Sunteți pe pagina 1din 2

Suntem toți la fel !!!

Într-o societate
egocentristă omul uită
că trăieşte în comuniune
cu alţi oameni şi că
alături de el se află
semeni ce au nevoie de
înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne
acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că
numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o societate democratică europeană.
Diferiţi, dar egali – este un principiu al egalităţii şi respectului reciproc.
În diversitatea etniilor si categoriilor sociale de pe pământ constă frumuseţea
universului uman, fiecare dintre acestea contribuind la patrimoniu cultural cu
specificul său. Istoria, tradiţiile, cultura fiecărei etnii reprezintă un capitol important
al universalităţii. Trebuie să învăţăm să ne respectăm reciproc, să comunicăm, să ne
tolerăm, să cooperăm cu ceilalţi, deoarece doar aşa nu vor mai exista diferenţe între
noi cei care suntem diferiţi, dar totuşi egali.