Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 15 (1)

Formular INV-11
FORMAT ½
Entitatea GIMNAZIUL D.MATCOVSCHI COTIUJENII MICI
În baza Ordinului (Dispoziţiei) privind efectuarea inventarierii nr. 12 din 04.09.2019

REGISTRU
de verificare a rezultatelor inventarierii

Nr. Denumirea Codul sau Unitatea Rezultatele inventarierii


d/o bunurilor numărul de de sold diferenţe preţ valoarea valoarea diferenţe, (lei)
inventariate inventar măsură înregistrat efectiv plusuri lipsuri unitar, înregistrată în efectivă, (lei) plusuri lipsuri
în (lei) contabilitate,
contabilitate (lei)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4x8 10=5x8 11=10-9 12=9-10
1 Contul 316 355349.95 355349.95
2 contul 317 1500.00 1500.00
3 contul 318 233584.75 233584.75
4 contul 331 2000.00 2000.00
5 contul 333 6405.45 6405.45
6 Contul 334 4099.39 4099.39
7 Contul 335 57088.60 57088.60
8 Contul 336 5497.50 5497.50
9 Contul 337 15201.00 15201.00
10 Contul339 25920.44 25920.44

TOTAL 709647.08 709647.08


Preşedintele comisiei de inventariere _ Țăruș Vasile __________________________________
(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei de inventariere: Covalciuc Viorel __________________________________
(numele, prenumele) (semnătura)
Frunze Irina __________________________________
(numele, prenumele) (semnătura)