Sunteți pe pagina 1din 2

Cazurile substantivului

Cazul Întrebări Funcții sintactice Exemple


Cine? Ce?
Subiect „Zarea-și picură argintul.” (O. Goga)
NOMINATIV

„Și soarele e tatăl meu,


Cine este? Nume predicativ Iar noaptea-mi este muma.” (M.Eminescu)
„Oaspeții caselor noastre, cocostârci și rândunele, /
Care? Atribut apozițional Părăsit-au a lor cuiburi …”
(V. Alecsandri)
Grădinarul nu cumpără flori.
Ce? Pe cine? Complement direct Am întâlnit-o pe Simona în parc.
Despre cine /ce?
Cu cine / ce? „Apără-mă de găini că de câini nu mă tem.”
De cine / ce? Complement indirect (Ion Creangă)
Pentru cine / ce?
La cine / ce?
De către cine? Complement de agent
Deșteptul e dușmănit de către toți păcătoșii.
ACUZATIV

Unde? De unde? Complement circumstanțial de loc


Banii nu se culeg de la trunchi ca surcelele.
Cum? Cât de? Complement circumstanțial de mod
Umbla ca mâța pe lângă laptele fierbinte.
Când? De când? Complement circumstanțial de timp După furtună vine și vreme bună.
Din ce cauză? Complement circumstanțial de La casa cu două fete, mor pisicile de sete.
cauză
Cu ce scop? Complement circumstanțial de scop Strânge bani pentru zile negre.
Care? Ce fel de? „Flori de tei deasupra noastră
Atribut prepositional Or să cadă rânduri-rânduri.”(M. Eminescu)
Glumele nevinovate sunt ca sarea în bucate.
Nume predicativ
A, al, ai, ale cui? Atribut genitival „Merge vestea c-a sosit/ Craiul dimineților,
Paznicul fâneților.”(D. Zamfirescu)
Asupra cui? Atribut prepozițional
„Iar s-a repezit asupra dacilor.”.
Contra cui? Complement indirect
Lupta contra neștiinței înnobilează
Unde? Complement circumstanțial de loc
GENITIV

Mărgăritarul stă la fundul mării.


Când? Complement circumstanțial de timp
În urma războiului mulți viteji se arată.
Din cauza cui? Complement circumstanțial de Invidiosul slăbește din cauza prosperității altuia.
cauză
În ce scop? Complement circumstanțial de scop
Se pregătește în vederea alegerilor.
Nume predicativ
„Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilau.”

Complement indirect Chelului scufie de mărgăritar îi trebuie.


Complement circumstanțial de loc Stai locului.
Complement circumstanțial de mod „Gloria însoțește virtutea asemenea unei umbre.”

Cui? Complement circumstanțial de Din cauza neglijenței a parcat mașina în alt loc.
DATIV

cauză
Atribut fără prepoziție „Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet ... ” (M.
Eminescu)

Atribut prepozițional Rezolvarea conform cerinței este ușoară.


„O carte bună este aidoma unei discuții cu un om
Nume predicativ inteligent.” (L. Tolstoi)
VOCATIV

Nu are întrebare „Frumoaso,


Nu are funcție sintactică Ți-s ochii așa de negri... ” (L. Blaga)
Exprimă o strigare, o
invocație Se înrolează prin virgulă