Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale si Mediului al Republicii Moldova

Colegiul Agroindustrial din Ungheni

Lucrarea practica nr.1

Tema:Redactearea tipurilor de scrisori oficiale,utilizand corect


limbajul de specialitate si reguli de intocmire

Elaborat:Dinu Octavian
Verificat:Horea Galina

Ungheni 2020
Teorie
Noţiunea de corespondenţă semnifică schimbul de scrisori între două persoane fizice sau juridice.
Corespondenţa oficială include scrisorile şi actele care servesc ca mijloc de legătură şi schimb de informaţie
între persoanele juridice sau între cele fizice şi cele juridice. Corespondenţa oficială soluţionează probleme cu
conţinut juridic, organizatoric, diplomatic, administrativ etc., în fiecare dintre ele prevalând caracterul
economic al conţinutului, ca rezultat firesc al unei economii în continuă dezvoltare.
Obiectele scrisorilor oficiale sunt variate, dar, în acelaşi timp, ele trebuie să fie întotdeauna clare, ca
să provoace reacţia scontată a destinatarului faţă de modul sperat de autor. Spre exemplu:
− iniţierea relaţiilor dintre persoanele fizice sau juridice;
− stabilirea relaţiilor acestora în scopul rezolvării problemelor ce ţin de interesele proprii;
− modificarea sau încetarea relaţiilor din anumite motive.
În funcţie de obiectivele generale sus-numite, se aleg obiectivele particulare, care indică ce se solicită
unui partener concret, spre exemplu:
• a informa sau a afla ceva;
• a motiva sau a influenţa (manipula);
• a fi de acord sau a respinge ceva;
• a explica sau a rectifica ceva;
• a admonesta sau a reclama pe cineva;
• a cere scuze/a exprima regrete faţă de o situaţie;
• a solicita sau a oferi ceva;
• a face comandă, a cumpăra sau a apela la ceva;
• a obţine un câştig cât mai mare sau a plăti puţin;
• a face o invitaţie;
• a accepta sau a refuza ceva;
• a mulţumi cuiva pentru ceva;
• a felicita sau a exprima condoleanţe cuiva.
MODEL DE PETIŢIE

Domnului Director General al


Societăţii pe Acţiuni „Moldtelecom“

Domnule Director,
Subsemnata, Maria Ciobanu, domiciliată în or. Chişinău, sectorul Buiucani, str. Ion Creangă, nr. 30, ap.
5, vă rog să anulaţi sancţiunile cu amendă de 100 de lei pe baza procesului-verbal nr. 193 din 01.02.2007,
încheiat de serviciile dumneavoastră de control.
La data menţionată, organele dvs. de control s-au prezentat la domiciliul meu şi au constatat că există în
apartament un aparat de telefon în funcţiune pentru care nu am putut prezenta abonamentul.
Documentul cerut a fost pierdut în timpul renovării apartamentului, fiind cu plata la zi.
În susţinerea petiţiei mele prezint în anexă duplicatul originalului pierdut emis de serviciul respectiv pe
numele şi cu adresa mea.
În viitor mă angajez să păstrez cu multă grijă documentele originale şi să le prezint organelor de control.

Maria Ciobanu
Str. Ion Creanga nr.30 ap.5
SCRISOARE DE RĂSPUNS LA PETIŢIE

„Moldtelecom“ S.A.
Nr. 1358/ ____ ________200_
Doamnei Maria Ciobanu
str. Ion Creangă, nr. 30, ap. 5
or. Chişinău
Ref.: Răspuns la petiţie

Ca răspuns la petiţia dvs., înregistrată la noi cu nr.___, vă comunicăm că anularea sancţiunii cu amendă şi
a plăţii despăgubirilor a fost admisă.
Vă trimitem anexate „Încheierea” organului jurisdicţional şi duplicatul abonamentului de telefon pe care
l-aţi înaintat ca probă.

Secretar,

Anexe: 1. Încheierea (1 pag.);


2. Duplicatul abonamentului de telefon.
Darea de seama
Lucrarea practica nr.1 a fost elaborat de catre elevul grupei Mk-191,CAI-Ungheni,conform planului de
intocmire a unui document reusit.

In urma intocmirii acestui Lucrari Practice am evaluat cu atentie documentul intocmit si am reusit sa invat
cat mai multe lucruri esenntiale pentru elaborarea unei scrisori oficiale.In cazul in care am intampinat
greutati,in ajutor mi-a venit informatia data de doamna profesoara Horea Galina si exemple de scrisori
oficiale din internet.
Cel mai important lucru invatat in urma elaboraeii acestui document este ca fiecare tip de document are
standartele sale de elaborare care sunt obligati sa fie respectate de toti,aceasta ne va ajuta atat in viata de zi
cu zi,cat si in firmele/locului de munca.
CURRICULUM VITAE
I.Informatii generale:
Nume,prenume Dinu Octavian
Data si locul nasterii 23 ianuarie 2003,orasul Ungheni
Date de contact Tel. 023624337,mob. 069809383,dinuo2003@gmail.com
Cetatenie Republica Moldova
II.Educatie si formare:
Studii 2010-2014:Scoala primara ,,Spiridon Vangheli’’
2014-2019:Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri’’
III.Aptitudini si
competente personale:
Cunoasterea limbilor Limba romana (materna)
Limba engleza (nivel mediu)
Limba rusa (nivel performant)
IV.Pasiuni: Plimbari,filme,jocuri

5 februarie 2020 Dinu


Procura

Subsemnatul,Dinu Octaviam,elev la Colegiul Agroindustrial din Ungheni,domiciliat in orasul Ungheni,


str. Decebal 36,buletin de identitate A01234567,eliberat la 2.02.2013 la oficiul nr.01,cer ca tatal meu,Dinu
Vitale,domiciliat in orasul Ungheni, str. Decebal 36,buletin de identitate B01234567,eliberat la 2.02.2012 la
oficiul nr.1,sa-mi ridice premiul de o mie de lei de la concursul ,,Izvoarele intelepciunii’’,de la contabilitatea
Colegiului Agroindustrial din Ungheni.

03 februarie 2020 Dinu Octavian


Domnule Director,

Subsemnatul,Nicoale Cojocaru,elev in clasa a XII-a a Liceului ,,Eugeniu Coseriu’’ din or.


Cantemir,domiciliat in or.Cantemir,str. Teiului,7,rog sa fiu inscris pentru participarea la concursul de eseuri
,,Scoala mea-a doua casa’’.
La etapa finala a acestei competitii de creatii,voi prezenta,spre publicarea pe pagina ziarului,un eseu la
tema si doua texte poetice proprii.

Va multumesc.

02 iunie 2005 Nicolae Cojocaru

Domnului Ion popescu,


Director al publicatiei de opinie pedagogica.