Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ 2010-2011

CLASA a VII-a, Manual Editura Humanitas

Grup Scolar Agricol Smeeni Aviz şef comisie metodică

Obiectul de studiu: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Aviz director

Prof : Dumitraşcu Mariana

Semestrul I

Anul şcolar: 2010-2011

Clasa: a VII - a

Număr de ore/săptamână: 4

Număr de ore: 72 / 18 săptămâni

Nr Unităţi de Conţinuturi Competenţe Nr.ore Săptămâna Obs.


crt învăţare specifice alocate
Recapitulare * Recapitulare - noţiuni de teorie literară 2.1,2.4 1 S1
1 iniţială 3.1,3.24.1

4 ore - fonetică şi vocabular 1.2,2.2,2.3 1


3.4,4.2,4.3
- morfologie şi sintaxă 1.3,2.3,3.4 1
4.3
* Test de evaluare iniţială 1

2 Unitatea 1 Cuvânt de Tudor Arghezi (text suport) 1.1,1.2,1.3 1 S2


1.4,2.1,2.2
Scriitor. Carte.  Descifrarea textului 2.4,2.5,3.1,3. 1
Cititor.  Relaţia autor-cititor 2,3.3,3.4 1
4.1,4.4,4.4 1

1
18 ore  Semnificaţia titlului 1 S3
Cartea – obiect cultural 1.2 1
Sintaxa propoziţiei şi a frazei 4.3
1
 Tipuri de propoziţii 1
Vocabularul 1 S4
Derivarea 1
Compunerea 1
1.2
Schimbarea valorii gramaticale 2.2 1
Împrumuturile. Neologismele 3.3
1 S5
Pleonasmul. Paronimele 1
Sinonimele. Antonimele 1
Omonimele. Cuvintele polisemantice 1
Fonetică (actualizare) 1 S6
Fişa de bibliotecă şi fişa de lectură 1
Evaluare – Unitatea 1
3 Unitatea 2 Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu 1.1,1.2,1.3 1
1.4,2.1,2.2
Structuri narative  Descifrarea textului 2.3,3.1,3.2 1
3.3,3.4,4.1
14 ore  Structura textului 4.2,4.3,4.4 1 S7

 Personajele 1

Verbul 1.4,2.4 1
2.5
Modurile personale. Timpurile verbale 1

Modurile nepersonale 1 S8

Diatezele 1
Verbele personale şi verbele impersonale 1.3 1
2.3

2
Locuţiunea verbală 3.4 1
4.3
Aplicaţii 2 S9

Comentarea unor secvenţe ale textului literar 1

Evaluare – Unitatea 2 1
4 Unitatea 3 Florin scrie un roman de Mircea Cărtărescu 1 S10
1.1,1.2,1.3
Autor. Narator.  Descifrarea textului 1.4,2.1,2.2 1
Personaj. 2.3,3.1,3.2
 Romanul haiducesc 3.3,3.4,4.1 1
10 ore 4.2,4.3,4.4
 Autor. Narator. Personaj 1

Substantivul 1 S11
1.4
Locuţiunea substantivală 2.4 1
2.5
Funcţiile sintactice ale substantivului 1

Exerciţii de aprofundare 1
Cum povestim? 1 S12 1
Decembrie
Evaluare – Unitatea 3 1 zi liberă

5 Lucrare scrisă  Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială 2 S13


semestrială
 Lucrare scrisă semestrială 1
4 ore
 Discutarea lucrării scrise 1

6 Unitatea 4 Amintiri din copilărie de Ion Creangă 1 S14


Funcţionarea 1.1,1.2
descrierii în - Descifrarea textului 2.2 1
3.2,3.3
naraţiune - Personajele 3.4 1

3
16 ore - Rolul descrierii în cadrul naraţiunii 1
1 S15
Pronumele personal. Pronumele reflexiv
1
Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv
1
Aplicaţii 1.3
2.3 1
Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ 3.4
4.3 1 S16
Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât
1
Aplicaţii 1
Pronumele şi adjectivul pronominal negativ
1
3.2
Pronumele şi adjectivul pronominal interogativ
1 S17
Aplicaţii
1
Pronumele şi adjectivul pronominal relativ
1
Pronumele de întărire
1
Exerciţii de aprofundare

8 Recapitulare * Recapitulare – noţiuni de teorie literară 1.2,1.3,1.4 1 S18


semestrială 2.1,2.2,2.3
- fonetică 2.4,2.5 1
4 ore 3.1,3.2,3.3
- vocabular 4.1,4.2 1
4.3
- morfologie 4.4 1