Sunteți pe pagina 1din 48

PROIECT LOGISTICĂ

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU


FACULTATEA DE INGINERIE
„HERMANN OBERTH”

Planificarea și organizarea producției în flux pentru


produsul “ UMBRELĂ” - utilizând metode moderne
de organizare

Responsabili disciplină : Prof. dr. ing. Achim Muntean


Șef lucr. dr. ing. Marinela Ință

Student : BUDIU MARIA - TEODORA

An : IV

Specializare : TCM

Grupa : 141/2
PROIECT LOGISTICA : UMBRELĂ

1.Descrierea produsului. Elementele componente.

2.Elaborarea fluxului tehnologic pentru realizarea produsului :succesiunea operațiilor,MU,timpi


de pregătire,timpi de operații.

3.Configurația liniei de producție.

4.Calculul elementelor liniei de productie în flux .

a. Tactulliniei
b. Ritmul de lucru
c. Numărul de mașini sau locuri de muncă
d. Numărul de muncitori
e. Lungimealiniei de producție
f. Viteza de deplasare a mijlocului de transport

5.Pe baza produsului software WINQSB pentru produsul dvs sa analizați și realizați :

a. planul de producțiepe o lunăcunoscândvânzărilepesemestrul al II-lea al anului current


folosindmetode de previzionare.Alegețiceamaibunametodă de previzionare
b. un management de proiect pentru omologareaprototipurilorprodusului ales
folosindmetodele PERT/CPM;
c. o planificare a necesarului de material (MRP) pentru o luna;
d. un program de productiepentru 2 repere ale produsului (Job Schedaling,OPT).

6.Tendințe în organizarea producției.

2
1. Descrierea produsului. Elementele componente
 ELEMENTE COMPONENTE

Pemule Vârf de Me
Open Cap Capac
deschidere
End Vârf
Top Notch Deschiderea
Rib Nervură
Tube Tub
Stretcher Strângător/
Extinsor
Runner Șină
Top Spring Primaclemă
Vârf
Tip Centrul
Centre Ball Spring arcului cu
bile
Clema de la
Battom Spring bază
Cupade la
Tip Cup vârf
Mânerul de
FIG 1. Crook Handle mână

3
 DESCRIEREA PRODUSULUI
O umbrelă sau o umbrelă este o baldachin pliabil sprijinită de nervuri metalice sau metalice, care
este montată de obicei pe un pol de lemn, metal sau plastic. Este conceput pentru a proteja o
persoană împotriva ploii sau a luminii solare. Cuvântul "umbrelă" se referă în mod obișnuit la un
dispozitiv utilizat pentru protejarea de ploaie. Cuvântul "parasol" se referă, de obicei, la un
element conceput pentru a fi protejat de soare. Adesea, diferența este materialul folosit pentru
baldachin; unele umbrele nu sunt impermeabile. Copertinele umbrelă pot fi fabricate din material
plastic sau flexibil. Există, de asemenea, combinații de parasol și umbrelă numite en-tout-cas (în
orice caz franceză). [2]

Umbrele și umbrele de soare sunt în primul rând dispozitive portabile portabile, dimensionate
pentru uz personal. Cele mai mari umbrele de mână portabile sunt umbrele de golf. Umbrelele
pot fi împărțite în două categorii: umbrele complet pliabile, în care polul metalic care susține
baldachinul se retrage, făcând umbrela suficient de mică pentru a se potrivi într-o geantă de
mână; și umbrele non-collapsibile, în care polul de susținere nu se poate retrage și numai colajul
poate fi prăbușit. O altă distincție poate fi făcută între umbrelele acționate manual și umbrele
automate cu arc, care se deschid la apăsarea unui buton.

Umbrele de mână au un tip de mâner, fie un cilindru din lemn sau din plastic, fie un mâner îndoit
(cum ar fi mânerul unei bastoane). Umbrelele sunt disponibile într-o gamă de puncte de preț și de
calitate, variind de la modele ieftine și modeste de calitate, vândute la magazinele de reduceri,
până la modele scumpe, făcute cu fină designer-etichetă. Parasolarele mai mari, capabile să
blocheze soarele pentru mai multe persoane, sunt adesea folosite ca dispozitive fixe sau semi-
fixe, utilizate cu mese de terasă sau alte mobilier în aer liber sau ca puncte de umbrire pe o plajă
însorită. Umbrela pliabilă / pliabilă, predecesorul direct al umbrelei moderne, își are originea în
China. [3] [4] Aceste umbrele chinezești au fost sprijinite intern cu articulații flexibile,
retractabile și extensibile, precum și cu pârghii de alunecare asemănătoare celor utilizate astăzi.
[5]

Umbrele de soare sunt denumite uneori umbrele de soare. O umbrelă poate fi numită și brolly
(britanic slang), parapluie (secolul al XIX-lea, origine franceză), rainshade, gamp (britanic,
informal, datat) sau bumbershoot.

4
2. Elaborarea fluxului tehnologic pentru realizarea
produsului: Succesiunea operațiilor , M.U. , timp de
pregătire , timpi pe operații ;

a) SUCCESIUNEA OPERAȚTIILOR :
Debitarea TUBULUI
2 MU
Frezare : canale necesare TUBULUI

2 MU
Frezarea :canal clemă

Strunjire în trepte 2 MU

Găurire pe strung

Pentru ușurința fabricării produsului “UMBRELĂ” , o să achiziționăm :

 NERVURĂ-N3
 STRÂNGĂTOR/ EXTINSOR-ST4
 PRIMA CLEMĂ-C1
 CLEMA DE BAZĂ-CB
 CENTRU ARCULUI CU BILE-CAB

b) M.U. :

 OPERAȚIA DE FREZARE : Piesa –tub este pusă în dispozitivul de prindere a SF și


apoi începe prelucrarea de canale necesare tubului + prelucrarea canalului pentru cleme
 OPERAȚIA DE STRUNJIRE: Piesa –șină este pusă în dispozitivul de prindere a SF și
apoi începe prelucrarea
.

c) TIMPI DE PREGĂTIRE :
1. OPERAȚIA DE STRUNJIRE 0,5 minute/piesă

2. OPERAȚIA DE FREZARE 0,6 minute /piesă

5
c) TIMPI PE OPERAȚII :
OPERAȚIA DE STRUNJIRE=OPERAȚIA 1

OPERAȚIA DE FREZARE=OPERAȚIA 2

1. OPERAȚIA DE STRUNJIRE 5 minute/operația 1 + 6 minute/operația 2

2. OPERAȚIA DE FREZARE 3 minute /operația 2

6
3.

7
4. CALCULUL ELEMENTELOR LINIEI DE PRODUCȚIE ÎN FLUX
4.1 )TACTUL LINIEI:
C = (𝐹𝑡 ∙ 60) / 𝑃𝑝

 Unde:

𝐹𝑡 − Fondul de timp disponibil al liniei (în minute) ;

𝑃𝑝 – Programul de producție ;

𝐹𝑡 = 𝑁𝑧 ∙ 𝑑𝑧 ∙ 𝑛𝑠 ( 1 − 𝑘⁄
100
 Unde:

𝑁𝑧 –> numărul zilelor de lucru în cadrul perioadei ;

𝑁𝑧 = 20 ;

𝑑𝑧 = 8 ∙ h = 8 ∙ 60 min. = 480 min. ;

𝑛𝑠 = 2 ;

k = 20 ;
 𝐹𝑡 = 20 ∙ 480 ∙ 2 ∙ (1 − 20) = −364800
−364800∙60
 C= =960=16 h
22800

 𝐹𝑡 = −364800
 C=16 h

8
4.2 )RITMUL DE LUCRU :
 Ecuația pentru o bună productivitate la locul de muncă ar fii :
 52 min. de lucru ;
 17 min. de pauză .
 În cazul nostru, adoptăm 8 h de lucru și 30 min pauză .

4.3 )NUMĂRUL DE MAȘINI SAU LOCURI DE MUNCĂ, NUMĂR


DE MUNCITORI:
• Pentru a realiza producția avem nevoie de următoarele utilaje :

 Un STRUNG ;
 O MAȘINĂ DE FREZAT ;
.

4.4 )NUMĂRUL DE MUNCITORI ÎN PRODUCȚIE :


 Un operator pentru strunjire ;
 Un operator pentru frezare ;

 Calculăm nr. de angajați : 2 angajați pe un schimb .

9
4.5) LUNGIMEA LINIEI DE FABRICAȚIE :
𝐿 = 𝑁𝑝 ∙ 𝐷𝐶 => 𝐿 = 15 ∙ 1,5 = 22,5

Unde: - L = lungimea liniei ;


- 𝑁𝑝 = Numărul de produse aflate simultan pe linie ;

- 𝐷𝑐 = Distanța dintre centrele a 2 produse alăturate .

4.6 )VITEZA DE DEPLASARE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT :

10
5. Pe baza produsului software WINQSB pentru produsul dvs
analizați și realizați :
a. planul de producțiepe o lunăcunoscândvânzărilepesemestrul
al II-lea al anului current folosindmetode de
previzionare.Alegețiceamaibunametodă de previzionare
b. un management de
proiectpentruomologareaprototipurilorprodusului ales
folosindmetodele PERT/CPM;
c. o planificare a necesarului de material (MRP) pentru o luna;
d. un program de productiepentru 2 repere ale produsului (Job
Schedaling,OPT).

11
5.a. planul de producțiepe o lună cunoscând vânzările pe
semestrul al II-lea al anului current folosind metode de
previzionare.Alegeți cea mai buna metodă de previzionare.

Planul de producție

CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERI :

1. Sinteza planului de afaceri


2. Datele de identificare ale firmei
3. Descrierea afacerii
4. Definirea pieței
5. Organizarea firmei și managementul acesteia
6. Situația economico-financiara

Obiectivul principal e acela de a oferi o umbrelă de cea mai buna calitate in cel mai scurt timp.

Calitatea superioara a produselor a dus la cresterea considerabila a cererii astfel încât


activitatea firmei s-a dublat înca din primele faze ale functionarii..Aceasta a asigurat sporul
investitiilor ulterioare. Obiectul principal de activitate îl constituie producerea de
umbrele, structura principala fiind: umbrele pentru copii, umbrele de dama, umbrele
barbatesti si umbrele de gradina.

Începând cu al doilea semestru al acestui an firma firma va confectiona un nou


produs: umbrele de soare.
În acest sens va creste si numarul persoanelor calificate la 120 si se va încerca
crearea unor noi puncte de desfacere atât în sudul tarii, cât si pe litoral.ele de dama,
umbrele barbatesti si umbrele de gradina.
Promovarea
O mare parte din umbrelele realizate in Romania sunt destinate exportului. In cazul acestora, o
modalitate de promovare foarte uzitata este Internetul. Umbrela fabricata in Romania este foarte
cautata in afara granitelor tarii, iar o pagina web bine realizata (preferabil si in una/doua limbi de
circulatie internationala) poate atrage numerosi clienti externi, dar si locali. O alta modalitate de
promovare accesibila este publicitatea in presa scrisa, in special cea locala, mai ales la inceput,
cand piata vizata este de cele mai multe ori una restransa.Promovarea acestei firme implica si
construirea unui site. Se va apela si la revistele si publicatiile locale si cele de specialitate.

12
5.a

Aleg planificarea pentru a II a jumătate a anului curent.


Adică lunile :

 iulie
 august
 septembrie
 octombrie
 noiembrie
 decembrie

13
TITLUL: PLAN
DE PRODUCȚIE

UNITATEA DE
TIMP= LUNI

NR DE LUNI= 6

CELE 6 LUNI, DIN a II


a JUMĂTATE A
ANULUI

CÂTE UMBRELE
PRODUC ÎN FIECARE
LUNĂ

14
Metode de previzionare :
1. SIMPLE AVERAGE(SA)
2. METODA MA
3. METODA MAT
4. METODA SES

 SIMPLE AVERAGE(SA)
=reprezinta media tuturor cererilor, iar previziunea pe luna
viitoare este media aritmetica a tuturor cererilor

TOT
TIMPUL = 1

15
 CALCULUL METODEI (SA)

16
 GRAFICUL METODEI ( SA)

CONCLUZII METODA SA :
-se observă că are aproape forma celei de bază/actuală
-corespunde cu cererea producției

17
METODA MA
= este media mobile legata de ultimele cereri din cele mai recente
luni, media acestora fiind previziunea pentru lunea urmatoare.

TOT TIMPUL=1

NUMĂRUL
PERIOADEI=3

18
 CALCULUL METODEI (MA)

 GRAFICUL METODEI MA

19
 CONCLUZII METODA MA :
-are valori mult mai mici , decat cele actuale/normale.
-producția nu este satisfăcută

METODA MAT
=

TOT TIMPUL=1

NUMĂRUL
PERIOADEI=3

20
 CALCULUL METODEI MAT

 GRAFICUL METODEI MAT

21
CONCLUZII METODA MAT :
-nu corespunde deloc, cu cererea producției
-este o corelare absurdă față de cea actuală

METODA SES
= este tot o metoda de calcul al mediei care scade exponential
ponderea cererilor mai vechi fata de cererile mai recente

NUMĂRUL
PERIOADEI

COEFICIENTUL α=0,75

VALOAREA
INIȚIALĂ

22
 CALCULUL METODEI SES

23
GRAFICUL METODEI SES

CONCLUZII :

CEA MAI BUNĂ METODĂ DE


APROVIZIONARE : ESTE METODA SES
 întrucât este cea mai apropiata de forma de bază
 are valorile foarte apropiate de cele inițiale

24
5.b) UN MANAGEMET DE PROIECT PENTRU OMOLOGAREA
PROTOTIPURILOR PRODUSULUI ALES FOLOSIND
METODELE PERT/CPM;

- Se Selectează modulul PERT-CPM din WinQsb :

TITLUL: UMBRELĂ

NUMĂRUL DE
ACTIVITĂȚI =8

UNITATEA DE
TIMP=WEEK

TIPUL PROBLEI
~ Etapele omologării produsului sunt :
1. Cercetarea pieței
2. Schița operației produsului
3. Proiectarea produsului
4. Alegerea tehnologiei optime
5. Stabilirea necesarului de material
6. Recrutare personal
7. Realizarea produsului
8. Verificarea produsului
9. Testarea produsului
25
- După finalizarea cerințelor din meniu , se apasă butonul OK după care ne rezultă un tabel
în care activitătile trebuie scrie sub forma unor caractere :

Cele 9 etape de omologare


Cat durează fiecare
Independența unei etapă de omologare,
etape față de alta în saptămâni

26
-După realizarea tabelului , se apasă butonul “Solve and Analyze” din chenarul de sus :

Nr maxim de
săptămâni

- Drumul critic este reprezentat în două forme:

a) Reprezentare Simplă :

Drumul critic-reprezentare simplă


Independența etapelor de27omologare
b) Drumul critic sub formă de grafic :

Drumul critic sub formă de grafic

Aici, observăm exact , timpii necesari fiecărei etape de omologare

OBSERVĂM CĂ : 𝒕𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝑺𝑪𝑼𝑹𝑻=𝑨,𝑩

𝒕 𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝑳𝑼𝑵𝑮=𝑰

28
5.c) METODA MRP

29
-Se selectează programul „ MRP „ și se accesează meniul pentru un nou tabel :

TITLUL
PROBLEMEI

NR. COMP.

NR. MAX DE TITLUL


COMP. DE PROBLEMEI UNITATEA
NR DE PE NIVELE DE TIMP
SĂPTĂMÂNI
ÎNTR-UN AN PERIOADA=4
SĂPTĂMÂNI

30
 CALCULUL MRP-ULUI

IMPORTANȚA TIPUL COD TIPUL DE


CODURI CODURILOR cump /fab MATERIAL
COMPONENTE A= %
B= %
C= % UNITATEA
DE MĂSURĂ

NUMĂR DE
REBUTURI COST DIN DENUMIRE
MAGAZIN COMPONENTE
CEREREA ANUALĂ
A
COSTUL DE
COMPONENTELOR
FABRICAȚIE

31
 MRP-METODA BOOM

/1=nr de componente de același tip

Codificarea
componentelor

-aici se ține cont de schema pe nivele

32
 Schema pe nivele :

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 0= PRODUSUL MEU


NIVEL 1= SUBANSAMBLE/COMPONENTE
NIVEL 2= COMPONENTE COMPLEXE

33
 MRP-METODA MPS:

Săptămâna Săptămâna 2 și
1=Componentele 3=Componentele
cumparate prelucrate/făcute

Săptămâna 4=
în care
produsele
trebuie livrate

34
 MRP :METODA INVENTORY

STOCK DE SIGURANȚĂ

 SE FACE acest STOCK de SIGURANȚĂ doar pentru


PRODUSELE CUMPĂRATE pentru a se evita :
-întârzierea furnizorului cu comada, din diverse motive
-producția are nevoie de aceste componente , pentru a se apuca de
comanda clientului
-mod de calcul :
STOCK de
𝐧𝐫 𝐩𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐩𝐭𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐯𝐫𝐚𝐫𝐞
SIGURANȚĂ=( )/nr.zile
𝐧𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐩𝐭𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢 î𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 î𝐦𝐩𝐚𝐫ț𝐢𝐭ă 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜ț𝐢𝐚
lucrătoare

35
𝟐𝟓𝟖𝟎
STOCK de SIGURANȚĂ= /5=129 (de componente)
𝟒

STOCK de SIGURANȚĂ=necesarul de materiale/componente


pentru un schimb de lucru, de 8 ore.

-Prin accesarea meniului “ Solve an Analyze” va rezulta un tabel cu planificarea


pentru fiecare reper din ansamblu "UMBRELĂ":

36
37
38
CODURI SCHEMĂ : PE
COMPONENTE MAI MULTE
NIVELE

39
5.d.un program de productiepentru 2 repere ale produsului (Job
Schedaling,OPT).

REPERE ALESE :
1.TUB –M.U. : OPERATIILE : DISPOZITIV DE DEBITARE
FREZAREA CANALELOR
2.SINA-M.U. : OPERATIILE : FREZA:CANAL CLEMA
STRUNJIRE EXT IN TREPTE
GAURIRE PE STRUNG
→→2 M.U. FOLOSITE

40
-Se selectează programul „Job Scheduling „ și se accesează meniul pentru un nou
tabel
NUME
PROBLEMĂ

NUMĂR
REPERE

NUMĂR UNITATEA DE
NUMĂR TIMP=MINUTE
MAȘINI MAX DE
/REPERE OPERAȚII
/REPER

41
 Machine Information pentru
TEHNOLOGIA : UMBRELĂ

NUMĂRUL
MAȘINII,
DATĂ DE
MINE TIMP DE
REALIZARE
NUMELE MAȘINII MAȘINA MERGE
ÎN GOL

CÂT COSTĂ ÎNTÂRZIERILE / minut


(7 euro)

42
 REZOLVARE DETALIATĂ-Job Scheduling

NR. REPER/COMP OPERATIILE 1, 2,


3

NUME REPER

TIMP DE
REALIZARE

COST DE
AȘTEPTARE /
MINUT ………. COST
/MINUT

GREUTATE MAȘINA MERGE


REPER =1 ÎN GOL

CÂT DE REPEDE CÂT COSTĂ


FACEM REPERUL ÎNTÂRZIEREA/MINUT

43
ALEG METODA :
 Aleg METODA SPT SPT

REPER ELE CARE TIMPUL DE


ALESE MAȘINĂ 1/2 ÎNCEPUT
OPERAȚIILE CÂT DUREAZĂ TIMPUL FINAL
44
PROCESUL
REPERELOR
Digrama cu timpul de
ocupare al mașinilor

TIMP NEOCUPAT
ÎNTRE OPERAȚII

45
 PERFORMANȚA ANALITICĂ A MAȘINILOR

46
 SCHEMĂ PE COLOANE :

CÂT DUREAZĂ MAȘINILE PT


PRELUCRAREA REPERELE ALESE
PT FIECARE
MAȘINĂ

47
CONCLUZII :
MU 2 –acționează cel mai mult.
Reperul 2 : ȘINA dureazĂ cel mai mult până este finalizată.
Pot să m-ai i-au comenzi intermediare, pentru a diminua timpul
rămas între operații.

6. Tendințe în organizarea producției :


În acest caz , organizarea producției în flux se caracterizează în metode și tehnici specifice
cum ar fi :

1. Organizarea pe linii tehnologice pe bandă, pe linii automate de producție și ajungându-se în


cadrul unor forme agregate superioare la organizarea pe ateliere .

2. Secții sau întreprinderii în ansamblu cu producția în flux în condițiile unui grad înalt de
mecanizare și automatizare ;

3. Organizarea sistematică a secțiilor de fabricare pentru fiecare componența , astfel încât să


rezulte un timp cât mai scurt pentru asamblarea produsului final ;

4. Livrarea să se facă astfel încât în 24 ore să ajungă în țara și în 48 ore maxim să ajungă oriunde
pe glob .

48