Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA

PROIECT EDUCAŢIONAL
România – locuri minunate
Simpozion şi concurs interjudețean
Ediţia a IX-a
ARGUMENT

România înseamnă casă, în care am copilărit; înseamnă dascălii, care ne-au pus creionul în
mână; România are culoarea Crăciunului şi a tuturor sărbătorilor; este ţara dulcelui grai
moldovenesc, a calmului ardelenesc, a mândriei bănățenilor, a vorbei repezite şi grele a oltenilor;
este ţara nisipului auriu, adus de Dunăre de prin toată Europa, este Delta cu egrete graţioase;
România este ţara tradiţiilor şi obiceiurilor, a porților sculptate şi a cumpenelor de la drum...
Parcuri şi rezervaţii naturale, vârfuri muntoase, peşteri, lacuri, izvoare, cascade, râuri,
păduri seculare, cetăţi şi ruine, mănăstiri, biserici, complexe etnografice, monumente, muzee şi
case memoriale etc. „Ce locuri frumoase avem în ţară şi eu n-am ştiut…” Aceasta e reacţia
oamenilor faţă de frumuseţile României.
Frumos poate însemna mai multe lucruri. Un colţ sălbatic de natura, o cabană în vârf de
munte, un sat în care se păstrează meşteşuguri şi tradiţii vechi de sute de ani, răsăritul de soare de
pe plaja… Nu suntem în căutarea celui mai sublim loc din România, dar lansăm o provocare de a
ne împărtăşii din ceea ce ne-a încântat ochii ….
Cu o istorie distinctă, România este un tezaur de cultură, artă, tradiţie şi frumuseţe
naturală. Este de datoria noastră să valorificăm specificul zonei, pentru a promova tărâmul tainic
unde locuim. Este ceea ce ne-am propus prin acest proiect.

ORGANIZATOR: Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, director profesor Jana Popa
Strada Tudor Vladimirescu, nr. 39, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba
Telefon 0258816416
COORDONATORI PROIECT: inspector şcolar educativ profesor Codruţa Lodroman
director profesor ing. Jana Popa
inspector școlar profesor psiholog Felicia Croitoru
inspector școlar profesor Ştefan Teompa
profesor Mirona Crişan

PARTENERI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA
CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA

ECHIPA DE PROIECT: profesor Lavinia Botnaru, profesor Emanuel Povian, profesor Bianca
Treger, profesor Ioana Volonciu.
TIPUL DE PROIECT – proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare - învăţare prin
activităţi extracurriculare.
POPULARIZAREA - noiembrie 2019-februarie 2020 se va înainta invitaţia de a participa la
proiect.
DURATA PROIECTULUI – noiembrie 2019-august 2020.

2
SCOPUL PROIECTULUI:
Conştientizarea valorii patrimoniului cultural, înţelegerea estetică şi ştiinţifică, apartenenţa
la o identitate naţională
Sensibilizarea copiilor faţă de cunoaşterea valorile istorice, culturale-spirituale naţionale,
obiective turistice, atracţii pentru orice vizitator
Educarea tinerei generaţii în vederea conservării şi exploatării bogăţiei istorice, cultural-
spirituale, a frumuseţilor naturale
GRUP ŢINTĂ:
Beneficiari direcţi: elevii (nivel de învăţământ: gimnazial și liceal)
Beneficiari indirecţi: cadre didactice, părinţi, comunitatea locală.
RESURSE:
UMANE: directori, profesori, învăţători, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor partenere.
MATERIALE: calculator, CD-uri, aparat foto, coli albe, imprimantă, carton, diplome.
DIPLOMA PROIECT:
 Pentru elevi:
- Diplome de participare pentru toţi participanţii;
- Diplome pentru locurile: I, II, III şi menţiune pentru secţiunea concurs elevi.

 Pentru cadrele didactice:

- Produsul final va fi un volum cu ISBN care va cuprinde lucrările din cadrul simpozionului
- Diplomele de participare, volumul cu ISBN, diplomele elevilor se vor expedia pe adresa de e-
mail a fiecărui profesor înscris la simpozion sau îndrumător al elevilor participanţi la concurs.

REGULAMENT
Proiectul educaţional interjudețean
România – locuri minunate
Ediţia a IX-a
Perioada desfăşurării: noiembrie 2019-august 2020

ETAPA DE ÎNSCRIERE ŞI TRIMITERE A LUCRĂRILOR -


1-22 februarie 2020
CONCURS PENTRU ELEVI

Localitatea mea de vis - Prezentări PowerPoint: se adresează elevilor din clasele V-XII

Cerinţe de realizare:
- Din patriotism local avem tendinţa de a elogia localitatea noastră. Prin această secţiune concurs
aveţi prilejul de a ne convinge că faceţi parte dintr-o comunitate responsabilă şi implicată
- În evaluare se are în vedere: respectarea tematicii concursului, impactul lucrării şi a ideilor
prezentate, valoarea instructiv - educativă, originalitatea şi contribuţia personală.

Cerinţe de redactare:
-10-15 slide-uri care să vizeze următoarele aspecte
1. Titlul lucrării. Numele elevului şi a profesorului coordonator. Unitatea şcolară.
2. Imaginea şcolii.
3. Scurt istoric al localităţii.
4. Text literar sau fragment de text despre localitate (dacă s-a scris).
5. Realizarea unei descrieri personale despre locul preferat din localitatea prezentată
3
Observaţii.
Cu excepţia primelor două slide-uri, următoarele cerinţe nu trebuie prezentate în această ordine.
Un profesor sau învăţător poate coordona maxim 3 lucrări ale elevilor

JURIZAREA - va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori în


perioada: mai 2020
Se vor acorda premiile: I, II, III şi menţiuni pentru secţiunea elevi, diplomă de participare pentru
fiecare coordonator de lucrări (cadru didactic).
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
Nu se admit contestaţii.

Fișierul care conține lucrarea, personalizat cu numele elevului astfel: concurs.nume si


prenume, se trimite la adresa de email romanialocuriminunate@yahoo.com.

SIMPOZION JUDEŢEAN
PENTRU CADRE DIDACTICE,
ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL,
DIDACTIC AUXILIAR
Secţiunea I
Promovarea obiectivelor culturale şi atracţiilor turistice – rol important în formarea
valorilor umane. Lucrări cu caracter ştiinţific pentru a pune în valoare patrimoniul cultural
specific zonei în care vă desfăşuraţi activitatea. Se admit 2 autori pentru o lucrare.
Secţiunea II
România pitorească: autori-călători – Lucrări cu caracter ştiinţific pentru zugrăvirea
frumuseţilor patriei în texte literare. Se admit 2 autori pentru o lucrare.

- redactare în Microsoft Word;


- o lucrare conţine 2-5 pagini;
- setări de pagină – format A4 –margini 2 cm;
- titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14pt, bold, centrat;
- numele autorului, coordonatorului, şcoala, localitatea se vor scrie în dreapta cu Times New
Roman 12pt, distanţa între rânduri 1.5, justify cu diacritice;
- responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului
- lucrările se vor trimite pe adresa proiectului:
- precizaţi la finalul lucrării bibliografia utilizată: nume şi prenume autor, titlul
lucrării,oraşul, editura, anul.
Atragem atenţia asupra faptului că responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor
aparţine în exclusivitate autorilor, care îşi asumă toate consecinţele.

Fișierul care conține lucrarea, personalizat în funcție de secțiunea de concurs astfel:


simpozionI.nume și prenume → pentru secțiunea I;
simpozionII.nume și prenume → pentru secțiunea a II-a;
se trimite la adresa de email romanialocuriminunate@yahoo.com.

PROMOVAREA
la nivelul şcolii: comisii metodice, avizier, revista şcolii
local: cerc pedagogic, ziarul local

4
PRECIZĂRI IMPORTANTE

- Diplomele de participare, volumul cu ISBN, diplomele elevilor se vor expedia


pe adresa de e-mail a fiecărui profesor înscris la simpozion sau îndrumător al
elevilor participanţi la concurs până la data de 10 august 2020.
- Simpozionul se va desfăşura prin participare indirectă;
- Adresă concurs și simpozion: romanialocuriminunate@yahoo.com;
- Atragem atenția că cea mai importantă cerință de redactare e FOLOSIREA
DIACRITICELOR;
- Fișele de înscriere se trimit în format WORD - obligatoriu
- Nu se percepe taxă de participare;
- Persoane de contact: profesor Mirona Crişan – telefon 0756387935;
profesor Ştefan Teompa – telefon 0741504760.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURS INTERJUDEȚEAN
Localitatea mea de vis - Prezentări PowerPoint
( pentru lucrările elevilor)

Numele şi Telefon: Mail: Unitatea de Numele şi Clasa Titlul Premiul


prenumele învăţământ: prenumele lucrării
cadrului Strada: Nr. elevilor
didactic Localitatea: participanți
îndrumător: Judeţul:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION JUDEŢEAN
( pentru cadre didactice)
Numele şi Telefon: Mail: Unitatea de Secțiunea Titlul
prenumele învăţământ: lucrării
cadrului
didactic Strada: Nr.
îndrumător: Localitatea:
Judeţul:

5
6