Sunteți pe pagina 1din 2

PUTEREA DUHULUI SFÂNT

Romani 15,13.19

A. PUTEREA DUHULUI SFÂNT


1. Făgăduită - Luca 24,49; Fapte 1,8; Ioel 2,28
2. Taina unei vieţi de biruinţă:
a. Efes. 6,10; 1 Tes.1,5
b. Luca 4,14; 2 Cor. 6,7;13,4
B. CELE PATRU DIRECŢII DE MANIFESTARE ALE PUTERII DUHULUI SFÂNT
1. Puterea Lui s-a manifestat prin creaţiunea acestei lumi:
a. Iov 33,4; Gen.1,2; Efes. 2,10
b. Col. 3,10; 2 Cor. 5,17
2. Cele şaizeci şi şase de cărţi ale Bibliei sunt lucrarea Duhului Sfânt:
a. Isa. 34,16; 2 Pet.1,19.20
b. 2 Tim. 3,15.17; Ioan 6,63
3. Convertirea celor păcătoşi constituie lucrarea Duhului Sfânt:
a. Rom.1,16.17; Ioan 16,7.8
b. Fapte 2,37; 26,18; Ioan 3,3
c. Evr. 3,7-9; Fapte 7,51
4. Vieţuirea copiilor lui Dumnezeu este motivată de puterea
transformatoare a Duhului Sfânt:
a. 1 Sam.10,6.9-12; 2Cor.3,18
b. 1 Pet.1,5; Iuda 24; 2 Tim.1,12
c. El îi păstrează pentru mântuirea Lui veşnică - 1 Pet.1,5
5. Mijloacele folosite de Duhul Sfânt:
a. Cuvântul lui Dumnezeu - Efes.6,17; Evr.4,12
(1) Prin El creează din nou - 1 Pet.1,23; Iac.1,15-17
(2) Prin El determină elementul credinţei - Rom.10,14-17
(3) Prin Cuvânt, El ne păstrează pentru mântuirea Lui veşnică - 1
Pet.1,5; 2 Cor.13,4
(4) Prin Cuvântul adevărului El ne fereşte de orice rătăcire - Ioan
8,31-36; Iac.5,20
(5) Prin el ne hrăneşte sufletul - Mat. 4,4; Ier.15,16
(6) Prin Cuvântul lui Dumnezeu, El risipeşte puterile întunericului - 2
Cor. 4,4-6; Ps.119,105
b. Sângele preţios al lui Isus Hristos
(1) Prin el ne curăţeşte de toate păcatele noastre - 1 Ioan 1,7-
9;Apoc.1,5;1 Pet.1,18.19
(2) Prin El, ne apropie de Dumnezeu - Efes.2,12-16
(3) Suntem curăţiţi - Evr.9,14
(4) Suntem biruitorii lui Satana şi ai păcatului - Apoc.12,11
C. ASPECTE UIMITOARE
1. Măsurile luate de Dumnezeu pentru mântuirea noastră sunt suficiente -
2 Pet.1,2-8
2. Cu toate acestea pe mulţi aceste măsuri nu-i vor ajuta să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu - Luca 13,23.24
3. Reţineţi, vă rog, lucrurile de care S-a îngrijit Dumnezeu pentru
mântuirea noastră.
a. El L-a dat pe singurul Său Fiu - Ioan 3,16
b. El a făgăduit şi a dat Duhul Său cel Sfânt - Ioel 2,28; Fapte 2,14.15
c. El ne-a dăruit cele şaizeci şi şase de cărţi ale Bibliei - Isa. 34,16; 2
Tim.3,15-17
d. El a adus la existenţă Biserica Dumnezeului Cel Viu.
(1) Pentru a ne adăposti - Ioan 10,15.16
(2) Pentru a ne călăuzi - 1 Pet. 2,9-11
(3) Pentru a ne binecuvânta cu daruri spirituale - Efes. 4,11-17; 2
Cor.12,1-28
e. Cu toate acestea, mulţi, foarte mulţi, nu vor reuşi să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu, şi aceasta în ciuda intervenţiei Duhului Sfânt în
biserică - Apoc.22,17
4. Crezi tu, scumpe cititor că mai există şi alte nevoi pe care Dumnezeu
nu S-a îngrijit să le satisfacă?
a. Avem nevoie de lumină? Duhul Sfânt ne va aduce lumină.
b. Suntem în necaz? Dumnezeu ne va trimite pe Mângâietorul - Ioan
14,26
c. Ne simţim slabi şi împovăraţi din cauza greutăţilor şi grijilor vieţii
acesteia. Duhul Sfânt ne invită să venim la Isus şi să le aruncăm asupra
Sa, pentru că El este Acela care se îngrijeşte de noi - Mat.11,28-30; 1
Pet.5,6.7
d. Am dori să fim mai mult asemenea lui Isus? Să îngăduim Duhului
Sfânt să ne transforme după chipul Său - 2 Cor. 3,18