Sunteți pe pagina 1din 2

Semestrul II

Modulul: Croșetarea
Nr. Nr.
Unități de competențe d/o Detaliere de conținut de Data Observații Evaluare
ore
1.Elaborarea unui proiect de croșetare 1. Croșetarea- meșteșug popular
a unor rozete sau milieu mic (la tradițional: /
alegere):  Norme de igienă şi protecţie a 1
 elaborarea schemei grafice; muncii la croşetare
 prezentarea proiectului.  Croşetarea-meşteşug popular 1 /
tradiţional, varietatea articolelor
2.Conceperea și organizarea croşetate
mijloacelor de realizare conform  Motive ornamentale 1 /
proiectului: (antropomorfe, scheomorfe ,
 selectarea firelor textile zoomorfe)
conform cerințelor de calitate;
 selectarea ustensilelor necesare ELEMENTELE DE BAZĂ ALE
procesului tehnologic. 2. CROȘETĂRII /
 Ochi liber, ochi alunecat 1 /
3.Croșetarea rozetei/ mileului conform  Tehnici de executare a 1
regulamentului tehnologic: piciorușului cu 1, 2, 3 jeteuri
 executarea elementelor de bază  Modalități de unire a detaliilor 1 /
ale croșetării: lănțișor de  Evaluare formativă 1 / EF
ochiuri libere, piciorușe cu 1,
2, 3 jeteuri, croșetare circulară;
 executarea urmărind schema, 3. Reaizarea articolului
respectînd tehnicile de  Alegerea articolului de croșetare 1 /
executare a piciorușelor cu 1, (Jucărie sau ciupici) analiza
2, 3 jeteuri. schemei
 Croșetarea articolului conform 4 /
4.Evaluarea lucrărilor realizate, modelului /
evidențiind proprietățile funcționale și /
estetice ale acestora, corectitudinea / EF
executării piciorușelor cu mai multe
/
jeteuri:  Operațiuni de finalizare 1
 comentarea aspectului estetic și  Evaluare formativă 1 /
calității lucrului îndeplinit;
 utilizarea terminologiei
specifice. 4. Evaluarea și valorificarea articolului /
 Posibilități de decorare a 1
articolului
 Meserii și activități specifice 1 /
crășetării
 Evaluare sumativă 1 / ES