Sunteți pe pagina 1din 4

Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură An universitar 2018-2019

Departamentul Științe Tehnice Semestrul II (8) an IV

Proiect tehnologie arhitecturală 3 [SP4-11]


Evaluarea sustenabilității
mai – iunie 2019

MEMORIU
- privind evaluarea sustenabilității intervenției –

Autor(i): Predescu Ana-Maria


Grupa: 46
DATE GENERALE

Amplasarea investiției:
Strada General Constantin Șomoiog, București

Descriere succintă a situației existente, din perspectivă sustenabilă:


Situația existentă a construcției este una nefavorabilă, ținându-se cont de vechimea clădirii asupra
căreia s-a făcut intervenția, materialele de construcție folosite și asupra stării de degrabilitate
avansată a construcției. Nu s-a pus problema folosirii unor centrale ecologice, a unor materiale cu
proprietăți biodegradabile, a unei însoririi corespunzătoare sau a unei zonificări funcționale în raport
cu punctele cardinale. De asemenea o mare problemă a fost orientarea construcției, aceasta având
fațada principală către nord, iar pe partea sudică este prezent un calcan cât toată dimensiunea
construcției. Tot odată nu există nici o izolație corespunzătoare, a unei bune poziționări ale golurilor
sau existența unor dezvoltări ale transportului alternativ.

Desciere succintă a conceptului de intervenție, din perspectivă sustenabilă:


Din punctul de vedere al intervenției, m-am axat pe buna iluminare a casei, propunând geamuri de tip
Velux pe o bună porțiune a acoperitorii, dar în același timp am dezvoltat sisteme de protecție fie a
luminii solare fie a căldurii emanate. De asemenea am creat sisteme de răcire sau încălzire în raport
cu normele actuale de protecție ale mediului, propunând tot odată sisteme ce au la bază combustibil
ecologic. Am încercat să fac o zonificare funcțională orientată după punctele cardinale. De asemenea
pentru sala de conferințe ce se află la parter, am căutat materiale cu proprietăți acustice potrivite
pentru funcșiunea acesteia.

CRITERII DE SUSTENABILITATE

A. EN - ENERGIE

1. Energie pentru încălzire (punctaj obținut)


*......
2. Energie pentru răcire (punctaj obținut)
*......
3. Energie regenerabilă 6
* Am propus utilizarea a trei surse de energie regenerabila: o pompă de biogaz,
amplasată la nivelul cotei de călcare pe teren, o pompă de căldură, pe care am pus-o
la subsol și pe terasa circulabilă a etajului I- am ales să amplasez panouri solare.
În primul rând, pompa de gaz este compusă dintr-un fermentator cu o capacitate
între 6 și 10 m3, țevi, acumulatoarele instalației de purificare a gazului, aparatura de
biogaz (orice tip de aparatură de tip electrocasnic ce funcționează pe biogaz) și
generatoare de energie pe biogaz, aceasta funcționând cu reziduuri anialiere,
umane, paie, sau resturi de mâncare.
În ceea ce privește pompa de căldură, am ales
amplasarea acesteia la subsol, în

dreptul barului.
Pompa de caldura extrage
iarna căldura din
pământ, apă sau aer, iar
apoi, cu ajutorul unui compresor
montat în interior, agentul frigorific se
încălzește la o temperatură și mai ridicată. Ulterior,
acesta răspândește căldura în interiorul locuinței.
Vara, ciclul se inversează iar locuința este răcită. Inima
pompei de căldura este compresorul. Eficiența pompei este măsuratăde indicele
COP, care trebuie să fie cât mai mare.
Panourile solare sunt poziționate pe terasa circulabilă a etajului I, fiind de tipul
presurizat cu 12 tuburi vidate si tehnologie heat-pipe. Poate fi utilizat la prepararea
apei calde menajere, aport la incalzire, sau în aplicații industriale complexe. Fiecare
tub funcționează independent iar deteriorarea unui tub nu determină nefuncționarea
sistemului solar ci doar reducerea capacității de absorbție și încălzire.
4. Proiectare bioclimatică (punctaj obținut)
*......
5. Răcire pasivă (punctaj obținut)
*......

B. SC - SĂNĂTATE ȘI CONFORT

1. Iluminat natural (punctaj obținut)


*......
2. Confort vizual - vedere spre exterior (punctaj obținut)
*......
3. Confort vizual - controlul strălucirilor (punctaj obținut)
*......
4. Calitatea aerului – COV (punctaj obținut)
*......
5. Calitatea aerului - ventilație naturală (punctaj obținut)
*......
6. Confort acustic - nivel de zgomot interior (punctaj obținut)
*......
7. Confort acustic - izolare față de zgomot (punctaj obținut)
*......
8. Confort acustic - durata de reverberație (punctaj obținut)
*......
9. Accesibilitate - acces în siguranță (punctaj obținut)
*......
10. Accesibilitate - proiectare incluzivă (punctaj obținut)
*......

C. TR - TRANSPORT

1. Accesibilitate transport public (punctaj obținut)


*......
2. Accesibilitate servicii (punctaj obținut)
*......
3. Modalități alternative de transport (punctaj obținut)
*......

D. AP – APA

1. Consum de apă (punctaj obținut)


*......
2. Echipamente eficiente (punctaj obținut)
*......

E. MT - MATERIAL

1. Analiza ciclului de viață (punctaj obținut)


*......
2. Declarație de mediu (punctaj obținut)
*......
F. DS-DEȘEURI

1. Adaptabilitate funcțională (punctaj obținut)


*......

G. PL-POLUARE

1. Poluare fonică (punctaj obținut)


*......

PUNCTAJ FINAL OBȚINUT

EVALUARE PUNCTAJ
..... **...... ...35-100**...

Note:
*Se va completa cu descrierea modului de lucru asupra criteriului specific și a rezultatelor obținute.
În situația în care un anumit parametru nu a fost analizat, se va completa cu specificația: Criteriul nu a fost
analizat; spațiul destinat punctajului (punctaj obținut) se va înlocui cu (-).
**Se va introduce clasificarea obținută în urma evaluării sustenabilității intervenției (Satisfăcător, Bun, Foarte
bun, Excelent, Excepțional), alături de punctajul aferent.