Sunteți pe pagina 1din 1

Oblicatiunile elevilor

1. Să respecte prevederile statului instituţiei


de învăţământ.
2. Să însuşească materiile prevăzute de
curriculumul şcolar.
3. Să frecventeze cu regularitate orele de curs.
4. Să participe la activităţile obligatorii
stabilite in planul de învăţământ.
5. Să aibă o purtare civilizată şi o ţinută
decentă.
6. Să respecte normele de conduită în
şcoală,pe stradă,in localurile publice.
7. Să păstreze in bună ordine
imobilul,mobilierul
şcolii,utilajul,manualele,rechizitele şcolare.