Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL CONTESTAŢIE LA BAREM

ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT - SESIUNEA AUGUST 2018

CNP 1 9 4 1 0 0 3 3 8 5 5 7 1 Cod ifep* 1 8 3 0


*pentru a putea intra in posesia codului IFEP accesați https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

NUME și Prenume: BĂLĂȘEL Adrian-Cezar

Baroul: BUCUREȘTI

Primire în profesie ca: STAGIAR


(STAGIAR, DEFINITIV)

Nr. grilă: 4

Nr. Contest baremul la


crt. întrebarea/întrebările Motivare contestație
(1-100)
1. 68 Varianta a) nu este corectă având în vedere că nu se
regăsește printre ipotezele de participație improprie
prevăzute la articolul 52 din Codul Penal. Așadar,
modalitatea lipsă de vinovăție și intenție în care
contribuția participantului este fără vinovăție la fapta
săvârșită de autor cu intenție nu se poate referi decât
la coautori, potrivit articolului 52 alineatul 1.
Potrivit articolului 48 alineat 1 Cod Penal, complicele
acționează numai cu intenție la săvărșirea faptei
prevăzute de legea penală. Modalitatea participației
improprii în care contribuția complicelui este fără
vinovăție la fapta săvârșită de autor cu intenție, nu
se regăsește în ipotezele din Codul Penal.
2. 76 Varianta a) nu este corectă având în vedere
dispozițiile articolului 65 alineatul 1 Cod Penal care
prevăd că pedeapsa accesorie constă în interzicerea
exercitării drepturilor prevăzute la articolul 66
alineatul 1 litera a), b) și d)-o), a căror exercitare a
fost interzisă de instanță ca pedeapsă
complementară. Așadar, aplicarea pedepsei accesorii,
pe lângă pedeapsa închisorii, poate fi obligatorie sau
facultativă în funcție de cum pedeapsa
complementară a interzicerii exercitării unor drepturi
este obligatorie sau facultativă.
Caracterul obligatoriu/facultativ al pedepsei
complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
reiese din dispozițiile articolului 67 alineatul 2, care
stabilește că aplicarea pedepsei interzicerii exercitării
unor drepturi este obligatorie când legea prevede
această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită.
Astfel, indiferent de modalitatea de individualizare a
pedepsei, nu este obligatorie aplicarea unei pedepse
accesorii.
3. 77 Varianta a). Concursul ideal de infracțiuni reprezintă
situația în care o persoană a săvârșit o singură
acțiune/inacțiune, care din cauza îmrejurărilor în care
a avut loc sau urmărilor pe care le-a produs,
realizează conținutul mai multor infracțiuni. În
structura concursului ideal pot intra două infracțiuni
săvârșite cu intenție depășită. Exemplu: două
infracțiuni de loviri sau vătămări cauzatoare de
moarte comise prin aceeași acțiune infracțională cu
privire la doi subiecți pasivi, sau situația în care
făptuitorul închide într-o cameră două persoane care
decedează, realizându-se conținutul a două
infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal urmate
de moartea victimei, în concurs ideal.

Data, Semnătura,

01.09.18