Sunteți pe pagina 1din 1

înv.

Guzgan Gabriela, Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad

Pregătire suplimentară---17 octombrie 2019

1. În două cutii sunt 60 de bomboane. Dacă aș lua din prima cutie 4 bomboane și le-aș pune în cea de-a doua, ar
rămâne în aceasta de 4 ori mai puține bomboane decât în cealaltă.
Câte bomboane sunt în fiecare cutie?

2. Geta are 6 ani, Ionuț 9, Cecilia 11, iar mama lor 38 de ani. Află peste câți ani suma vârstelor copiilor va fi
egală cu vârsta mamei?

3. În două lăzi sunt 318 kg de fructe. Din prima ladă se iau 48 de kg și se pun în cea de-a doua ladă. În a doua
sunt de 5 ori mai multe fructe decât în prima.
Câte kg de fructe sunt în fiecare ladă?

4. Câți elevi sunt într-o clasă dacă numărul băieților este cu 3 mai mare decât numărul fetelor, iar dacă ar mai
veni 4 băieți și ar pleca 4 fete, numărul băieților ar fi de 2 ori mai mare decât numărul fetelor?

5. Alina are de rezolvat un anumit număr de probleme. Dacă ar rezolva câte 8 probleme pe zi le-ar termina într-
un anumit număr de zile. Ea rezolvă însă câte 10 probleme pe zi și le termină cu 3 zile mai devreme.
Câte probleme a avut de rezolvat Alina?

6. În două vaze sunt 54 de flori. Dacă din prima vază se iau 17 flori, iar în a doua se mai pun 5 flori, atunci în
prima vază vor fi de 2 ori mai multe flori decât în cea de-a doua vază.
Câte flori sunt în fiecare vază?

7. În două silozuri sunt 4280 tone de cartofi. Dacă se mută 500 de tone din silozul mare în cel mic, atunci mai
rămân în cel mare cu 2220 tone mai multe decât în cel mic.
Câte tone de cartofi au fost la început în fiecare siloz?

8. În două bidoane sunt 180 l de lapte. Dacă s-ar muta din primul bidon în al doilea 15 litri de lapte, atunci în
primul bidon ar fi de 3 ori mai mult lapte decât în al doilea.
Câți litri de lapte erau în fiecare bidon?

9. Într-o fructieră sunt de 5 ori mai multe prune decât mere. Dacă mai punem în fructieră 2 mere și scoatem 14
prune, rămân de 3 ori mai multe prune decât mere.
Câte prune și câte mere au fost la început?

10. Un elev are de rezolvat niște probleme. Dacă rezolvă câte 15 în fiecare zi, le termină într-un număr de zile.
Elevul, fiind harnic și perseverent, rezolvă câte 20 de probleme pe zi și le termină cu 4 zile mai devreme.
Câte probleme are de rezolvat elevul?

-Ție îți place fișa asta?

-…………………………..………..