Sunteți pe pagina 1din 16

�n sf�r?it am g?sit o re?et? complet? de eliminare a pietrelor de la bil?.

Aceast? re?et? o recomand?m ?i eu de cca. 20 de ani celor interesa?i s? scape de


pietre f?r? a da bila afar?(opera?ie).
Foloseam ?i eu sarea amar?, uleiul de m?sline, zeam? de l?m�ie ?i sucul de mere,
dar sim?eam c? mai trebuiesc aduse ni?te �mbun?t??iri la aceast? metod? pentru c?
eliminarea calculilor de colesterol s? se fac? f?r? dureri.
Aceast? metod? de eliminare a pietrelor� o recomand cu mult? c?ldur?, dac? vre?i s?
o folosi?i ?i ave?i curajul ?i �ncrederea necesare.
V? rog s? o recomanda?i ?i altora. Citi?i mai jos cum se procedeaz? (preluare).
Ceea ce medicii nu o s? v? spun? niciodat?!!! Cauza majorit??ii bolilor!
S? v? povestesc cum am ajuns s? descop?r ceea ce nici un medic nu o s? v? spun?
niciodat?. �n timpul unei vizite medicale anuale de medicin? muncii, un medic mi-a
recomandat s? fac ?i o ecografie abdominal?, deoarece e oricum introdus? �n
abonament ?i nu stric? (Probabil avea target la v�nzare :)). A?a, c? am luat
decizia s? m? mai verific ?i eu, c? oricum r?u nu are ce s?-mi fac?. ?i a?a �mi
luaser? ?i s�nge ?i eram lihnit de foame. Doar c?, am fost total, luat prin
surprindere, c�nd medicul mi-a spus c? am pietre.
-Poftim?
-Da, dou? pietre de 13 milimetri �n colecist ( a se �n?elege fiere). ?i mi-a mai ?i
spus amuzat c? trebuie s? m? operez ?i s? scot fierea.
V? da?i seama, dintr-un t�n?r plictisit, care se vaita de mama focului c? trebuie
s? piard? timp ?i s�nge pentru companie, dintr-o dat? am devenit un t�n?r� mult,
mult mai vioi ?i mai agitat. Adic? pe scurt am s?rit ca ars.
-Ce? Eu? Opera?ie? Dar sunt s?n?tos tun
M? rog, ?ocul, p�n? la urm? a trecut ?i dup? ce am consultat cam to?i medicii pe
care i-am g?sit ?i dup? ce am mai �ncercat vreo trei ecografe (c? nu se ?tie
niciodat?), m-am resemnat.
Pe scurt, am �nceput s? caut alert pe internet, metode alternative de eliminare a
pietrelor.De ?tiu c? beau ?i ghin?ura ?i tot nu m? operez,mi-am zis.
Am c?utat o s?pt?m�n? prin site-ul revistei, pe care o citesc toate babele, adic?
Formula A?. P�n? la urm? am g?sit o metod? naturist? a lui Valeriu Popa prin num?
rul 379. Vai c�t de mult mi-a luat s-o g?sesc! Toat? lumea mul?umea c? a sc?pat de
pietre f?r? opera?ie, dar nimeni nu d?dea ?i re?eta. �mi venea s? m? duc la redac?
ie ?i s? dau cu ei de p?m�nt. P�n? la urm? am g?sit-o. Pe scurt, trebuia s? bei
ulei, cu suc de l?m�i ?i s? pui c?ldur?. Mi s-a p?rut bun? cura, dar am zis totu?i
s? mai caut.
Am g?sit c? �n Grecia antic? se mai purta cur? de ulei de m?sline cu l?m�ie.
Scoteai ni?te chestii verzi din tine ?i te vindecai ?i de alte boli. Am r?scolit
tot internetul, tot Youtube-ul. Am v?zut toate groz?viile p?m�ntului, de la opera?
ii laparoscopice �nregistrate, la tipi care se l?sau filma?i de neveste �n timp
ce ?ineau o cur?, p�n? la nu ?tiu ce exper?i �n pietre. P�n? la urm?, pe Youtube am
dat de un interviu �n englez?, cu un tip, un american, ce f?cuse o emisiune la TV
acum vreo 15 ani.
Ce mi-a pl?cut la el, e c? p?rea serios ?i cu bun sim?. Adic? omul chiar p?rea
foarte bine documentat. Arata �n acela?i timp diapozitive ?i p?rea logic �n cam tot
ce zicea. Am aflat o groaz? de informa?ii noi despre ficat ?i fiere.
Cic? pietrele de fapt sunt �n ficat, sunt invizibile le ecograf ?i abia apoi cad �n
fiere. Spunea c? noi avem �n ficat mii de astfel de pietre ?i pietricele ?i c?
aceste blocaje sunt sursa tuturor bolilor, c?ci, ficatul nu mai poate elimina
toxinele, care se depoziteaz? �n alte organe. P?rea foarte bine documentat. Oricum,
ceea ce m-a interesat pe mine, a fost c? se pare c? ?tia cum s? scoat? pietrele din
fiere, f?r? durere ?i experimentase pe mul?i oameni ?i chiar scrisese o carte. A?a
c? i-am c?utat cartea, am citit-o ?i mi-am dat seama c? e aceea?i cur? pe care o v?
zusem la noi �n Rom�nia, pe Formula A?, numai c? tipul descoperise ?i o substan??
care dilat? canalele, astfel �nc�t pietrele s? ias? c�t mai u?or, sarea amar? �
sulfat de magneziu.
Au urmat s?pt?m�ni de r?scoliri interioare, calcule, documentari, planuri de opera?
ii realizate de urgen??, �n caz c? ceva mergea r?u, etc. Am �ncercat s? discut ?i
cu medicii, dar to?i erau categorici, numai ?i numai opera?ie.
C�nd le spuneam c? am v?zut eu ceva pe net, se zburleau la mine. M? speriau ?i m?
avertizau s? nu cumva s? �ncerc cura pe care o v?zusem eu pe net, c? mi se pot
�nt�mpla toate groz?viile p?m�ntului (de la a m? face complet galben, adic? icter,
p�n? la opera?ii de urgen?? cu t?ietur? de 10 centimetri sau mai mult). Oricum,
dac? ceva mergea r?u, puteam sta maxim 3 zile, ?i apoi, musai opera?ie.
M? rog, p�n? la urm?, m-am g�ndit c? oricum trebuia s? m? operez. A?a c?, mi-am f?
cut cruce, am stat o zi nem�ncat ?i am b?ut sarea aia amar? ?i uleiul ?la. Dup? ce
am b?ut uleiul, nu prea mi-a mai fost a?a de bine. Nu aveam dureri, dar era o
senza?ie de r?u, de grea?? de la uleiul ?la. Asta a durat, p�n? am eliminat toate
pietrele. Dup?, parc? ren?scusem. Aveam at�ta energie, de parc? zburam. Probabil c?
am eliminat r?ul din mine. De?i, n-a? crede.
Deci, v? spuneam c? am dou? pietre de 13 milimetri. Ei bine, spre surprinderea mea,
?in s? v? spun, c? am eliminat nu dou?, nu trei, ci vreo 50 de pietre verzulii, cu
dimensiunea �ntre 13 ?i 15 milimetri ?i alte c�teva sute mai micu?e.
Bine�n?eles c? mi-am f?cut ecograf a doua zi, s? v?d dac? nu a r?mas vreuna blocat?
pe undeva. Totul era �n ordine, numai c? ficatul se desumflase cu vreo 3
centimetri. De a doua zi, am �nceput s? m? simt ?i mai bine, s? fiu mult mai vioi,
s? g�ndesc mult mai clar, s? am mai mult? energie.
Deci, pe pielea mea, am testat ?i mi-am demonstrat, c? noi, de fapt avem ficatul
�nfundat cu o gr?mad? de pietre de colesterol ?i func?ionam cam la jum?tate de
capacitate tot timpul. Ave?i mai jos, c�teva informa?ii despre ficat, iar la final
cura. C? m-am jurat, c? eu, o s-o ata?ez tot timpul, ca s-o g?seasc? omul, c�nd are
nevoie de ea.
Pentru mai multe informa?ii c?uta?i:�Formula A? nr. 379,�sau cartea The Amazing
Liver Cleanse � autor Andreas Moritz. Eu mi-am f?cut datoria, de a da informa?ia
mai departe.Mult? s?n?tate!
Ficatul este un organ extrem de important �n organism ?i are un rol esen?ial �n
digestie ?i �n asigurarea nutrien?ilor c?tre celulele corpului, dar ?i �n
detoxifiere, cur??area s�ngelui de toxine, metale grele, viru?i, parazi?i, etc.
Ficatul are rolul de a metaboliza lipidele �n exces, de a elimina din organism
diverse E-uri alimentare, multiple feluri de chimicale ascunse �n semipreparate sau
chiar �n alimente proaspete. De asemenea metabolizeaz? ?i alcoolul introdus �n
organism.
Ficatul are control direct asupra cre?terii ?i func?ionarii fiec?rei celule din
corpul uman.Dac? ficatul nu mai func?ioneaz? normal, toate celulele corpului nu vor
mai primi o cantitate suficient? de nutrien?i, nu vor elimina de?eurile produse,
toxinele, ?i nu vor comunica la fel de bine cu sistemul nervos sau endocrin.
Chiar ?i dac? numai 40% din ficat func?ioneaz? normal, analizele pot ie?i bune. Dar
apar tot felul de boli �n organism.
Ficatul are doi lobi ?i arata c? doi copaci cu ramurile goale pe din?untru. Pe
l�ng? rolul de procesare a nutrien?ilor, de metabolizare ?i anulare a substan?elor
toxice, precum alcoolul, fiecare celul? preia din s�nge ?i toxinele, pe care le
elimina �mpreun? cu bil? �n canalele acestea mici ce str?bat �ntreg ficatul. Toate
aceste r?murele goale pe din?untru se unesc �n canale mai mari, apoi se unesc �n
dou? canale principale, ce vin de la fiecare lob al ficatului ?i apoi se unesc
�ntr-un singur canal biliar. Acest canal biliar comun, conduce bila c?tre fiere
(colecist), care este o pung? sub ficat. Bil?, este ca un gel uleios galben-verzui,
care curge �ncet de la fiecare celul? ?i se scurge p�n? jos �n fiere.
Bila are rolul de a ajuta �n procesarea hranei. �n momentul �n care hrana ajunge �n
stomac, imediat, fierea se contract? ?i arunc? toat? bila �n restul de canal biliar
comun (circa 10 centimetri), ?i apoi ajunge �n intestinul sub?ire.
�n momentul �n care hrana ajunge �n intestinul sub?ire, bila trebuie s? fie
prezent?, altfel nu va fi procesat? ?i va fi eliminat? f?r? ca organismul s? re?in?
nutrien?ii necesari. Ficatul secret? cam un litru ?i jum?tate de bila pe zi.
Aceast? substan?? este at�t de pre?ioas? pentru organism �nc�t nu este eliminat?,
ci o mare parte din ea este resorbita �n intestinul gros ?i adus? din nou �n ficat
(m? rog, o parte din substan?ele care o compun).
Acum, o mare parte din nutrien?ii ce sosesc din m�ncarea procesat?, o constituie
cristalele de colesterol. Colesterolul bun este un element de baz? �n construc?ia
tuturor ?esuturilor. Colesterolul e prezent �n orice mu?chi, �n pere?ii organelor,
etc. Dar colesterolul �n exces este procesat de ficat, din s�nge ?i eliminat prin
canalele biliare. Numai c? aceste cristale de colesterol au tendin?a s? se lipeasc?
unele de altele, mai ales c? bila este ca un gel uleios. Astfel c? formeaz? mici
pietricele, care �n timp, atrag tot mai multe alte cristale de colesterol ?i se m?
resc.
Majoritatea pietrelor ?i pietricelelor din ficat sunt compuse din colesterol, o
substan?? care e prezent? �n majoritatea organelor ?i mu?chilor, de aceea e
imposibil de detectat la ecograf. La un moment dat, aceste forma?iuni �ncep s?
blocheze canalele biliare (�nt�i pe cele mai mici ?i apoi ?i pe cele mai mari,
put�nd chiar s? blocheze un �ntreg lob al ficatului).
Medicul pune diagnosticul de ficat gras sau m?rit ?i nu are nici o solu?ie. Ficatul
se poate m?ri cu p�n? la 5-10 centimetri �n acest fel. �n timp, la aceste forma?
iuni grase adera metale grele, calciu, diverse s?ruri, ?i se calcifiaz?. Abia
atunci sunt observabile la ecograf. Dar, p�n? nu se calcifiaz?, nu sunt vizibile la
ecograf. Se v?d doar structuri grase �n ficat.
Canalalele biliare blocate pot duce la diabet, infarct sau cancer.�n momentul �n
care ficatul e aproape plin de pietre, �ncep s? mai cad? din ele ?i acestea ajung
�n fiere. Dup? o mas? mai gras? sau cu substan?e mai greu de procesat de organism,
fierea se contract? mai puternic ?i arunc? aceste pietre �n canalalul biliar comun.
Numai c? aici, din cauza dimensiunii lor, se pot bloca. Atunci apar durerile �n
partea dreapt?, sau �n capul pieptului. Ele sunt de multe ori confundate cu
durerile de stomac, deoarece apar imediat dup? mas?. Dup? ce piatra reu?e?te s?
ias? complet, durerea �nceteaz?.
Dac? piatra se blocheaz? total, bila nu mai poate ie?i, aceasta ajunge �n s�nge ?i
omul se �ng?lbene?te tot (face icter). Canalul biliar comun, chiar �nainte s? ias?
�n intestinul sub?ire, se une?te cu canalul de eliminare a acizilor din pancreas.
Dac? piatra se blocheaz? aici, nici acizii pancreatici nu mai pot fi elimina?i din
pancreas ?i se ajunge la pancreatita, care este o afec?iune foarte grav?.
Oricum, �n ambele afec?iuni,durerea este at�t de mare, ?i de acut?, c? nu se poate
sta acas?. De obicei se poate sta maxim 3 zile cu aceast? afec?iune, dup? care, e
necesar? opera?ia. E o urgen?? ?i medicin? are un singur remediu: opera?ia. Totu?i,
astfel de pietre pot fi eliminate u?or ?i rapid, dac? se dilat? canalul biliar
comun. Cum? E foarte simplu.
Dac? se dizolv? 30 grame de sare amar? (sulfat de magneziu � este un simplu laxativ
puternic, foarte ieftin) �ntr-un pahar de ap? ?i se bea, canalul biliar comun se
dilat? p�n? la aproape 3 centimetri l??ime. Eu zic, c? e suficient s? ias? orice
piatr?. De asemenea, c?ldura ajuta la dilatare. Oricum, medicina tradi?ional?,
imediat cum observ? o piatr? �n fiere sau canalul biliar, are o singur? solu?ie �
opera?ia. Dar, �n cazul �n care fierea este eliminat? chirurgical, bila curge �n
continuu, pic?tur? cu pic?tur? �n intestinul sub?ire.
Amestecat? cu hrana, este bine tolerat? de organism, dar �n lipsa acesteia ea roade
intestinul sub?ire, c?ci pic?, exact �n acela?i loc, ?i duce �n timp la irita?ii,
ulcera?ii, cancer, etc. �n plus, �n momentul �n care hrana ajunge �n intestinul
sub?ire, ea nu mai �nt�lne?te suficient? bila ?i atunci nu mai este procesat? ?i
omul m?n�nc? aproape degeaba, plus c? apar balon?ri, etc. De aceea medicii
recomanda, acizi biliari sub form? de pastile, dup? mas?, pentru tot restul vie?ii.
Deci, �n timp, �n ficat se pot str�nge pietre de colesterol care pot sufoca
ficatul. Dar, �n momentul �n care ficatul nu mai func?ioneaz? la capacitate normal?
nici nu �?i mai �ndepline?te func?iile cum trebuie. Pe l�ng? faptul c? organele ?i
celulele nu �?i vor mai primi nutrien?ii necesari, s�ngele nu va mai fi detoxifiat.
O gr?mad? de toxine, metale grele, viru?i, bacterii nu vor mai fi procesate ?i
eliminate din s�nge. A?a c? organismul g?se?te alte solu?ii pentru a sc?pa temporar
de acestea.
P�n? c�nd, ficatul �?i va reveni ?i le va elimina total din s�nge. �nt�i va �ncerca
s? le elimine prin alte organe de excre?ie (rinichi, piele, respira?ie). Dac? nici
acest lucru nu este posibil, organismul le depoziteaz? �n diverse zone din corp sau
diverse organe. Deci, un organism cu un ficat blocat de forma?iuni grase de
colesterol, ?i care nu mai func?ioneaz? normal, �ncepe s? depoziteze toxinele �n
diverse zone sau organe din corp.

Exemple:
�n prima faz?, apar probleme �n celelalte organe de excre?ie (rinichi, piele, pl?
m�ni), care se confrunt? cu un surplus de toxine, pe care nu le poate elimina
ficatul. Apoi apar probleme complexe �n organism care sunt legate fie de
depozitarea aiurea a diverselor toxine sau produse metabolice, fie de lipsa
alimentarii cu nutrien?i a celulelor sau organelor.
Dac? toxinele se acumuleaz? �n articula?ii, rezult? boli ale articula?iilor. Una
din func?iile ficatului e s? sintetizeze zah?rul �n glucoz? (principala hran? a
creierului). Un ficat afectat nu mai hr?ne?te corespunz?tor creierul, rezult�nd
oboseala, depresie, ?i se poate ajunge �n timp la boli grave ca dement?, Alzeimer,
Parkinson, Scleroza multipl? etc. Dac? metalele grele nu mai sunt eliminate cum
trebuie, cum ar fi de exemplu aluminiul, rezult? Alzeimer.
Dac? ficatul nu proceseaz? toate proteinele din s�nge, corpul �ncearc? s? le
depoziteze �n s�nge ?i �n pere?ii vaselor de s�nge. Cre?te num?rul globulelor ro?
ii. Cre?te nivelul de hemoglobin?. S�ngele devine mai gros ?i formeaz? cheaguri
care se pot bloca pe artere, vene, etc. De aici infarct sau paralizie. Sau,
proteinele sunt depozitate �n pere?ii vaselor de s�nge, formeaz? ?esuturi groase de
colagen ?i blocheaz? circula?ia.
Dac? colesterolul nu este eliminat cum trebuie de ficat, el r?m�ne �n vasele de
s�nge ?i se depune pe pere?ii acestora, �ngro?�ndu-I sau bloc�ndu-i. Rezult?
infarct, etc.

S�ngele �ngro?at �ncetine?te transportul de hormoni, rezult�nd o activitate foarte


crescut? a glandelor ?i o dereglare a acestora. Rezult? probleme cu tiroida, etc.
Dac? ficatul se umfla, s�ngele trece mai greu prin ficat. Asta �nseamn? un efort
mult mai mare pentru inima, dereglaj �n tensiune, puls, etc.
Dac? ficatul nu elimina surplusul de hormoni (estrogen sau aldosteron), apare un
dezechilibru �n reten?ia de ap? ?i sare ?i ?esuturile �ncep s? se umfle.
Un ficat blocat poate duce la ciroza, hepatit?, etc.
Lipsa bilei �n sistemul digestiv poate duce la probleme de stomac, nu se mai absorb
cum trebuie gr?simile, calciul ?i vitamina K. De aici o mul?ime de probleme.
De?i e normal c? ficatul s? secrete 1,5 litri de bila pe zi, din cauza blocajului,
la unele persoane, se poate ajunge doar la 100 mililitri pe zi. Mai pu?in? bila
eliberat? de ficat, �nseamn? ca intestinul sub?ire nu mai diger? m�ncarea cum
trebuie. Rezult? probleme �n alimenta?ie, balon?ri, infec?ii, deregl?ri �n flora
intestinal?, constipa?ie, irita?ie, cancer, etc.
C�nd celulele din oase nu mai primesc suficient? hran?, apar problemele
osoase.Curios c? putem introduce camere de luat vederi �n organism, am reu?it s?
facem chiar ?i nanobo?i de m?rimi extrem de mici, dar aproape to?i medicii se fac
c? nu ?tiu cum func?ioneaz? organismul nostru.

Cum s? elimina?i f?r? durere, pietrele din fiere sau ficat:
Timp de 6 zile, se bea suc de mere, c�te 1 litru pe zi. (Se bea �nainte de mese sau
la 2 ore dup? mese). �n aceast? s?pt?m�n? s? se evite m�nc?ruri sau b?uturi reci.
Pentru a se dilata canalele biliare trebuie s? se consume �n special m�ncare ?i b?
uturi c?ldu?e sau la temperatura camerei.
S? nu se consume nimic pr?jit ?i s? se evite, pe c�t posibil, produsele de origine
animal? (S? se ?in? post). S? se evite pe c�t posibil, orice medicamente �n ziua a
6-a. Dac? sunte?i r?cit s?u apare o afec?iune acut? trec?toare, am�na?i cura.
ZIUA a-6-a�: Se m?n�nc? de post (S? se evite orice fel de alimente de origine
animal? � carne, lapte, br�nz?, unt ?i orice e pr?jit � sau v? pute?i sim?i r?u �n
timpul elimin?rii pietrelor).
Dup? ORA 14�: Nu se mai m?n�nc? nimic. Doar se mai poate bea ap?, �n restul zilei.
ORA 18:00�� Se beau 200 mililitri ap? (aproximativ un pahar) �n care s-a amestecat
bine, o lingur? (aproximativ 20 g) de sare amar? (sulfat de magneziu). Sarea amar?
e un purgativ ?i ac?iunea sa principal? e s? dilate canalele biliare, preg?tindu-le
pentru eliminarea pietrelor. De asemenea, curata intestinul, astfel �nc�t pietrele,
atunci c�nd �ncearc? s? ias?, nu se lovesc de m�ncare sau alte reziduuri ?i pot fi
eliminate u?or.
ORA 20:00�� Se bea al doilea pahar de ap? cu sare amar? (200 mililitri apa � �n
care s-a amestecat bine, o lingur? (aproximativ 20 grame) de sare amar? (sulfat de
magneziu).
ORA 21:30�-Daca nu a?i avut scaun p�n? acum, e bine s? v? duce?i la toalet? sau op?
ional pute?i face o clism? cu ap? c?ldu??.
ORA 21:40�� Se pun 100 mililitri ulei de m?sline (aproximativ o jum?tate de
pahar) ?i se amestec? cu 100 mililitri suc de l?m�i (aproximativ jum?tate de
pahar). Sucul s? fie c�t mai pur, f?r? pulpa. Ingredientele se pot amesteca �ntr-un
borcan �nchis (se cl?tin? de 20 de ori). Se amestec? 2 astfel de por?ii. �n mod
ideal, aceste amestecuri se beau fix la ora 22:00 ?i ora 22:20. Dar, dac? simititi
nevoia s? v? mai duce?i la toalet?, pute?i am�na cu �nc? 10 minute.
ORA 21:45�� Se aplic? pe partea dreapt?, �n zona ficatului (de la buric, p�n? la
prima coast? ?i c�t mai �n dreapt? spre coloana) o m?m?lig? fiebinte, �nvelit?
�ntr-un prosop. S? se evite contactul direct cu pielea. M?m?lig? se face din 1
kilogram de m?lai.
ORA 22:00�� Se bea amestecul de 100 mililitri ulei de m?sline ?i 100 mililitri suc
l?m�ie. Acest amestec se bea �n picioare. E bine s? fie b?ut tot odat?, deoarece,
imediat cum ajunge �n stomac prima �nghi?itur?, �ncepe eliminarea pietrelor.

A?EZA?I-V? CULCAT �N PAT IMEDIAT!
E esen?ial pentru eliminarea pietrelor. Pozi?ia trebuie s? fie culcat pe spate, cu
o pern? sub cap. Dac? e o pozi?ie incomod?, se poate sta pe partea dreapt? cu
genunchii tra?i spre piept. STA?I COMPLET NEMI?CAT, CEL PU?IN 20 MINUTE ?I �NCERCA?
I S? NU VORBI?I! Pietrele vor fi eliminate f?r? durere, deoarece se secret? mult?
bila (care este uleioas?), iar canalele biliare sunt ?inute larg dilatate de
magneziul din sarea amar? ?i de c?ldura m?m?ligii ce are rol dilatator.
ORA 22:20�� Se bea al doilea amestec de 100 mililitri ulei de m?sline ?i 100
mililitri suc l?m�ie.
�n cazul �n care se dore?te eliminarea mai multor pietre, op?ional se mai poate bea
?i al treilea amestec de 100 mililitri ulei de m?sline ?i 100 mililitri suc l?m�ie,
la ora 22:40.
ORA 22:45�� Se aplic? pe partea dreapt?, �n zona ficatului (de la buric p�n? la
prima coast?) a doua m?m?lig? fiebinte, �nvelit? �ntr-un prosop. S? se evite
contactul direct cu pielea.

A DOUA ZI DIMINEA??:
ORA 06:00 diminea?a�� Se bea al treilea pahar de ap? cu sare amar? (200 mililitri
apa � �n care s-a amestecat bine, o lingur? (aproximativ 20 g) de sare amar?
(sulfat de magneziu).
ORA 08:00�dimineata-Se bea al patrulea pahar de ap? cu sare amar? (200 mililitri
apa � �n care s-a amestecat bine, o lingur? (aproximativ 20 g) de sare amar?
(sulfat de magneziu).
ORA 10:00�diminea?a � Se pot consuma fructe sau suc de fructe.
ORA 11:00�diminea?a � Se poate �ncepe s? se m?n�nce m�ncare de post. Sear? sau �n
urm?toarea zi se poate reveni la m�ncarea obi?nuit?. �n urm?toarele dou? zile este
recomandat s? se efectueze o clism?, deoarece pietrele pot r?m�ne �n intestinul
gros ?i sunt foarte toxice, put�nd crea o stare de r?u.
�n caz c? mai sunt pietre, cura se poate relua o dat? pe lun?. Dup? 6-12 cure, sunt
eliminate toate.
�n sf�r?it am g?sit o re?et? complet? de eliminare a pietrelor de la bil?.

Aceast? re?et? o recomand?m ?i eu de cca. 20 de ani celor interesa?i s? scape de


pietre f?r? a da bila afar?(opera?ie).
Foloseam ?i eu sarea amar?, uleiul de m?sline, zeam? de l?m�ie ?i sucul de mere,
dar sim?eam c? mai trebuiesc aduse ni?te �mbun?t??iri la aceast? metod? pentru c?
eliminarea calculilor de colesterol s? se fac? f?r? dureri.
Aceast? metod? de eliminare a pietrelor� o recomand cu mult? c?ldur?, dac? vre?i s?
o folosi?i ?i ave?i curajul ?i �ncrederea necesare.
V? rog s? o recomanda?i ?i altora. Citi?i mai jos cum se procedeaz? (preluare).
Ceea ce medicii nu o s? v? spun? niciodat?!!! Cauza majorit??ii bolilor!
S? v? povestesc cum am ajuns s? descop?r ceea ce nici un medic nu o s? v? spun?
niciodat?. �n timpul unei vizite medicale anuale de medicin? muncii, un medic mi-a
recomandat s? fac ?i o ecografie abdominal?, deoarece e oricum introdus? �n
abonament ?i nu stric? (Probabil avea target la v�nzare :)). A?a, c? am luat
decizia s? m? mai verific ?i eu, c? oricum r?u nu are ce s?-mi fac?. ?i a?a �mi
luaser? ?i s�nge ?i eram lihnit de foame. Doar c?, am fost total, luat prin
surprindere, c�nd medicul mi-a spus c? am pietre.
-Poftim?
-Da, dou? pietre de 13 milimetri �n colecist ( a se �n?elege fiere). ?i mi-a mai ?i
spus amuzat c? trebuie s? m? operez ?i s? scot fierea.
V? da?i seama, dintr-un t�n?r plictisit, care se vaita de mama focului c? trebuie
s? piard? timp ?i s�nge pentru companie, dintr-o dat? am devenit un t�n?r� mult,
mult mai vioi ?i mai agitat. Adic? pe scurt am s?rit ca ars.
-Ce? Eu? Opera?ie? Dar sunt s?n?tos tun
M? rog, ?ocul, p�n? la urm? a trecut ?i dup? ce am consultat cam to?i medicii pe
care i-am g?sit ?i dup? ce am mai �ncercat vreo trei ecografe (c? nu se ?tie
niciodat?), m-am resemnat.
Pe scurt, am �nceput s? caut alert pe internet, metode alternative de eliminare a
pietrelor.De ?tiu c? beau ?i ghin?ura ?i tot nu m? operez,mi-am zis.
Am c?utat o s?pt?m�n? prin site-ul revistei, pe care o citesc toate babele, adic?
Formula A?. P�n? la urm? am g?sit o metod? naturist? a lui Valeriu Popa prin num?
rul 379. Vai c�t de mult mi-a luat s-o g?sesc! Toat? lumea mul?umea c? a sc?pat de
pietre f?r? opera?ie, dar nimeni nu d?dea ?i re?eta. �mi venea s? m? duc la redac?
ie ?i s? dau cu ei de p?m�nt. P�n? la urm? am g?sit-o. Pe scurt, trebuia s? bei
ulei, cu suc de l?m�i ?i s? pui c?ldur?. Mi s-a p?rut bun? cura, dar am zis totu?i
s? mai caut.
Am g?sit c? �n Grecia antic? se mai purta cur? de ulei de m?sline cu l?m�ie.
Scoteai ni?te chestii verzi din tine ?i te vindecai ?i de alte boli. Am r?scolit
tot internetul, tot Youtube-ul. Am v?zut toate groz?viile p?m�ntului, de la opera?
ii laparoscopice �nregistrate, la tipi care se l?sau filma?i de neveste �n timp
ce ?ineau o cur?, p�n? la nu ?tiu ce exper?i �n pietre. P�n? la urm?, pe Youtube am
dat de un interviu �n englez?, cu un tip, un american, ce f?cuse o emisiune la TV
acum vreo 15 ani.
Ce mi-a pl?cut la el, e c? p?rea serios ?i cu bun sim?. Adic? omul chiar p?rea
foarte bine documentat. Arata �n acela?i timp diapozitive ?i p?rea logic �n cam tot
ce zicea. Am aflat o groaz? de informa?ii noi despre ficat ?i fiere.
Cic? pietrele de fapt sunt �n ficat, sunt invizibile le ecograf ?i abia apoi cad �n
fiere. Spunea c? noi avem �n ficat mii de astfel de pietre ?i pietricele ?i c?
aceste blocaje sunt sursa tuturor bolilor, c?ci, ficatul nu mai poate elimina
toxinele, care se depoziteaz? �n alte organe. P?rea foarte bine documentat. Oricum,
ceea ce m-a interesat pe mine, a fost c? se pare c? ?tia cum s? scoat? pietrele din
fiere, f?r? durere ?i experimentase pe mul?i oameni ?i chiar scrisese o carte. A?a
c? i-am c?utat cartea, am citit-o ?i mi-am dat seama c? e aceea?i cur? pe care o v?
zusem la noi �n Rom�nia, pe Formula A?, numai c? tipul descoperise ?i o substan??
care dilat? canalele, astfel �nc�t pietrele s? ias? c�t mai u?or, sarea amar? �
sulfat de magneziu.
Au urmat s?pt?m�ni de r?scoliri interioare, calcule, documentari, planuri de opera?
ii realizate de urgen??, �n caz c? ceva mergea r?u, etc. Am �ncercat s? discut ?i
cu medicii, dar to?i erau categorici, numai ?i numai opera?ie.
C�nd le spuneam c? am v?zut eu ceva pe net, se zburleau la mine. M? speriau ?i m?
avertizau s? nu cumva s? �ncerc cura pe care o v?zusem eu pe net, c? mi se pot
�nt�mpla toate groz?viile p?m�ntului (de la a m? face complet galben, adic? icter,
p�n? la opera?ii de urgen?? cu t?ietur? de 10 centimetri sau mai mult). Oricum,
dac? ceva mergea r?u, puteam sta maxim 3 zile, ?i apoi, musai opera?ie.
M? rog, p�n? la urm?, m-am g�ndit c? oricum trebuia s? m? operez. A?a c?, mi-am f?
cut cruce, am stat o zi nem�ncat ?i am b?ut sarea aia amar? ?i uleiul ?la. Dup? ce
am b?ut uleiul, nu prea mi-a mai fost a?a de bine. Nu aveam dureri, dar era o
senza?ie de r?u, de grea?? de la uleiul ?la. Asta a durat, p�n? am eliminat toate
pietrele. Dup?, parc? ren?scusem. Aveam at�ta energie, de parc? zburam. Probabil c?
am eliminat r?ul din mine. De?i, n-a? crede.
Deci, v? spuneam c? am dou? pietre de 13 milimetri. Ei bine, spre surprinderea mea,
?in s? v? spun, c? am eliminat nu dou?, nu trei, ci vreo 50 de pietre verzulii, cu
dimensiunea �ntre 13 ?i 15 milimetri ?i alte c�teva sute mai micu?e.
Bine�n?eles c? mi-am f?cut ecograf a doua zi, s? v?d dac? nu a r?mas vreuna blocat?
pe undeva. Totul era �n ordine, numai c? ficatul se desumflase cu vreo 3
centimetri. De a doua zi, am �nceput s? m? simt ?i mai bine, s? fiu mult mai vioi,
s? g�ndesc mult mai clar, s? am mai mult? energie.
Deci, pe pielea mea, am testat ?i mi-am demonstrat, c? noi, de fapt avem ficatul
�nfundat cu o gr?mad? de pietre de colesterol ?i func?ionam cam la jum?tate de
capacitate tot timpul. Ave?i mai jos, c�teva informa?ii despre ficat, iar la final
cura. C? m-am jurat, c? eu, o s-o ata?ez tot timpul, ca s-o g?seasc? omul, c�nd are
nevoie de ea.
Pentru mai multe informa?ii c?uta?i:�Formula A? nr. 379,�sau cartea The Amazing
Liver Cleanse � autor Andreas Moritz. Eu mi-am f?cut datoria, de a da informa?ia
mai departe.Mult? s?n?tate!
Ficatul este un organ extrem de important �n organism ?i are un rol esen?ial �n
digestie ?i �n asigurarea nutrien?ilor c?tre celulele corpului, dar ?i �n
detoxifiere, cur??area s�ngelui de toxine, metale grele, viru?i, parazi?i, etc.
Ficatul are rolul de a metaboliza lipidele �n exces, de a elimina din organism
diverse E-uri alimentare, multiple feluri de chimicale ascunse �n semipreparate sau
chiar �n alimente proaspete. De asemenea metabolizeaz? ?i alcoolul introdus �n
organism.
Ficatul are control direct asupra cre?terii ?i func?ionarii fiec?rei celule din
corpul uman.Dac? ficatul nu mai func?ioneaz? normal, toate celulele corpului nu vor
mai primi o cantitate suficient? de nutrien?i, nu vor elimina de?eurile produse,
toxinele, ?i nu vor comunica la fel de bine cu sistemul nervos sau endocrin.
Chiar ?i dac? numai 40% din ficat func?ioneaz? normal, analizele pot ie?i bune. Dar
apar tot felul de boli �n organism.
Ficatul are doi lobi ?i arata c? doi copaci cu ramurile goale pe din?untru. Pe
l�ng? rolul de procesare a nutrien?ilor, de metabolizare ?i anulare a substan?elor
toxice, precum alcoolul, fiecare celul? preia din s�nge ?i toxinele, pe care le
elimina �mpreun? cu bil? �n canalele acestea mici ce str?bat �ntreg ficatul. Toate
aceste r?murele goale pe din?untru se unesc �n canale mai mari, apoi se unesc �n
dou? canale principale, ce vin de la fiecare lob al ficatului ?i apoi se unesc
�ntr-un singur canal biliar. Acest canal biliar comun, conduce bila c?tre fiere
(colecist), care este o pung? sub ficat. Bil?, este ca un gel uleios galben-verzui,
care curge �ncet de la fiecare celul? ?i se scurge p�n? jos �n fiere.
Bila are rolul de a ajuta �n procesarea hranei. �n momentul �n care hrana ajunge �n
stomac, imediat, fierea se contract? ?i arunc? toat? bila �n restul de canal biliar
comun (circa 10 centimetri), ?i apoi ajunge �n intestinul sub?ire.
�n momentul �n care hrana ajunge �n intestinul sub?ire, bila trebuie s? fie
prezent?, altfel nu va fi procesat? ?i va fi eliminat? f?r? ca organismul s? re?in?
nutrien?ii necesari. Ficatul secret? cam un litru ?i jum?tate de bila pe zi.
Aceast? substan?? este at�t de pre?ioas? pentru organism �nc�t nu este eliminat?,
ci o mare parte din ea este resorbita �n intestinul gros ?i adus? din nou �n ficat
(m? rog, o parte din substan?ele care o compun).

Acum, o mare parte din nutrien?ii ce sosesc din m�ncarea procesat?, o constituie
cristalele de colesterol. Colesterolul bun este un element de baz? �n construc?ia
tuturor ?esuturilor. Colesterolul e prezent �n orice mu?chi, �n pere?ii organelor,
etc. Dar colesterolul �n exces este procesat de ficat, din s�nge ?i eliminat prin
canalele biliare. Numai c? aceste cristale de colesterol au tendin?a s? se lipeasc?
unele de altele, mai ales c? bila este ca un gel uleios. Astfel c? formeaz? mici
pietricele, care �n timp, atrag tot mai multe alte cristale de colesterol ?i se m?
resc.
Majoritatea pietrelor ?i pietricelelor din ficat sunt compuse din colesterol, o
substan?? care e prezent? �n majoritatea organelor ?i mu?chilor, de aceea e
imposibil de detectat la ecograf. La un moment dat, aceste forma?iuni �ncep s?
blocheze canalele biliare (�nt�i pe cele mai mici ?i apoi ?i pe cele mai mari,
put�nd chiar s? blocheze un �ntreg lob al ficatului).
Medicul pune diagnosticul de ficat gras sau m?rit ?i nu are nici o solu?ie. Ficatul
se poate m?ri cu p�n? la 5-10 centimetri �n acest fel. �n timp, la aceste forma?
iuni grase adera metale grele, calciu, diverse s?ruri, ?i se calcifiaz?. Abia
atunci sunt observabile la ecograf. Dar, p�n? nu se calcifiaz?, nu sunt vizibile la
ecograf. Se v?d doar structuri grase �n ficat.
Canalalele biliare blocate pot duce la diabet, infarct sau cancer.�n momentul �n
care ficatul e aproape plin de pietre, �ncep s? mai cad? din ele ?i acestea ajung
�n fiere. Dup? o mas? mai gras? sau cu substan?e mai greu de procesat de organism,
fierea se contract? mai puternic ?i arunc? aceste pietre �n canalalul biliar comun.
Numai c? aici, din cauza dimensiunii lor, se pot bloca. Atunci apar durerile �n
partea dreapt?, sau �n capul pieptului. Ele sunt de multe ori confundate cu
durerile de stomac, deoarece apar imediat dup? mas?. Dup? ce piatra reu?e?te s?
ias? complet, durerea �nceteaz?.
Dac? piatra se blocheaz? total, bila nu mai poate ie?i, aceasta ajunge �n s�nge ?i
omul se �ng?lbene?te tot (face icter). Canalul biliar comun, chiar �nainte s? ias?
�n intestinul sub?ire, se une?te cu canalul de eliminare a acizilor din pancreas.
Dac? piatra se blocheaz? aici, nici acizii pancreatici nu mai pot fi elimina?i din
pancreas ?i se ajunge la pancreatita, care este o afec?iune foarte grav?.
Oricum, �n ambele afec?iuni,durerea este at�t de mare, ?i de acut?, c? nu se poate
sta acas?. De obicei se poate sta maxim 3 zile cu aceast? afec?iune, dup? care, e
necesar? opera?ia. E o urgen?? ?i medicin? are un singur remediu: opera?ia. Totu?i,
astfel de pietre pot fi eliminate u?or ?i rapid, dac? se dilat? canalul biliar
comun. Cum? E foarte simplu.
Dac? se dizolv? 30 grame de sare amar? (sulfat de magneziu � este un simplu laxativ
puternic, foarte ieftin) �ntr-un pahar de ap? ?i se bea, canalul biliar comun se
dilat? p�n? la aproape 3 centimetri l??ime. Eu zic, c? e suficient s? ias? orice
piatr?. De asemenea, c?ldura ajuta la dilatare. Oricum, medicina tradi?ional?,
imediat cum observ? o piatr? �n fiere sau canalul biliar, are o singur? solu?ie �
opera?ia. Dar, �n cazul �n care fierea este eliminat? chirurgical, bila curge �n
continuu, pic?tur? cu pic?tur? �n intestinul sub?ire.
Amestecat? cu hrana, este bine tolerat? de organism, dar �n lipsa acesteia ea roade
intestinul sub?ire, c?ci pic?, exact �n acela?i loc, ?i duce �n timp la irita?ii,
ulcera?ii, cancer, etc. �n plus, �n momentul �n care hrana ajunge �n intestinul
sub?ire, ea nu mai �nt�lne?te suficient? bila ?i atunci nu mai este procesat? ?i
omul m?n�nc? aproape degeaba, plus c? apar balon?ri, etc. De aceea medicii
recomanda, acizi biliari sub form? de pastile, dup? mas?, pentru tot restul vie?ii.
Deci, �n timp, �n ficat se pot str�nge pietre de colesterol care pot sufoca
ficatul. Dar, �n momentul �n care ficatul nu mai func?ioneaz? la capacitate normal?
nici nu �?i mai �ndepline?te func?iile cum trebuie. Pe l�ng? faptul c? organele ?i
celulele nu �?i vor mai primi nutrien?ii necesari, s�ngele nu va mai fi detoxifiat.
O gr?mad? de toxine, metale grele, viru?i, bacterii nu vor mai fi procesate ?i
eliminate din s�nge. A?a c? organismul g?se?te alte solu?ii pentru a sc?pa temporar
de acestea.
P�n? c�nd, ficatul �?i va reveni ?i le va elimina total din s�nge. �nt�i va �ncerca
s? le elimine prin alte organe de excre?ie (rinichi, piele, respira?ie). Dac? nici
acest lucru nu este posibil, organismul le depoziteaz? �n diverse zone din corp sau
diverse organe. Deci, un organism cu un ficat blocat de forma?iuni grase de
colesterol, ?i care nu mai func?ioneaz? normal, �ncepe s? depoziteze toxinele �n
diverse zone sau organe din corp.

Exemple:
�n prima faz?, apar probleme �n celelalte organe de excre?ie (rinichi, piele, pl?
m�ni), care se confrunt? cu un surplus de toxine, pe care nu le poate elimina
ficatul. Apoi apar probleme complexe �n organism care sunt legate fie de
depozitarea aiurea a diverselor toxine sau produse metabolice, fie de lipsa
alimentarii cu nutrien?i a celulelor sau organelor.
Dac? toxinele se acumuleaz? �n articula?ii, rezult? boli ale articula?iilor. Una
din func?iile ficatului e s? sintetizeze zah?rul �n glucoz? (principala hran? a
creierului). Un ficat afectat nu mai hr?ne?te corespunz?tor creierul, rezult�nd
oboseala, depresie, ?i se poate ajunge �n timp la boli grave ca dement?, Alzeimer,
Parkinson, Scleroza multipl? etc. Dac? metalele grele nu mai sunt eliminate cum
trebuie, cum ar fi de exemplu aluminiul, rezult? Alzeimer.
Dac? ficatul nu proceseaz? toate proteinele din s�nge, corpul �ncearc? s? le
depoziteze �n s�nge ?i �n pere?ii vaselor de s�nge. Cre?te num?rul globulelor ro?
ii. Cre?te nivelul de hemoglobin?. S�ngele devine mai gros ?i formeaz? cheaguri
care se pot bloca pe artere, vene, etc. De aici infarct sau paralizie. Sau,
proteinele sunt depozitate �n pere?ii vaselor de s�nge, formeaz? ?esuturi groase de
colagen ?i blocheaz? circula?ia.
Dac? colesterolul nu este eliminat cum trebuie de ficat, el r?m�ne �n vasele de
s�nge ?i se depune pe pere?ii acestora, �ngro?�ndu-I sau bloc�ndu-i. Rezult?
infarct, etc.

S�ngele �ngro?at �ncetine?te transportul de hormoni, rezult�nd o activitate foarte


crescut? a glandelor ?i o dereglare a acestora. Rezult? probleme cu tiroida, etc.
Dac? ficatul se umfla, s�ngele trece mai greu prin ficat. Asta �nseamn? un efort
mult mai mare pentru inima, dereglaj �n tensiune, puls, etc.
Dac? ficatul nu elimina surplusul de hormoni (estrogen sau aldosteron), apare un
dezechilibru �n reten?ia de ap? ?i sare ?i ?esuturile �ncep s? se umfle.
Un ficat blocat poate duce la ciroza, hepatit?, etc.
Lipsa bilei �n sistemul digestiv poate duce la probleme de stomac, nu se mai absorb
cum trebuie gr?simile, calciul ?i vitamina K. De aici o mul?ime de probleme.
De?i e normal c? ficatul s? secrete 1,5 litri de bila pe zi, din cauza blocajului,
la unele persoane, se poate ajunge doar la 100 mililitri pe zi. Mai pu?in? bila
eliberat? de ficat, �nseamn? ca intestinul sub?ire nu mai diger? m�ncarea cum
trebuie. Rezult? probleme �n alimenta?ie, balon?ri, infec?ii, deregl?ri �n flora
intestinal?, constipa?ie, irita?ie, cancer, etc.
C�nd celulele din oase nu mai primesc suficient? hran?, apar problemele
osoase.Curios c? putem introduce camere de luat vederi �n organism, am reu?it s?
facem chiar ?i nanobo?i de m?rimi extrem de mici, dar aproape to?i medicii se fac
c? nu ?tiu cum func?ioneaz? organismul nostru.

Cum s? elimina?i f?r? durere, pietrele din fiere sau ficat:
Timp de 6 zile, se bea suc de mere, c�te 1 litru pe zi. (Se bea �nainte de mese sau
la 2 ore dup? mese). �n aceast? s?pt?m�n? s? se evite m�nc?ruri sau b?uturi reci.
Pentru a se dilata canalele biliare trebuie s? se consume �n special m�ncare ?i b?
uturi c?ldu?e sau la temperatura camerei.
S? nu se consume nimic pr?jit ?i s? se evite, pe c�t posibil, produsele de origine
animal? (S? se ?in? post). S? se evite pe c�t posibil, orice medicamente �n ziua a
6-a. Dac? sunte?i r?cit s?u apare o afec?iune acut? trec?toare, am�na?i cura.
ZIUA a-6-a�: Se m?n�nc? de post (S? se evite orice fel de alimente de origine
animal? � carne, lapte, br�nz?, unt ?i orice e pr?jit � sau v? pute?i sim?i r?u �n
timpul elimin?rii pietrelor).
Dup? ORA 14�: Nu se mai m?n�nc? nimic. Doar se mai poate bea ap?, �n restul zilei.
ORA 18:00�� Se beau 200 mililitri ap? (aproximativ un pahar) �n care s-a amestecat
bine, o lingur? (aproximativ 20 g) de sare amar? (sulfat de magneziu). Sarea amar?
e un purgativ ?i ac?iunea sa principal? e s? dilate canalele biliare, preg?tindu-le
pentru eliminarea pietrelor. De asemenea, curata intestinul, astfel �nc�t pietrele,
atunci c�nd �ncearc? s? ias?, nu se lovesc de m�ncare sau alte reziduuri ?i pot fi
eliminate u?or.
ORA 20:00�� Se bea al doilea pahar de ap? cu sare amar? (200 mililitri apa � �n
care s-a amestecat bine, o lingur? (aproximativ 20 grame) de sare amar? (sulfat de
magneziu).
ORA 21:30�-Daca nu a?i avut scaun p�n? acum, e bine s? v? duce?i la toalet? sau op?
ional pute?i face o clism? cu ap? c?ldu??.
ORA 21:40�� Se pun 100 mililitri ulei de m?sline (aproximativ o jum?tate de
pahar) ?i se amestec? cu 100 mililitri suc de l?m�i (aproximativ jum?tate de
pahar). Sucul s? fie c�t mai pur, f?r? pulpa. Ingredientele se pot amesteca �ntr-un
borcan �nchis (se cl?tin? de 20 de ori). Se amestec? 2 astfel de por?ii. �n mod
ideal, aceste amestecuri se beau fix la ora 22:00 ?i ora 22:20. Dar, dac? simititi
nevoia s? v? mai duce?i la toalet?, pute?i am�na cu �nc? 10 minute.
ORA 21:45�� Se aplic? pe partea dreapt?, �n zona ficatului (de la buric, p�n? la
prima coast? ?i c�t mai �n dreapt? spre coloana) o m?m?lig? fiebinte, �nvelit?
�ntr-un prosop. S? se evite contactul direct cu pielea. M?m?lig? se face din 1
kilogram de m?lai.
ORA 22:00�� Se bea amestecul de 100 mililitri ulei de m?sline ?i 100 mililitri suc
l?m�ie. Acest amestec se bea �n picioare. E bine s? fie b?ut tot odat?, deoarece,
imediat cum ajunge �n stomac prima �nghi?itur?, �ncepe eliminarea pietrelor.

A?EZA?I-V? CULCAT �N PAT IMEDIAT!
E esen?ial pentru eliminarea pietrelor. Pozi?ia trebuie s? fie culcat pe spate, cu
o pern? sub cap. Dac? e o pozi?ie incomod?, se poate sta pe partea dreapt? cu
genunchii tra?i spre piept. STA?I COMPLET NEMI?CAT, CEL PU?IN 20 MINUTE ?I �NCERCA?
I S? NU VORBI?I! Pietrele vor fi eliminate f?r? durere, deoarece se secret? mult?
bila (care este uleioas?), iar canalele biliare sunt ?inute larg dilatate de
magneziul din sarea amar? ?i de c?ldura m?m?ligii ce are rol dilatator.
ORA 22:20�� Se bea al doilea amestec de 100 mililitri ulei de m?sline ?i 100
mililitri suc l?m�ie.
�n cazul �n care se dore?te eliminarea mai multor pietre, op?ional se mai poate bea
?i al treilea amestec de 100 mililitri ulei de m?sline ?i 100 mililitri suc l?m�ie,
la ora 22:40.
ORA 22:45�� Se aplic? pe partea dreapt?, �n zona ficatului (de la buric p�n? la
prima coast?) a doua m?m?lig? fiebinte, �nvelit? �ntr-un prosop. S? se evite
contactul direct cu pielea.

A DOUA ZI DIMINEA??:
ORA 06:00 diminea?a�� Se bea al treilea pahar de ap? cu sare amar? (200 mililitri
apa � �n care s-a amestecat bine, o lingur? (aproximativ 20 g) de sare amar?
(sulfat de magneziu).
ORA 08:00�dimineata-Se bea al patrulea pahar de ap? cu sare amar? (200 mililitri
apa � �n care s-a amestecat bine, o lingur? (aproximativ 20 g) de sare amar?
(sulfat de magneziu).
ORA 10:00�diminea?a � Se pot consuma fructe sau suc de fructe.
ORA 11:00�diminea?a � Se poate �ncepe s? se m?n�nce m�ncare de post. Sear? sau �n
urm?toarea zi se poate reveni la m�ncarea obi?nuit?. �n urm?toarele dou? zile este
recomandat s? se efectueze o clism?, deoarece pietrele pot r?m�ne �n intestinul
gros ?i sunt foarte toxice, put�nd crea o stare de r?u.
�n caz c? mai sunt pietre, cura se poate relua o dat? pe lun?. Dup? 6-12 cure, sunt
eliminate toate.

Ceea ce medicii nu va vor spuneniciodata" despre sanatateaFICATULUI


�Una dintre cele mai circulate meme din online-ul romanesc este povestea unui
tanara caresi-a vindecat
ficatul
�printr-o metoda alternativa. Credem ca experienta lui merita ficunoscuta, de aceea
preluam aceasta poveste, incercand sa punem accentul mai degraba�pe importanta ce o
are
ficatul
, pentru buna desfasurare a
activitatii or$anismului
nostru.Afland ca este bolnav, acest�tanar (caruia nu i-am gasit numele, dar caruia
ar trebuie sa iimultumim pentru faptul ca a impartasit o experienta cu�noi,
gandindu-se ca astfel ajutaalti oameni) a cautat metode alternative de
vindecare
�? !cum sa scapi de pietere faraoperatie"#, s-a intrebat el. Astfel a descoperit
un�tratament de detoxifiere a ficatului careelimina pietrele fara operatie,
recomandat de catre cunoscutul terapeut roman
Valeriu&opa
(via un numar mai vec$i al revistei %ormula A&)'e asemenea a mai�aflat despre
functionarea ficatului si curatarea lui prin intermediul luiAndreas ?orit?, autor
american care a�scris mai multe carti pe acesta tema - !*e +outubeam dat de un
interviu in engle?a, cu un tip, un american, ce facuse o emisiune la ??acum vreo ?/
ani.�Ce mi-a placut la el, e�ca parea serios si cu bun simt#. !Asa ca i-amcautat
cartea, am citit-o si mi-am dat seama ca e aceeasi cura pe care o va?usem la noi in


?omania, pe %ormula As, numai�ca tipul descoperise si o substanta care dilata
canalele,astfel incat pietrele sa iasa cat mai usor, sarea amara�? sulfat de magne?
iu. Au urmatsaptamani de rascoliri interioare, calcule, documentari, planuri
de�operatii reali?ate deurgenta, in ca? ca ceva mergea rau, etc. Am incercat sa
discut si cu medicii, dar toti eraucategorici ? numai si numai operatie#.Citeste
si1'ieta 203?03?0 castiga tot mai multi fani, dar te�pune in pericol
Cum sa eliminati #ara durere, pietrele din #iere sau #icat
4ata care a fost reactia acestui tanar,�dupa ce, asumandu-si toate riscurile
aratate demedici, a $otarit totusi sa urme?e metoda de�curatare a ficatului
indicata de ?aleriu *opasi Andreas ?orit?1!'eci, va spuneam ca�am doua pietre de�?5
milimetri. 6i bine, spre surprinderea mea, tinsa va spun, ca am eliminat nu doua,
nu trei, ci vreo /0 de pietre ver?ulii, cu dimensiuneaintre ?5 si ?/ milimetri si
alte cateva sute mai micute.�7ineinteles ca mi-am facut ecografa doua ?i, sa vad
daca nu a ramas vreuna blocata pe undeva. ?otul era in ordine, numai caficatul se
desumflase cu vreo 5 centimetri. 'e a doua ?i, am inceput�sa ma simt si mai�bine,
sa fiu mult mai vioi, sa gandesc mult mai clar, sa am mai multa energie. 'eci,
pe�pielea mea, am testat si mi-am demonstrat, ca noi, de fapt avem ficatul infundat
cu ogramada de pietre de�colesterol si functionam cam la jumatate de capacitate
tot�timpul.#Cum sa eliminati fara durere, pietrele din fiere sau ficat, reteta
Valeriu PopaC$iar si daca numai 809 din ficat functionea?a normal, anali?ele pot
iesi bune. 'ar, apartot felul de boli in organism!%icatul are rolul de a metaboli?
a�lipidele in exces, de a�elimina din organism diverse 6-uri alimentare, multiple
feluri de c$imicale ascunse in semipreparate sau c$iar in alimente�proaspete. 'e
asemenea metaboli?ea?a si alcoolul introdus in organism. %icatul arecontrol direct
asupra cresterii si functionarii fiecarei celule din corpul uman.C$iar si daca
numai 809 din ficat functionea?a normal, anali?ele pot iesi bune. 'ar, apartot
felul de boli in organism#.Cum sa eliminati fara durere, pietrele din fiere sau
ficat, reteta ?aleriu *opa?imp de : ?ile, se bea suc de mere, cate ? litru pe ?i.
(&e bea inainte de mese sau la ; oredupa mese). 4n aceasta saptamana�sa se evite
mancaruri sau bauturi reci.*entru a se dilata canalele biliare trebuie sa se
consume in special mancare�si bauturicaldute sau la temperatura camerei. &a�nu se
consume nimic prajit si sa se evite, pe cat�posibil, produsele de origine animala
(&a se tina post). &a se evite pe cat posibil, oricemedicamente in ?iua a :-a. 'aca
sunteti racit sau apare o afectiune acuta trecatoare,amanati cura.<4UA a-:-a1 &e
mananca de�post (&a se evite orice fel de�alimente de origine animala ?carne,
lapte, bran?a, unt�si orice e prajit - sau va puteti simti rau in�timpul
eliminarii�pietrelor). 'upa =?A ?8100 nu se mai mananca nimic. 'oar se mai poate
bea apa, in


restul ?ilei. =?A ?2100 ? &e bea ;00 mililitri apa (aproximativ un pa$ar) in care
s-aamestecat bine, o lingura (aproximativ ;0�g) de sare amara (sulfat de magne?iu).
&areaamara e un purgativ�si actiunea sa principala e sa dilate canalele�biliare,
pregatindu-le�pentru eliminarea pietrelor. 'e asemenea, curata intestinul, astfel
incat pietrele, atuncicand incearca sa iasa,�nu se lovesc de mancare�sau alte re?
iduuri si pot fi eliminate usor.Citeste si17eneficiile nebanuite ale pra?ului. Ce
trebuie sa stim despre ?6?A*4A cufrun?e de pra?=?A ;0100 ? &e bea al doilea pa$ar
de apa cu sare amara (;00 mililitri apa - in care s-aamestecat bine, o lingura
(aproximativ ;0�grame) de sare amara (sulfat de magne?iu).=?A ;?150 ? 'aca nu ati
avut scaun pana acum, e bine sa va duceti la toaleta sauoptional puteti face o
clisma cu apa calduta.=?A ;?180 ? &e�pun ?00 mililitri ulei de masline (aproximativ
o jumatate de pa$ar) si seamesteca cu ?00 mililitri suc de lamai (aproximativ
jumatate de�pa$ar). &ucul sa fie catmai pur, fara pulpa. 4ngredientele se pot
amesteca intr-un borcan inc$is (se clatina de�;0de ori). &e amesteca ; astfel de
portii. 4n mod ideal, aceste amestecuri se beau fix la ora;;100 si ora ;;1;0. 'ar,
daca simititi nevoia sa va mai duceti la toaleta, puteti amana cuinca ?0 minute.=?A
;?18/ ? &e aplica pe partea dreapta, in ?ona ficatului (de la buric, pana la
primacoasta si cat mai in dreapta spre�coloana) o mamaliga fiebinte, invelita intr-
un prosop. &ase evite contactul direct cu pielea. ?amaliga se face din ?
>ilogram�de malai.=?A ;;100 ? &e�bea amestecul de ?00 mililitri ulei de masline
si ?00�mililitri suc lamaie.Acest amestec se bea in picioare. 6 bine sa fie baut
tot odata, deoarece, imediat cumajunge in stomac prima ing$ititura, incepe
eliminarea pietrelor.A&6<A?4-?A CU?CA? 4@ *A? 4?6'4A?? 6 esential pentru eliminarea
pietrelor.*o?itia trebuie sa fie culcat pe spate, cu o perna sub cap. 'aca e o po?
itie incomoda, se�poate sta pe partea dreapta cu genunc$ii trasi spre piept. &?A?4
C=?*?6? @6?4&CA?,C6? *U?4@ ;0 ?4@U?6 &4 4@C6?CA?4 &A @U ?=?74?4?*ietrele vor fi
eliminate fara durere, deoarece se�secreta multa bila (care este uleioasa),
iarcanalele biliare sunt tinute larg dilatate de magne?iul din sarea amara si de
calduramamaligii ce are rol dilatator.=?A ;;1;0 ? &e�bea al doilea amestec de�?00
mililitri ulei de masline si ?00 mililitri suclamaie. 4n ca?ul in care�se doreste
eliminarea mai multor pietre, optional se mai poate�beasi al treilea amestec de ?00
mililitri ulei de masline si ?00�mililitri suc lamaie, la ora;;180.=?A ;;18/ ? &e
aplica pe partea dreapta, in ?ona ficatului (de la buric pana la primacoasta) a
doua mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. &a se evite contactul direct
cu�pielea.


A '=UA <4 '4?4@6A?A1 =?A 0:100 dimineata - &e bea al treilea pa$ar de apa cu
sareamara (;00 mililitri apa - in care s-a amestecat bine,�o lingura (aproximativ ;
0 g) de�sareamara (sulfat de magne?iu). =?A 02100 dimineata-&e bea al patrulea
pa$ar de apa cusare amara (;00 mililitri apa - in care s-a amestecat�bine, o
lingura (aproximativ ;0 g) desare amara (sulfat de magne?iu).=?A ?0100 dimineata ?
&e pot consuma fructe sau suc de fructe. =?A ??100 dimineata ?&e poate incepe sa se
manance mancare de post.&eara sau in urmatoarea ?i se poate reveni la mancarea
obisnuita. 4n urmatoarele doua?ile este recomandat sa se efectue?e o clisma,
deoarece pietrele pot ramane in intestinulgros si sunt foarte toxice, putand crea o
stare de rau. 4n ca? ca mai sunt pietre, cura se�poate relua o data pe luna.
'upa :-?; cure, sunt eliminate toate.A?6@?46?*entru ca totusi o revista care se
respecta trebuie sa ia in calcul deontologia profesionala,�punand in discutie si
po?itia specialistului, am intrebat-o pe 4ulia Alina 'ibu, redactor sefBarbo.ro,
specialista in jurnalism medical si terapie prin dans, care este parerea ei
cu�privire la dieta de detoxifiere a ficatului ce face acum valva in 4nternetul
romanesc1?@u trebuie sa neglijam o metoda alternativa de tratament, daca aceasta a
dat re?ultate.4nsa nici nu trebuie sa neglijam riscurile la care�ne expunem intr-o
asemenea situatie.6ste foarte important ca in ?iua in care�cura s-a terminat,
pacientul sa aiba deja�programare la ecografie abdominala superioara, pentru a se
asigura ca nu a ramas niciuncalcul blocat in canalul coledoc.*entru a intelege mai
bine, vom face o mica incursiune anatomica. &ucul biliar, dar si cel�pancreatic, se
varsa in duoden (prima parte a intestinului subtire) printr-un canal comun.?a
puteti imagina un canal�in forma literei ?+#, astfel incat la capetele superioare
se�aflave?ica biliara si respectiv pancreasul, dar in�partea inferioara canalul
este comun atat�pentru sucurile pancreatice, cat si pentru sucul biliar. 'aca un
calcul biliar a blocat parteainferioara a canalului, partea comuna, atunci nici
sucurile pancreatice nu mai pot ajungein duoden, ceea ce conduce la pancreatita
acuta (o urgenta medicala). 'aca se ajunge lamedic in timp util, in decurs de
cateva ore, exista sansa ca pancreatita sa fie tratata fara ainterveni
cirurgical.&e intelege acum ca�aceasta cura nu este indicata in�ca?ul calculilor
biliari mari, cu risccrescut de a ramane blocati in canalul coledoc#, atrage
atentia 4ulia Alina 'ibu.sursa1

Metoda sigura de eliminare a pietrelor din fiere sau ficat fara durere
* Timp de 6 zile, se bea suc de mere, cate 1 litru pe zi�(se bea inainte de mese
sau la 2 ore dupa mese).
* In aceasta saptamana�sa se evite mancaruri sau bauturi reci.�Pentru a se dilata
canalele biliare�trebuie sa se consume in special mancare si bauturi caldute sau la
temperatura camerei.
* Sa nu se consume nimic prajit si sa se evite, pe cat posibil, produsele de
origine animala (a se tina post).
* Sa�se evite pe cat posibil, orice medicamente�in ziua a 6-a. Daca sunteti racit
sau apare o afectiune acuta trecatoare, amanati cura.
* Ziua a-6-a:
* Se mananca de post (Sa se evite orice fel de alimente de origine animala � carne,
lapte, branza, unt si orice e prajit � sau va puteti simti rau in timpul eliminarii
pietrelor).
* Dupa ora 14:00 nu se mai mananca nimic. Doar se mai poate bea apa, in restul
zilei.
* Ora 18:00���Se bea 200 mililitri apa (aproximativ un pahar) in care s-a amestecat
bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu). Sarea amara
e un purgativ si actiunea sa principala e sa dilate canalele biliare, pregatindu-le
pentru eliminarea pietrelor. De asemenea, curata intestinul, astfel incat pietrele,
atunci cand incearca sa iasa, nu se lovesc de mancare sau alte reziduuri si pot fi
eliminate usor.
* Ora 20:00���Se bea al doilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa � in
care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 grame) de sare amara (sulfat de
magneziu).
* Ora 21:30�� Daca nu ati avut scaun pana acum, e bine�sa va duceti la toaleta sau
optional puteti face o clisma�cu apa calduta.
* Ora 21:40�� Se pun�100 mililitri ulei de masline (aproximativ o jumatate de
pahar) si se amesteca cu 100 mililitri suc de lamai (aproximativ jumatate de
pahar). Sucul sa fie cat mai pur, fara pulpa. Ingredientele se pot amesteca intr-un
borcan inchis (se clatina de 20 de ori). Se amesteca�2 astfel de portii. In mod
ideal,�aceste amestecuri se beau fix la ora 22:00 si ora 22:20. Dar, daca simititi
nevoia sa va mai duceti la toaleta, puteti amana cu inca 10 minute.
* Ora 21:45���Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului�(de la buric, pana la
prima coasta si cat mai in dreapta spre coloana)�o mamaliga fiebinte, invelita
intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea. Mamaliga se face din 1
kilogram de malai.
* Ora 22:00���Se bea amestecul de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri
suc lamaie. Acest amestec se bea in picioare. E bine sa fie baut tot odata,
deoarece, imediat cum ajunge in stomac prima inghititura, incepe eliminarea
pietrelor.�Asezati-va imediat in pozitia culcat pe pat, este esential pentru
eliminarea pietrelor. Pozitia trebuie sa fie�culcat pe spate, cu o perna sub cap.
Daca e o pozitie incomoda, se poate sta pe partea dreapta cu genunchii trasi spre
piept. Stati complet nemiscat cel putin 20 de minute si incercati sa nu
vorbiti.�Pietrele vor fi eliminate fara durere, deoarece se secreta multa
bila�(care este uleioasa),�iar canalele biliare sunt tinute larg dilatate de
magneziul din sarea amara si de caldura mamaligii ce are rol dilatator.
* Ora 22:20���Se bea al doilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100
mililitri suc lamaie.
In cazul in care se doreste eliminarea mai multor pietre, optional se mai poate bea
si al treilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie,
la ora 22:40.
* Ora 22:45���Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului�(de la buric pana la
prima coasta)�a doua mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite
contactul direct cu pielea.
* A doua zi dimineata, ziua a 7-a:
* Ora 06:00�dimineata ��Se bea al treilea pahar de apa cu sare amara�(200 mililitri
apa � in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara
(sulfat de magneziu).
* Ora 08:00�dimineata ��Se bea al patrulea pahar de apa cu sare amara�(200
mililitri apa � in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare
amara (sulfat de magneziu).
* Ora 10:00�dimineata ��Se pot consuma fructe sau suc de fructe.
* Ora 11:00�dimineata � Se poate incepe sa se manance�mancare de post.
* Seara sau in urmatoarea zi se poate reveni la mancarea obisnuita.
* In urmatoarele doua zile este recomandat sa se efectueze o clisma, deoarece
pietrele pot ramane in intestinul gros si sunt foarte toxice, putand crea o stare
de rau.
* In caz ca mai sunt pietre,�cura se poate relua o data pe luna.
* Dupa 6-12 cure, sunt eliminate toate.
O alta metoda de eliminarea pietrelor de la bila si ficat:
* Prima zi:
* Se ia masa de pranz, cina nu.
* Inainte de culcare se ia un amestec de 100 gr ulei masline cu 100 gr suc proaspat
de lamaie si se sta pe partea dreapta 20-30 minute.
* A doua zi:
* Dimineata se face clisma.
* In timpul zilei se bea numai apa fiarta putin indulcita cu miere si cu un adaus
de suc de lamaie.
* Seara se face din nou clisma.
* A treia zi:
* Dimineata se face clisma.
* Ziua se consuma legume fierte si fructe.
* Dupa una din clisme vor aparea pietrele.
* Daca dupa ultima clisma nu vor aparea pietre, atunci procedura se repeta peste
cinci zile.
* Procedura se mai repeta o data peste doua saptamani.
A 3-a metoda de eliminarea pietrelor de la bila (Valeriu Popa)
* 1 kg de radacina de patrunjel se fierbe in 2 litri de apa pana scade la 1 litru.
* Se beau 150 ml dimineata si seara pe nemancate si se sta apoi pe partea dreapta
20 minute.
* Tratamentul poate dura 3-4 luni.
Unul din cazurile vindecate este o amica, Mirela din Targu-Mures
�Vestea ca as avea pietre la fiere a fost un soc (cel mai mare avand in vedere
faptul ca eu traiesc pentru a manca si nu invers). Diagnosticul a fost pus in urma
unui ecograf facut initial pt rinichi dar care s-a extins in scop didactic (era o
grupa de studenti care cascau ochii � unii la ecran altii la mine). Doamna dr. si
professor in acelasi timp le arata si exclama surpinsa si cu un fel de entuziasm al
doctorului uimit de fericire ca are obiectul muncii (in paranteza fie spus, cica
populatia bolnava a Romaniei e formata din romani sanatosi care s-au dus la un
consult medical) � ia uitati ce bine se vad, ce multe sunt si cum stralucesc ele
acolo (evident vorbea studentilor despre pietrele mele).
Si au inceput intrebarile: va stiati cu probleme? Nu. Ati avut dureri? Nu. Ati
simtit ceva, diaree etc? Nu. Si tot asa. Sincer, am inceput sa am dureri in zona
aia chiar atunci in spital in urma multor medicamente pe care mi le-au dat
(antibiotic care tratau pielonefrita). In fine, cert este ca pe foaia de externare
mi-au scris ca recomandare sa merg la un consult la chirurg insa doar dupa ce trec
de perioada de convalescenta de dupa pielonefrita.
Cum evident eram socata, tendinta mea a fost sa le spun tuturor grozavia cu
pietrele. Printre cei anuntati de noua boala adunata in palmares, s-a aflat si
Antonia (o prietena). Ea mi-a spus ca Gicu (sotul ei) are mai multi colegi la E-On
care au avut pietre la fiere si le-au eliminat tinand o�cura cu suc de mere, suc de
grapefruit si ulei de masline.
In urmatoarele zile mi-a si trimis un scan dupa paginile din carte, ce faceau
referire la aceasta cura si citind-o mi s-a parut rezonabil de tinut ��dura doar o
saptamana,�primele zile presupuneau consumul a 900 ml suc de mere,�un regim
alimentar�usor de tinut (fara prajeli, carne, etc),�o cura cu apa si sare
amara�(sulfat de magneziu) si apoi�ulei de masline cu suc de grapefruit, care putea
fi usor plasata intr-un weekend. Sincer, mi-a fost teribil de teama de�combinatia
de ulei cu suc de grapefruit insa a fost chiar gustoasa�(inainte sa o beau m-am
gandit la acest amestec ca la un dressing de salata si l-am consumat foarte usor).
Dupa primul pahar cu apa si sare amara am avut o reactie destul de ciudata � m-am
inrosit, am simtit ca-mi creste pulsul etc dar corpul s-a linistit foarte
repede.�Probabil este un vasodilatator foarte puternic. Cert este ca mi s-a parut
extrem de usor de facut toata miscarea asta, nu am avut deloc dureri sau alte
simptome neplacute.
A doua zi dupa cura cu ulei de masline, am eliminate in cateva randuri foarte,
foarte multe(nu stiu daca sa indraznesc sa spun sute, poate au fost doar zeci)�bile
verzi�(descrise in carte ca fiind�bile de colesterol). Inca un lucru interesant
��pe tot parcursul curei m-am simtit extraordinar de bine, avand un nivel energetic
super ridicat�(la asta nu ma asteptam, chiar imi era teama ca voi fi un soi de
leguma).
Ulterior, cam pe parcursul a doua saptamani, corpul meu a cam respins mancarea
nesanatoasa, nu prea am avut apetit pentru carne sau prajeli. Si am simtit ca e
nevoie de o perioada in care sa am grija cum ma comport cu sistemul meu digestiv.
In rest totul ok.
La cateva saptamani dupa aceasta cura m-am dus la chirurg, asa cum mi se
recomandase. Si a inceput nenea doctoral sa se uite si sa ma intoarca pe toate
partile si surpriza ��nu aveam nimic la fiere. I-am aratat fotografiile de la
primul ecograf si a recunoscut si el ca nu e aceeasi situatie. Cert este ca, in
concluzie, m-a trimis acasa ca n-are ce sa-mi mai spuna sau faca. Eu, oarecum
neincrezatoare, l-am intrebat �sunteti sigur?�. El, chirurg serios �tu copila,
crede-ma ca daca ai avea ceva, te-as opera, n-as sta la negocieri�.
De curand deci la 6 luni distanta am ajuns la dna dr. care mi-a gasit pentru prima
oare pietrele si din nou mi-a zis ca vede ceva, tot asa mici, mai putine decat
prima data, dar ca nu au con de umbra sau ceva de genul, deci nu sunt calcifiate
(nu stiu exact termenul medical), probabil sunt acumulari de colesterol din nou.
Probabil ar trebui repetata cura.�
Sursa: cartile lui Valeriu Popa, cartea �The Amazing Liver Cleanse�- autor Andreas
Moritz, Formula AS nr. 379

Partea superioar? a formularului

12