Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN

BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ȘI


MANAGEMENTUL AFACERILOR

SPECIALIZAREA:
ANTREPRENORIAT, MANAGEMENTUL ŞI INGINERIA
AFACERILOR

Anul de studiu: 1

Semestrul: 1

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Raportul de cercetare științifică nr. 1

Coordonator:………………….. Autor: ………………………


Prof./ Conf./ Șef lucrări/ Dr. Ing./ Student masterand Ing./ Ec./
Ec : Nume Prenume Nume Prenume

BUCUREȘTI 2020
TITLUL RAPORTULUI DE CERCETARE
Cuprins

Introducere ..................................................................................................................... 1
Contextul cercetării ...................................................................................................... 1
Obiectivele cercetării .................................................................................................... 2
Capitol 1 Denumire capitol........................................................................................... 3
1.1 Denumire subcapitol ............................................................................................. 3
1.1.1 Denumire subcapitol ........................................................................................ 4
Capitol 2 Denumire capitol........................................................................................... 6
2.1 Denumire subcapitol ............................................................................................. 6
2.1.1 Denumire subcapitol ........................................................................................ 6
Concluzii și cercetări viitoare ....................................................................................... 8
Bibliografie ..................................................................................................................... 9
Anexe 11
Introducere

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate..

Contextul cercetării

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare

Page 1 of 14
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate

Obiectivele cercetării

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.

……………………..

Page 2 of 14
Capitol 1 Denumire capitol

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate.

1.1 Denumire subcapitol

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate

Page 3 of 14
Figura: Z Reprezentarea grafică a soluției propuse

Figura Z trebuie citată in text inaintea prezentarii sale conform ordinii de apariţie.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate.

1.1.1 Denumire subcapitol

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Page 4 of 14
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate.

Tabelul Y. Valori selectate pentru calcul (exemplu)


A B C D E
Valoare 1
Valoare 2
Valoare 3
Total

Tabelul Y trebuie citat in text inaintea prezentarii sale conform ordinii de apariție.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate.

Formula 1.2 trebuie citată in text inaintea prezentarii sale conform ordinii apariţiei


𝑛𝜋𝑥 𝑛𝜋𝑥
𝑓(𝑥) = 𝑎0 + ∑ (𝑎𝑛 cos + 𝑏𝑛 sin ) (1.2)
𝑛=1 𝐿 𝐿

legenda:
an = ……………
bn = ……………

în text. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate
.

Page 5 of 14
Capitol 2 Denumire capitol

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate.

2.1 Denumire subcapitol

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate.

2.1.1 Denumire subcapitol

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și

Page 6 of 14
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate

Page 7 of 14
Concluzii și cercetări viitoare

Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este


reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare
de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și
poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste
fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare
masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate. Formatarea și poziționarea textului
pentru lucrare de cercetare masteranzi este reprodusă în aceste fraze repetate.
Formatarea și poziționarea textului pentru lucrare de cercetare masteranzi este
reprodusă în aceste fraze repetate.

Page 8 of 14
Bibliografie

[1] Popescu, I., Scurtu, V., Russu, C. (2006), Benchmarking – Teorie și aplicații, Editura
Economică, Bucureşti.
[2] Rohan, R. (2015), Managementul Calității, Editura Polirom, Bucureşti.
[3] Stamatis, D.H. (2004), Six Sigma Fundamentals. A complete Guide to the System, Methods
and Tools, New York.
[4] Mauthe, A., D. Hutchison, G. Coulson and S. Namuye, “Multimedia Group Communications
Towards New Services”, in Distributed Systems Eng., vol. 3, no. 3, Sept. 1996, pp. 197-
210.
[5] Vişan, A.,Ionescu, N. (2017), Managementul Calității, UPB, Catedra TCM, Bucureşti,
[Online]:http://www.aurelianvisan.ro/attachments/098_MC_Rez_Cap.%200_Introducere.pdf
, [Accesat la data: 23.04.2019].
[6] European Union, [Online]: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-
project-details/#project/2017-1-RO01-KA203-037145, [Accesat la data: 21.11.2019].
[7] *** COSMOS/M – Finit Element System, User Guide, 2005.

Page 9 of 14
CERINȚE EDITARE LUCRARE:
 Pagina de gardă conform modelului
 Tipul textului utilizat ”Arial”
 Dimensiune font ”12 ppt”
 Distanta rand 1. 5
 Aspect pagină format A4
 Margini pagină
o stânga 25 mm,
o sus 25 mm
o dreapta 20 mm
o jos 20 mm
 textul se aliniază la marginile stg. și dr.
 Figurile se notează cu caractere de 11 pct astfel: „Figura Z. și denumirea ei”. Textul
se poziționează imediat sub imagine/grafic, centrat.
De exemplu, „Figura 1. Analiza comparativă a deviaţiei standard”.
 Tabelele se notează cu caractere de 11 pct astfel: „Tabelul Z. şi titlul aferent”. Se
poziționează imediat desupra tabelului. De exemplu, „Tabelul 3. Rezultatele testului
de validare”.

 ”Cuprinsul” se actualizează prin utilizarea butonului

 Bibliografia se va cita in textul lucrarii cu cifre arabe în ordinea citării în text


sau în ordine alfabetică prin notarea cu: [1], unde 1 este prima referinţă, dacă se
adaugă pasaje/ fraze/ desene identice din bibliografie se va indica prin:
(Popescu, 2000, pag. xy) şi se vor trece in italic cu ghilimele „de exemplu”.
Pentru bibliografia de tip adresa de internet se noteaza numele site-ului, adresa
URL si sintagma “Accesat la date de: ....”.

Page 10 of 14
 Textul notat în verde se va modifica conform cerințelor individuale.
Se recomandă folosirea functiei de navigare!

Anexe

 Documente de atașat
 Tabele și grafice ce depășesc marginile formatului A4 sau completează
explicațiile din cadrul lucrării
 Liste cu explicații

Page 11 of 14