Sunteți pe pagina 1din 2

Pareniuc Anastasia, FIN1507G

FIŞA PERSONALĂ
de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul
angajatului pe anul 2018, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
în lei
1. Date generale privind patronul
1.1. Denumirea FE „MOLDRINKS” SRL
1.2. Codul fiscal 1012554678927
1.3. Denumirea patronului reorganizat
1.4. Codul fiscal al patronului reorganizat
2. Date generale privind angajatul
2.1. Numele şi prenumele Costaș Cristina
2.2. Codul fiscal 2005457852648
2.3. Domiciliul permanent Mun. Chișinău, str. Măria Drăgan 26/2, ap. 41
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei) 2005647585326
2.5. Data angajării la serviciu 15 aprilie 2018
2.6. Data concedierii din serviciu
2.7. Data restabilirii la serviciu
3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent
3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a
angajatului şi restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată
4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind 15. 04. 2018
acordarea scutirii
Suma scutirii 31020
5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
fiscal scutirea scutirea total
nefolosită în pentru I lună
anul a anului
precedent curent
Suma lunară a 3240 3240 3240 3240 3240 4940 4940 4940
scutirilor
6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 31020
7. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul curent
7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent
7.2. Suma restanţei la plăţile salariale la finele anului curent
7.3. Suma scutirilor nefolosite în anul curent, care urmează a fi trecute în contul scutirilor anului viitor

8. Informaţia privind veniturile îndreptate spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste
plăţi
Data Suma venitului îndreptat Num Suma Prime de Contribuţi Venitul Impozitul Impozitul
efectuării spre achitare sau plăţii ărul scutirilor asigurar i impozabil calculat din pe venit
plăţii în efectuate în folosul de e individual venitul aferent
folosul angajatului luni obligator e de impozabil reţinerii/
angajatului ie de asigurări restituirii
curentă cumulativ asistenţă sociale de (+/-)
de la medicală stat
începutul obligatorii
perioadei
fiscale
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10.
11.05 8000 8000 1 3240 360 480 3920 403,10 403,10
10.06 8420 16420 2 6480 738,90 985,20 8215,90 873,86 470,76
05.07 8760 25180 3 9720 1133,10 1510,80 12816,10 1399,39 525,53
08.08 8800 33980 4 12960 1529,10 2038,80 17452,10 1931,37 531,98
25.08 4500 38480 4 12960 1731,60 2308,80 21479,60 2353,82 422,45
13.09 8910 47390 5 16200 2132,55 2843,40 26214,05 2903,52 549,70
12.10 8970 56360 6 21140 2536,20 3381,60 29302,20 3516,26 612,74
08.11 9010 65370 7 26080 2941,65 3922,20 32426,15 3891.13 374,87
10.12 9250 74620 8 31020 3357,90 4477,20 35764,90 4291,78 400,65
25.12 5000 79620 8 31020 3582,90 4777,20 40239,90 4828,78 537
Problemă:

O persoană fizică s-a angajat la serviciu la data de 15 aprilie 2018. În momentul angajării a depus o
cerere de scutire personală, scutire pentru soț și 3 persoane întreținute, dintre care un copil cu dezabilitate
de la naștere. Veniturile lunare sunt înregistrate astfel:
1. 11.05 - 8000 lei
2. 10.06 - 8420 lei
3. 05.07 - 8760 lei
4. 08.08 - 8800 lei
5. 19.09 - 8910 lei
6. 12.10 - 8970 lei
7. 08.11 - 9010 lei
8. 10.12 - 9250 lei
Pe data de 25 august, angajatul a primit un premiu bănesc pentru „Cel mai bun angajat al lunii”, în
sumă de 4500 lei, iar pe data de 25 decembrie, a încasat o primă în sumă de 5000 lei cu prilejul sărbătorilor
de iarnă.
Să se determine suma scutirilor, să se calculeze impozitul pe venit și să se completeze fișa personală.