Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PIATRA-NEAMȚ

STR. MĂRĂȚEI, NR 6, COD POȘTAL 610133


Tel. 0233226895, Fax 0233226894
E-mail scoala_2_pn@yahoo.com

Avizat,
Director,
prof. Ciprian Constantin NEȚA
Avizat,
Responsabil comisie metodică,
prof. Marina Melania IRIMIA

PROGRAMA PENTRU OPȚIONAL

Le Français et lʼInternet

(Limba Franceză și Internetul)

Aria curriculară: Limbă și comunicare: Limba franceză


Nr. ore/săptămână : 1 oră/săptămână
Durata : 1 an, 2019-2020
Clasa a VII-a C
Propunător : prof. ARMANU Livia

1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PIATRA-NEAMȚ
STR. MĂRĂȚEI, NR 6, COD POȘTAL 610133
Tel. 0233226895, Fax 0233226894
E-mail scoala_2_pn@yahoo.com

I. NOTA DE PREZENTARE

În propunerea prezentului opțional am pornit de la premisa că însușirea unei limbi


străine (a limbii franceze) este mult facilitată de o motivație puternică, un suport material
adecvat și o metodologie agreabilă și eficientă.
În același timp se vor îmbina foarte bine plăcerea folosirii telefoanelor mobile în
timpul orelor cu plăcerea de a folosi o limbă străină foarte frumoasă.
Drept urmare propunem un opțional în cadrul căruia activitățile sunt realizate cu
ajutorul ordinatorului/ telefonului mobil și prin consultarea unor situri internet specializate.
Marile oportunități ale acestui opțional din punct de vedere pedagogic constă, în
realizarea unor demersuri didactice care să permită dezvoltarea competențelor comunicative,
de apropiere și înțelegere a realităților din Franța, a elementelor de viață și de civilizație
franceză prin utilizarea documentelor autentice, prin abordarea acestora în globalitatea lor
semantică. Într-o a doua etapă se urmarește dezvoltarea și aprofundarea competențelor de
întelegere globală, selectivă și precisă a informațiilor, descoperirea unor situri-sursă, precum
și dobândirea abilităților de a utiliza o harta interactivă, dicționare on-line și un vocabular
electronic adecvat.
Se are în vedere, de asemenea, respectarea ritmului propriu de muncă al elevului,
formarea unor reflexe proprii de învățare care să-i dezvolte o mai mare autonomie.
Conținuturile vor fi exploatate în activități flexibile, ce se pot desfășura în continuitate sau
independent, în una sau mai multe lecții.
Fișele utilizate vor cuprinde: adresa siturilor, obiectivele vizate (lingvistice și culturale),
activitățile. Acestea corespund nivelului A1-A2
Structura acestei programe are în vedere competențe (generale și specifice), conținuturi,
forme de evaluare precum și o bibliografie de bază.

II. COMPETENȚE GENERALE

1. Ințelegerea și comunicarea scrisă


2. Competențe tehnice de utilizare a TICE în activitățile de documentare, comunicare și
înțelegere
3. Producerea unui text scris.

II.COMPETENȚE SPECIFICE

1. Ințelegerea și comunicarea scrisă

1. Definirea termenilor cu ajutorul dicționarelor on-line


2. Imbogățirea și utilizarea vocabularului tematic
3. Reperarea, căutarea datelor/informațiilor indicate din documente
4. Extragerea de detalii din documente
5. Reformularea și reutilizarea informațiilor obținute
2. Competențe tehnice de utilizare a TICE în activitățile de documentare, comunicare și
înțelegere
2.1. Identificarea și insușirea unui vocabular electronic în limba franceză
2.2. Identificarea și utilizarea diferitelor situri internet ca sursă de
documentare
2.3. Navigarea dirijată pe un site pentru a găsi o informație precisă
2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PIATRA-NEAMȚ
STR. MĂRĂȚEI, NR 6, COD POȘTAL 610133
Tel. 0233226895, Fax 0233226894
E-mail scoala_2_pn@yahoo.com

2.4. Redactarea unui text pe calculator/ telefon


2.5. Utilizarea unui plan/ itinerar/ hartă/ imagine pe internet
3 . Producerea unui text scris
3.1. Redactare unei compoziții, a unei lucrări structurate.
3.2. Argumentarea opiniilor și susținetrea acestora cu exemple.
3.3. Formularea unui mesaj scris într-un limbaj adecvat.

III. CONȚINUTURI
1. Bonjour à tous!
2. La journée des Langues Européennes
3. Mon ami, lʼinternet
4. La France
5. Paris
6. La Fête de Noël
7. Noël
8. Sports dʼhiver
9. Le climat de France
10. Moyens de transport
11. Grands hôtels
12. Le monde de la mode française
13. Les Pâques
14. Littérature française
15. Chanteurs et chanteuses
16. Acteurs et actrices
17. Les Roumains à Paris

IV.FORME DE EVALUARE
1. Teste cu alegere duală / multiplă
2. Fișe de lucru
3. Rebusuri
4. Verificări orale și scrise

V.BIBLIOGRAFIE DE BAZĂ
Lucrări
Custers, Gledo, Rodier ,Christian, Internet 150 activités, éd. CLE International, 2006
Internet
http://www.edufle.net
http://www.franc-parler.com
http://www.bonjour de france.com
http://leplaisird`apprendre.com
http://wwww.monum.fr
http://www.cvfa.ca

Planificare anuală

3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PIATRA-NEAMȚ
STR. MĂRĂȚEI, NR 6, COD POȘTAL 610133
Tel. 0233226895, Fax 0233226894
E-mail scoala_2_pn@yahoo.com

Semestrul I

Repartizarea orelor Număr de ore Total ore

Predare -învățare 12
Recapitulare- evaluare 2
15
Ore la dispoziția profesorului 1

Semestrul II

Repartizarea orelor Număr de ore Total ore

Predare -învățare 14
Recapitulare- evaluare 2 19
Ore la dispoziția profesorului 3 S 27 Școala altfel

Planificarea calendaristică
Semestrul I

Nr. Unitatea de Compe- Conținuturi Nr. Săpt. Obs.


crt învățare tențe ore
1. Bonjour à tous! Saluer, faire connaissance 2 S
1-2
2. La journée des Fête des langues 1 S3
Langues
Européennes
3. Mon ami, Apprendre les parties dʼun 2 S
lʼinternet ordinateur 4-5
4. La France Dates géographiques: 3 S
1. La carte, capitale, régions 6-8
2. Le relief
3. Les grandes villes
5. Paris Monuments de Paris 3 S
9-11
6. La Fête de Noël Coutumes dʼhiver 2 S
12-13
7. Noël Les bricolages de Noël 1 S 14

8. Bilan 1 Révision 1 S 15

Semestrul II

4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PIATRA-NEAMȚ
STR. MĂRĂȚEI, NR 6, COD POȘTAL 610133
Tel. 0233226895, Fax 0233226894
E-mail scoala_2_pn@yahoo.com

Nr. Unitatea de Compe- Conținuturi Nr. Săpt. Obs.


crt învățare tențe ore
1. Sports dʼhiver Sports dʼhiver 2 S
Sportifs de top 16-17

2. Le climat de Comment fait-il en France? 1 S 18


France
3. Moyens de Le voyage en France en: train, 2 S
transport avion, voiture, autobus 19-20
Grands inventeurs/ ingénieurs
4. Grands hôtels Des hôtels célèbres 2 S
Les plats spécifiques 21-22
5. Le monde de la Des créateures/ créatrices 2 S
mode française célèbres 23-24

6. Les Pâques Traditions et plats 2 S


25-26
7. Littérature Des écrivains: 2 S 28
française Jules Verne (27)
Antoine de Saint-Exupéry 29
8. Chanteurs et Chanteurs de nos jours: Indila 1 S
chanteuses 30
9. Acteurs et Le film 2 S
actrices Le cinéma 31-32
10. Les Roumains à Des Roumains célèbres qui ont 2 S
Paris vecu en France 33-34
11. Bilan final 1 S
35