Sunteți pe pagina 1din 36

Cenius

Cenius TX
XTender

Focus
2016
Cenius
Cenius

Cultivator în teren mulcit Cenius și Cenius TX


Talentul de jur-împrejur pentru toate structurile de întreprinderi

E E Dlling
S P t i „Cenius-ul 5003-2TX Super se distinge, pe lângă foarte buna sa prelucrare,
printr-o foarte bună amestecare, fărâmiţare și nivelare. În proces, presiunea de
declanșare a siguranţei contra sarcinii e suficientă, și pentru lăţimi mari de lucru.
Spectrul de variante posibile de brăzdar este foarte mare, la fel și selecţia de
tăvălugi de control al adâncimii.”
(traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
2 3

Cenius
Și în cele mai dificile condiţii, un rezultat perfect al muncii

Cenius
Mai intensiv, mai flexibil, mai bun!

Pagina

Argumente de top 4

Gheare C-Mix 8

Gheare și brăzdare 10

Cenius Special – Cenius Super 12

Reglaj utilaje | Nivelare 14

Șasiu | Ghidaj în adâncime 16

Controlul tracţiunii | Remorcare 18

Nivelare și reconsolidare 20

Reconsolidare | Tăvălugi 22

GreenDrill 24

Cenius 4002-2 și 4002-2T 26

Rezervor la spate, XTender 28

Service AMAZONE 34

Date tehnice 36

„Cu execuţia hidraulică în adâncime, se poate reacţiona Cenius Cenius TX


din scaunul tractorului la condiţii schimbătoare de sol,
și la compactări ale urmei, și, astfel, se atinge un tablou
perfect de lucru.”
( jurnal agrar dlz · 02/2015) Vizionaţi filmul:
www.amazone.tv
Cenius

Cenius – noua generaţie de cultivator!

O treime din toate costurile de îndeplinire a muncii în între- 3,5 m, 4 m, cultivatoarele în teren mulcit tractate, Cenius-2T,
prinderile agricole dispar în domeniile de prelucrare a solului cu lăţime de lucru de 4 m și Cenius TX, cu lăţimile de lucru de
și de comandă. Preţurile majorate pentru resurse agravează, 4 m, 5 m, 6 m și 7 m. Acestea sunt utilizate, de la prelucrarea
crescând, situaţia întreprinderilor. plată a pleavei până la afânare adâncă. Prin diversele variaţii
de dotare, utilajul poate fi ajustat la aproape toate condiţiile
Multe întreprinderi caută, la întrebarea legată de mecani- de locaţii. În legătură cu o combinaţie de semănat AMAZONE,
zare, un utilaj pentru reducerea costurilor, cu un spectru de activă sau pasivă, se oferă o tehnologie excepţională în
utilizare cât mai universal posibil. Soluţia o oferă cultivatorul demersul de semănat conservator.
purtat în teren mulcit, Cenius, cu lăţimile de lucru de 3 m,

Argumente de top:
Cenius 03 Special cu siguranţă de forfecare, pentru
locaţii ușoare până la medii, cu stoc redus de pietre.
Cenius 03 Super cu siguranţă de suprasarcină cu arc
comprimat și o forţă de eliberare de 600 kg, pentru
soluri grele și pietroase.
Sistemul de brăzdar C-Mix este disponibil pentru toate
mașinile Cenius 03 și oferă variante de brăzdar pentru
toate cazurile de utilizare și îngrijește de o amestecare
intensivă.
Confort maxim prin reglaj hidraulic, opţional, al adâncimii
de lucru și gradaţie pentru citirea adâncimii de lucru.
Nivelare cu ajutorul nivelatorului cu arcuri din oţel sau
al discurilor de nivelare. Opţional, în execuţie netedă
sau dinţată.
Opţional, discuri de margine, disponibile separat, regla-
bile în înălţime și în unghi, pentru o acţiune perfectă în
zona de margine.
Montarea fără întreţinere a discurilor de nivelare, cu
garnitură cu inel de alunecare și gresare pe durata vieţii,
siguranţă de suprasarcină, de serie, a sculelor de nivelare.
Program cuprinzător de tăvălugi intermediari la alegere,
pentru o reconsolidare optimă pe toate locaţiile și în toate
condiţiile de sol.
Este posibilă dotarea cu o semănătoare purtată GreenDrill
pentru seminţe fine și culturi intermediare.
Argumente de top 4 5

Utilizaţi Cenius și Cenius TX pentru succesul dumneavoastră la cultivare –


spectru de utilizare XXL
Prelucrare plată a pleavei direct după recoltă: Pregătirea patului germinativ la început de an
5 până la 12 cm
Încorporare de gunoi solid și lichid, precum și de
Prelucrare a solului la adâncime medie și amestecare masă organică
intensivă a resturilor de recoltă: 12 până la 20 cm
Afânare adâncă a solului: 20 până la 28 cm,
respectiv 30 cm

Cenius 3003 Special

„Prelucrarea a făcut o amprentă foarte solidă și superioară. „Le vainqueur du comparatif” – „Câștigătorul testului
Și vopseaua era de top.” comparativ”
( jurnal agrar dlz · 08/2013) (La France Agricole, test comparativ 11/2012)
Cenius

Argumente de vârf pentru mașina Cenius TX

Tablou perfect de lucru


Ghearele C-Mix-Super cu siguranţă de suprasarcină cu
resort de presiune și cu o forţă de declanșar de 600 kg,

E E Dlling precum și cu un sistem de ridicare de 30 cm, dau


S P t i siguranţă, chiar și la soluri foarte pietroase, și îngrijesc
de o păstrare sigură a adâncimii de lucru, de până la
30 cm.
Noul sistem de brăzdar C-Mix oferă variante de brăzdar
pentru toate cazurile de utilizare și îngrijește de o ames-
tecare intensivă.
Ca și scule de nivelare, stau la dispoziţie discuri de nive-
lare dinţate, discuri de nivelare netede sau nivelatoare
cu arcuri, care îngrijesc de o nivelare perfectă.

Cenius 5003-2TX Super

Flexibilitate maximă
Aranjare pe patru rânduri a ghearelor, cu gheare rotative, În condiţii foarte umede, se poate lucra și fără tăvălug
cu distanţă între rânduri de 28 cm, și cu o înălţime de control al adâncimii, astfel încât doar șasiul și roţile
a cadrului de 80 cm, pentru o utilizare variabilă, fără de sprijin să poată fi utilizate pentru execuţia în adân-
înfundări. cime. Ghearele aranjate în spatele anvelopelor șasiului
îngrijesc, în acest caz, de afânarea urmei roţii.
Astfel, șasiul poate fi reglat pe locaţii foarte ușoare, încât
să susţină și, astfel, să transfere ţintit sarcina de pe tăvă- Remorcarea mașinii Cenius TX este selectabilă liber și
lug pe șasiu. un schimb este posibil, oricând, printr-o flanșă.
Argumente de top 6 7

Confort maxim Impact mare


Opţional, este disponibil un reglaj hidraulic, fără trepte, Lăţimi de lucru de până la 7 m îngrijesc, în combinaţie cu
al adâncimii de lucru, incl. un cadran pentru citirea controlul opţional al tracţiunii, de o productivitate mare.
poziţiei de lucru. Astfel, este posibilă o adecvare flexibilă
Mobil pe stradă și în câmp, prin șasiul mediu cu autorizaţie
la diverse condiţii de sol.
de 40 km/h.
Reglajul hidraulic opţional al organului de discuri permite
În combinaţie cu GreenDrill 500, pentru Cenius TX se pot
un reglaj din scaunul tractorului și oferă un maximum de
combina, dintr-o singură trecere, prelucrarea solului și
confort și de siguranţă a muncii.
însămânţarea de culturi intermediare.
Suporţii tăvălugului facilitează o demontare simplă și o
poziţionare sigură a tăvălugului de control al adâncimii.

„Pe lăţime de lucru de 5 m, cultivatorul în teren mulcit lasă în urmă un tablou de lucru
atractiv. Chiar paiele lungi de porumb, rămase după recoltare, sunt încorporate în mod
ordonat.”
( jurnal agrar dlz · 02/2015)

„Noi suntem foarte mulţumiţi cu munca cultivatorului. Amestecarea, fărâmiţarea și


nivelarea arată bine după toate culturile.”

„În ciuda lungimii sale, Cenius-ul TX Super este foarte mobil.”


(traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
Cenius

Tablou perfect de lucru cu gheare C-Mix


Gheare C-Mix-Super cu
siguranţă cu resort de presiune
pentru suprasarcină

Cenius 3003 Super în acţiune


Gheare C-Mix 8 9

Cenius 3003 Special în acţiune Gheare C-Mix-Special cu siguranţă de


suprasarcină cu bolţuri de forfecare

În principal, la Cenius se face distincţie între variantele cele mai dificile condiţii, este posibilă o muncă eficientă
Special, cu siguranţă de suprasarcină cu bolţuri de forfecare și continuă. Dacă distanţa mare de ridicat, de 300 mm, nu
și Super, cu siguranţă de suprasarcină cu resort de presiune. e, totuși, suficientă la pietre mari sau la obstacole, atunci
Organul de gheare din centrul mașinii livrează, împreună cu ghearele C-Mix-Super oferă o siguranţă suplimentară,
siguranţa pentru suprasarcini, nou dezvoltată, C-Mix-Super, printr-un șurub de forfecare.
un tablou de muncă perfect, și la muncă în adâncime.
Gheara C-Mix-Special, cu siguranţă de suprasarcină cu
Forţă de declanșar a acestei siguranţe cu resort de presiune bolţuri de forfecare, este alternativa pentru soluri ușoare
pentru suprasarcină a ghearei C-Mix-Super se situează la și medii, fără stoc de pietre.
peste 600 kg, la o cale de ridicare de 300 mm. Astfel, și în

Cenius 5003-2TX Special


Cenius

Pentru fiecare spectru de utilizare,


tipul corect de brăzdar

Inima cultivatorului: brăzdarele

Spectrul de utilizare al Cenius-ului variază de la prelucrarea Sistemul de brăzdar C-Mix cuprinde următoarele variante:
plată a paielor, prin afânarea adâncă în sol, la pregătirea
patului germinativ. Pentru aceasta este necesară, bineînţeles, Brăzdar tip labă de gâscă C-Mix, 320 mm
o tehnică de brăzdar adecvată. Adâncimi de lucru, de la 5 până la 10 cm
Specialistul pentru prelucrarea netedă a miriștilor
Separarea tablei conductoare și a vârfului de brăzdar servește, Tăierea pleavei pe întreaga suprafaţă și întreruperea
înainte de toate, la reducerea costurilor de uzură. În funcţie capilarităţii
de tipul de sol, de locaţie și de umiditatea solului, pot fi Amestecare, aproape de suprafaţă, a păioaselor rămase
uzate 3 până la 5 vârfuri de brăzdar, înainte ca să trebuiască și a seminţelor de buruieni
să fie schimbată tabla conductoare. Un efect de amestecare mai intensivă, în combinaţie cu
tabla conductoare C-Mix
Noile tăblii conductoare ale sistemului de brăzdar C-Mix
sunt prevăzute cu o spirală, având un efect de amestecare Brăzdar cu aripi, C-Mix, 350 mm
intensivă. Adâncimi de lucru, de la 8 până la 12 cm
Tăierea pleavei pe întreaga suprafaţă și întreruperea
capilarităţii
Amestecare, aproape de suprafaţă, a păioaselor rămase
și a seminţelor de buruieni
Un efect de amestecare mai intensivă la combinaţia cu
brăzdar C-Mix 80/100 și tablă conductoare
Aripi detașabile pentru utilizarea brăzdarului C-Mix 80/100
la afânare adâncă

Cu noul sistem de brăzdar, AMAZONE oferă acum un spectru „Unică de mare este selecţia tipurilor de brăzdare.”
excepţional de brăzdare, care are disponibil, pentru fiecare ( jurnal agrar dlz · 08/2013)
client, o soluţie individuală. Astfel, Cenius-ul este o mașină
„Un alt punct plus al noului sistem de brăzdar C-Mix este faptul
utilizabilă foarte flexibil la toate sistemele de prelucrare a
că tabla conductoare stabilă nu trebuie schimbată la fiecare
solului din întreprinderile de agricultură modernă.
schimb de brăzdar.”
( jurnal agrar dlz · 02/2015)
Gheare și brăzdare 10 11

Brăzdar tip labă de gâscă Brăzdar cu aripi C-Mix, Vârf C-Mix, 100 mm, Vârf C-Mix, 80 mm, Brăzdar C-Mix-HD, Brăzdar C-Mix,
C-Mix, 320 mm 350 mm cu tablă conductoare, cu tablă conductoare, 80 mm 40 mm
100 mm 80 mm

Vârf C-Mix, 100 mm, cu tablă conductoare, 100 mm Brăzdar C-Mix-HD, 80 mm


Adâncimi de lucru, de la 10 până la 20 cm Adâncimi de lucru, de la 12 până la 30 cm
Utilizare universală, de la prelucrarea plată a paielor, Variantă rezistentă la uzură ridicată (HD –
culminând cu prelucrarea de bază a solului Heavy Duty), cu plăci din metal dur în zonele
Pentru utilizarea pe locaţii foarte ușoare, cu proprietăţi principale de uzură
fluide, pentru a îmbunătăţi efectul de amestecare Brăzdar dintr-o piesă, cu tablă conductoare
Mișcare intensivă a pământului, efect de amestecare ondulată, pentru amestecare intensivă
pronunţat în combinaţie cu tablă conductoare spiralată În combinaţie cu brăzdarul cu aripi
C-Mix, de 350 mm, utilizabil și pentru
Vârf C-Mix, 80 mm, cu tablă conductoare, 80 mm căderea pleavei
Adâncimi de lucru, de la 12 până la 30 cm Adâncime de lucru, ce rămâne
Pentru prelucrarea de bază a solului la adâncime medie egală pe toată durata de utilizare,
și la întreaga adâncime a solului fără a fi necesară ajustarea
Afânare intensivă și amestecare a paielor în legătură cu execuţiei în adâncime.
tabla conductoare spiralată Costuri de procedură reduse
În combinaţie cu brăzdarul cu aripi C-Mix, de 350 mm, prin durabilităţi, în mod
utilizabil și pentru căderea pleavei esenţial, mai mari, și schimb
Brăzdarul se îngustează pe lăţime la 50 mm spre vârf, mai rar de brăzdar
prin urmare:
– intrare perfectă, chiar și în cele mai dure condiţii Brăzdar C-Mix, 40 mm
– Concomitent, duritatea materialului la vârful brăzda- Brăzdar îngust pentru adâncimi de lucru de la 25 până
rului se majorează cu 20 % la 30 cm
– protecţie îmbunătăţită contra uzurii Afânează solul, cu efect redus de amestecare
Doar transport redus de bulgări la suprafaţă
Necesar redus de putere de tracţiune la afânare în
adâncime a stratului vegetal, cu lăţime de lucru mare
Ideal în combinaţie cu XTender și cu antetrupiţă

„Ne-a convins separarea dintre tabla conductoare ondulată „Grozave sunt și noile brăzdare din metal dur. Acum ele au în
și vârful brăzdarului. Astfel, se pot reduce, nu doar costurile jur de 500 ha dedesubt și vor ţine, previzibil, încă 50 ha. Asta
cu uzura, ci se pot lărgi și domeniile de utilizare.” ar fi durabilitatea triplă a vârfurilor din oţel. Și întreprinderile
( jurnal agrar dlz · 02/2015) învecinate doresc acum să ia aceste scule profesioniste după
experienţele noastre pozitive.”
(traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
Cenius

Cultivator în teren mulcit purtat,


Cenius, cu 3 bare
Rezultate de vârf, cu lăţime de lucru de 3 m, 3,5 m și 4 m

Construcţie a cadrului cu trei bare la Cenius 3003 Special Construcţie a cadrului cu trei bare la Cenius 3003 Super

Pătrundere mare Afânare și amestecare

Cultivatorul în teren mulcit purtat, cu 3 bare, Cenius, este Aranjarea pe 3 bare a sculelor de lucru în cadrul principal
utilizat de la prelucrarea plată a paielor până la afânare garantează o amestecare egală a resturilor de paie de la
adâncă în sol. Un spaţiu liber, mărit structural, îngrijește suprafaţa solului. La o distanţă între linii, de în jur de
de un flux neperturbat al materialului, chiar și la cantităţi 270 mm, sunt prelucrate, pe întreaga suprafaţă, chiar și
mari de paie. Nivelatoare cu arcuri din oţel sau perechi de suprafeţe desecate și dure. Distanţele dintre ghearele de
discuri nivelează solul afânat după muncă, în mod egal. pe rând, de 81 cm, și înălţimea mare a cadrului, de 80 cm,
îngrijesc de pătrunderea înaltă a materialului și garantează
cea mai mare siguranţă la utilizare.

„Cenius a livrat, în toate condiţiile, un rezultat de vârf.” „AMAZONE oferă pentru Cenius un program de dotare vast,
așa încât cu această mașină se poate acoperi un spectru de
„A existat îndeosebi multă laudă de la șoferii de testare și
utilizare larg. Calitatea muncii a fost, permanent, de vârf.
pentru calitatea excepţională de manipulare a Cenius-ului.”
În plus, cultivatorul s-a dovedit la test, ca extrem de sigur
(test practic „Agricultorul modern” · Ediţie 10, 05/2013)
la utilizare.”
(test practic „Agricultorul modern” · Ediţie 10, 05/2013)
Cenius Special – Cenius Super 12 13

Cenius Special – gheare cu siguranţă Cenius 3003 Special: gheare C-Mix cu siguranţă de supra-
de suprasarcină cu bolţuri de forfecare sarcină cu bolţuri de forfecare și tăvălug cu inel trapezoidal

Ghearele cu siguranţă de suprasarcină cu bolţuri de forfecare


de la Cenius Special se adecvează la soluri cu stoc redus de
pietre.

Cenius Super – gheare cu siguranţă Cenius 3003 Super: gheare C-Mix cu siguranţă de supra-
de suprasarcină cu arc comprimat sarcină cu arc comprimat și tăvălug dublu cu profil în U

Pe soluri pietroase, stau la dispoziţie, la Cenius Super, gheare


cu siguranţă de suprasarcină cu arc comprimat, de 600 kg.

Schimbul categoriei de tiranţi

Montajul la tractor are loc prin bolţurile de tirant ale catego- tractor, stau la dispoziţie două înălţimi de montaj pentru
riei 3. Prin simplă deșurubare a pivoţilor tirantului, se poate tirantul lateral și cel central.
realiza, la mașină, categoria 3N. Pentru o ajustare optimă la

Bolţuri de tirant cu filet pentru schimbul între tiranţii laterali


ai categoriei IIIN și III
Cenius

Reglajul utilajelor, făcut ușor!

Reglajul adâncimii de lucru și al elementelor de nivelare la Cenius-ul purtat

În prim-planul dezvoltării noii serii de fabricaţie Cenius Poziţia rândurilor de discuri, respectiv a nivelatorului cu
a stat un reglaj simplu, confortabil, și, înainte de toate, arcuri din oţel pentru fărămiţare și nivelare, se reglează
rapid al utilajelor. central prin pivoţii de reglaj și, în egală măsură, fără scule.
Elementele reglabile de pe margine facilitează mersuri
Reglajul adâncimii de lucru are loc, rapid și simplu, prin
curate.
pivoţi, la oscilarea cadrului-spate. Scale gradate clare ser-
vesc la orientare. Sunt acoperite adâncimi de lucru de la 1 2

5 până la 28 cm. Opţional, Cenius poate fi dotat și cu un


reglaj hidraulic în adâncime.

1 Reglajul adâncimii discurilor


2 Reglajul întregii adâncimi de lucru prin
reglaj hidraulic în adâncime

Cenius Special: gheare C-Mix, cu siguranţă de suprasarcină


cu bolţuri de forfecare și tăvălug cu inel de tăiere
Reglaj confortabil

Reglajul în adâncime al unităţii de nivelare la Cenius are loc Reglajul adâncimii de lucru are loc central, într-un loc
rapid, sigur și fără scule, cu doi pivoţi. Pentru a îmbunătăţi, din dispozitiv. Reglajul în adâncime are loc, pur și simplu,
în continuare, confortul de operare, AMAZONE oferă acum și mecanic și fără trepte, în serie, printr-un pivot de reglaj.
un reglaj hidraulic al unităţii de nivelare. Astfel, este posibil Opţional, stă la dispoziţie un reglaj hidraulic, confortabil, al
reglajul complet al mașinii Cenius din cabina tractorului. adâncimii de lucru. Astfel, se poate reacţiona, și în timpul
Reglajul hidraulic oferă un maxim de confort și de siguranţă mersului, la diferite condiţii de sol și de utilizare. O gradaţie
a muncii. Printr-un cadran clar, foarte bine vizibil din scaunul bine vizibilă ajută la reglajul rapid din cabina tractorului.
tractorului, este citibilă poziţia actuală de lucru a discurilor
de nivelare.

Cilindru pentru reglajul adâncimii unităţii de nivelare Cilindru pentru reglajul adâncimii organului de gheare
Reglaj utilaje | Nivelare 14 15

Nivelare și fărâmiţare

Discuri de nivelare sau nivelator cu arcuri din oţel pentru Cenius-ul purtat

Nivelarea de primă clasă a orizontului de sol prelucrat este


premisa de bază pentru o reconsolidare egală. Această sar-
cină o preiau discurile de nivelare intermediare, opţionale
în execuţie netedă sau dinţată. Elementele individuale de
discuri sunt poziţionate prin elemente din resort cauciucat
și dispun, concomitent, de o siguranţă integrată pentru
suprasarcină. Lagărele discurilor sunt, bineînţeles, fără
întreţinere.
Pentru utilizarea pe locaţii mai ușoare, cu stoc redus de
paie, Cenius-ul poate fi dotat și cu nivelatoare intermediare
Nivelator cu arcuri din oţel
cu arc din oţel.

Disc de nivelare dinţat, de 460 mm, pentru utilizare, chiar și cu Disc de nivelare neted, de 460 mm, pentru utilizare pe soluri medii
cantităţi mari de paie. Efect de amestecare mai puternic decât până la grele, în legătură cu cuantumuri medii, până la mari, de paie.
la discurile netede, totdeauna antrenare mai sigură.

„Discurile nivelatoare cave fac o muncă grozavă. Discurile de margine se lasă foarte bine inserate
și extinse și dispun de posibilităţi de ajustare adecvate în orificiile pe lungime.” (test practic profi · 07/2011)

Lagărele discurilor, fără întreţinere, cu garnitură cu inel de Rulment cu bilă, oblic, pe 2 rânduri
alunecare și gresare pe durata vieţii, sunt de încredere și
confortabile. Siguranţa contra pietrei are loc prin elemente Garnitură cu inel de alunecare,
cu resort cauciucat. încorporată în locașuri conice

Umplere cu ulei a cutiei de viteză


Cenius

Cultivator în teren mulcit tractat,


cu 4 bare, Cenius TX
Șasiu mediu din clasă de top, cu lăţimi de lucru de 4 m, 5 m, 6 m și 7 m

Utilizare Cenius 5003-2TX Super cu tăvălug DUW, de control al adâncimii

Utilizare Cenius 6003-2TX Super fără tăvălug de control al adâncimii

„Rezultatul muncii: Solul este bine amestecat, foarte bine nivelat, iar roţile sunt curate.”

„Pozitive sunt capacitatea mare de tracţiune,datorată inelelor late, și necesarul redus de putere de
tracţiune, legat de aceasta. Profilele în U se adaugă la utilizarea cu pământ, ceea ce îmbunătăţește
etanșeizarea. Chiar și la soluri foarte umede,pericolul ca tăvălugul să se blocheze e aproape inexistent.”

„Tăvălugul e foarte sustenabil și se potrivește 100 % locaţiei noastre. Pe toată durata operării,
nu s-a blocat nici măcar o dată.”
(traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
Șasiu | Ghidaj în adâncime 16 17

Gradaţie pentru poziţia de lucru a organului de gheare Demontarea și aranjarea lagărelor de osie ale tăvălugului
cu suportul de tăvălug

Reglaj în adâncime, central și simplu Flexibilitate maximă

În zona din faţă, roţile de sprijin preiau ghidajul în adâncime. La munca cu tăvălugi de control al adâncimii este definită
La spatele mașinii, tăvălugii preiau această sarcină. exact înălţimea necesară de ridicare a șasiului. Dacă adân-
cimea de lucru se modifică, în timpul mersului, prin reglajul
Pentru întreprinderi cu condiţii unitare, este suficient ca
hidraulic în adâncime, atunci înălţimea de ridicare a șasiului
reglajul adâncimii de lucru la utilaj să se efectueze mecanic
se ajustează și ea, în mod automat. Astfel, se împiedică o
și fără scule.
„funcţionare sincronă” a roţilor. Dacă pe locaţii foarte ușoare
Dacă adâncimea de lucru este reglată constant, în timpul se dorește, totuși, o funcţionare sincronă cu rol suportiv,
mersului, pentru reacţia pe sol sau pentru compactarea acest lucru este reglabil.
solului, se recomandă reglajul hidraulic în adâncime, fără
La condiţii foarte umede toamna târziu sau ca și pregătire
trepte, opţional.
a arăturii înainte de iarnă, există posibilitatea de a utiliza
Reglajul în adâncime al roţilor de sprijin,al șasiului și al tăvă- Cenius TX fără tăvălug de control al adâncimii. În acest caz
lugului de control al adâncimii este sincronizat în hidraulica special, șasiul servește ghidajului în adâncime. Ulterior, braţe
modernă cu un modul de control cu efect dublu – un câștig oscilante îl ţin în adâncimea de lucru. Ghearele ce rulează
mare pentru confortul fiecărui Cenius TX! în spatele roţilor servesc la afânarea urmei și îngrijesc de
un tablou de lucru egal.
Pentru a simplifica demontarea și depozitarea tăvălugilor
demontaţi, AMAZONE oferă, acum, suporţi speciali de
tăvălug. La demontarea tăvălugilor, aceștia sunt plasaţi
pe suport. După îndepărtarea suportului de fixare, culti-
vatorul poate fi apoi, pur și simplu, demarat.

„Roţile de sprijin din faţă și tăvălugul intermediar din spate „Cu ajutorul clemelor înșurubate, tăvălugul poate fi demontat
păstrează, cu încredere, adâncimea de lucru reglată.” destul de ușor pentru condiţii umede sau pentru o brazdă de
( jurnal agrar dlz · 02/2015) toamnă semnificativă.”
(traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
Cenius

Cenius TX cu control al tracţiunii

Cenius 7003-2TX Super


Controlul tracţiunii | Remorcare 18 19

Controlul tracţiunii cu trusă de service opţională

Controlul tracţiunii Remorcare


Majorarea tracţiunii tractorului Remorcarea cu flanșă permite flexibilitate maximă în
– Transfer de putere de la Cenius pe axul-spate selectare. Astfel, poate fi selectată, pentru fiecare tractor,
al tractorului remorcarea adecvată, indiferent dacă e vorba de remor-
– Greutate suplimentară pe axul-spate, de până carea cu tirant lateral al cat. III, IV, V, de diverși ocheţi de
la 1.500 kg tracţiune sau de cuplaj cu sferă de tracţiune, K80.
Reducerea alunecării
Majorarea productivităţii
Reducerea consumului de carburant

„Practic: Cilindrul compactor cu proţap poate fi utilizat, și la „Schimbul nu constituie o problemă datorită aplicării flanșei.”
cuplarea, și la decuplarea cultivatorului, pentru a pune pro- (traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
ţapul mai în înălţime sau mai în adâncime.”
(traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

+ 1.500 kg

„În condiţiile de sol umed, nu am vrut să ratăm controlul „Controlul tracţiunii constituie un aspect pozitiv deosebit,
tracţiunii, disponibil opţional. Alunecarea scade în mod sensi- la care noi nu am mai dori să renunţăm.”
bil, astfel consumul de carburant se reduce, iar productivitatea (traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
crește în mod apreciabil.”
( jurnal agrar dlz · 02/2015)
Cenius

Nivelare optimizată și reconsolidare

Gradaţie pentru poziţia de lucru a sculelor de nivelare Reglaj hidraulic central al sculelor de nivelare

Reglaj simplu și confortabil al unităţii de nivelare

Pentru nivelarea suprafeţei solului, în spatele celor patru rân- îmbunătăţi, în continuare, confortul de manevrare, este
duri de gheare, este aranjat un alt rând cu scule de nivelare. posibil, acum, și un reglaj hidraulic al unităţii de nivelare,
Aici, clientul poate opta între trei variante. Pe lângă elemente din cabina tractorului. Reglajul hidraulic oferă un maximum
cu resort, el poate alege, pentru nivelare, în funcţie de locaţie, de confort și de siguranţă a muncii. Printr-un cadran clar,
și alternativ, discuri dinţate sau plate. foarte bine vizibil, este lizibilă poziţia actuală de lucru a
discurilor de nivelare.
Reglajul unităţii de nivelare la Cenius TX are loc rapid, sigur
și fără scule, cu doi pivoţi, pe lateralul mașinii. Pentru a

Elementul de margine este reglabil separat, în înălţime și înclinaţie,


Pivoţi pentru reglajul central al unităţii de nivelare pentru un racord optim
Nivelare și reconsolidare 20 21

Discuri de nivelare dinţate Discuri de nivelare netede Nivelator elastic

Lagărele discurilor, fără întreţinere, cu garnitură cu inel de


alunecare și gresare pe durata vieţii, sunt de încredere și
confortabile. Siguranţa contra pietrei are loc prin elemente
cu resort din cauciuc.

Rulment cu bilă, oblic, pe 2 rânduri

Garnitură cu inel de alunecare, încorporată în locașuri conice

Umplere cu ulei a cutiei de viteză

Rapid pe stradă

Șasiul mediu îi conferă mașinii o mobilitate mare pe stradă,


precum și în câmp. La Cenius 6003-2TX și Cenius 7003-2TX, își
găsește utilizare mărimea de anvelope de serie, 550/45-22,5.
La Cenius 4003-2TX și Cenius 5003-2TX, se poate opta, pe
lângă mărimea de anvelope 550/45-22,5, și pentru mărimea
400/60-22,5. Cu frâna pneumatică este posibil un transport
rapid, cu 40 km/h.

40 km/h

„La transport, Cenius-ul TX stă stabil pe șasiul său,


deja voluminos.”
(traction – probă de lucru cu AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
Cenius

Reconsolidare și ghidaj în adâncime

Tăvălug cu inel trapezoidal PW

Tăvălug cu bară SW Tăvălug în tandem, TW

Tăvălug cu inel trapezoidal,


cu anvelope KWM Tăvălug cu inel
cu profil tip matrice trapezoidal KW

Tăvălug cu inel de tăiere RW

Tăvălug dublu DUW, cu profil U


Tăvălug UW, cu profil în U
cu greblă-implement

„Ca și implemente, am utilizat, preponderent, tăvălugul cu inele trapezoidale, de care


noi eram foarte mulţumiţi. El a lucrat fără afundări în toate condiţiile și a putut să mai
mărunţească ulterior, chiar bine, sol uscat, fisurat. Reconsolidarea a fost foarte bună.
În proces, a rămas încă suficient pământ afânat între organele active, în condiţii nor-
male pentru absorbţia apei sau pentru schimbul de gaze.”
( jurnal agrar dlz · 08/2013)
Reconsolidare | Tăvălugi 22 23

Tăvălug și greblă-spate – o combinaţie puternică pentru început de an

Pentru câţiva tăvălugi, stă la dispoziţie o greblă-spate, livra-


bilă opţional, pentru fărâmiţare suplimentară și o nivelare
perfectă a suprafeţei solului.
La utilizare, grebla-spate este decalată într-o poziţie care
vibrează ușor. Porţiuni de sol grosier rămân, atunci, la
suprafaţă și împiedică acoperirea la ploaie puternică.
Pământul fin este așezat în zona de depunere a sămânţei.

AMAZONE oferă, pentru fiecare tip de sol și pentru fiecare întreprindere, tăvălugul corect!

Tăvălug Tăvălug Tăvălug Tăvălug în Tăvălug Tăvălug cu Tăvălug Tăvălug Tăvălug


cu bară, cu bară, cu inel tra- tandem, cu inel tra- inel trape- cu inel UW, dublu
SW, SW, pezoidal, TW, pezoidal, zoidal, cu de tăiere, cu profil DUW,
520 mm 600 mm PW, 520 / KW, anvelope RW, în U de cu profil
600 mm 380 mm 580 mm KWM, cu 600 mm 580 mm în U de
profil tip 580 mm
matrice de
580 mm

Fărâmiţare + + ++ + ++
Reconsolidare ++ + ++ ++
Antrenare proprie (alunecare) ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + +
Soluri grele

Capacitate de tracţiune ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Rezistenţă la pietre + + ++ + + x ++ ++

Rezistenţă la aderenţă + + ++ ++ ++ + + +

Înclinare redusă la înfundări + + ++ + ++ ++ + + ++


Fărâmiţare + + + ++ + + ++ +
Reconsolidare ++ ++ ++ ++ + +
Antrenare proprie (alunecare) ++ ++ ++ + + ++ ++ + ++
Soluri medii

Capacitate de tracţiune + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++

Rezistenţă la pietre + + ++ + + x ++ ++

Rezistenţă la aderenţă + + ++ ++ ++ + ++ ++

Înclinare redusă la înfundări + + ++ + ++ ++ + ++ ++


Fărâmiţare + ++ + ++ + + + + +
Reconsolidare + ++ ++ ++ + +
Antrenare proprie (alunecare) ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++
Soluri ușoare

Capacitate de tracţiune + + + + ++ + ++ ++

Rezistenţă la pietre + + ++ + + x ++ ++

Rezistenţă la aderenţă + + ++ ++ ++ + ++ ++

Înclinare redusă la înfundări + + ++ + ++ ++ + ++ ++

x mai puţin bine adecvat adecvat + bine adecvat ++ foarte bine adecvat
Cenius

GreenDrill – Semănătoare purtată pentru


seminţe fine și culturi intermediare

Cenius 3003 Special cu GreenDrill 200


GreenDrill 24 25

Însămânţare de culturi intermediare și prelucrarea solului dintr-o trecere

Cu semănătoarea purtată GreenDrill puteţi scoate culturi de calitatea sămânţei și de cantităţile de scoatere, cu roţi de
intermediare, direct împreună cu prelucrarea pleavei sau semănat normale sau fine. Antrenarea arborelui de semănat
cu prelucrarea solului, și să cultivaţi, ulterior, iarbă. Ea se și a suflantei are loc prin electromotor, respectiv hidraulic.
lasă combinată, atât cu cultivatorul în teren mulcit, Cenius
Pentru comanda mașinii, stau la dispoziţie două alternative
(3003/3503/4003), Cenius-2T și Cenius TX, cât și cu grapa
cu confort de manevrare ridicat, diferit. La computer-ul de
cu discuri compacte Catros, cu cultivatorul cu corpuri rota-
bord GreenDrill din dotarea de serie, arborele de semănat
tive KG sau cu grapa cu corpuri rotative, KE. Distribuţia
și suflanta se pot comuta și se poate regla turaţia arborelui
sămânţei are loc prin discuri de impact.
de semănat. În dotarea confort, computer-ul de bord oferă,
Buncărul de sămânţă GreenDrill conţine 200 l sau 500 l suplimentar, un meniu de selecţie pentru sprijinirea probei
(Cenius-2T și Cenius TX) și este ușor de atins prin trepte. de calibrare și pentru afișajul vitezei de mers, al suprafeţei
În zona de dozare dedesubtul buncărului de sămânţă se prelucrate și al orelor de lucru.
găsește un arbore de semănat, care este încărcat, în funcţie

Cenius 7003-2TX Super cu unitate de semănat, GreenDrill 500


Cenius

Cenius 4002-2 și 4002-2T,


ca și variantă Super
Cenius 4002-2 și 4002-2T 26 27

Cenius 4002-2T Super

Cenius 4002-2, ca și variantă rabatabilă, și Cenius 4002-2T, ca În funcţie de tipul de sol, diverși tăvălugi-implement pot
și variantă tractată rabatabilă, este un alt pas pentru stabili- îngriji de o fărâmiţare intensivă sau de o reconsolidare bună.
rea de cultivatoare profesionale pentru tractoare de la 160 CP. Șasiul tractat facilitează flexibilitate deplină. Reglajul hidrau-
lic în adâncime, roţile de tasare-faţă și grebla remorcată sunt
Varianta tractată a Cenius-ului de 4 m necesită puteri de
opţiuni importante pentru crearea unui tablou foarte bun al
ridicare reduse ale tractorului și împiedică sarcini mari pe
muncii.
axul spate la ridicarea utilajului la întoarcere. Sunt minimi-
zate deteriorări de urmă. GreenDrill-ul montat opţional pe proţap, cu un volum al
rezervorului de 500 l, livrează suficientă rezervă de sămânţă
Aranjarea pe 3 rânduri a ghearelor 3D, cu distanţă între
pentru însămânţarea importantă de culturi intermediare
rânduri de 28,5 cm, și discurile de nivelare, reglabile simplu,
din întreprinderea de agricultură modernă.
permit o utilizare variabilă, de la prelucrarea plată a pleavei,
prin afânare adâncă a suprafeţei solului, până la pregătirea
patului germinativ.

Diverse execuţii de brăzdar


pentru Cenius 02

Brăzdar de pleavă, Brăzdar cu lamă spiralată, Brăzdar îngust,


170 mm 75 mm 55 mm

Sistem de schimbare rapidă, VarioClip pentru Cenius 02 – fără scule și genial de simplu

La condiţii variate de locaţii, cu schimb des de brăzdar, Suportul de brăzdar este fixat solid la gheare, corpul
se recomandă utilizarea sistemului cu schimbare rapidă, brăzdarului însuși poate fi schimbat fără scule și simplu.
VarioClip.

Sistem cu schimbare rapidă, VarioClip, opţional pentru Cenius 02

Brăzdar Brăzdar Brăzdar


Suport Brăzdar îngust, Uni, de pleavă, de pleavă,
de brăzdar 50 mm 110 mm 170 mm 220 mm
Cenius

Rezervor la spate, XTender


Volum mare pentru fertilizarea și însămânţarea de culturi intermediare
în legătură cu prelucrarea solului
Cu
tehnică
ISOBUS

1 2

7
6 8

9
XTender 4200 cu dispozitiv
cu role opritoare

1 Iluminare cu LED 6 Unitate de dozare „În egală măsură, livrabile opţional, și, după părerea noastră,
2 Sistem cu cameră 7 Ax antrenare al conduc- recomandabile, sunt două faruri suplimentare de lucru, cu LED,
3 TwinTerminal 3.0 telor de alimentare pe partea superioară de la spatele rezervorului, și o cameră
(terminal geamăn) 8 Punct de cuplaj pentru video retrovizoare, aranjată la mijloc.”
dispozitivul purtat (profi – probă de lucru cu AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)
4 Servicebox (trusă de service)
5 Platformă de încărcare 9 Role opritoare
rabatabilă
Rezervor la spate, XTender 28 29

XTender 4200 cu Cenius 6003-2TX și o rută de transport pentru scoatere de îngrășământ

Flexibilitate mare Impact mare

XTender este un sistem de rezervor, utilizabil flexibil pentru XTender dispune de un rezervor sub presiune, cu un volum
prelucrarea pasivă a solului. Rezervorul din spate, XTender, al buncărului de 4.200 l, care poate fi împărţit în proporţie de
oferă posibilitatea ca, la prelucrarea solului, să se aplice, 50/50. În funcţie de faptul dacă trebuie distribuit, ori numai
concomitent, îngrășământ și/sau sămânţă. îngrășământ, ori sămânţă și îngrășământ, XTender poate fi
dotat, opţional, cu una sau două secţiuni de transport. Se pot
În vremuri cu preţuri în creștere la îngrășăminte, este de
realiza norme de împrăștiere de la 2 până la 400 kg/ha.
mare importanţă o fertilizare de bază eficientă. Gunoirea
plasată la prelucrarea solului este o soluţie pentru a pune la La rezervor, AMAZONE utilizează un rezervor de bază profi-
dispoziţia plantelor, cât mai bine posibil, substanţe nutritive. lat la cald. Prin fabricarea prin procedură de ambutisare
Pentru gunoirea la prelucrarea solului pledează și avantaje adâncă, rezervorul se descurcă fără colţuri, muchii și cusă-
logistice, comparativ cu fertilizarea la însămânţare, în spe- turi sudate. Acest lucru îngrijește de o alunecare ulterioară,
cial când trebuie aplicate cantităţi mai mari. Astfel, poti continuă și egală, a îngrășământului și a sămânţei. Senzorii
fi evitaţi timpii morţi ai tehnicii de semănat, iar fereastra de semnalizare a golirii din vârful stâng și drept al rezervo-
temporală poate fi folosită efectiv pentru însămânţare. rului supraveghează nivelul de umplere. Sistemul indică un
semnal de avertizare în terminal, de îndată ce este atins
Nu în ultimul rând, prin condiţiile-cadru politice, cultivarea
nivelul minim de umplere.
de culturi intermediare câștigă o semnificaţie tot mai mare.
Pentru însămânţare se cer, înainte de toate, soluţii care se Rezervorul este foarte bine accesibil prin scara de serie și
pot combina cu tehnica existentă. platforma de încărcare corespunzătoare. Datorită deschi-
zăturii mari a rezervorului, și umplerea este foarte rapid și
Cu sistemul de rezervor la spate, XTender, AMAZONE oferă,
simplu de realizat.
aici, o soluţie puternică, cu care se pot cuprinde, dintr-o
trecere, atât însămânţarea de cultură intermediară, cât și o
administrare incipientă pentru cultura intermediară, respec-
tiv o fertilizare de compensare a grămezii de paie.

„Deoarece la muncă rezervorul stă sub presiune, capacele


rezervoarelor sunt prevăzute cu garnituri și închizătoare
bine accesibile.”
(profi – probă de lucru cu AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)
XTender 4200 cu Cenius 6003-2TX și două rute de transport
pentru aplicare de îngrășământ și de sămânţă
Cenius

Antrenarea conductelor de alimentare Remorcare cu tirant lateral pentru Cenius-ul TX remorcat la spate

Combinabilă universal Manevrare confortabilă

Cadrul de bază al XTender-ului a fost creat nou. Acesta este Dozarea antrenată electric este cunoscută de la seria de
admis pentru puteri de tractor de până la 600 CP și oferă un fabricaţie a Cirrus-ului. Aceasta facilitează modificarea simplă
montaj la tractor cu centru de greutate avantajos. Remor- a cantităţii de sămânţă din cabina tractorului, predozarea
carea rezervorului din spate la tractor are loc prin hidraulica în colţurile câmpului și calibrarea prin apăsare de buton.
în 3 puncte a categoriei 3/4N. Printr-o simplă reinserare a
Dozatorii sunt poziţionaţi bine accesibil, astfel încât calibra-
bolţurilor tirantului lateral, se poate schimba între ambele
rea și golirea cantităţilor de resturi sunt foarte bine posibile.
categorii. Cuplajul mașinii tractate la XTender are loc, în
Puteţi alege între diverși tăvălugi de dozare, în funcţie de
egală măsură, printr-o remorcare normată, cu tirant lateral.
sămânţă sau de calitatea îngrășământului.
Aici, se poate alege între categoriile 3 sau 4N.
Suflanta antrenată hidraulic este deosebit de silenţioasă
și foarte eficientă, cu doar 28 l necesar de ulei/minut. Ca
și opţiune, stă la dispoziţie pentru XTender cunoscutul
TwinTerminal 3.0 din tehnica de semănat. Acest Twin-
Terminal, care se găsește direct la rezervorul din spate,
economisește șoferului, la calibrare și la golirea cantităţilor
de resturi, drumuri inutile între rezervorul din spate și
cabina tractorului. Alte opţiuni de dotare sunt un sistem
cu cameră, precum și o iluminare de lucru cu LED și o ilu-
minare a interiorului rezervorului. Acestea îngrijesc de
iluminarea pe întuneric, iar camera, de o bună vedere
generală asupra mașinii remorcate. Operarea mașinii cu
ISOBUS are loc, ori printr-un terminal AMAZONE ISOBUS,
ori printr-un terminal ISOBUS al tractorului.

„AMAZONE a modelat scara și palierul în mod practic și sigur. TwinTerminal 3.0


Capacele rezervorului sunt suficient de mari și de stabile, chiar
și pentru umplerea cu saci mari (bigbags).”

„Pornind de la acest palier, ambele deschizături se pot umple


foarte bine și sigur.”
(profi – probă de lucru cu AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)
Rezervor la spate, XTender 30 31

Gheare antetrupiţă
cu brăzdar C-Mix 40

Gheare antetrupiţă pentru Cenius TX

XTender poate fi utilizat, de ex., cu cultivatorul Cenius TX.


În acest caz, Cenius TX este dotat cu gheare speciale la
antetrupiţă. Depunerea îngrășământului are loc, atunci, în
umbra brăzdarului. Printr-o clapetă la ghearele antetrupiţei,
se poate regla la ce adâncime trebuie depus îngrășământul.
Sunt posibile următoarele 3 posibilităţi de aplicare: 100 %
picior inferior, 50 % picior inferior/50 % aproape de suprafaţă,
100 % aproape de suprafaţă. Gheara antetrupiţei poate fi
utilizată împreună cu brăzdarul C-Mix 80 sau cu noul brăz-
dar C-Mix 40.

1 2 3

Posibilităţi de reglaj al depunerii îngrășământului „«Într-adevăr» [Mașina] ar putea să atragă privirile la între-
1) 100 % aproape de suprafaţă prinderile care își efectuează fertilizarea de bază cu îngrășă-
2) 50 % aproape de suprafaţă/50 % picior inferior mânt mineral și care acum pot economisi o etapă de lucru cu
3) 100 % picior inferior această dotare.”
(profi – probă de lucru cu AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)
Cenius

Avantajele formei de construcţie


a buncărului Senzor de înregistrare a golirii
Rezervorul buncărului, cu volum de 4.200 l, constă din bun- Pentru supraveghearea nivelului de umplere, rezervorul
căr de bază și ajutaj de la distribuitorul de îngrășăminte este dotat, la stânga și la dreapta, cu senzori de semnali-
ZA-TS, respectiv ZA-V. Piesa inferioară a buncărului este pro- zare a golirii. Șoferul primește, astfel, din timp, un semnal
filată la cald și fără colţuri, muchii sau cusături sudate. Acest de avertizare în terminal, precum că un vârf al pâlniei este
lucru îngrijește de o alunecare ulterioară, continuă și egală, aproape gol.
a sămânţei și a îngrășământului. Și curăţirea rezervorului
este ușurată prin acest tip de construcţie. Pentru aprovizio-
nare separată a două componente diferite, rezervorul poate
fi împărţit opţional (50/50). Astfel, sunt posibile cele mai
diverse combinaţii. Astfel, se pot aplica, fără probleme, atât
îngrășământ cu sămânţă, două sortimente de îngrășământ
sau două sortimente de sămânţă.
Dotare opţională cu Servicebox
(trusă de service)
Excepţional de adecvată pentru transportul curat și sigur
de accesorii, precum sac de calibrare, cântar ș.a., este trusa
de service (servicebox) de dimensiuni mari. Astfel, se pot
păstra, fără probleme, și scule proprii.
Rezervor la spate, XTender 32 33

Dozare Suflantă de transport

Antrenarea electrică, de serie, a dozării, s-a confirmat, deja Suflanta de transport, foarte eficientă și deosebit de
frecvent, în tehnica de semănat. O clapetă glisantă facilitează silenţioasă, are o antrenare hidraulică de serie pentru regla-
schimbul tăvălugului de dozare, precum și accesibilitatea jul fără trepte al turaţiei. Chiar și la două rute de transport,
foarte bună a unităţii de dozare. Calibrarea simplă și reglajul este atins volumul de transport pentru transportul sigur
la distanţă al cantităţii de sămânţă oferă confort suplimentar. de sămânţă. În plus, se poate regla și împărţirea curentului
de aer.

Disc de impact pentru sămânţă


înaintea tăvălugului Date tehnice ale mașinii XTender 4200

Prin discurile de impact pentru sămânţă sunt create condiţii Cenius 4003-2TX
optime de captare. Aplicarea sămânţei are loc, egal și ţintit, Lăţime totală (m) 2,90
înaintea tăvălugului. Astfel, sămânţa este presată în sol, însă
Înălţime de umplere (m) 2,12
nu este încorporată prea adânc.
Lungime totală (m) 1,98
Mărimea buncărului (l) 4.200
Remorcare tractor cu tirant lateral Categorie 3/4N
Remorcare mașină cu tirant lateral Categorie 3/4N
Greutate goală (kg) 1.300
Greutate totală admisă (kg) 7.200
Sarcină de sprijin admisă a remorcării (kg) 3.000
1 EW,
Dispozitive de control necesare
cu retur fără presiune
Putere maximă a de tracţiune (CP) 600
Divizibilitatea buncărului 50/50

„Este rezonabilă și combinarea unui rezervor mare


cu prelucrarea solului.”
(profi – probă de lucru cu AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)
Cenius

AMAZONE service – Totdeauna


în apropierea dumneavoastră
Satisfacţia dumneavoastră este stimulentul nostru

Original
az

2. Auflage / 2nd edition


2e édition / ɟɢɡɞɚɧɢɟ

Verschleißteilkatalog Wearing parts catalogue


für Landtechnik und Kommunaltechnik for agricultural machinery and groundcare products

Campanie VDMA:
Catalogue pièces d‘usure Ʉɚɬɚɥɨɝɢɡɧɚɲɢɜɚɟɦɵɯɞɟɬɚɥɟɣ
pour machines agricoles et gamme espaces verts ɞɥɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ
pentru original
Service AMAZONE 34 35

Satisfacţia clienţilor noștri este ţelul Vă oferim service de piese de schimb


cel mai important de primă clasă
În plus, ne bazăm pe partenerii noștri de vânzări competenţi. Baza pentru logistica noastră de piese de schimb interna-
Ei sunt persoana de contact de încredere pentru agricultori și ţională o constituie depozitul central de piese de schimb
contractori, chiar și la întrebări de service. Prin școlarizări con- de la fabrica-pilot din Hasbergen-Gaste. Acesta îngrijește
tinue, partenerii de vânzări și tehnicienii de service se găsesc de o disponibilitate optimă a pieselor de schimb, chiar și
mereu la cel mai nou nivel al tehnicii. pentru mașini mai vechi.

În depozitul central de piese de schimb de la fabrica-pilot


din Hasbergen-Gaste, piesele de stoc, care sunt comandate
până la ora 17, ca și comandă de zi, părăsesc fabrica noastră
chiar în aceeași zi. 34.000 de piese de schimb și de uzură
diverse sunt comisionate și stocate prin sistemul nostru de
depozit ultramodern. Zilnic sunt expediate la clienţii noștri
până la 800 de comenzi.

Alegeţi mai bine, chiar originalul De aceea, decideţi-vă pentru original!


Mașinile dumneavoastră sunt supuse unor sarcini extreme! Avantajele pieselor de schimb și de uzură originale
Calitatea pieselor de schimb și de uzură AMAZONE vă oferă Calitate și încredere
încrederea și siguranţa, de care aveţi nevoie pentru o prelu- Inovaţie și capacitate de performanţă
crare eficientă a solului, o însămânţare precisă, o fertilizare Disponibilitate imediată
profesională și o protecţie de succes a plantelor. Valoare de revânzare mare a mașinilor second-hand

Doar piesele de schimb și de uzură originale sunt ajustate


exact, din punct de vedere al funcţiei și al durabilităţii, la
mașinile AMAZONE. Acest lucru garantează un rezultat optim
al muncii. Piesele originale, la preţuri rezonabile, plătesc la
urmă dividende.
Date tehnice
Cenius Cenius Cenius Cenius Cenius
3003 Special 3503 Special 4003 Special 4003-2 Special 4003-2T Special
Cenius Cenius Cenius Cenius Cenius
3003 Super 3503 Super 4003 Super 4002-2 Super * 4002-2T Super *
Lăţime de lucru (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00
Execuţie rigidă rigidă rigidă rabatabilă rabatabilă
Lăţime de transport (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00
Lungime de transport cu iluminare (m) 3,80 3,80 3,80 3,80 7,70
Înălţime de transport (m) – – – – 3,25
Greutatea mașinii de bază (kg) Special 1.050 1.185 1.245 1.775 3.085
fără tăvălug Super 1.500 1.690 1.825 2.390 3.700
Remorcare cu tirant
Montaj utilaje Remorcare în 3 puncte (Kat. III)
lateral Kat. III
Numărul ghearelor 11 12 13 14 14
Special Gheare C-Mix-Special cu siguranţă de suprasarcină cu bolţuri de forfecare
Execuţia ghearelor Gheare C-Mix-Super cu siguranţă cu resort de presiune pentru suprasarcină
Super
* Gheare 3D cu siguranţă de suprasarcină cu resort
Numărul rândurilor de gheare 3
Distanţa între gheare pe rând (mm) 810 870 855 855 855
Distanţa dintre linii (mm) 273 291 286 286 286
Înălţimea cadrului (mm) 800
Adâncimea de lucru (cm) 5 – 28
Viteză de lucru maximă (km/h) 8 – 15
Necesar de putere de la (kW/CP) 90/120 105/140 120/160 120/160 120/160
Număr de module de control DW 0, 1¹, 2² 0, 1¹, 2² 0, 1¹, 2² 1, 2¹, 3² 2, 3¹, 4²

Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX


Lăţime de lucru (m) 4,00 5,00 6,00 7,00
Viteză de lucru (km/h) 8 – 15
Adâncimea de lucru (cm) 5 – 30
Număr (de) gheare 13 17 21 25
Execuţia ghearelor C-Mix-Super C-Mix-Special sau C-Mix-Super
Distanţa dintre linii (mm) 307 294 286 280
Necesar de putere de la/până la (CP/m) 50 – 80
Lungime de transport (m) 9,30 – 10,10
Lăţime de transport (m) 3,00
Înălţime de transport (m) 2,80 3,10 3,70 4,00
Greutate (kg) 6.300 7.000 8.500 9.000
Sarcină de sprijin admisă (kg) 1.550
Număr al rândurilor de gheare 4
Înălţimea cadrului (mm) 800
Număr de module de control DW 2, 3¹, 4²
¹ cu reglaj hidraulic în adâncime
² cu reglaj hidraulic al organului de discuri

Imaginile, conţinutul și informaţiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi. Imaginile mașinilor pot deroga
de la reglementările de circulaţie rutieră specifice ţării.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Căsuţa poştală 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193
AMAZONE Romania: Liviu Zimcea · liviu.zimcea@amazone.ro · Mobil 0723/491 223
AGROCOMERT HOLDING SA: 300077 Timisoara Jud. Timis · mihai.florescu@agrocomert.net · Mobil 0746/088 300
URSA MARE COMPROD SRL: 720008 Loc. Scheia Jud. Suceava · laur.macovei@ursa-mare.ro · Mobil 0751/260 410
TEHNOLAND SRL: 925300 Urziceni Jud. Ialomita · liviu.coleasa@gmail.com · Mobil 0722/347 100
SERV CLASS SRL: 810166 Braila · vanzari@servclass.ro · Mobil 0728/028 834
PROINVEST SRL: 140073 Alexandria Jud. Teleorman · cristian.oprea@proinvest1.ro · Mobil 0740/303 577
AGRICOLA 96 SA: 707555 Loc. Tiganasi Jud. Iasi · tiganasi@moldagro.ro · Mobil 0762/207 641
PROAGROSERVICE SRL: 905900 Loc. Ovidiu Jud. Constanta · mihai.zaman@proagroservice.ro · Mobil 0744/487 560

MI5874 (ro_RO) 01.17 Tipărit în Germania www.amazone.de www.amazone.ro E-mail: amazone@amazone.de