Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 13.01.

2014
Propunător: Tăcutu Mădălina Nicoleta
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 5
Clasa de aplicaţie: a IV-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: „Baba iarna intră-n sat”
Subiectul: „Colindătorii”, după Mihail Sadoveanu
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective cadru:
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura);
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;

Obiective operaţionale:
a) Cognitive:
O1: să citească un text narativ corect, cursiv, cu intonaţia impusă de semnele de
punctuaţie;
O2: să desprindă informaţii esenţiale şi de detaliu din textul suport;
O3: sa alcătuiască propoziţii folosind cuvintele noi;
O4: să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui text citit;
O5: să explice expresiile date;
O6: să împartă textul în fragmente;
b) Afective:
O7: să participe activ la lecţie;
c) Psiho-motorii;
O8: să păstreze o poziţie corectă în bancă pe parcursul lecţiei;
O9: sa menţină o poziţie corecta în bancă în timpul scrisului;

Strategii didactice;
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura dirijată, exerciţiul, copacul ideilor
b) Resurse materiale: manuale, culegeri, fişă de flipchart (copacul ideilor), caiete
c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală

Resurse temporale: 50 minute


Locul de desfăşurare: sala de clasă

1
Eveniment Ob. Conţinutul învăţării Resurse Evaluare
didactic op. Activitatea Activitatea elevilor Procedurale Materiale Tempo- Umane
învăţătorului rale
1.Moment Se va asigura un climat Elevii isi scot din ghiozdane Conversatia Manuale, 2’ Activitate
organizatoric adecvat desfasurarii caietele, manualele, carti, frontală
lectiei. culegerile. culegeri
2.Captarea O8 Captarea atentiei se va Conversatia Fisa de 5’
atenţiei face prin metoda flipchart
O7 “Copacul ideilor”(anexa Copiii vor spune de ce le
1). Învăţătoarea va lipi place anotimpul iarna Copacul Activitate
pe tablă fişa de flipchart ideilor frontală
pe care este desenat
copacul, iar pe ramurile
acestuia se vor scrie
ideile copiilor legate de
afirmaţia “Iarna,
anotimpul preferat al
copiilor”
3.Anunţarea O8 Învăţătoarea anunţă, Conversaţia 1’
temei şi a într-un mod adecvat,
obiectivelor tema si obiectivele Sunt atenţi. Activitate
lectiei: “Astazi vom frontală
studia textul
Colindatorii, dupa
Mihail Sadoveanu. Vom
citi textul, apoi vom
rezolva o parte din
exercitiile din manual si
din culegere.
4.Desfăşura- -Deschidem manualele Deschid manualele. Manuale Activitate
rea activităţii la pagina 60, la textul frontală
“Colindătorii”. 40’
Învăţătoarea citeşte Sunt atenţi. Lectura
textul, model, apoi ii dirijată

2
pune pe elevi sa Citesc textul in lant. Activitate Observa-
citeasca textul in lant. individuală rea
Dupa citirea textului in sistemică
O1 lanţ, învăţătoarea va a elevilor
adresa cateva intrebari Răspund la intrebari: Conversatia Manuale
O2 legate de text:
-Care este titlul ....Colindatorii Evaluare
O3 textului? Caiete frontală
-Cine este autorul Activitate
O4 textului? ....Mihail Sadoveanu frontală,
-În ce anotimp au loc individuală
O5 întâmplările? ...iarna

O6 Învăţătoarea scrie pe
tablă data, titlul şi Copiii deschid caietele si
O7 autorul textului şi îi scriu data, titlul şi autorul
pune pe copii sa facă la textului.
O8 fel pe caiete.
Împreună cu elevii, se
O9 vor căuta cuvintele noi Notează pe caiete cuvintele
în text, se vor explica şi noi şi explicaţia acestora.
se vor scrie pe tablă şi
în caiete.
Tainic=misterios
Dihanie=animal Explicaţia
sălbatic
Candelă= lampă cu
ulei, pusă la icoană
Elevii vor fi puşi să Alcătuiesc propiziţii, oral.
alcătuiască, oral,
propoziţii cu noile
cuvinte.
După explicarea Rezolvă exerciţiile, oral sau
cuvintelor noi, se vor în scris, la tablă şi pe caiet,
rezolva exerciţiile din după caz.
manual, de la pagina 61
– „Să înţelegem textul”

3
1.Când se desfăşoară ....iarna
evenimentele din acest
text?
2.Care sunt personajele
ce participă la ..cei 2 fraţi, gospodarul.
desfăşurarea acţiunii?
3.Cu ce colind merg cei
doi fraţi? ..”Iar celor din casă li se
4.Citiţi fragmentul în păru (...) pentru mângâire şi Evaluare
care se descrie starea lumină”. frontală
sufletească a celor care
îi ascultă pe Exerciţiul
colindători. Podul de gheaţă=apa Observa-
5.Explicaţi expresiile: îngheţată a Siretului rea
podul de gheaţă, Tăcerea tainică=liniştea serii sistemică
tăcerea tainică, lumina Lumina cenuşie(a Conversaţia a elevilor
cenuşie, pustiu pe serii)=culoarea cerului seara
zăpadă, izvorând din Pustiu pe zăpadă=Se vedea Explicaţia
întuneric, stele ale doar zăpadă era în jurul
satului. copiilor
Izvorând din
întuneric=apărând din
întuneric
Stele ale satului=luminile
caselor din sat
“om tânăr, ca de treizeci de
6.Citiţi cuvintele care ani, zdravăn şi spătos”
arată însuşiri ale
gospodarului. Învăţătoarea va pune 2-3
7.Povestiţi, oral, textul. elevi să povestească textul. Exerciţiul

După rezolvarea
exerciţiilor din manual,
se va trece la rezolvarea
exerciţiilor din
culegere, pag 58-59.

4
5.Incheierea Se vor face aprecieri Conversaţia 2’ Aprecieri
activitatii verbale generale asupra verbale
modului în care s-a Îşi notează tema. generale
desfăşurat lecţia şi se va
da tema pentru acasă.

5
Anexa 1