Sunteți pe pagina 1din 2

Substantivele Neutre UN – DOUĂ

1. consoană + e
Ex. un caiet – două caiete
Alternanțe fonetice: un măr – două mere
un cuvânt – două cuvinte
un creion – două creioane
2. vocala i – plural e
ex. un tramvai – două tramvaie
3. vocala u – plural e
ex. un teatru – două teatre
4. aceeași formă și la singular și la plurale

ex. un nume – două nume

5. consoană + uri
ex. un pix – două pixuri

6. vocal -o, -u, -i + uri


ex. un tablou – două tablouri
un radio – două radiouri
un taxi – două taxiuri

7. singular –iu – plural –ii


ex. un fotoliu – două fotolii

8. plurale neregulate
ex. un ou – două ouă
un cap – două capete

Exerciții: Un ceas –
un timbru – Un cântec –
un hotel – Un examen –
un scaun – Un răspuns –
un muzeu – Un covor –
un prenume – Un avion –
un curs – Un pat –
un dulap – Un dicționar –
un oraș - Un plic –
un pahar – Un autobuz –
un parc – Un tren –
un stilou – Un suc –
un loc –
un exercițiu –