Sunteți pe pagina 1din 2

“ Este foarte important să nu te opreşti să pui întrebări.


Fişă de învăţare Instrucţiunea while Albert Einstein

I. Completează pentru a obţine enunţuri corecte.


1. Instrucţiunile dintr-un program se execută în ordine ______________________________ .
2. Anumiţi paşi dintr-un algoritm se execută în funcţie de cum este îndeplinită o condiţie. Pentru a
implementa acest gen de algoritmi, în limbajele de programare se folosesc instrucţiunile de ________ .
3. Instrucţiunile de control definite în C++ sunt_____________________________________________ .
4. Pentru structura alternativă instrucţiunile din limbajul C++ sunt _____________________________ .
5. Pentru structura repetitivă instrucţiunile din limbajul C++ sunt ______________________________ .
6. Structura repetitivă cu test iniţial se execută atât timp cât valoarea expresiei evaluate este __________ .
7. Fraza “învaţă lecţia până ştii să răspunzi la toate problemele testului” poate fi descrisa în pseudocod
cu o structură ______________________________ .
8. Fraza “voi executa 50 de genoflexiuni la ora de educaţie fizică” poate fi descrisă în pseudocod cu o
structură ________________________________________ .
9. Fraza “cât timp nu sunt în formă fizică bună, nu particip la concursul de atletism” poate fi descrisa
în pseudocod cu o structură ______________________________ .
10. Fraza “se citesc numere întregi cât timp sunt nenule” poate fi descrisă în pseudocod cu o
structură __________________________ iar în limbajul C++ cu o instrucţiune ________________ .

Instrucţiunea while

Instrucţiunea while implementează structura repetitivă cu număr necunoscut de paşi, cu


test iniţial cât_timp … execută.
 Sintaxa
Pseodocod Limbajul C++
cât_timp condiţie execută while (expresie)
instrucţiune instrucţiune;
sfârşit_cât_timp;

 Mod de execuţie
Pas 1. Se evaluează expresia expresie.
Pas 2. Dacă rezultatul expresie este diferit de 0 (non zero) ( adică corespunde valorii logice True) se execută
instrucţiune, apoi se revine la Pas 1; altfel (dacă rezultatul expresie este 0 – adică corespunde valorii
logice False) se trece la execuţia instrucţiunii care urmează instrucţiunii while.

Exemple
1. 2. 3.
n=5;i=0; k=1; a=2; i=5; x=3;
while (k<=n) while (a) while (i<x)
{cout<<i<<” “; cout<<”Invatam instructiunea while“; x=x+2;
i=i+2; i=i+1;
k=k+1;
}

Observaţii:
II. Rezolvă:

Citirea şi afişarea unei variabile întregi cât timp nu s-a introdus o valoare nulă.

III. Următorul program, scris de un elev din clasa a IX-a( sigur nu din a IX-a B) vrea să rezolve
problema:
Se citesc numere întregi cât timp nu s-a întâlnit o valoare pară. Să se afle media aritmetică a numerelor
pozitive şi câte numere sunt mai mari ca 10.
Verifică programul şi testează-l pe setul de date de intrare -3, 5, 7, 15, 21, 63,2.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{int a;
//initializari
s=0;k=0;p=0;
cout<<"Primul numar citit"
cin>>a;
while a%2=1
//cat timp numarul nu e par
{//media aritmetica
if (a>0) s=s+a;
k++;
//cate numere mai mari ca 10
if (a>10) p++
//citire numarului urmator
cin>>a
//afisarea rezultatelor
cout<<"Media= " s/k;
cout<<"Sunt p numere mai mari ca 10;
}
Erori de evitat :
1.

2.

3.

4.

5.

IV. Scrie programul pentru calculul sumei cifrelor unui număr natural dat.