nostru Aqua-Stop se
creează pagube în ceea ce priveşte
apa, despăgubim utilizatorii privaţi.
2. Garanţia este valabilă pentru durata
de funcţionare a aparatului.
3. O condiţie necesară a tuturor
garanţiilor este că aparatul cu Aqua-
Stop trebuie să fie instalat şi
racordat corect, în conformitate cu
instrucţiunile noastre; acest lucru
include şi o prelungire pentru Aqua-
Stop montată corect (accesorii
originale).
Garanţia noastră nu acoperă
alimentările sau armăturile defecte
aflate până la racordul Aqua-Stop la
robinetul de apă.
4. Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie
supravegheate în timpul funcţionării
şi nu este necesară închiderea
robinetului de apă după utilizare.
Robinetul de apă trebuie închis
numai în cazul absenţei
dumneavoastră îndelungate de la
domiciliu, de ex. în cazul unui
concediu de mai multe săptămâni.

44
6
6
6
Îţi mulţumim pentru că ai
achiziţionat un aparat
electrocasnic Bosch!
Înregistrează-ţi acum noul dispozitiv pe MyBosch şi beneficiază imediat de:

• Recomandări de specialitate pentru aparatul dumneavoastră


• Opţiuni de extindere a garanţiei
• Reduceri de preţ la accesorii şi piese de schimb
• Un manual digital şi date complete privind aparatul
• Acces facil la Service Bosch Electrocasnice

Înregistrare gratuită şi uşoară – posibilă şi de pe telefonul mobil:


www.bosch-home.com/welcome

Ai nevoie de ajutor?
Îl veţi găsi aici.

Recomandări de specialitate privind aparatele tale electrocasnice Bosch, asistenţă pentru


soluţionarea problemelor sau privind reparaţiile, direct de la experţii Bosch.
Află tot ce trebuie să știi despre felurile în care Bosch te poate ajuta:
www.bosch-home.com/service
Datele de contact pentru toate ţările sunt prezentate în registrul de service ataşat.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH


Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

*9001442084*
9001442084 (9902)
ro