Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Instituţia de învăţământ:
Profesor :
Το ελληνικό
αλφάβητο
Clasa: a IX-a
Data
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba neogreacă
Unitatea tematică: “Lecția introductivă”
Subiectul lecţiei: Το ελληνικό αλφάβητο
Tipul lecţiei: predare – învăţare

Competenţe specifice:
1.1. Redarea alfabetului
1.2. Recunoașterea literelor mici și literelor de tipar
1.3. Predarea grupurilor de consoane Μπ, μπ –ΝΤ, ντ – Γκ, γκ/ Γγ, γγ – Τς, τς – Τζ, τζ

Obiective operaţionale:
O1 – să citească mici dialoguri în vedera însușirii alfabetului;
O2 – să pronunțe și să scrie corect prenumele;
Strategia didactică
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, memorizarea, exerciţiul;
 Mijloace de învăţământ: fișe de lucru
 Forme de organizare: frontală, pe echipe, individuală.

Bibliografie:
 Χαραλαμποπούλου, Ν., Χαραλαμπόπουλος, Α. & Νικολοπούλου, Κ. (1996). Τα Ελληνικά ως Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα,
Επικοινωνιακή Προσέγγιση: 1. Επίπεδο Αρχαρίων. Αθήνα: Παρατηρητής.
 Χαραλαμποπούλου, Φρίντα (2009). Φιλογλωσσία-Filoglossia. Νέα Ελληνικά για αρχάριους-Modern Greek for beginners,
PART 1/2. Αθήνα: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” - Institute Language and Speech
Processing/“Athena” Research Center.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Momentele Strategii didactice


Ob. Metode si Mijloace Forme de
lecţiei Conţinut instructiv-educativ Evaluare
oper procedee organizare

.
1. Moment Asigurarea unui climat educaţional favorabil. Conversaţia Frontală
organizatoric Copii sunt salutaţi, răspund salutului şi se salută între ei. În echipă
Se reaminteste tema saptamanii: “Alfabetul”
2.Reactuali- Se reactualizeaza cunoştinţele – Dialog cu informații Conversaţia Frontală
zarea cunos- deja predate În echipă
tintelor
3.Captarea Brainstorming. Se poartă discuţii despre ce îi place Brainstorming Imagini Frontală
atenţiei copiilor.
O1 Se prezintă imagini cu anumite obiecte precum haine și
fructe.
4. Anunţarea Se anunţă tema lecţiei: „Τι σου αρέσει;”. Conversaţia Frontală
titlului lecţiei O2 Dialoguri în diferite contexte şi obiectivele acesteia pe
şi a înţelesul copiilor.
obiectivelor
5. Obţinerea O3 Colectivul de elevi se împarte în perechi si vor realiza Conversaţia Frontală Capacitatea de a
performanţei un dialog folosind si expresia “Μου αρέσει/ Δεν μου Dramatizarea În echipă crea dialoguri
αρέσει” după imaginile.
Capacitatea de
a extrage
mesajul
transmis.
6. Încheierea Voi face aprecieri referitoare la modul cum s-a Conversaţia Frontală
activităţii desfăşurat întreaga activitate.