Sunteți pe pagina 1din 146

REGISTRUL NAŢIONAL AL FURNIZORILOR DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAŢI

actualizare la data de 24.05.2016

Orice neconcordanţă constatată poate fi semnalată la adresa rodica.vulpe@edu.gov.ro

Număr Durată Număr


Durată
ordin de acredita credite
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Academia de Studii Economice Piaţa Romană nr.6, Sector 1,


din Bucureşti Bucureşti; Tel. 021.3191900 Comunicare şi Management Educaţional în Didactica 6218/ Categoria
1 72 ore 4 ani 18
Ştiinţelor Socio-Umane 13.11.2012 3

Academia de Studii Economice Str. Mihail Moxa Nr. 5-7, Sector 1,


din Bucureşti, Departamentul Bucureşti; Tel.021.3191900, int.
pentru Pregătirea Personalului 130, Fax 021.3117559 4736/ Categoria
2 Didactic (D.P.P.D.) MANAGER XXI 180 ore 4 ani 60
12.07.2012 1

Academia Naţională de Informaţii Str. Odăii, nr.20-22, Sector 1, OSCINT XXI - Inovare pentru calitate în învăţământul 3736/ Categoria
„Mihai Viteazul” din Bucureşti Bucureşti, Tel. 94 ore 4 ani 25
preuniversitar 24.04.2015 2
021.410.65.50/1140/1139, Fax
Academia Naţională de Informaţii
021.310.47.50/14
„Mihai Viteazul” din Bucureşti

3
OSCINT pentru Management Educațional Preuniversitar 5990/ Categoria
89 ore 4 ani 25
16.12.2015 1

Agenţia de Administrare a Reţelei Str. Ivanovici Mendeleev, Nr. 21-


Naţionale de Informatică pentru 25, Sector 1, București; Tel/ Fax: Administrare, rutare şi securitatea laboratoarelor 3425/ Categoria
60 ore 3 ani 15
Educaţie şi Cercetare 021.3171175 informatice SEI 20.03.2013 2

4
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor DateMendeleev,
de contact Nr. 21- Denumire program ministru re
crt. Str. Ivanovici program -număr nale
de -număr transfer
25, Sector 1, București; Tel/ Fax: ore-
acreditare ani- abile
021.3171175
Agenţia de Administrare a Reţelei Didactica matematicii și explorării mediului pentru clasa
Naţionale de Informatică pentru 3150/ Categoria
4 I - actualizarea competențelor profesionale pentru 64 ore 3 ani 16
Educaţie şi Cercetare 30.01.2015 1
cadrele didactice din învățământul primar
Agenţia de Administrare a Reţelei
Naţionale de Informatică pentru 3680/ Categoria
Integrarea TIC în învățământul primar 40 ore 3 ani 10
Educaţie şi Cercetare 08.04.2015 2

Agenţia Română de Asigurare a Str. Spiru Haret, Nr.12, Sector 1, Categoria


6568/
Calităţii în Învăţământul Bucureşti, Tel. 021.310.42.13, Fax Înregistrarea electronică a autoevaluării 20.12.2012
3 20 ore 3 ani 5
Preuniversitar
Agenţia Română de Asigurare a 021.319.20.96
Calităţii în Învăţământul 3106/ Categoria
Sprijin pentru evaluarea internă 18 ore 3 ani 4
Preuniversitar 30.01.2013 3

Agenţia Română de Asigurare a


Calităţii în Învăţământul 4383/ Categoria
5 Preuniversitar Calitatea educaţiei prin prisma standardelor de evaluare 20 ore 3 ani 5
22.08.2014 3

Agenţia Română de Asigurare a


Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar 4383/ Categoria
Educaţie de calitate în școlile din mediul rural 20 ore 3 ani 5
22.08.2014 3

Asociaţia „Centrul Step by Step Str. Ghe. Dem Teodorescu, nr. 16


pentru Educaţie şi Dezvoltare bis, sect. 3,Bucureşti; Tel. + 3905/ Categoria
Educaţia antepreşcolară, primul pas către viitor 90 ore 3 ani 25
Profesională", Bucureşti 0317102929/30, fax. 0213166774 18.07.2014 3

Asociaţia „Centrul Step by Step


6 pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională", Bucureşti 3150/ Categoria
Principii și practici ale educației de calitate 60 ore 3 ani 15
30.01.2015 3
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Asociaţia „Didactikos” Timişoara Timişoara, str. Torontalului nr. 15,


jud. Timiş; Tel. 0723.444.955, Fax:
0256.244.393 3150/ Categoria
Management şi comunicare 90 ore 3 ani 25
30.01.2015 1

Asociaţia „Didactikos” Timişoara


3680/ Categoria
7 Leadership în educaţie 90 ore 3 ani 20
08.04.2015 2

Asociaţia „Didactikos” Timişoara


3680/ Categoria
Metodist în învăţământul preuniversitar 90 ore 3 ani 20
08.04.2015 2

Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru Str. Icoanei Nr.29A, Sector 2, Categoria


Educaţie pentru viaţa de familie - Faza 1- Consilieri 4961/
Tineri” Bucureşti; Tel/ Fax 021.2120363 3 40 ore 4 ani 10
şcolari 02.08.2012
Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru Educaţie pentru viaţa de familie - Faza 1- Consilieri 6218/ Categoria
21 ore 3 ani 6
Tineri” educativi/ Directori adjuncţi 13.11.2012 3
Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru 3106/ Categoria
Tineri” Educaţie pentru viaţa de familie - Faza II 21 ore 3 ani 5
30.01.2013 3
Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru Perfecţionarea personalului didactic în formarea 3655/ Categoria
Tineri” 21 ore 3 ani 5
competenţelor şi abilităţilor de viaţă - EFV Faza III 29.04.2013 3
Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru
Tineri”
Educaţie pentru sănătate - Modulul 2 – Îmbunătăţirea
abilităţilor membrilor echipei de implementare a 5550/ Categoria
40 ore 3 ani 10
programelor de educaţie pentru sănătate în comunicarea 21.11.2013 3
cu factorii interesaţi şi advocacy

8
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
8 ore-
acreditare ani- abile

Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru Educaţie pentru sănătate - Modulul I - Abordarea


Tineri” conţinuturilor educaţiei pentru sănătate prin tehnici de
5550/ Categoria
învăţare experienţială/ Curs adresat echipei de 40 ore 3 ani 10
21.11.2013 3
management a Programului Naţional de Educaţie pentru
Sănătate în Şcoala Românească (PNESSR)
Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru Educaţie pentru sănătate - Modulul I – Abordarea
Tineri” 5550/ Categoria
conţinuturilor educaţiei pentru sănătate în consilierea 40 ore 3 ani 10
21.11.2013 3
şcolară prin tehnici de învăţare experienţială
Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru Educaţie pentru sănătate - Modulul I - Abordarea
Tineri” 5550/ Categoria
conţinuturilor educaţiei pentru sănătate prin tehnici de 40 ore 3 ani 10
21.11.2013 3
învăţare experienţială în învăţământul preşcolar
Asociaţia „Fundaţia Tineri pentru Educaţie pentru sănătate - Modulul I - Abordarea
Tineri” 5550/ Categoria
conţinuturilor educaţiei pentru sănătate prin tehnici de 40 ore 3 ani 10
21.11.2013 3
învăţare experienţială în învăţământul primar
Asociaţia „Institutul pentru Str. G-ral Berthelot, Nr. 38, Sector
Dezvoltarea Evaluării în Educaţie” 1, București; Telefon/Fax: 4736/ Categoria
Strategii de evaluare eficientă 40 ore 3 ani 10
021.3139642 12.07.2012 3
9 Asociaţia „Institutul pentru
Dezvoltarea Evaluării în Educaţie” Comunicare eficientă pentru un climat educațional 4383/ Categoria
40 ore 3 ani 10
propice învățării 22.08.2014 3

Asociaţia „SOL MENTIS" Str. Finlanda, Nr. 31, Sc. 1, Ap.1,


Bucureşti Sector 2, Bucureşti; Telefon: 3200/ Categoria
10 Învăţând să trăim împreună 42 ore 3 ani 11
021.2339677 12.03.2014 3

Asociaţia „Şcoala de Musical”, Str. Aleea Mostiștea, Nr. 39 A,


Bucureşti Parter, Ap. 9, Sector 3, București 6218/ Categoria
11 Şcoala de Musical 60 ore 4 ani 15
13.11.2012 3
Categoria
Asociaţia „Ştefania”, Cluj-Napoca 4306/
12 Educaţia prin arte combinate 3 50 ore 3 ani 13
01.06.2012
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Asociaţia Agenţia de Monitorizare Str. Bibicescu Ion, Nr. 13, Parter,


a Presei Sector 1, București; Tel/ Fax: MediaSIS - Competenţe media şi digitale pentru 4058/ Categoria
13 021/3134047 50 ore 3 ani 12
profesori 28.06.2013 3

Asociaţia ARTED din Iaşi Str. Roman Vodă, Nr. 16, Bl. F2, 4859/ Categoria
14 Ap. 16, Iași, jud. Iași Egalitate de șanse în educație 89 ore 3 ani 22
04.11.2014 3
Asociaţia ASERTIV din Târgu Târgu Mureş, Str. Progresului nr. Copilul dificil – abordări practice şi teoretice 3905/ Categoria
89 ore 4 ani 25
Mureş 11-1, jud. Mureș; Tel. 18.07.2014 2
Asociaţia ASERTIV din Târgu 0745.315.332 0365.430.146, Fax: Managementul învăţării 3905/ Categoria
89 ore 3 ani 25
Mureş 0365.807.461 18.07.2014 3
Asociaţia ASERTIV din Târgu 4383/ Categoria
Mureş Managementul activităţilor metodice 64 ore 2 ani 15
22.08.2014 3
Asociaţia ASERTIV din Târgu 4600/ Categoria
Mureş Managementul activităților extracurriculare 89 ore 3 ani 22
21.07.2015 2
15 Asociaţia ASERTIV din Târgu
Mureş
5990/ Categoria
Management educațional 89 ore 3 ani 25
16.12.2015 1

Asociaţia ASERTIV din Târgu Predarea integrată - competențe, proiectarea integrată și 3114/ Categoria
89 ore 3 ani 23
Mureş evaluarea 01.02.2016 1
Asociația Centrul de Comunicare Bucureşti, Str.Vitan Bârzești, Nr.
și Dezvoltare Umană Phoenix, 5-7, sector 4
București
Intervenție, Asistență, Consiliere Personală Psihologică 5990/ Categoria
16 60 ore 3 ani 15
16.12.2015 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Asociația CENTRUL DE Str. Dr. Victor Poloni Nr. 14,


PERFORMANȚĂ BEFORE & Sector 5, București, Tel. Adaptări curriculare și evaluarea progresului școlar în 4383/ Categoria
17 AFTER SCHOOL CONIL, 021.7813512 60 ore 3 ani 15
contextul educației incluzive 22.08.2014 3
București
Asociaţia Centrul Naţional pentru Baia Mare, Str. Victor Babeș nr.
Dezvoltarea Resurselor Umane 21/35; jud. Maramureș; Tel. Dezvoltarea competenţelor de leader în managementul 6218/ Categoria
100 ore 4 ani 25
EUROSTUDY 0361.428.100 educaţional 13.11.2012 2

Asociaţia Centrul Naţional pentru


Dezvoltarea Resurselor Umane 6218/ Categoria
Tehnologia modernă în procesul de predare-învăţare 100 ore 3 ani 25
EUROSTUDY 13.11.2012 2
18
Asociaţia Centrul Naţional pentru
Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei 6218/ Categoria
Dezvoltarea Resurselor Umane 68 ore 3 ani 15
părinţilor 13.11.2012 3
EUROSTUDY
Asociaţia Centrul Naţional pentru Categoria
Dezvoltarea Resurselor Umane Strategii de dezvoltare a inteligenţei emoţionale prin 6568/
3 60 ore 3 ani 15
EUROSTUDY educaţie raţional-emotivă 20.12.2012

Asociaţia de Prietenie Româno- Str. Mihail Kogălniceanu Nr.46-


Franceză ,,ROMFRA", Alexandria 48, 140044, Alexandria, Tel.
0347.401546, Fax 0247.317995 Evaluarea şi asigurarea internă a calităţii în unităţile de 4859/ Categoria
19 84 ore 3 ani 21
învăţământ preuniversitar 04.11.2014 2

Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din Str. Republicii, nr.37, Cluj-


România, Cluj-Napoca Napoca, Tel./ Fax 0264 590 967 Perspective SOCEM: Dezvoltarea social-cognitivă și 3150/ Categoria
20 89 ore 4 ani 25
emoțională la copii și adolescenți 30.01.2015 3

Asociaţia DOMINOU Craiova Str. Eugeniu Carada Nr.19, 3114/ Categoria


21 Craiova; Fax 0251.510232 Competențe de proiectare curriculară 90 ore 3 ani 22
01.02.2016 2
Asociația ECO-WORLD 2010, Str. C.D. Fortunescu Nr.17A, 4600/ Categoria
22 Craiova Craiova, Tel/Fax 0351.404059 Tehnici manageriale în educație 89 ore 3 ani 22
21.07.2015 3
Asociaţia EDUCATIO, Arad Str. Ep.R. Ciorogariu Nr.47, Arad;
Tel.0357.414800 4623/ Categoria
23 Învăţarea autentică în mediul nonformal 40 ore 3 ani 10
27.07.2015 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Asociaţia Educatoarelor din Str. Pictor Valeriu Maximilian,


România Nr.2, Braşov, jud. Braşov; Tel/ Relaţiile educaţionale şi potenţialul lor pentru educaţia 4058/ Categoria
Fax: 0268/ 336.190 62 ore 3 ani 15
preşcolară 28.06.2013 3

24
Asociaţia Educatoarelor din
România 4363/ Categoria
Educaţie timpurie - EDUTIM 40 ore 3 ani 10
30.07.2013 3

Asociaţia Educaţională Zece Plus Sediul social: str. Independenţei nr.


104, bl. 513, sc. D, ap. 9, Braşov,
jud. Braşov; Punct de lucru: str.
3425/ Categoria
25 Jepilor nr. 1, Braşov, jud. Braşov; Medierea în context educaţional 60 ore 3 ani 15
20.03.2013 3
Tel./Fax: 0368.452.473

Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călărași, Str. Zefirului nr. 1, bl.


18, sc.1, et. 1, ap. 7, jud. Călăraşi, 4058/ Categoria
tel.: 0242.334.470, 0731.280.467; Managementul calităţii în educaţie 28.06.2013 2
80 ore 3 ani 20
fax: 0242.317.387, e-mail:
egomundi11@yahoo.com
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul 3905/ Categoria
60 ore 3 ani 15
preşcolar şi primar 18.07.2014 2
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi
3905/ Categoria
Calitate şi eficienţă în managementul proiectului 60 ore 3 ani 15
18.07.2014 2

26 Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi


3905/ Categoria
Antreprenoriat la standarde europene 60 ore 3 ani 15
18.07.2014 2

Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi


Eficientizarea managementului instituțiilor de 3114/ Categoria 120 ore
3 ani 30
învățământ preuniversitar 01.02.2016 1
26

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi


Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de 3114/ Categoria 120 ore
3 ani 30
învățământ preuniversitar 01.02.2016 1

Asociaţia Generală a Cadrelor Sediul: Str. Mihalache Georgescu,


Didactice din România nr. 9, Andrăşeşti, jud. Ialomiţa,
„Dăscălimea Română" Adresa poştală: Str. Cuza Vodă, nr. 3365/ Categoria
5, Bl. 1, Sc. A, Ap. 11, etaj III, Artele vizuale şi lucrul manual - de la pasiune, la job 100 ore 3 ani 25
29.04.2014 2
920057, Slobozia jud. Ialomiţa;
Telefon: 0733.741.033; Fax:
27 0343.710.102
Asociaţia Generală a Cadrelor
Didactice din România 3905/ Categoria
Eticheta şi protocolul în unitatea şcolară 40 ore 3 ani 10
„Dăscălimea Română" 18.07.2014 2

Asociaţia Generală a Cadrelor


Didactice din România Jocul didactic de la formal la nonformal, în învăţământul 4623/ Categoria
60 ore 3 ani 15
„Dăscălimea Română" preuniversitar 27.07.2015 2

Asociaţia International Award for Str. 13 Decembrie, Nr. 94, Brașov,


Young People, România județul Brașov; Tel.: 0732305418 3106/ Categoria
28 Formare lideri AWARD 18 ore 3 ani 4
30.01.2013 3

Asociația Junior Achievement of Bucureşti – Excelsior Bussiness


Romania Center 28-30, Str. Academiei, 4383/ Categoria
Competențe antreprenoriale pentru școala ta 40 ore 3 ani 10
010016, Sector 1,Tel. 22.08.2014 3
29 021/3123194; 021/3123066; Fax:
Asociația Junior Achievement of
021/3156043; 021/3151155; 4383/ Categoria
Romania Competențe de educație financiară pentru școala ta 44 ore 3 ani 11
021/3151178 22.08.2014 3

ASOCIAŢIA LEARN & VISION Str. Observatorului, Nr. 123, Ap. 9,


6218/ Categoria
din Cluj-Napoca Cod 400352, Cluj, Județul Cluj SALT pentru dezvoltare personală 35 ore 3 ani 10
13.11.2012 2

30 ASOCIAŢIA LEARN & VISION


din Cluj-Napoca 4058/ Categoria
Dezvoltarea instituţională descentralizată 61 ore 3 ani 15
28.06.2013 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Asociaţia pentru dezvoltare Str. Almaş, nr.49, Sector 1,


durabilă în educaţie Bucureşti

Implementarea standardelor de control intern la nivelul 3425/ Categoria


60 ore 4 ani 15
organizaţiei şcolare 20.03.2013 2
31

Asociaţia pentru dezvoltare


durabilă în educaţie Comunicare eficientă şi medierea conflictelor în mediul 4363/ Categoria
60 ore 3 ani 15
şcolar 30.07.2013 2

Asociaţia pentru Instruire Str. Carol Davila, nr.34, et.2, ap.9,


Educaţională Sector 5, Bucureşti, Tel. / Fax 021 Curs Formare în Metoda MindLab 4363/ Categoria
32 44 ore 3 ani 11
411 01 17 30.07.2013 3
Asociaţia pentru Învăţare
Permanentă – Open and Distance 3599/ Categoria
33 Learning Center Călăraşi Formarea competenţelor în şcoală 18 ore 5 ani 4
23.03.2012 2

Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina , Str. Garoafei, nr.5, bl. 7,


Slatina sc. A, parter, ap. 12; Tel. Abilitarea corpului de profesori metodişti pentru 3905/ Categoria
40 ore 3 ani 10
0760172961, fax. 0349.710.106 învăţământul preuniversitar 18.07.2014 2
34
Asociaţia PROEURO-CONS, 5990/ Categoria
Slatina Management educațional 90 ore 3 ani 25
16.12.2015 1
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Asociația Română a Tinerilor cu Craiova, Str. Lyon, nr. 3, G10, sc.


Inițiativă, Craiova 1, ap. 17

4623/ Categoria
35 Management și politici publice în educație 80 ore 3 ani 20
27.07.2015 1

Asociația Română pentru Str. Teleorman Nr.46, ap.32, Cluj-


Cercetare și Inovație, Cluj-Napoca Napoca; Tel. 0745.297121, Fax 4600/ Categoria
36 Tehnici de intervenție educațională 50 ore 3 ani 12
0364.418991 21.07.2015 3

Asociaţia SHOTRON Str. Dimitrie Pompeiu, Nr. 10 A,


Clădirea Conect 1, Et. 1,
București, Sector 2, Fax
021.330763 3655/ Categoria
37 Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu 40 ore 3 ani 10
29.04.2013 2

Asociația Română de Dezbateri, Şoseaua Iancului 10, bl.114B,


sc.B, ap.50, Bucureşti Strategii inovative de predare a disciplinei opționale 3633/ Categoria
38 Oratorie și Retorică, 40 ore 3 ani 10
Dezbateri, oratorie și retorică 12.04.2016 3
București
Asociaţia Sigma Development Bdul Mamaianr. 237, ap.11, Combaterea violenţei şi a discursului instigator la ură 3633/ Categoria
39 Constanţa 42 ore 3 ani 10
Center, Constanţa prin activităţi de educaţie nonformală 12.04.2016 2
Str. Magnolia nr.34, 207450
Pieleşti, jud. Dolj, Tel. 3633/ Categoria
40 Asociația EDUFOR, Craiova Orientarea și educația pentru carieră 50 ore 3 ani 12
0351.427.609 12.04.2016 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

British Council România Calea Dorobanţilor nr. 14, sector 1,


Bucureşti, cod 010572, Tel:
021.307.96.00; Fax:
021.307.96.01, 021.307.96.02
Primary Essentials - Dezvoltarea competenţelor de 5550/ Categoria
41 100 ore 3 ani 25
predare a limbii engleze în învăţământul primar 21.11.2013 2

Casa Corpului Didactic Alba Str. Gabriel Bethlen Nr. 7, Alba


Iulia, 510009, Tel. 0258/82.61.47; 5990/ Categoria 120 ore
0358/88.22.26, Fax 0258/83.31.01 Evaluare pentru evoluţia în cariera didactică 16.12.2015 1
3 ani 30

Casa Corpului Didactic Alba

42
Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers 3633/ Categoria
50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 12.04.2016 2

Casa Corpului Didactic Argeş Str. I.C.Bratianu, Nr.45, Pitesti,


110121; Tel. 0248/22.05.20, Fax Eficienţă şi eficacitate în managementul educaţional 3425/ Categoria
102 ore 3 ani 25
0248/22.05.20 preuniversitar 20.03.2013 2

Casa Corpului Didactic Argeş


Noi direcţii de abordare a didacticii aplicate ariei 3365/ Categoria
66 ore 3 ani 15
curriculare Om şi societate 29.04.2014 1

Casa Corpului Didactic Argeş Perspective antreprenoriale în societatea bazată pe 3905/ Categoria
62 ore 3 ani 15
cunoaştere 18.07.2014 3

43
Str. I.C.Bratianu, Nr.45, Pitesti,
110121; Tel. 0248/22.05.20, Fax
0248/22.05.20

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Argeş

43
Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 3736/ Categoria
50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 24.04.2015 2

Casa Corpului Didactic Argeş Competențe în evaluare a cadrelor didactice pentru 5990/ Categoria 121 ore
3 ani 30
examene și concursuri naționale 16.12.2015 1
Casa Corpului Didactic Argeş Competenţe transdisciplinare în învăţământul 5550/ Categoria
72 ore 3 ani 18
preuniversitar 21.11.2013 2
Casa Corpului Didactic Argeş Categoria
6218/
Politici şi practici educaţionale incluzive 3 60 ore 3 ani 14
13.11.2012
Casa Corpului Didactic Str. Mucius Scaevola Nr.9, Arad,
„Alexandru Gavra” Arad 310106, Tel. 0257/28.10.77;
0257/21.46.70; Fax 0257/28.24.41

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4859/ Categoria


44 50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 04.11.2014 2

Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz Nr. 24, Bacau, 600266; 4736/ Categoria
Integrarea TIC în procesul educaţional 110 ore 3 ani 30
Tăbăcaru” Bacău Tel. 0234/52.39.88, Fax 12.07.2012 2
0234/52.39.88

45
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
Str. Oituz Nr. 24, Bacau, 600266; ore-
acreditare ani- abile
Tel. 0234/52.39.88, Fax
Casa Corpului Didactic „Grigore 0234/52.39.88 4736/ Categoria
Tăbăcaru” Bacău EDUCAŢIE CIVICĂ - FORMAREA PROFESORILOR 90 ore 3 ani 25
12.07.2012 3
Casa Corpului Didactic „Grigore 3425/ Categoria
Tăbăcaru” Bacău Strategii de consiliere educaţională a părinţilor 40 ore 3 ani 10
20.03.2013 2
45 Casa Corpului Didactic „Grigore 3150/ Categoria
Tăbăcaru” Bacău Psihopedagogie - actualizări, conexiuni, perspective 110 ore 3 ani 25
30.01.2015 1
Casa Corpului Didactic „Grigore
Tăbăcaru” Bacău 4623/ Categoria
Istoria recentă a României 90 ore 3 ani 25
27.07.2015 1

Casa Corpului Didactic „Grigore 3114/ Categoria 110 ore


Tăbăcaru” Bacău Competențe TIC și profesorul secolului XXI 4 ani 28
01.02.2016 2
Casa Corpului Didactic Bihor Str. Mihai Eminescu Nr. 11, Categoria
Oradea, 410019; Tel. 6568/
Democraţie participativă: Proiectul Cetăţeanul 3 89 ore 3 ani 25
0259/41.25.69, Fax 0259/47.69.48 20.12.2012

Casa Corpului Didactic Bihor Categoria


6568/
O şcoală pentru toţi 3 89 ore 3 ani 25
20.12.2012
Casa Corpului Didactic Bihor

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 3150/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 30.01.2015 2

46
Număr Durată Număr
46 Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Bihor 5990/ Categoria 120 ore


Expert în evaluarea cadrelor didactice 3 ani 30
16.12.2015 1
Casa Corpului Didactic Bihor Pro Paideia. Educația permanentă în contextul social 3114/ Categoria
64 ore 3 ani 16
actual 01.02.2016 3
Casa Corpului Didactic Bihor 3114/ Categoria
Parteneriatul educațional școală-comunitate 59 ore 3 ani 15
01.02.2016 3
Casa Corpului Didactic Bihor
3114/ Categoria
Comunicare eficientă în mediul educațional 59 ore 3 ani 15
01.02.2016 2

Casa Corpului Didactic Bihor 3114/ Categoria


Școala fără droguri 59 ore 3 ani 15
01.02.2016 3
Casa Corpului Didactic Bistriţa - B-dul. Independentei Nr. 24, 3876/ Categoria
Năsăud Bistrita, 420080; Tel. EDUcaţie NONFORMALĂ 89 ore 4 ani 25
02.05.2012 2
Casa Corpului Didactic Bistriţa - 0263/23.70.94, Fax 0263/23.49.16 Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăţi de 3114/ Categoria
Năsăud 89 ore 3 ani 22
învăţare 01.02.2016 2
Casa Corpului Didactic Bistriţa - 3114/ Categoria
Tehnici de modelare comportamentală a copiilor cu CES 89 ore 3 ani 22
Năsăud 01.02.2016 2
Casa Corpului Didactic Bistriţa -
Năsăud

Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers 3114/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 01.02.2016 2

47
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile
47
Casa Corpului Didactic Bistriţa -
Năsăud

Elemente specifice predării– învățării limbii franceze în 3114/ Categoria


50 ore 3 ani 12
învățământul preșcolar și primar 01.02.2016 2

Casa Corpului Didactic Botoşani B-dul. Mihai Eminescu Nr.40, Categoria


4306/
Botosani, 710717; Tel. Competenţă, inovare şi profesionalism prin TIC 2 160 ore 4 ani 40
01.06.2012
Casa Corpului Didactic Botoşani 0231/51.75.56, 0231/51.75.56

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4859/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 04.11.2014 2
48

Casa Corpului Didactic Botoşani 4859/ Categoria


Alternativă la formal - Educația nonformală (AFEN) 60 ore 3 ani 15
04.11.2014 3
48

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Botoşani 3150/ Categoria


Pedagogia activităților extracurriculare/ extrașcolare 41 ore 3 ani 10
30.01.2015 3
Casa Corpului Didactic Braşov Str. Iuliu Maniu Nr. 52, Brasov, Categoria
3876/
500091; Tel. 0268/47.21.69, Fax Profesorul şi cariera de succes 3 89 ore 4 ani 25
02.05.2012
Casa Corpului Didactic Braşov 0268/47.21.69 Categoria
Competenţă şi performanţă în şcoala de azi 3876/
3 89 ore 4 ani 25
02.05.2012
Casa Corpului Didactic Braşov
3200/ Categoria
Educaţie de calitate pentru şcoala profesională 89 ore 3 ani 22
12.03.2014 3

Casa Corpului Didactic Braşov 3200/ Categoria


Managementul carierei didactice 60 ore 3 ani 15
12.03.2014 3
Casa Corpului Didactic Braşov 4383/ Categoria
Sisteme avansate de fabricație în învățământul tehnic 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 3
Casa Corpului Didactic Braşov 4859/ Categoria
Managementul parteneriatului cu părinţii 89 ore 3 ani 22
04.11.2014 3
Casa Corpului Didactic Braşov
49 3736/ Categoria
Managementul predării geografiei aplicate 89 ore 3 ani 22
24.04.2015 2

Casa Corpului Didactic Braşov Marketing educațional în învățământul preșcolar și 5990/ Categoria
60 ore 3 ani 15
primar 16.12.2015 3
Casa Corpului Didactic Braşov

Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor


5990/ Categoria 120 ore
didactice din învățământul preuniversitar - evaluatori în 3 ani 30
16.12.2015 1
cadrul concursurilor și examenelor naționale

Casa Corpului Didactic Braşov


4058/ Categoria
Management educaţional 89 ore 3 ani 25
28.06.2013 3
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Brăila Str. Griviţei Nr. 328, Brăila,


4383/ Categoria
50 810040; Tel. 0239/61.52.61, Fax Asigurarea calității în educație 89 ore 3 ani 22
22.08.2014 3
0239/61.10.60
Casa Corpului Didactic Bucureşti Str. Splaiul Independentei Categoria
3284/
Nr.315,sect.6, Bucuresti, 60043; Şcoala altfel 3 30 ore 5 ani 7
17.02.2012
Casa Corpului Didactic Bucureşti Tel. 021/314.46.60; 021/313.49.01, 4306/ Categoria
Fax 021/313.49.27 Învățarea productivă - învățarea în lumea reală 45 ore 4 ani 12
01.06.2012 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti 4306/ Categoria
Incursiune în designul grafic 60 ore 4 ani 15
01.06.2012 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti
Abilităţi de viaţă la adolescenţi - prevenirea consumului 4736/ Categoria
44 ore 4 ani 11
de droguri 12.07.2012 3

Casa Corpului Didactic Bucureşti


4736/ Categoria
Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului 46 ore 4 ani 12
12.07.2012 3

Casa Corpului Didactic Bucureşti Categoria


6568/
Scrierea şi managementul proiectelor 3 41 ore 4 ani 10
20.12.2012
Casa Corpului Didactic Bucureşti
Categoria
6568/
Managementul calităţii. Autoevaluare instituţională 3 46 ore 4 ani 11
20.12.2012

Casa Corpului Didactic Bucureşti 4363/ Categoria


Managementul parteneriatului şcoală - familie 41 ore 3 ani 10
30.07.2013 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti
4363/ Categoria
Managementul inspecţiei şcolare 42 ore 3 ani 10
30.07.2013 3

Casa Corpului Didactic Bucureşti


5550/ Categoria
Teologie, filosofie, ştiinţă - dialog interdisciplinar 62 ore 3 ani 15
21.11.2013 3
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Bucureşti

5550/ Categoria
Management şi leadership educaţional 102 ore 3 ani 30
21.11.2013 1

Casa Corpului Didactic Bucureşti 5550/ Categoria


Evaluarea elevilor cu cerinţe educative speciale 60 ore 3 ani 15
21.11.2013 2
Casa Corpului Didactic Bucureşti Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul 5550/ Categoria
60 ore 3 ani 15
primar 21.11.2013 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti 4383/ Categoria
Educație pentru situații de urgență 46 ore 4 ani 11
22.08.2014 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti
Managementul activităților metodico-științifice și
4859/ Categoria
psihopedagogice organizate în catedre/ comisii metodice 32 ore 3 ani 8
04.11.2014 3
și in cercuri pedagogice

51
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

51 Casa Corpului Didactic Bucureşti

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4859/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 04.11.2014 2

Casa Corpului Didactic Bucureşti 4859/ Categoria


Managementul riscurilor de corupție în educație 100 ore 3 ani 25
04.11.2014 2
Casa Corpului Didactic Bucureşti Abordarea creativă a curriculumului în învăţământul 3736/ Categoria
48 ore 3 ani 12
preşcolar 24.04.2015 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti 4623/ Categoria
Educație interculturală pentru o școală nouă 60 ore 4 ani 15
27.07.2015 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti Abordarea integrată a curriculumului în învățământul 5990/ Categoria
90 ore 3 ani 22
primar 16.12.2015 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti
Evaluator de competenţe profesionale ale cadrelor 5990/ Categoria 120 ore
3 ani 30
didactice din învăţământul preuniversitar 16.12.2015 1
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Bucureşti

Elemente specifice predării – învățării limbii franceze în 5990/ Categoria


50 ore 3 ani 12
învățământul preșcolar și primar 16.12.2015 2

Casa Corpului Didactic Bucureşti

Dezvoltarea practicilor incluzive pentru copiii cu cerințe


5990/ Categoria
educaționale speciale din clasele primare și de gimnaziu 46 ore 3 ani 11
16.12.2015 2

Casa Corpului Didactic Bucureşti 3876/ Categoria


Educaţia în spiritul dezvoltării durabile 40 ore 4 ani 10
02.05.2012 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti 3876/ Categoria
Promovarea egalităţii de şanse în educaţie 40 ore 4 ani 10
02.05.2012 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti Comunicare eficientă în gestionarea relaţiilor inter şi 3876/ Categoria
40 ore 4 ani 10
intrainstituţionale din sistemul de învăţământ 02.05.2012 3
Casa Corpului Didactic Bucureşti Gestionarea şi medierea conflictelor din sistemul 3876/ Categoria
40 ore 4 ani 10
educaţional 02.05.2012 3
Casa Corpului Didactic Str. Independentei Nr. 42, Buzau, 4306/ Categoria
Şcoala incluzivă 89 ore 3 ani 25
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău 120204; Tel. 0238/71.85.04, Fax 01.06.2012 2
0238/71.85.04
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
Str. Independentei Nr. 42, Buzau, ore-
acreditare ani- abile
120204; Tel. 0238/71.85.04, Fax
Casa Corpului Didactic 0238/71.85.04 4736/ Categoria
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău Managementul educaţional - Dezvoltare profesională 120 ore 3 ani 30
12.07.2012 2
Casa Corpului Didactic 4736/ Categoria
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău Tehnici Informaţionale Computerizate 110 ore 4 ani 30
12.07.2012 2
Casa Corpului Didactic
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău 3425/ Categoria
Comunicare managerială 120 ore 4 ani 30
20.03.2013 2

Casa Corpului Didactic


„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 3150/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 30.01.2015 2

52

Casa Corpului Didactic


„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău 3680/ Categoria
Lectura în era digitală 50 ore 3 ani 12
08.04.2015 2

Casa Corpului Didactic 3114/ Categoria


Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar 60 ore 3 ani 15
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău 01.02.2016 2
Casa Corpului Didactic Buzău 3633/ Categoria
Formare şi evaluare pentru definitivat şi titularizare 122 ore 3 ani 30
12.04.2016 1
Casa Corpului Didactic Buzău
3633/ Categoria
Educația nonformală în învățământul preuniversitar 50 ore 3 ani 12
12.04.2016 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Buzău Sistemul de control intern/ managerial în învățământul 3633/ Categoria
40 ore 2 ani 10
preuniversitar 12.04.2016 2
Casa Corpului Didactic Buzău 3633/ Categoria
Managementul proiectului în organizația școlară 60 ore 2 ani 15
12.04.2016 2
Casa Corpului Didactic Caraş- Str. Bega Nr. 1, Reşiţa, 320059;
Severin Tel. 0255/21.80.29, Fax
0255/20.60.05

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 3150/ Categoria


53 50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 30.01.2015 2

Casa Corpului Didactic Călăraşi Str. Sloboziei Nr. 28, Călăraşi, 5550/ Categoria
910014; Tel. 0242/31.27.93, Fax Management şi competenţă în organizaţia şcolară 60 ore 3 ani 15
21.11.2013 2
Casa Corpului Didactic Călăraşi 0242/31.27.93 5550/ Categoria
Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară 90 ore 3 ani 25
21.11.2013 2
Casa Corpului Didactic Călăraşi 3150/ Categoria
Deontologie și management în educație 60 ore 3 ani 15
30.01.2015 2
Casa Corpului Didactic Călăraşi
3680/ Categoria
Comunicare educațională 60 ore 3 ani 15
08.04.2015 2
54
Casa Corpului Didactic Călăraşi
3680/ Categoria
Educația incluzivă, educație pentru fiecare! 60 ore 3 ani 15
08.04.2015 3

Casa Corpului Didactic Călăraşi 3680/ Categoria


STOP! TU decizi! 60 ore 3 ani 15
08.04.2015 3
54 Număr
Număr Durată
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Călăraşi


3633/ Categoria
EuroManager 2020 120 ore 4 ani 30
12.04.2016 1

Casa Corpului Didactic Cluj Str. Septimiu Albini Nr. 91, Cluj
Napoca, 400457; Tel. 4736/ Categoria
0264/59.39.45, Fax 0264/59.39.45 Predarea ştiinţelor prin investigaţie 12.07.2012 2
60 ore 4 ani 16

Casa Corpului Didactic Cluj


Predarea inovativă a limbii române în societatea 6218/ Categoria
89 ore 4 ani 25
cunoaşterii 13.11.2012 2

Casa Corpului Didactic Cluj


Dezvoltarea profesională continuă pe componenta 3106/ Categoria
89 ore 3 ani 25
instruirii diferenţiate a elevilor 30.01.2013 2

Casa Corpului Didactic Cluj 3200/ Categoria


Management educaţional în contextul descentralizării 100 ore 3 ani 30
12.03.2014 1
Casa Corpului Didactic Cluj 3200/ Categoria
Managementul activităţilor educative 60 ore 3 ani 15
12.03.2014 2
Casa Corpului Didactic Cluj 3365/ Categoria
Comunicare şi leadership 120 ore 3 ani 30
29.04.2014 2
Casa Corpului Didactic Cluj
Managementul calităţii şi performanţa educaţională în 3365/ Categoria
60 ore 4 ani 15
sistemul de învăţământ preuniversitar 29.04.2014 3
55
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
55 acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Cluj

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4859/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 04.11.2014 2

Casa Corpului Didactic Cluj 3680/ Categoria


Educaţia timpurie incluzivă 89 ore 3 ani 25
08.04.2015 1
Casa Corpului Didactic Cluj 5990/ Categoria
Evaluare pentru evoluţia în cariera didactică 120 ore 3 ani 30
16.12.2015 1
Casa Corpului Didactic Constanţa Str. Soveja Nr. 17, Constanţa, 3425/ Categoria
900562; Tel. 0241/61.54.53, Fax Democraţie participativă - Proiectul Cetăţeanul 89 ore 3 ani 25
20.03.2013 3
56
Casa Corpului Didactic Constanţa 0241/61.54.68 Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare 3200/ Categoria
60 ore 2 ani 15
durabilă 12.03.2014 2
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Str. Calea Domneasca Nr. 127, 3106/ Categoria
Târgovişte, 130023; Tel. Cunoaşterea copilului şi relaţionarea în educaţia timpurie 20 ore 3 ani 5
30.01.2013 2
0245/22.05.69, Fax 0245/22.05.69
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 3106/ Categoria
Noi abordări ale educaţiei timpurii în grădiniţă 69 ore 3 ani 17
30.01.2013 2
Număr Durată Număr
Durată credite
Str. Calea Domneasca Nr. 127, ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date
Târgovişte, de contact
130023; Tel. Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
0245/22.05.69, Fax 0245/22.05.69 de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa

4363/ Categoria
Grădiniţa şi comunitatea - pentru o pedagogie a relaţiilor 40 ore 2 ani 10
30.07.2013 3

57
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor
didactice care participă la examenul de definitivare în
3114/ Categoria 120 ore
învăţământ şi concursul naţional pentru ocuparea 3 ani 30
01.02.2016 1
posturilor didactice în unităţile de învăţământ
preuniversitar
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa

Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers 3633/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 12.04.2016 2

Casa Corpului Didactic Dolj Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, 3365/ Categoria
200760; Tel. 0251/42.11.59, Fax Managementul conflictelor din mediul şcolar - Nivelul 1 29.04.2014 84 ore 3 ani 20
2
58 Casa Corpului Didactic Dolj 0251/59.51.74
3365/ Categoria
Managementul conflictelor din mediul şcolar - Nivelul 2 40 ore 3 ani 10
29.04.2014 2
Casa Corpului Didactic Galaţi Str. Gării Nr. 35, Galaţi, 800222; 6218/ Categoria
Tel. 0236/41.47.49, Fax Democraţie Participativă: Proiectul Cetăţeanul 89 ore 3 ani 25
13.11.2012 3
0236/46.58.60
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
Str. Gării Nr. 35, Galaţi, 800222; ore-
acreditare ani- abile
Tel. 0236/41.47.49, Fax
Casa Corpului Didactic Galaţi 0236/46.58.60
Educaţie antreprenorială prin metoda FIRMA DE 4058/ Categoria
89 ore 3 ani 22
EXERCIŢIU 28.06.2013 3

Casa Corpului Didactic Galaţi 5550/ Categoria


Utilizarea softului educaţional în curriculumul şcolar 60 ore 3 ani 15
21.11.2013 2
Casa Corpului Didactic Galaţi

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4859/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 04.11.2014 2
59

Casa Corpului Didactic Galaţi


Program de formare privind dezvoltarea competențelor
de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de 5990/ Categoria 120 ore
3 ani 30
definitivat și concursul național pentru ocuparea 16.12.2015 1
posturilor vacante

Casa Corpului Didactic Galaţi


3114/ Categoria
Managementul clasei. Managementul crizei 70 ore 3 ani 18
01.02.2016 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Gorj Str. Nicolae Droc Bacian Nr. 8,


Giurgiu, 80042; Tel.
0246/21.26.38, Fax 0246/21.26.38

Predarea-învățarea limbiii franceze printr-un demers 5990/ Categoria


60 50 ore 3 ani 12
comunicativ acțional 16.12.2015 2

Casa Corpului Didactic Harghita Str. Topliţa Nr. 20, Miercurea- Dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi a competenţelor 4736/ Categoria
44 ore 3 ani 11
Ciuc, 530241; Tel. 0266/37.21.39, sociale 12.07.2012 3
Casa Corpului Didactic Harghita Fax 0266/37.16.48

3905/ Categoria
Dezvoltarea competenţelor IT 100 ore 4 ani 25
61 18.07.2014 2

Casa Corpului Didactic Harghita


5990/ Categoria 120 ore
Teoria şi metodologia evaluării 3 ani 30
16.12.2015 1

Casa Corpului Didactic Hunedoara Str. George Bariţiu Nr. 2, Deva, 5550/ Categoria
330165; Tel. 0254/23.24.52; Educaţie antreprenorială 60 ore 3 ani 15
21.11.2013 3
Casa Corpului Didactic Hunedoara 0254/23.26.22, Fax 0254/23.24.52
Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă 3150/ Categoria
60 ore 3 ani 15
30.01.2015 3

Casa Corpului Didactic Hunedoara


Leadership, management și comunicare în organizația 5990/ Categoria
60 ore 3 ani 15
școlară 16.12.2015 2

Casa Corpului Didactic Hunedoara


62 5990/ Categoria
Evaluare pentru evoluţia în cariera didactică 120 ore 3 ani 30
16.12.2015 1
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt.
62 program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Hunedoara

Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers 3633/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 12.04.2016 2

Casa Corpului Didactic Ialomiţa Str. Lacului Nr. 19, Slobozia, Necenzurat - prevenirea şi combaterea consumului de 3905/ Categoria
920023; Tel. 0243/23.42.05, Fax 89 ore 3 ani 25
droguri 18.07.2014 3
Casa Corpului Didactic Ialomiţa 0243/23.42.05 4383/ Categoria
Aplicații TIC și multimedia în educație 89 ore 3 ani 22
22.08.2014 2
Casa Corpului Didactic Ialomiţa
Managementul educației și orientarea spre o carieră de 4383/ Categoria
89 ore 3 ani 22
succes 22.08.2014 3

Casa Corpului Didactic Ialomiţa Competenţe de comunicare, prevenţie şi intervenţie în 4383/ Categoria
89 ore 3 ani 22
cazul violenţei şcolare 22.08.2014 3
Casa Corpului Didactic Ialomiţa 4859/ Categoria
Managementul comunicării educaționale şi leadership 89 ore 3 ani 22
04.11.2014 2
Casa Corpului Didactic Ialomiţa 3150/ Categoria
Educaţie interculturală, o şansă la integrare 89 ore 3 ani 22
30.01.2015 3
Casa Corpului Didactic Ialomiţa 4623/ Categoria
63 Managementul educației nonformale 60 ore 3 ani 15
27.07.2015 3
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor
didactice pentru examenul de definitivare în învăţământ 5990/ Categoria 120 ore
3 ani 30
şi concursul pentru ocuparea posturilor didactice în 16.12.2015 1
unităţile de învăţământ preuniversitar
Casa Corpului Didactic Ialomiţa
3876/ Categoria
EUROMANAGER ŞCOLAR 89 ore 4 ani 25
02.05.2012 2
63

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Ialomiţa


Abilitare curriculară pentru predarea disciplinei 3633/ Categoria
60 ore 3 ani 15
Consiliere şi Orientare 12.04.2016 2

Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez Nr.2 A Sect. 1,


Haret” Iaşi Iasi, 700116; Tel. 0232/21.04.24, 3599/ Categoria
Competenţele curriculare - priorităţi ale reformei 89 ore 5 ani 25
Fax 0232/26.77.31 23.03.2012 2

Casa Corpului Didactic „Spiru


Haret” Iaşi 3599/ Categoria
Dezvotarea profesională în societatea cunoaşterii 89 ore 5 ani 25
23.03.2012 2

Casa Corpului Didactic „Spiru 10 Axiome ale educaţiei parentale (Ghid pentru educaţia 4736/ Categoria
42 ore 3 ani 11
Haret” Iaşi intergeneraţională) 12.07.2012 2
Casa Corpului Didactic „Spiru Formarea competenţelor elevilor prin utilizarea 6218/ Categoria
Haret” Iaşi 89 ore 4 ani 25
metodelor alternative 13.11.2012 3
Casa Corpului Didactic „Spiru 4058/ Categoria
Haret” Iaşi Interdisciplinitate şi interactivitate în predarea ştiinţelor 42 ore 3 ani 10
28.06.2013 2
Casa Corpului Didactic „Spiru
Haret” Iaşi 5550/ Categoria
Educaţie în aer liber 42 ore 3 ani 10
21.11.2013 2

Casa Corpului Didactic „Spiru 3905/ Categoria


Haret” Iaşi Managementul comunicării în mediul şcolar 42 ore 3 ani 10
18.07.2014 2
Casa Corpului Didactic „Spiru 4383/ Categoria
Haret” Iaşi Managementul stresului în organizaţiile şcolare 60 ore 3 ani 15
22.08.2014 2
Casa Corpului Didactic „Spiru 4859/ Categoria
Haret” Iaşi Eficienţă în practica evaluării 42 ore 3 ani 10
04.11.2014 2
Casa Corpului Didactic „Spiru
Haret” Iaşi Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului 4623/ Categoria
42 ore 3 ani 10
27.07.2015 3

64
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic „Spiru


Haret” Iaşi
64
5990/ Categoria
Management educațional participativ 89 ore 3 ani 22
16.12.2015 1

Casa Corpului Didactic „Spiru


Haret” Iaşi

Predarea-învățarea limbiii franceze printr-un demers 5990/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ acțional 16.12.2015 2

Casa Corpului Didactic „Spiru


Haret” Iaşi 3114/ Categoria
Centrarea jocului didactic pe competențe curriculare 42 ore 3 ani 11
01.02.2016 1

Casa Corpului Didactic „Spiru Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor


Haret” Iaşi didactice care participă la examenul de definitivare în
3114/ Categoria 120 ore
învăţământ şi concursul naţional pentru ocuparea 3 ani 30
01.02.2016 1
posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în
unităţile de învăţământ preuniversitar
Casa Corpului Didactic „Spiru 3633/ Categoria
Tehnici de eficientizare a actului educațional 45 ore 3 ani 11
Haret” Iaşi 12.04.2016 2
Casa Corpului Didactic Ilfov Str. Subl. Petre Ionel Nr. 2, 4363/ Categoria
Branesti, 77030; Tel. Educaţie pentru modelarea caracterului 48 ore 3 ani 12
30.07.2013 3
021.350.14.02, Fax 021.350.14.02

65
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
Str. Subl. Petre Ionel Nr. 2, ore-
acreditare ani- abile
Branesti, 77030; Tel.
Casa Corpului Didactic Ilfov 021.350.14.02, Fax 021.350.14.02
3200/ Categoria
Tehnici Informaţionale Computerizate 90 ore 3 ani 25
12.03.2014 2
65
Casa Corpului Didactic Ilfov
4383/ Categoria
Managementul instrumentelor structurale 60 ore 3 ani 15
22.08.2014 3

Casa Corpului Didactic Str. Petofi Sandor Nr. 12 – 14,


Maramureş Baia Mare, 430165; Tel. 3200/ Categoria
0262/27.59.35, Fax 0262/27.66.73 Dezvoltarea literaţiei. De la lectură la scriere 12.03.2014 2
60 ore 3 ani 15

Casa Corpului Didactic Metode şi tehnici de incluziune a elevilor cu dizabilităţi 3905/ Categoria
Maramureş 30 ore 3 ani 7
18.07.2014 3
Casa Corpului Didactic
Maramureş
Limbaj, comunicare, lectură pentru preşcolari şi şcolarii 3905/ Categoria
42 ore 3 ani 10
mici 18.07.2014 2

Casa Corpului Didactic


Maramureş

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 3150/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 30.01.2015 2

66
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr.
66 Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Evaluare şi examinare pentru definitivat şi titularizare - 5990/ Categoria
Maramureş 122 ore 3 ani 30
EEDT 16.12.2015 1
Casa Corpului Didactic
Maramureş
Elemente specifice predării-învăţării limbii franceze în 5990/ Categoria
50 ore 3 ani 12
învăţământul preşcolar şi primar 16.12.2015 2

Casa Corpului Didactic


Maramureş

3114/ Categoria
Predarea limbilor moderne prin cântec și joc 62 ore 3 ani 15
01.02.2016 3

Casa Corpului Didactic Mehedinţi Str. Calomfirescu Nr. 94, 4961/ Categoria
Dr.Tr.Severin, 220058; Tel. Consilierea elevilor în domeniul carierei 89 ore 3 ani 25
02.08.2012 2
Casa Corpului Didactic Mehedinţi 0252/32.15.37, Fax 0252/32.15.37 Managementul proceselor participative în spaţiul Categoria
4961/
3 89 ore 3 ani 25
educaţional şcolar 02.08.2012
Casa Corpului Didactic Mehedinţi
4383/ Categoria
Management educațional 120 ore 4 ani 30
22.08.2014 1
67
Casa Corpului Didactic Mehedinţi
4383/ Categoria
Leadership în educație 120 ore 4 ani 30
22.08.2014 1

Casa Corpului Didactic Mehedinţi 3736/ Categoria


Tulburări de comportament și învățare 60 ore 3 ani 15
24.04.2015 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Mureş Str. Victor Babes Nr. 11, Tg. Categoria
Mures, 540343; Tel. 4736/
Management şi leadeship în educaţie 2 90 ore 3 ani 25
0265/26.08.80, Fax 0265.26.25.74 12.07.2012

Casa Corpului Didactic Mureş Categoria


4736/
Management şi comunicare 2 90 ore 3 ani 25
12.07.2012

Casa Corpului Didactic Mureş

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4859/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 04.11.2014 2

68

Casa Corpului Didactic Mureş

Managementul educaţional în învăţământul 3680/ Categoria


89 ore 3 ani 22
preuniversitar 08.04.2015 2

Casa Corpului Didactic Mureş Comunicare profesională și parteneriat în învățământul 4623/ Categoria
60 ore 3 ani 15
preuniversitar 27.07.2015 2
Casa Corpului Didactic Mureş Abilitare curriculară pentru evoluţia în cariera didactică 4623/ Categoria
60 ore 3 ani 15
şi dezvoltare profesională 27.07.2015 2
Casa Corpului Didactic Mureş Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în
5990/ Categoria 120 ore
domeniul evaluării examenelor și concursurilor naționale 3 ani 30
16.12.2015 1
din învățământul preuniversitar
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Mureş Evaluarea progresului școlar al elevilor în învățământul 3633/ Categoria
50 ore 3 ani 12
primar 12.04.2016 1
Casa Corpului Didactic Neamţ Str. Petru Rares Nr. 24, Piatra Scrierea, implementarea şi evaluarea proiectelor 4058/ Categoria
Neamt, 610118; Tel. 99 ore 2 ani 25
educaţionale 28.06.2013 2
Casa Corpului Didactic Neamţ 0233/22.38.85, Fax 0233/22.38.85
4058/ Categoria
Democraţie participativă: Proiectul Cetăţeanul 89 ore 3 ani 25
28.06.2013 2

Casa Corpului Didactic Neamţ 4058/ Categoria


Managementul proiectelor 60 ore 3 ani 15
28.06.2013 2
Casa Corpului Didactic Neamţ 4383/ Categoria
Metode interactive de predare – învăţare – evaluare 90 ore 3 ani 22
22.08.2014 1
Casa Corpului Didactic Neamţ 4383/ Categoria
Consiliere şi orientare în carieră 60 ore 3 ani 15
22.08.2014 2
Casa Corpului Didactic Neamţ 4383/ Categoria
Şcoala Incluzivă 60 ore 2 ani 15
22.08.2014 2
Casa Corpului Didactic Neamţ 4383/ Categoria
69 Managementul inspecţiei şcolare 60 ore 3 ani 15
22.08.2014 3
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
69 acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Neamţ

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 3736/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 24.04.2015 2

Casa Corpului Didactic Olt Str. Ionascu Nr. 38, Slatina,


230081; Tel. 0249/40.61.03, Fax
0249/40.61.03 4058/ Categoria
Management educaţional şi comunicare instituţională 91 ore 3 ani 25
28.06.2013 2
70

Casa Corpului Didactic Olt 3736/ Categoria


Educaţie nonformală 60 ore 3 ani 15
24.04.2015 2
Casa Corpului Didactic Prahova Str. Democratiei Nr. 35, Ploiesti,
100559; Tel. 0244/57.73.38, Fax
0244.57.10.15 3655/ Categoria
Management educaţional 180 ore 4 ani 60
29.04.2013 1

Casa Corpului Didactic Prahova 3655/ Categoria


Tehnologii Informaţionale Computerizate 100 ore 4 ani 30
29.04.2013 2
Casa Corpului Didactic Prahova 4058/ Categoria
Consiliere şi orientare şcolară 48 ore 3 ani 12
28.06.2013 2

71
Str. Democratiei Nr. 35, Ploiesti,
100559; Tel. 0244/57.73.38, Fax
0244.57.10.15

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Prahova


5550/ Categoria
Educaţie pentru informaţie 48 ore 3 ani 13
21.11.2013 3

71 Casa Corpului Didactic Prahova 4383/ Categoria


Împreună împotriva violenței 48 ore 3 ani 12
22.08.2014 3
Casa Corpului Didactic Prahova 3680/ Categoria
Instrumente multimedia în şcoală 40 ore 3 ani 10
08.04.2015 2
Casa Corpului Didactic Prahova 3680/ Categoria
Calitate în managementul inspecţiei şcolare 52 ore 3 ani 13
08.04.2015 3
Casa Corpului Didactic Prahova 3680/ Categoria
Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini 60 ore 3 ani 15
08.04.2015 3
Casa Corpului Didactic Prahova Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor
didactice pentru examenul de definitivare în învăţământ 3114/ Categoria 120 ore
3 ani 30
şi concursul național pentru ocuparea posturilor 01.02.2016 1
didactice vacante
Casa Corpului Didactic Prahova Categoria
6218/
Asigurarea calităţii în unităţile şcolare 2 45 ore 3 ani 11
13.11.2012
Casa Corpului Didactic Prahova Categoria
6568/
Educaţie de calitate pentru toţi 2 89 ore 3 ani 25
20.12.2012
Casa Corpului Didactic Satu Mare Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 6, Satu
Mare, 440010, Tel. 0361/71.58.69, Utilizarea TIC şi a mijloacelor multimedia în 3905/ Categoria
70 ore 3 ani 17
Fax 0361/80.10.64 optimizarea documentării 18.07.2014 2

Casa Corpului Didactic Satu Mare


3905/ Categoria
Strategii interactive de predare a Matematicii şi ştiinţelor 50 ore 3 ani 12
18.07.2014 2

72 Casa Corpului Didactic Satu Mare Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe


4859/ Categoria
competenţe la Limba şi literatura română în 60 ore 3 ani 15
04.11.2014 2
învăţământul preuniversitar
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 6, Satu
Mare, 440010, Tel. 0361/71.58.69,
Fax 0361/80.10.64

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt.
72 program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Satu Mare


Strategii interactive de predare - învăţare a disciplinelor 4859/ Categoria
60 ore 3 ani 15
din aria curriculară Om şi societate 04.11.2014 2

Casa Corpului Didactic Sălaj Str. Unirii Nr. 2, Zalau, 450059, Prevenţia retragerii timpurii a elevilor din sistemul de 3106/ Categoria
82 ore 3 ani 20
Tel. 0260/66.13.96, Fax învăţământ 30.01.2013 3
Casa Corpului Didactic Sălaj 0372.873.614 3655/ Categoria
Rolul clasei de elevi în educaţie 80 ore 3 ani 20
29.04.2013 3
Casa Corpului Didactic Sălaj “Să-i învăţăm pe elevi să înveţe” – Strategii eficiente de 4859/ Categoria
66 ore 3 ani 16
învăţare 04.11.2014 3
Casa Corpului Didactic Sălaj

73

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4600/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 21.07.2015 2

Casa Corpului Didactic Sibiu Str. Turismului Nr. 15, Sibiu, Managementul orelor de geografie pe baza învăţării 3425/ Categoria
550020; Tel. 0269/23.02.59, Fax 60 ore 3 ani 15
active 20.03.2013 2
Casa Corpului Didactic Sibiu 0269/23.02.59 3425/ Categoria
Educaţie incluzivă şi pedagogie diferenţiată 56 ore 3 ani 14
20.03.2013 3
Casa Corpului Didactic Sibiu 3655/ Categoria
Metode interactive de management al clasei 54 ore 3 ani 13
29.04.2013 3
Str. Turismului Nr. 15, Sibiu,
550020; Tel. 0269/23.02.59, Fax Număr Durată Număr
Durată credite
0269/23.02.59 ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Sibiu

Utilizarea resurselor Centrului de Documentare şi 3655/ Categoria


34 ore 3 ani 9
Informare în activitatea didactică 29.04.2013 2

Casa Corpului Didactic Sibiu Prevenirea tulburărilor de limbaj la preşcolari şi şcolarii 4058/ Categoria
41 ore 4 ani 10
mici 28.06.2013 2
Casa Corpului Didactic Sibiu 4058/ Categoria
Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică 50 ore 3 ani 12
28.06.2013 2
Casa Corpului Didactic Sibiu

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 3200/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 12.03.2014 2

74

Casa Corpului Didactic Sibiu Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare 3905/ Categoria
60 ore 4 ani 15
în învăţământul preuniversitar 18.07.2014 2
Casa Corpului Didactic Sibiu 3680/ Categoria
Managementul clasei de elevi – strategii eficiente 54 ore 3 ani 13
08.04.2015 2
74
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Sibiu

Elemente specifice predării – învățării limbii franceze în 4623/ Categoria


50 ore 4 ani 12
învățământul preșcolar și primar 27.07.2015 2

Casa Corpului Didactic Sibiu

5990/ Categoria
Evaluare pentru evoluţia in cariera didactică 120 ore 3 ani 30
16.12.2015 1

Casa Corpului Didactic Sibiu


Valorificarea şcolară a instrumentelor online de evaluare 3106/ Categoria
60 ore 3 ani 15
şi orientare în consilierea elevilor 30.01.2013 2

Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului Nr. 10,


Tofan” Suceava Suceava, 720018, Tel.
0230/52.33.16, Fax 0230/52.33.46 Controlul - sprijinul educaţiei 3876/ Categoria
89 ore 4 ani 25
02.05.2012 2

Casa Corpului Didactic „George Categoria


Limba engleză în predarea altor discipline, în activităţi 6568/
Tofan” Suceava 2 200 ore 3 ani 50
formale şi nonformale 20.12.2012
Casa Corpului Didactic „George 3106/ Categoria
Tofan” Suceava Impact – Dificultăţi în învăţare 89 ore 3 ani 23
30.01.2013 2

75
Str. Aleea Nucului Nr. 10,
Suceava, 720018, Tel.
0230/52.33.16, Fax 0230/52.33.46

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic „George 3655/ Categoria


Tofan” Suceava Parteneriatul şcoală - comunitate 89 ore 3 ani 25
29.04.2013 2
Casa Corpului Didactic „George
Tofan” Suceava Competenţă şi performanţă didactică la Limba şi 4058/ Categoria
89 ore 2 ani 25
75 literatura română 28.06.2013 2

Casa Corpului Didactic „George 3365/ Categoria


Managementul proiectelor europene 60 ore 3 ani 15
Tofan” Suceava 29.04.2014 3
Casa Corpului Didactic „George 3680/ Categoria
Tofan” Suceava Comunicare, negociere, mediere 89 ore 3 ani 22
08.04.2015 3
Casa Corpului Didactic „George
Tofan” Suceava 5990/ Categoria 120 ore
Performanţă în evaluare 3 ani 30
16.12.2015 1

Casa Corpului Didactic „George


Tofan” Suceava
3114/ Categoria
Elemente de astronomie și astrofizică 89 ore 3 ani 22
01.02.2016 2

Casa Corpului Didactic Teleorman Str. Carpati, Nr. 15, Alexandria,


140059; Tel. 0247/31.56.36, Fax
0247/31.56.36
Un management de calitate pentru o şcoală performantă - 3425/ Categoria
66 ore 3 ani 15
Management financiar 20.03.2013 3

Casa Corpului Didactic Teleorman


3200/ Categoria
CIVITAS - O misiune democratică 60 ore 3 ani 15
12.03.2014 3

Casa Corpului Didactic Teleorman Categoria


3876/
Drepturile copilului în lumea de azi 2 60 ore 2 ani 15
02.05.2012
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Teleorman

Un management de calitate pentru o şcoală performantă - 3876/ Categoria


66 ore 4 ani 17
Managementul resurselor umane 02.05.2012 2

Casa Corpului Didactic Teleorman

Un management de calitate pentru o şcoală performantă - 3876/ Categoria


66 ore 4 ani 17
76 Managementul calităţii 02.05.2012 2

Casa Corpului Didactic Teleorman

Un management de calitate pentru o şcoală performantă - 3876/ Categoria


66 ore 4 ani 17
Management operaţional 02.05.2012 2

Casa Corpului Didactic Teleorman 4736/ Categoria


Consiliere şi orientare educaţională 90 ore 3 ani 23
12.07.2012 2
Casa Corpului Didactic Teleorman

Un management de calitate pentru o şcoală performantă - 4736/ Categoria


66 ore 4 ani 15
Marketing şcolar 12.07.2012 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Teleorman

Un management de calitate pentru o şcoală performantă - 4736/ Categoria


66 ore 4 ani 15
Management strategic 12.07.2012 2

Casa Corpului Didactic Timiş Str. Piata Iancu Huniade Nr. 3, 3106/ Categoria
Timisoara, 300029; Tel. Democraţie Participativă - Proiectul Cetăţeanul 89 ore 3 ani 25
30.01.2013 3
Casa Corpului Didactic Timiş 0256/49.04.52, Fax 0256/49.04.52 5550/ Categoria
Educaţie civică în învăţământul primar 40 ore 3 ani 10
21.11.2013 3
Casa Corpului Didactic Timiş 3150/ Categoria
Evaluarea didactică - între proiectare și realizare 60 ore 3 ani 15
30.01.2015 2
Casa Corpului Didactic Timiş 4623/ Categoria
Educaţia pentru drepturile omului 40 ore 3 ani 10
77 27.07.2015 3
Casa Corpului Didactic Timiş Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor
didactice pentru examenul de definitivat în învățământ și
5990/ Categoria
concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor 133 ore 3 ani 30
16.12.2015 1
declarate vacante / rezervate în unitățile de învățământ
preuniversitar
Casa Corpului Didactic Timiş 3114/ Categoria
Educaţie interculturală în şcoli fără discriminare 60 ore 3 ani 15
01.02.2016 3
Casa Corpului Didactic Vaslui Str. Stefan Cel Mare Nr. 37, Vaslui, 3106/ Categoria
730178, Tel. 0235/31.72.79, Fax Project Citizen - Cetăţenie Democratică 89 ore 3 ani 25
30.01.2013 3
Casa Corpului Didactic Vaslui 0335.419.048 3106/ Categoria
Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă 89 ore 3 ani 25
30.01.2013 3
Casa Corpului Didactic Vaslui 3425/ Categoria
Consiliere şi educaţie comportamentală 60 ore 3 ani 15
20.03.2013 2
Casa Corpului Didactic Vaslui 5550/ Categoria
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 100 ore 4 ani 25
21.11.2013 2
Casa Corpului Didactic Vaslui 3200/ Categoria
Învăţarea centrată pe elev 60 ore 2 ani 15
12.03.2014 2
Str. Stefan Cel Mare Nr. 37, Vaslui,
730178, Tel. 0235/31.72.79, Fax
0335.419.048

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Vaslui 3200/ Categoria


Calitatea în educaţie 75 ore 3 ani 19
12.03.2014 2
Casa Corpului Didactic Vaslui Metode şi procedee specifice de lucru cu copiii cu CES 3905/ Categoria
60 ore 3 ani 15
integraţi în şcolile de masă 18.07.2014 2
Casa Corpului Didactic Vaslui Elemente de didactică integrată în învăţământul 4383/ Categoria
60 ore 3 ani 15
preșcolar şi primar 22.08.2014 3
Casa Corpului Didactic Vaslui Metode active de predare - învăţare - evaluare adaptate 4383/ Categoria
60 ore 3 ani 15
ISCED 0-1 22.08.2014 2
Casa Corpului Didactic Vaslui 4383/ Categoria
Învăţarea prin proiecte educaţionale 60 ore 3 ani 15
22.08.2014 2
Casa Corpului Didactic Vaslui

78

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4859/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 04.11.2014 2

Casa Corpului Didactic Vaslui Dezvoltarea competenţelor de evaluator ale cadrului 3150/ Categoria
60 ore 3 ani 15
didactic 30.01.2015 2
Casa Corpului Didactic Vaslui Proiectarea didactică interdisciplinară bazată pe
3680/ Categoria
instrumente informatice specifice procesului de predare- 75 ore 3 ani 20
08.04.2015 2
învăţare-evaluare
Casa Corpului Didactic Vaslui 3680/ Categoria
Împreună într-o societate corectă 60 ore 3 ani 15
08.04.2015 2
Casa Corpului Didactic Vaslui 4600/ Categoria
Educaţia pentru sănătate şi prim ajutor 60 ore 3 ani 15
21.07.2015 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic Vaslui 5990/ Categoria


Mentorat pentru cariera didactică 60 ore 3 ani 15
16.12.2015 2
Casa Corpului Didactic Vaslui 5990/ Categoria
Cultura populară în diversitatea sa 60 ore 3 ani 15
16.12.2015 2
Casa Corpului Didactic Vaslui Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor
5990/ Categoria 120 ore
didactice pentru examenele de definitivat şi titularizare 3 ani 30
16.12.2015 1
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor Nr. 2, Focsani, 620034; 3599/ Categoria
Mehedinţi” Vrancea Tel. 0237/22.33.72, Fax Grafică şi multimedia 60 ore 5 ani 15
23.03.2012 3
Casa Corpului Didactic „Simion 0237/22.33.72 3876/ Categoria
Şcoala incluzivă 89 ore 4 ani 25
Mehedinţi” Vrancea 02.05.2012 3
Casa Corpului Didactic „Simion 3425/ Categoria
Comunicare şi management în organizaţiile şcolare 90 ore 3 ani 25
Mehedinţi” Vrancea 20.03.2013 2
Casa Corpului Didactic „Simion Management şi elemente de leadership în învăţământul 4363/ Categoria
Mehedinţi” Vrancea 90 ore 3 ani 20
preuniversitar 30.07.2013 2
Casa Corpului Didactic „Simion 3200/ Categoria
Mehedinţi” Vrancea Pro-mediere în organizaţiile şcolare 60 ore 3 ani 15
12.03.2014 2
Casa Corpului Didactic „Simion 3365/ Categoria
Mehedinţi” Vrancea Tehnici de documentare online 24 ore 3 ani 6
29.04.2014 3
Casa Corpului Didactic „Simion Relația școală-părinți-comunitate în învățământul 3150/ Categoria
Mehedinţi” Vrancea 60 ore 3 ani 15
preșcolar și primar 30.01.2015 2
Casa Corpului Didactic „Simion Modalități de formare a competențelor cheie ale 3150/ Categoria
60 ore 3 ani 15
79 Mehedinţi” Vrancea preșcolarului și școlarului mic 30.01.2015 2
Casa Corpului Didactic „Simion
Mehedinţi” Vrancea 4600/ Categoria
Tehnici de informare și comunicare 82 ore 3 ani 20
21.07.2015 2
Număr Durată Număr
Durată credite
79 ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Casa Corpului Didactic „Simion


Mehedinţi” Vrancea

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un demers 4600/ Categoria


50 ore 3 ani 12
comunicativ-acţional 21.07.2015 2

Centrul „Educaţia 2000+” Str. Comandor Eugen Botez, Nr.


27, Sector 2, București; Tel. 0212
0780/ Fax: 02120779 3284/ Categoria
Abordarea integrată a ştiinţelor 60 ore 5 ani 15
17.02.2012 2

Centrul „Educaţia 2000+” 3425/ Categoria


Metode eficiente de învăţare a fizicii 60 ore 3 ani 15
20.03.2013 2
Centrul „Educaţia 2000+” 3365/ Categoria
Asigurarea calităţii în educaţie 60 ore 3 ani 15
29.04.2014 2
80 Centrul „Educaţia 2000+” 3905/ Categoria
Comunicare în context educaţional 60 ore 3 ani 15
18.07.2014 2
Centrul „Educaţia 2000+”
3905/ Categoria
Managementul curriculumului la nivelul şcolii 60 ore 3 ani 15
18.07.2014 2

Centrul „Educaţia 2000+”


4383/ Categoria
Management educaţional 60 ore 3 ani 15
22.08.2014 2

Centrul „Educaţia 2000+” 4383/ Categoria


Didactica în viziune transdisciplinară 60 ore 3 ani 15
22.08.2014 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Centrul de Formare şi Str. Anton Pann nr.20 Vaslui, Tel. Descentralizarea, reformarea şi eficientizarea sistemului 3106/ Categoria
Perfecţionare Continuă Vaslui 0235.369.930, Fax 0372.003.930 172 ore 3 ani 43
educaţional 30.01.2013 3
Centrul de Formare şi
Perfecţionare Continuă Vaslui Perfecţionarea personalului didactic auxiliar în condiţiile 3106/ Categoria
81 102 ore 3 ani 25
descentralizării 30.01.2013 3

Centrul de Formare şi
Perfecţionare Continuă Vaslui 3633/ Categoria
Managementul instituțiilor de învăţământ preuniversitar 120 ore 3 ani 30
12.04.2016 1

Centrul de Proiecte și Programe Str.Splaiul Independenței, nr.291-


Educaționale și Sportive pentru 293, Sector 6, jud. București, Tel./
Copii și Tineret București Fax 021 3055500, Int. 1130 Managementul activităților extracurriculare și 4859/ Categoria
82 60 ore 4 ani 15
nonformale 04.11.2014 2

Centrul Judeţean de Resurse şi Craiova, str. Ludwig van CREd – Consilierea – Resursă Educaţională pentru 3106/ Categoria
Asistenţă Educaţională Dolj Beethoven, nr. 2, 200218; jud. 90 ore 3 ani 25
personalul din învăţământul preuniversitar 30.01.2013 2
Centrul Judeţean de Resurse şi Dolj; tel.: 0351.411.055 (56); fax:
Asistenţă Educaţională Dolj 0351.170.373 Psihopedagogie pentru identificarea şi promovarea 4363/ Categoria
90 ore 3 ani 22
83 talentelor 30.07.2013 2

Centrul Judeţean de Resurse şi


Asistenţă Educaţională Dolj CREd Consilierea – Resursă Educațională pentru 3633/ Categoria
90 ore 3 ani 22
personalul didactic din învățământul preuniversitar 12.04.2016 2

Centrul Județean de Resurse și Str. Victor Babes Nr. 11, Tg.


Asistență Educațională Mureș Mures, 540343; Tel. /Fax 3114/ Categoria
84 Strategii de lucru cu copiii cu CES 89 ore 3 ani 23
0265.211.246 01.02.2016 2

Centrul Naţional de Dezvoltare a Str. Spiru Haret, Nr.12, Sector 1,


Învăţământului Profesional şi Bucureşti, Tel. 021.311.11.62, Fax Profesor - evaluator de competenţe profesionale 4736/ Categoria
48 ore 4 ani 12
Tehnic 021.312.54.98 12.07.2012 3

Centrul Naţional de Dezvoltare a Categoria


Învăţământului Profesional şi Dezvoltatori instrumente evaluare competenţe 6568/
3 72 ore 3 ani 18
Tehnic 20.12.2012

85
Str. Spiru Haret, Nr.12, Sector 1,
Bucureşti, Tel. 021.311.11.62, Fax Număr Durată Număr
Durată credite
021.312.54.98 ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Centrul Naţional de Dezvoltare a Categoria


Învăţământului Profesional şi 6568/
Formatori evaluatori competenţe profesionale 3 72 ore 3 ani 18
Tehnic 20.12.2012
85
Centrul Naţional de Dezvoltare a Categoria
Învăţământului Profesional şi 6568/
Formatori monitori evaluare competenţe 3 72 ore 3 ani 18
Tehnic 20.12.2012

Centrul Naţional de Dezvoltare a


Învăţământului Profesional şi JOBS - Formarea profesorilor în vederea desfăşurării 4363/ Categoria
89 ore 3 ani 25
Tehnic activităţilor de orientare şi consiliere în carieră a elevilor 30.07.2013 2

Centrul Naţional de Dezvoltare a


Învăţământului Profesional şi Împreună construim punți – Stagiile de pregătire practică 3633/ Categoria
24 ore 3 ani 6
Tehnic în învățământul profesional și tehnic 12.04.2016 3

Centrul Naţional de Evaluare şi Str. General Berthelot, Nr. 26,


Examinare Sector 1, București; Telefon: 3284/ Categoria
021/3144411; Fax: 021/3103207 Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar 62 ore 5 ani 15
17.02.2012 2

Centrul Naţional de Evaluare şi Dezvoltarea resursei umane pentru managementul


Categoria
Examinare eficient al bazelor de date calitative și utilizarea 3284/
3 89 ore 5 ani 25
borderoului electronic în cadrul examenelor naţionale 17.02.2012
(DRU-MEBEN)
Centrul Naţional de Evaluare şi
Examinare Categoria
3599/ 2
Evaluarea transdisciplinară la clasa a VI-a 89 ore 5 ani 25
23.03.2012

86 Categoria
Centrul Naţional de Evaluare şi
Examinare 3599/ 2
Evaluarea Naţională la clasa a IV-a 89 ore 5 ani 25
23.03.2012

Centrul Naţional de Evaluare şi


Examinare
Evaluarea competenţelor elevilor la finalul clasei a II-a - 3599/ Categoria
90 ore 5 ani 25
abordări actuale 23.03.2012 2
86

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Centrul Naţional de Evaluare şi 4306/ Categoria


Examinare Evaluarea la clasa pregătitoare 89 ore 3 ani 25
01.06.2012 3
Centrul Naţional de Evaluare şi Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al 3425/ Categoria
Examinare 62 ore 3 ani 15
curriculumului naţional 20.03.2013 3
Centrul Naţional de Training Str. Doljului, nr. 47, bl. K 2, Ap. 8, 3905/ Categoria
EDUEXPERT, Craiova Craiova; Tel. 0770836192, Fax: Managementul proiectelor europene 60 ore 3 ani 15
18.07.2014 3
87 Centrul Naţional de Training 0351815524
MEDPRO - Management educațional și dezvoltare 3150/ Categoria
EDUEXPERT, Craiova 120 ore 3 ani 30
profesională 30.01.2015 1
Centrul pentru Formarea Continuă Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand nr.
în Limba Germană din Mediaş 25, 551002, jud. Sibiu, tel./fax: Sensibilizarea lingvistică la discipline predate în limba 4623/ Categoria
20 ore 4 ani 5
0269.831.724; Sibiu: Str. germană 27.07.2015 2
Turismului nr. 15, 550020, jud.
Centrul pentru Formarea Continuă Sibiu, tel/fax: 0269.214.154
în Limba Germană din Mediaş 4736/ Categoria
Managementul colectivului de elevi – Limba germană 40 ore 4 ani 10
12.07.2012 2
88
Centrul pentru Formarea Continuă
în Limba Germană din Mediaş Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) în 4736/ Categoria
40 ore 4 ani 10
predarea disciplinelor în Limba germană 12.07.2012 2

Centrul pentru Formarea Continuă


în Limba Germană din Mediaş Curriculum în Limba germană - aspecte metodologice 4961/ Categoria
40 ore 3 ani 10
legate de predare - învăţare - evaluare 02.08.2012 2

Certipro Education S.R.L. - Str. Stejarului nr. 13, 302700,


Ghiroda, jud. Timiș Ghiroda, Jud. Timiș; tel/fax:
0256.498.172 IC3-Educator pentru şcoala digitală (IC3-Digital 3680/ Categoria
89 89 ore 3 ani 22
Literacy Certification) 08.04.2015 2

Colegiul „Ştefan Odobleja”, Str. Electroputere, Nr. 21,


Craiova Craoiva, județul Dolj; Tel. Competenţe metodice pentru învăţământul tehnic 4961/ Categoria
90 90 ore 4 ani 20
035/405657; Fax: 035/405657 02.08.2012 3
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Federaţia Naţională a Asociaţiilor Str. Roșia Montana, nr. 41, sect.6,


de Părinţi - Învăţământ Bucureşti, tel. + 0722.252.601, Metode inovative de pregătire suplimentară pentru
Preuniversitar fax. 021.760.68.05 4384/ Categoria
bacalaureat prin dezvoltarea de competenţe cheie - 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
Utilizarea instrumentelor educaționale on-line

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Pregătirea pentru bacalaureat folosind metode
Preuniversitar 4384/ Categoria
colaborative, o provocare pentru elevi, părinţi şi cadre 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
didactice

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Serviciu educaţional de pregătire suplimentară pentru un 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
bacalaureat de succes folosind instrumente on-line 22.08.2014 2

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Dezvoltarea de abilităţi în vederea creării de competenţe 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
cheie la elevii din învăţământul gimnazial 22.08.2014 2

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Formarea de competenţe cheie la elevii din învăţământul
Preuniversitar 4384/ Categoria
gimnazial, prin implicarea activă şi conştientizarea 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
părinţilor folosind aplicaţiile on-line

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Pregătire suplimentară diferenţiată pentru promovarea 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
cu succes a examenelor naţionale 22.08.2014 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Metode interdisciplinare de formare a competenţelor 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
cheie - Utilizarea competențelor digitale 22.08.2014 2

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Pregătire suplimentară folosind mediul virtual pentru 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
promovarea cu succes a examenelor naţionale 22.08.2014 2

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
evaluărilor naţionale! Managementul învăţării 22.08.2014 2

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a
Preuniversitar 4384/ Categoria
evaluărilor naţionale utilizând noi metode şi tehnici 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Școala aşa cum ne place - spaţiu de inovaţie şi
Preuniversitar performanţă! Consiliere pentru viaţa ta! Pregătire pentru 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
viaţă, pregătire pentru profesie - o nouă abordare a 22.08.2014 2
competenţelor transversale în procesul educaţional

Federaţia Naţională a Asociaţiilor Serviciu educaţional suport de pregătire suplimentară şi


de Părinţi - Învăţământ psihologică: Dezvoltarea de abilităţi în vederea creării de
Preuniversitar 4384/ Categoria
competenţe cheie la elevii de liceu! Evaluarea 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
competenţelor şi abilităţilor elevilor în perspectiva
alegerii rutei profesionale
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Elevi performanţi, părinţi implicaţi! Stimularea
Preuniversitar 4384/ Categoria
performanţei şcolare - o nouă dimensiune a relaţiei 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
părinte - copil - şcoală

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Elevi performanţi, părinţi implicaţi – TIC în ştiinţe şi 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
tehnologii 22.08.2014 2
91
Federaţia Naţională a Asociaţiilor
de Părinţi - Învăţământ Pregătire suplimentară pentru bacalaureat prin
Preuniversitar 4384/ Categoria
dezvoltarea de competenţe cheie: Managementul 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
conflictelor şi gestionarea situaţiilor de criză

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Pregătire suplimentară pentru bacalaureat prin
Preuniversitar 4384/ Categoria
dezvoltarea de competenţe cheie folosind instrumente 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
informatice

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Serviciu educaţional de pregătire suplimentară pentru
Preuniversitar 4384/ Categoria
un bacalaureat de succes: Psihopegagogia învăţării şi 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
dezvoltarea competenţelor cheie

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Elevi mai performanți – școala așa cum ne place:
Preuniversitar 4384/ Categoria
Consilieri pentru viață. Psihosociopedagogia familiei și 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
parteneriatul educațional
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru
Preuniversitar promovarea cu succes a examenelor naționale: Elevi 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
mai implicați, mai motivați pentru școală. Reglajul 22.08.2014 2
emoțional și organizarea procesului învățării

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru
Preuniversitar promovarea cu succes a examenelor naționale: Elevi 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
mai implicați, mai motivați pentru școală. Consiliere 22.08.2014 2
școlară și dezvoltarea competențelor cheie

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Elevi pregătiți pentru promovarea cu success a
Preuniversitar 4384/ Categoria
examenelor naționale: Elevi mai implicați, mai motivați 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
pentru școală. Managementul carierei

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Pregătirea pentru bacalaureat, o provocare pentru elevi,
Preuniversitar părinți și cadre didactice! A învăța să înveți - Abordarea 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
inovativă a curriculum-ului din perspectiva 22.08.2014 2
competențelor cheie

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Formarea de competențe cheie la elevii din învăţământul
Preuniversitar gimnazial prin implicarea activă şi conştientizarea 4384/ Categoria
40 ore 3 ani 10
părinţilor: Managementul comunicării în relații 22.08.2014 2
educaționale

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar 4384/ Categoria
Metode inovative de formare a competențelor cheie 40 ore 3 ani 10
22.08.2014 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ Metode inovative de pregătire suplimentară pentru
Preuniversitar 4384/ Categoria
evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a prin 36 ore 3 ani 9
22.08.2014 2
dezvoltarea de competenţe cheie

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Metode inovative de pregătire suplimentară pentru 4384/ Categoria
36 ore 3 ani 9
bacalaureat prin dezvoltarea de competenţe cheie 22.08.2014 2

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ
Preuniversitar Dezvoltarea de abilităţi în vederea creării de competenţe 4384/ Categoria
36 ore 3 ani 9
cheie la elevii de liceu 22.08.2014 2

Federaţia Naţională a Asociaţiilor


de Părinţi - Învăţământ 3150/ Categoria
Elevi mai implicaţi, mai motivaţi pentru şcoală 36 ore 3 ani 9
Preuniversitar 30.01.2015 2

Federaţia Sindicatelor Libere din Bd. Regina Elisabeta, nr.32, Sector 4736/ Categoria
Învăţământ 5, Bucureşti, Tel. 021 315 16 95, Scrierea şi managementul proiectelor 12.07.2012 3
72 ore 4 ani 18
Federaţia Sindicatelor Libere din Fax 021 312 58 37 4363/ Categoria
Învăţământ Educaţia antreprenorială şi leadership 60 ore 3 ani 15
30.07.2013 3
Federaţia Sindicatelor Libere din 5550/ Categoria
Învăţământ Cultura sănătăţii şi securităţii muncii 80 ore 3 ani 20
21.11.2013 3
Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ 4623/ Categoria
92 Managementul calității în educație 69 ore 3 ani 17
27.07.2015 2

Federaţia Sindicatelor Libere din 5990/ Categoria


Învăţământ Management instituțional 100 ore 3 ani 25
16.12.2015 1
Federaţia Sindicatelor Libere din 5990/ Categoria
Învăţământ Management și leadership 100 ore 3 ani 25
16.12.2015 1
92
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Federaţia Sindicatelor Libere din 5990/ Categoria


Învăţământ Managementul şcolar prin comunicare 100 ore 3 ani 25
16.12.2015 1
Fundaţia „Gheorghe Ţiţeica”, Bd. Brătianu I.C. Nr.44, 220226,
Drobeta Turnu-Severin Drobeta Turnu-Severin; 3425/ Categoria
93 Tel.0252.214164, Fax Consiliere şi formare profesională a cadrelor didactice 88 ore 3 ani 24
20.03.2013 3
0252.214165
Fundaţia Academică „Alumni” a Str. Ştefan cel Mare, nr.6,
Colegiului Naţional „Mircea cel Constanţa, jud. Constanţa, Tel./ 4363/ Categoria
94 Bătrân” din Constanţa Fax 0341 405 800 Management educaţional 220 ore 3 ani 55
30.07.2013 2

Fundaţia Children in Distress - Str. Radu de la Afumaţi Nr.16,


Copii în dificultate Sector 2, Bucureşti; Tel/Fax 3106/ Categoria
95 Învaţă să fii un bun mediator şcolar 60 ore 3 ani 15
021.2103121 30.01.2013 2

Fundația de Abilitare "Speranța", Timişoara, Str.Aurel Popovici,


Timișoara Nr.17; Tel/ Fax: 0256274466 3114/ Categoria
96 Managementul diversității în școală 76 ore 3 ani 19
01.02.2016 3

Fundaţia EuroEd din Iaşi Str. Florilor 1C, Iaşi, 700513; Tel.
0232/252850; Fax: 0232/252902
Mentoratul între teorie şi practică - pentru aspiranţii în 6218/ Categoria
97 89 ore 4 ani 25
activitatea de mentorat 13.11.2012 2

Fundaţia FILOCALIA din Iaşi Iași, Strada Smârdan,nr.13, jud.


Iasi, Tel/fax: 0232.215.255, fax.
+40 232 217975 Citesc pentru a învăţa - Strategii de literaţie în procesul 5550/ Categoria
98 92 ore 3 ani 20
de predare-învăţare 21.11.2013 3

Fundaţia Grupul de Iniţiativă Str. Sf. Nicolae Nr.37, Călăraşi,


pentru Învăţământul Fizicii Fax 0242.318560 3876/ Categoria
99 Formarea mentorilor MaST 50 ore 4 ani 12
02.05.2012 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Fundaţia pentru Dezvoltarea Str.Nerva Traian, nr.21, Sector 3,


Societăţii Civile Bucureşti, Tel. 021 310 01 77/ Fax
021 310 01 80 Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor în contextul 4859/ Categoria
100 80 ore 3 ani 20
dezvoltării durabile 04.11.2014 3

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei București, Str. Știrbei-Vodă, Nr.


37, Sector 1; Tel.. 021.313.64.91, 4306/ Categoria
Clasa pregătitoare - start către succes şcolar 89 ore 3 ani 25
Fax:021.312.14.47 01.06.2012 2

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei


3655/ Categoria
Consiliere şi consultanţă în management educaţional 123 ore 3 ani 20
101 29.04.2013 1

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 3365/ Categoria


Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală 84 ore 4 ani 20
29.04.2014 2
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 4859/ Categoria
Clasa inteligentă (Smart Classrooom) 84 ore 3 ani 21
04.11.2014 2
Institutul de Ştiinţe Psihologice ale
Educaţiei şi ale Formării - 3483/ Categoria
Calitate în sistemul de învăţământ preşcolar 60 ore 3 ani 15
I.S.P.E.F. Roma, Italia 01.04.2013 3

Institutul de Ştiinţe Psihologice ale


Responsabil educaţional pentru certificarea calităţii în 3483/ Categoria
102 Educaţiei şi ale Formării - 80 ore 3 ani 20
I.S.P.E.F. Roma, Italia educaţie 01.04.2013 3

Institutul de Ştiinţe Psihologice ale


Educaţiei şi ale Formării - 3483/ Categoria
Strategii de promovare a succesului educaţional 60 ore 3 ani 15
I.S.P.E.F. Roma, Italia 01.04.2013 3

Mark Twain International School Campus 1: Str. Erou Iancu Nicolae


nr. 25, Campus 2: Str. Erou Iancu
Nicolae nr. 89-93, Voluntari-Ilfov,
tel. 021.267.89.12, 031.824.14.26, Categoria
4736/
103 fax 021.267.89.85 Crearea unei culturi a învăţării ca profesie 3 60 ore 3 ani 15
12.07.2012
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Organizaţia „Salvaţi Copiii” Str. Ştefan Furtună Nr.3, Sector1, Cadrul didactic - un manager competent al clasei de 4736/ Categoria
104 010899, Bucuresti; Tel. 60 ore 4 ani 15
elevi 12.07.2012 3
021.3166176, Fax 021.3124486
Organizaţia Naţională „Cercetaşii Pedagogia cercetăşească - premisă în educaţia non- 3284/ Categoria
105 României” 40 ore 5 ani 10
formală 17.02.2012 2
S.C. ARINI S.R.L. Cluj-Napoca, Str. Teodor Mihali
nr. 2, Bl. 18, Sc. 1, Ap. 1, 400691, 3365/ Categoria
106 jud. Cluj; telefon/fax: 0264- Trepte spre performanţă în cariera didactică 90 ore 3 ani 25
29.04.2014 2
402.712
S.C. COGNITROM S.R.L. Cluj-Napoca, Piata 14 iulie, Nr. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din
3200/ Categoria
18; Telefon: 0264-581.499 învăţământul preuniversitar în domeniul consilierii 40 ore 3 ani 10
12.03.2014 2
şcolare
S.C. COGNITROM S.R.L.
107 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în
3365/ Categoria
domeniul consilierii educaţionale a copiilor cu ADHD şi 40 ore 4 ani 10
29.04.2014 2
opoziţionism provocator

S.C. Consultanţă Profesională şi Sediul: str. Piaţa Ovidiu nr. 13,


Recrutare de Personal S.R.L. Constanţa; Adresa poștală: Incinta Program de dezvoltare profesională a cadrelor didactice 3284/ Categoria
Port Constanţa, cămin Poarta II, 89 ore 5 ani 25
din mediul urban 17.02.2012 2
camera 226, tel. 0341.710.101/fax
108 0341.710.101
S.C. Consultanţă Profesională şi
Recrutare de Personal S.R.L. 3284/ Categoria
Inovaţie prin cercetare-acţiune în educaţie 89 ore 5 ani 25
17.02.2012 2

S.C. Emafil Profesional S.R.L-D Bragadiru, Str. Maracineni Nr.


14.C, Vila 3, jud. Ilfov 5990/ Categoria
109 Leadership în organizaţiile şcolare 133 ore 3 ani 30
16.12.2015 1

S.C. Global Education S.R.L., București, Str. prof. dr. Ion


București Athanasiu nr. 8, sector 5, fax:
031.814.87.07 Abordări moderne ale educaţiei artistice pentru 4600/ Categoria
110 60 ore 3 ani 15
învăţământul preşcolar şi primar 21.07.2015 1
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

S.C. INDURAIN S.R.L. Oradea Str. Căprioarei Nr.32, Oradea; 3736/ Categoria
111 Tel.0752.874102 Educaţie incluzivă - şansa fiecăruia 89 ore 3 ani 22
24.04.2015 2
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L., Iaşi, str. Bârnova, nr. 100H, cod 3365/ Categoria
Iaşi 700285, jud. Iași; tel.: Consiliere educaţională 62 ore 3 ani 15
29.04.2014 2
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L., 0232.242.215; fax: 0232.219.013 3365/ Categoria
Iaşi Comunicare instituţională 42 ore 4 ani 10
29.04.2014 2
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L., 3365/ Categoria
Iaşi Consiliere privind cariera. Perspective constructiviste 62 ore 3 ani 15
29.04.2014 2
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L., 3114/ Categoria
Mentorat. Strategii şi inovare 89 ore 3 ani 23
Iaşi 01.02.2016 2
112
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L., 3114/ Categoria
Şcoala incluzivă şi pedagogia diversităţii 62 ore 4 ani 15
Iaşi 01.02.2016 2
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L.,
Iaşi Management educațional în instituțiile de învăţământ 3633/ Categoria
89 ore 3 ani 20
preuniversitar – perspective inovative 12.04.2016 1

S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L., 3633/ Categoria


Iaşi Strategii didactice de predare - învățare - evaluare 89 ore 3 ani 20
12.04.2016 1
S.C. IT Business Advisor S.R.L., Bucureşti, Str. Vintilă Mihăilescu, Managementul instruirii în clasele simultane din 4623/ Categoria
București Nr. 1, Bl. 61, Sc.2, Et. 2, Ap. 67, 60 ore 3 ani 15
învățământul primar 27.07.2015 1
S.C. IT Business Advisor S.R.L., Sector 6; Tel/ Fax: 0314241744; Lectura ca dezvoltare personală (tehnici de abordare 5990/ Categoria
București 0213117828 60 ore 3 ani 15
integrată a textelor) 16.12.2015 3
113 S.C. IT Business Advisor S.R.L.,
București
5990/ Categoria
Manager de succes în învățământul preuniversitar 40 ore 3 ani 10
16.12.2015 1

S.C. KFB Consult S.R.L. Cluj-Napoca, Str. Luceafărului nr.


6, ap.22, cod 400343, jud. Cluj, 4736/ Categoria
114 Didactici inovatoare ale citit-scrisului 89 ore 4 ani 25
Fax: 0264.598.780 12.07.2012 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

S.C. ROXCONSULTING S.R.L. Str. Calea lui Traian Nr.144, bl.4,


sc.E, ap.4, Râmnicu Vâlcea; Tel. 3200/ Categoria
115 Mediere şcolară şi educaţională 50 ore 3 ani 12
0728.087836, Fax 021.3451703 12.03.2014 2

S.C. SIVECO România S.A. Bucureşti, Complex Victoria Park, Categoria


3284/
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Utilizarea avansată a instrumentelor TIC 3 89 ore 5 ani 25
17.02.2012
S.C. SIVECO România S.A. Corp clădire C4, Sector 1, cod.
013685, tel. 021.302.3300, fax: Administrarea reţelelor de calculatoare şi a 3599/ Categoria
89 ore 5 ani 25
021.302.33.91 laboratoarelor informatice SEI 23.03.2012 2

S.C. SIVECO România S.A.

MANAGEDU - Utilizarea aplicaţiilor de management 3876/ Categoria


64 ore 4 ani 16
116 educaţional 02.05.2012 2

S.C. SIVECO România S.A.


Instrumente digitale în abilitarea curriculară şi în 4736/ Categoria
89 ore 3 ani 25
orientarea în carieră 12.07.2012 2

S.C. SIVECO România S.A. Categoria


6569/
Intel Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii 2 89 ore 4 ani 25
20.12.2012
S.C. Softwin S.R.L. Str. Dimitrie Pompeiu, Nr. 10 A,
Clădirea Conect 1, Et. 1, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare
București, Sector 2 pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din
4961/ Categoria
clasele I - IV - program de formare continuă de tip 40 ore 3 ani 10
02.08.2012 2
blended learning, pentru cadrele didactice din
învăţământul primar – Nivel 1
Str. Dimitrie Pompeiu, Nr. 10 A,
Clădirea Conect 1, Et. 1, Număr Durată Număr
Durată credite
București, Sector 2 ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

S.C. Softwin S.R.L. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare


pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din
4961/ Categoria
clasele I - IV - program de formare continuă de tip 134 ore 3 ani 34
02.08.2012 2
blended learning, pentru cadrele didactice din
învăţământul primar – Nivel 2
S.C. Softwin S.R.L. Banca de date naţională a formării continue a
3655/ Categoria
personalului didactic din învăţământul preuniversitar - 16 ore 3 ani 4
29.04.2013 3
Formare administratori de aplicaţie - CONCRET
S.C. Softwin S.R.L.

117 Banca de date naţională a formării continue a


3655/ Categoria
personalului didactic din învăţământul preuniversitar - 16 ore 3 ani 4
29.04.2013 3
Formare utilizatorii de aplicaţie - CONCRET

S.C. Softwin S.R.L.


5550/ Categoria
MATEDIDACTICA - Nivel 1 40 ore 3 ani 10
21.11.2013 1

S.C. Softwin S.R.L.


5550/ Categoria
MATEDIDACTICA - Nivel 2 272 ore 3 ani 45
21.11.2013 1

S.C. Softwin S.R.L.

5550/ Categoria
Management şi consiliere pentru cariera didactică 12 ore 3 ani 3
21.11.2013 3

Sindicatul Învăţământului Galați, str. Gării nr. 35, jud. Categoria


3284/
Preuniversitar Galaţi Galaţi, tel./fax 0236.412.413 Managementul organizaţiei, leadership şi comunicare 3 60 ore 5 ani 15
17.02.2012
118
Sindicatul Învăţământului 3599/ Categoria
Managementul proiectelor educaţionale 60 ore 5 ani 15
Preuniversitar Galaţi 23.03.2012 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Sindicatul Învățământului Deva, Str. Gheorghe Barițiu, nr.


Preuniversitar Județul Hunedoara 2, Deva; Telefon/ Fax: Metode și strategii moderne de predare-învățare-evaluare 4623/ Categoria
20 ore 3 ani 5
0254/211642; 0254/232350 27.07.2015 3
119
Sindicatul Învățământului
Preuniversitar Județul Hunedoara 3114/ Categoria
Stilurile de învățare în activitatea didactică 24 ore 3 ani 5
01.02.2016 3

Societatea de Ştiinţe Matematice București, Str. Academiei nr. 14,


din România sector 1; tel: 021.314.46.53/fax: Şcoala de vară a SSMR - formarea profesorilor în 3365/ Categoria
120 021. 312.40.72 60 ore 4 ani 15
antrenarea elevilor capabili de performanţe matematice 29.04.2014 1

Societatea Naţională de Cruce București, Str. Biserica Amzei, nr.


Roşie din România 29, sector 1, Bucureşti, Tel:
021.317.60.06, fax: 021.312.84.52 Educație pentru acordarea primului ajutor 5132/ Categoria
121 20 ore 4 ani 5
02.09.2015 3

Şcoala Gimnazială Specială "SF. Str. Enache Ion, Nr. 31, Sector 4,
NICOLAE" Bucureşti București; Telefon/ Fax: Comunicarea augumentativă şi alternativă. Strategii de 3425/ Categoria
122 021/334.47.08 60 ore 3 ani 15
intervenţie educativ-recuperativ-compensatorie 20.03.2013 3

Unitatea de Management a Str. Spiru Haret nr.10-12, Sector 1,


Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 3425/ Categoria
123 Proiectelor cu Finanţare Externă Bucureşti, 010176, Tel. 89 ore 3 ani 25
021.3055999, Fax 021.3055989 activităţi de mentorat 20.03.2013 3

Uniunea Cadrelor Didactice Miercurea Ciuc Str. Topliţa nr. 20,


Maghiare din România cod 530241, jud. Harghita tel./fax: 3905/ Categoria
0371.319.210, 0266.371.377, Strategii didactice actuale ale instruirii diferenţiate 42 ore 3 ani 10
18.07.2014 2
0266.312.852, 0266.371.648
124
Uniunea Cadrelor Didactice Dezvoltarea competențelor de comunicare în cadrul 4600/ Categoria
Maghiare din România 42 ore 3 ani 10
orelor de curs 21.07.2015 2
Uniunea Cadrelor Didactice 4363/ Categoria
Maghiare din România Învăţarea învăţării 40 ore 3 ani 10
30.07.2013 3
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea „Alexandru Ioan Str. Cloşca Nr.9, 700066, Iaşi;


Cuza” din Iași, Tel.0232.201328, Fax 4383/ Categoria
Facultatea de Teologie Ortodoxă 0232.258430 Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul primar 100 ore 3 ani 25
22.08.2014 1

Universitatea „Alexandru Ioan


Cuza” din Iași, 4383/ Categoria
Facultatea de Teologie Ortodoxă Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul gimnazial 100 ore 3 ani 25
22.08.2014 1

Universitatea „Alexandru Ioan


Cuza” din Iași, Realizarea activităților extracurriculare la disciplina 4383/ Categoria
Facultatea de Teologie Ortodoxă 100 ore 3 ani 25
Religie prin proiecte 22.08.2014 1

Universitatea „Alexandru Ioan


Cuza” din Iași, 4383/ Categoria
Facultatea de Teologie Ortodoxă Utilizarea TIC în predarea Religiei 100 ore 3 ani 25
22.08.2014 1

125 Universitatea „Alexandru Ioan


Cuza” din Iași, 4859/ Categoria
Facultatea de Teologie Ortodoxă Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul liceal 100 ore 3 ani 25
04.11.2014 1

Universitatea „Alexandru Ioan


Cuza” din Iași, 3680/ Categoria
Facultatea de Teologie Ortodoxă Managementul conflictului ideatic religios - ciclul liceal 100 ore 3 ani 25
08.04.2015 1

Universitatea „Alexandru Ioan


Cuza” din Iași, Managementul conflictului ideatic religios - ciclul 3680/ Categoria
Facultatea de Teologie Ortodoxă 100 ore 3 ani 25
gimnazial 08.04.2015 1
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea „Alexandru Ioan


Cuza” din Iași,
Facultatea de Teologie Ortodoxă Predarea temelor interdisciplinare la Religie ortodoxă - 3736/ Categoria
100 ore 3 ani 25
ciclul gimnazial şi liceal 24.04.2015 1

Universitatea „Alexandru Ioan Bd. Carol I, nr.20 A/ 700506, Iaşi, Pregătirea profesorilor de Biologie în Specialitate şi în
Cuza” din Iaşi, Facultatea de Tel. 0232 201 072, Fax 0232 201 Didactica specialităţii pentru susţinerea examenului de 4363/ Categoria
75 ore 3 ani 19
Biologie 472 30.07.2013 1
obţinere a gradului didactic I
Universitatea „Alexandru Ioan Pregătirea profesorilor de Biologie în Specialitate şi în
Cuza” din Iaşi, Facultatea de 4363/ Categoria
Didactica specialităţii pentru susţinerea examenului de 80 ore 3 ani 20
Biologie 30.07.2013 1
obţinere a gradului didactic II
126 Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, Facultatea de Pregătirea profesorilor de Biologie în Specialitate şi în
4363/ Categoria
Biologie Didactica specialităţii pentru susţinerea examenului 80 ore 3 ani 20
30.07.2013 1
naţional de definitivare în învăţământ

Universitatea „Alexandru Ioan Pregătirea profesorilor de Biologie în Specialitate şi în


Cuza” din Iaşi, Facultatea de 4363/ Categoria
Didactica specialităţii pentru susţinerea concursului de 80 ore 3 ani 20
Biologie 30.07.2013 1
titularizare în învăţământul preuniversitar
Universitatea „Alexandru Ioan Str. Toma Cozma, Nr. 3, 700506,
Cuza” din Iaşi, Facultatea de Iași, jud. Iași; Telefon: +40-232- 6218/ Categoria
127 Competenţe în comunicare - performanţă în educaţie 144 ore 4 ani 25
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 201028, Fax: +40-232-201128 13.11.2012 3

Universitatea „Babeş-Bolyai” Str. Sindicatelor nr.7, Cluj-Napoca,


Cluj-Napoca, Facultatea de RO-400029; Telefon:
128 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 0264.40.53.37, Fax: 0264.59.05.59 Dezvoltarea profesională în domeniul educației 4623/ Categoria
84 ore 3 ani 21
Departamentul de Psihopedagogie incluzive/speciale 27.07.2015 2
Specială
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Str. Horea Nr.31, 400202, Cluj-
Cluj Napoca, Facultatea de Litere Napoca; Tel. 0264.432475, Fax Evaluarea competenţelor de comunicare orală în limba 4383/ Categoria
100 ore 3 ani 25
0364.815679 română – ciclul primar 22.08.2014 1
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Str. HoreaDate de400202,
Nr.31, contact Cluj- Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
Napoca; Tel. 0264.432475, Fax de -număr transfer
ore-
0364.815679 acreditare ani- abile

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Litere Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba 4383/ Categoria
100 ore 3 ani 25
română - învățământul secundar 22.08.2014 1

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Litere Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba 4383/ Categoria
100 ore 3 ani 25
română – ciclul primar 22.08.2014 1

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba 4383/ Categoria
129 Cluj Napoca, Facultatea de Litere română – învățământul secundar 22.08.2014 1
100 ore 3 ani 25

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Litere Limba română - evaluarea competenței lingvistice la 4383/ Categoria
100 ore 3 ani 25
ciclul primar 22.08.2014 1

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Litere Limba română - evaluarea competenței lingvistice la 4383/ Categoria
100 ore 3 ani 25
învăţământul secundar 22.08.2014 1

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Litere Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de către 4383/ Categoria
100 ore 3 ani 25
cadrele didactice care predau Limba română 22.08.2014 1

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor nr.


Cluj Napoca, Facultatea de 7, jud. Cluj, tel./fax 0264.405337 MAGISTER EMOCOMP: Promovarea stării de bine şi
4736/ Categoria
130 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, managementul emoţiilor şi al comportamentelor 89 ore 4 ani 25
Departamentul de Psihologie 12.07.2012 3
disfuncţionale în mediul educaţional

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor nr.


Cluj Napoca, Facultatea de 7, jud. Cluj, tel./fax 0264.597.000 Categoria
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Dezvoltarea profesională în domeniul educaţiei 4736/
2 84 ore 3 ani 21
incluzive/ speciale 12.07.2012

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


131 Cluj Napoca, Facultatea de 6218/ Categoria
Competenţe în comunicare - performanţă în educaţie 144 ore 4 ani 25
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 13.11.2012 3
Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor nr.
7, jud. Cluj, tel./fax 0264.597.000

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
131 de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Magister CEREC / Magister: consiliere prin educaţie 3425/ Categoria
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 89 ore 4 ani 25
raţional-emotivă şi comportamentală 20.03.2013 2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Str. M. Kogălniceanu, Nr. 4, Cluj-


Cluj Napoca, Facultatea de Teatru Napoca; Telefon: 0264/432476; 3876/ Categoria
şi Televiziune fax: 0364/813.964 TIC în educaţia surzilor 89 ore 4 ani 25
02.05.2012 2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Teatru Limbaj Mimico-Gestual Românesc - nivel iniţiere 3876/ Categoria
şi Televiziune 89 ore 4 ani 25
02.05.2012 2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor


Cluj Napoca, Facultatea de Teatru didactice pentru cadrele didactice preuniversitare care 3876/ Categoria
şi Televiziune 120 ore 4 ani 30
predau elevilor cu deficienţe de auz - nivel ISCED 0-1 02.05.2012 1
învăţământ preşcolar/ primar
Universitatea „Babeş-Bolyai” din
132 Cluj Napoca, Facultatea de Teatru
şi Televiziune 4736/ Categoria
Limbaj Mimico-Gestual Românesc - nivel mediu 89 ore 4 ani 25
12.07.2012 2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Teatru Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor
şi Televiziune didactice pentru cadrele didactice preuniversitare care 4363/ Categoria
120 ore 3 ani 30
predau elevilor cu deficienţe de auz - ISCED 2-3 30.07.2013 1
învăţământul gimnazial/ profesional

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj Napoca, Facultatea de Teatru 4363/ Categoria
Limbaj Mimico-Gestual Românesc - nivel avansat 89 ore 3 ani 25
şi Televiziune 30.07.2013 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n.,


Cluj-Napoca, 400117, Cluj-Napoca; Tel.
Facultatea de Teologie Ortodoxă și 0264.431005, Fax 0264.431005 4383/ Categoria
Centrul de Formare Continuă, Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul primar 100 ore 3 ani 25
22.08.2014 1
Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj-Napoca,
Facultatea de Teologie Ortodoxă și 4383/ Categoria
Centrul de Formare Continuă, Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul gimnazial 100 ore 3 ani 25
22.08.2014 1
Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj-Napoca,
Facultatea de Teologie Ortodoxă și Realizarea activităților extracurriculare la disciplina 4383/ Categoria
Centrul de Formare Continuă, 100 ore 3 ani 25
Religie prin proiecte 22.08.2014 1
Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj-Napoca,
Facultatea de Teologie Ortodoxă și 4383/ Categoria
Centrul de Formare Continuă, Utilizarea TIC în predarea Religiei 100 ore 3 ani 25
22.08.2014 1
Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă
133 Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca,
Facultatea de Teologie Ortodoxă și 4859/ Categoria
Centrul de Formare Continuă, Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul liceal 100 ore 3 ani 25
04.11.2014 1
Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă
133
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj-Napoca,
Facultatea de Teologie Ortodoxă și 3680/ Categoria
Centrul de Formare Continuă, Managementul conflictului ideatic religios - ciclul liceal 100 ore 3 ani 25
08.04.2015 1
Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj-Napoca,
Facultatea de Teologie Ortodoxă și Managementul conflictului ideatic religios - ciclul 3680/ Categoria
Centrul de Formare Continuă, 100 ore 3 ani 25
gimnazial 08.04.2015 1
Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă

Universitatea „Babeş-Bolyai” din


Cluj-Napoca,
Facultatea de Teologie Ortodoxă și
Centrul de Formare Continuă, Predarea temelor interdisciplinare la Religie ortodoxă - 3736/ Categoria
100 ore 3 ani 25
Învăţământ la Distanţă şi cu ciclul gimnazial şi liceal 24.04.2015 1
Frecvenţă Redusă

Universitatea „Dunărea de Jos” din B-dul.Domneasca, nr.47, Galați, 4383/ Categoria


Galați jud Galați, Tel./ Fax 0336 130 Mentoratul educațional al persoanelor cu dizabilități 48 ore 4 ani 12
22.08.2014 2
109/ 0236 461 353
Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galați Instrumente avansate TIC interactive în predare, pentru 4859/ Categoria
134 48 ore 4 ani 12
elevi cu dizabilități 04.11.2014 2

Universitatea „Dunărea de Jos” din


Galați 4859/ Categoria
Utilizarea instrumentelor TIC în predare 48 ore 4 ani 12
04.11.2014 2

Universitatea „Lucian Blaga” din Instrumente avansate TIC interactive în predare, pentru 4383/ Categoria
Sibiu 48 ore 4 ani 12
elevi cu dizabilități 22.08.2014 2
Universitatea „Lucian Blaga” din 4383/ Categoria
135 Sibiu Utilizarea instrumentelor TIC în predare 48 ore 4 ani 12
22.08.2014 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
135 acreditare ani- abile

Universitatea „Lucian Blaga” din Mentoratul educațional al persoanelor cu dizabilități 4383/ Categoria
Sibiu 48 ore 4 ani 12
22.08.2014 2
Universitatea „Ovidius” din B-dul. Mamaia, Nr. 124,
Constanța Constanța; Telefon: 0241/606647; 4306/ Categoria
136 Fax: 0241/ 511512 Inovații curriculare în învățământul primar 100 ore 5 ani 30
01.06.2012 2

Universitatea „Petru Maior” din Comunicare şi management în învăţământul 4058/ Categoria


137 Târgu-Mureş 60 ore 3 ani 15
preuniversitar 28.06.2013 3
Universitatea „Spiru Haret” - București, Str. Italiană nr. 28, 4383/ Categoria
Centrul de Formare Profesională sector 2, tel. 021.455.18.80, fax Optimizarea învăţării în programe after school 22.08.2014 3
90 ore 3 ani 22
Universitatea „Spiru Haret” - 021.317.70.04 Optimizarea performanţelor profesionale prin 4383/ Categoria
Centrul de Formare Profesională 90 ore 3 ani 22
consultanţă şi coaching cognitiv comportamental 22.08.2014 3
Universitatea „Spiru Haret” - 4383/ Categoria
Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţie morală 90 ore 3 ani 22
Centrul de Formare Profesională 22.08.2014 3
Universitatea „Spiru Haret” - Instrumente şi strategii pentru optimizarea calităţii 4383/ Categoria
90 ore 3 ani 22
Centrul de Formare Profesională educaţiei la nivelul clasei pregătitoare 22.08.2014 3
Universitatea „Spiru Haret” - Scriere, management şi implementare de proiecte 4383/ Categoria
138 Centrul de Formare Profesională 90 ore 3 ani 22
22.08.2014 3
Universitatea „Spiru Haret” - 4383/ Categoria
Centrul de Formare Profesională Eficientizarea comunicării în mediul şcolar 90 ore 3 ani 22
22.08.2014 3
Universitatea „Spiru Haret” - Management şcolar adaptat la realităţile societăţii 4383/ Categoria
Centrul de Formare Profesională 90 ore 3 ani 22
româneşti 22.08.2014 3
Universitatea „Spiru Haret” - Legislaţia învăţământului şi a muncii în context 4383/ Categoria
Centrul de Formare Profesională 90 ore 3 ani 22
european 22.08.2014 3
Universitatea „Spiru Haret” - Metode de predare/învăţare utilizând tehnologii moderne 4383/ Categoria
90 ore 3 ani 22
Centrul de Formare Profesională 22.08.2014 3
Universitatea „Ştefan cel Mare” Str. Universității, Nr. 13, Suceava, Categoria
6218/
720229; Telefon: 0230/520.081; Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii empatice 3 67 ore 4 ani 18
din Suceava 13.11.2012
Universitatea „Ştefan cel Mare” Fax: 0230/520 080 Categoria
Tehnologii informaţionale şi de comunicare - Nivel 6218/
3 67 ore 4 ani 18
139 din Suceava avansat 13.11.2012
Categoria
Universitatea „Ştefan cel Mare” 6218/
Limbaj şi realitate 3 67 ore 4 ani 18
din Suceava 13.11.2012
Str. Universității, Nr. 13, Suceava, Număr
Număr Durată
720229; Telefon: 0230/520.081; Durată credite
ordin de acredita
Nr. Fax: 0230/520 080 Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
139 de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea „Ştefan cel Mare” Categoria


6218/
din Suceava Inteligenţă emoţională şi inteligenţă socială 3 67 ore 4 ani 18
13.11.2012
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, str. Lascăr Catargiu, nr.
Timişoara 4-6, 300559, jud. Timiş; tel.
0256.220.687, Fax: 0256.220.690 Instruire în Tehnici de Predare Multimedia 3106/ Categoria
140 56 ore 3 ani 14
30.01.2013 2

Universitatea „Titu Maiorescu” Calea Văcăreşti nr.187, Sector 4,


004051, Bucureşti, Tel: 021.316.16.46
- 021.325.21.64 - 021.311.22.97 -
Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare 3599/ Categoria
141 0372.710.961 - 0372.710.962; Fax: 56 ore 5 ani 14
021.311.22 97 - 021.316.16.46 şi responsabilizare 23.03.2012 2

Universitatea „Valahia” din Str. Moldovei, Nr. 5, Târgoviște,


Târgovişte, Departamentul pentru județul Dâmbovița; Telefon: PROWEB - E-Educaţie în cadrul ariei curriculare 4859/ Categoria
Pregătirea Personalului Didactic 0245/220694 89 ore 3 ani 22
Matematică și Ştiinţe ale naturii 04.11.2014 2
(D.P.P.D.)
Universitatea „Valahia” din
Târgovişte, Departamentul pentru PROWEB - Abordări moderne în didactica matematicii 4859/ Categoria
Pregătirea Personalului Didactic 89 ore 3 ani 22
și științelor naturii 04.11.2014 2
142 (D.P.P.D.)
Universitatea „Valahia” din
Târgovişte, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic
(D.P.P.D.) Abordări moderne în educația pentru sănătate 5990/ Categoria
60 ore 3 ani 15
16.12.2015 3

Universitatea „Vasile Alecsandri” Calea Mărășești, Nr. 157, Bacău,


Utilizarea platformelor educaționale interactive online 4859/ Categoria
143 din Bacău județul Bacău; Telefon: 89 ore 4 ani 22
0234/542411; Fax: 0234/545753; (MENOS) 04.11.2014 2
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea Creştină Partium din Str. Primăriei nr. 36, Oradea, jud.
Oradea Bihor, tel./fax 0259.418.244 4363/ Categoria
144 Comunicare eficientă şi atitudini civice 89 ore 3 ani 22
30.07.2013 3

Universitatea din Bucureşti, Str. Atomiştilor nr. 405, tel: +


Facultatea de Fizică 4021.457.44.18/4949, fax: + 3365/ Categoria
145 4021.457.44.18, Măgurele, judeţul Metode eficiente de învăţare a fizicii 60 ore 3 ani 15
29.04.2014 1
Ilfov, 077125
Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, Str. Academiei, nr. 14,
5990/ Categoria 100 ore
146 Facultatea de Matematică şi Cod 010014; Telefon: Tehnici alternative în predarea matematicii 4 ani 25
Informatică 021/3144653, Fax: 0213124072 16.12.2015 1

Universitatea din Bucureşti, Şos. Panduri, nr.90, Sector 5,


Facultatea de Psihologie şi Bucureşti, Tel. 031.425.34.45
Ştiinţele Educaţiei Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă -
3425/ Categoria
resurse didactice pentru punerea bazelor formării 40 ore 3 ani 10
20.03.2013 2
competenţelor la preşcolari

Universitatea din Bucureşti,


Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei
3425/ Categoria
Împreună cu copiii pentru un debut şcolar de calitate 46 ore 3 ani 11
20.03.2013 2
147

Universitatea din Bucureşti,


Facultatea de Psihologie şi DIRECȚII MODERNE ÎN PSIHOPEDAGOGIA
3633/ Categoria
Ştiinţele Educaţiei SPECIALĂ - proiectare, organizare și evaluare a 120 ore 3 ani 30
12.04.2016 1
activitășii didactice
147

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea din Bucureşti,


Facultatea de Psihologie şi Management psihopedagogic optimizat prin comunicare 3633/ Categoria
Ştiinţele Educaţiei 120 ore 3 ani 30
eficientă 12.04.2016 2

Universitatea din Craiova, Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13,


Departamentul pentru Pregătirea 200585, Telefon +40-251-414398: Proiectarea curriculum-ului centrat pe competenţe 4306/ Categoria
69 ore 4 ani 15
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 0251422567, Fax: :+40-251- 01.06.2012 1

Universitatea din Craiova, 411688


Categoria
Departamentul pentru Pregătirea 4306/
Metode interactive de predare, învăţare, evaluare 1 69 ore 4 ani 15
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 01.06.2012

Universitatea din Craiova,


Departamentul pentru Pregătirea Managementul clasei de elevi - gestionarea situaţiilor de 4306/ Categoria
79 ore 4 ani 15
Personalului Didactic (D.P.P.D.) criză 01.06.2012 1

Universitatea din Craiova,


Departamentul pentru Pregătirea Formarea profesorilor din învăţământul preşcolar în mod 3655/ Categoria
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 92 ore 3 ani 25
constructivist (PROCONSTRUCT) 29.04.2013 2

Universitatea din Craiova,


Formarea profesorilor pentru educaţia copiilor cu CES 3655/ Categoria
148 Departamentul pentru Pregătirea 92 ore 3 ani 25
Personalului Didactic (D.P.P.D.) (CESFORM) 29.04.2013 2

Universitatea din Craiova, TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR


Departamentul pentru Pregătirea 5990/ Categoria
DIDACTICE – program de pregătire pentru gradul 92 ore 3 ani 23
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 16.12.2015 1
didactic II, învățământ preșcolar
Universitatea din Craiova, TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR
Departamentul pentru Pregătirea 5990/ Categoria
DIDACTICE – program de pregătire pentru gradul 92 ore 3 ani 23
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 16.12.2015 1
didactic II, învățământ primar
148

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea din Craiova,


Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic (D.P.P.D.) TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR
DIDACTICE – program de pregătire pentru gradul 5990/ Categoria
92 ore 3 ani 23
didactic II, profesori - Limba engleză, profesori – Limba 16.12.2015 1
și literatura română

Universitatea din Piteşti, Pitești, Str. Doaga nr. 11, cod


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 110441, jud. Argeș, tel./fax: 4736/ Categoria
Şcoala incluzivă - o şcoală pentru toţi 60 ore 4 ani 15
0348.453.350 12.07.2012 2

Universitatea din Piteşti,


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Calitate şi profesionalism în educaţie - program de 4736/ Categoria
40 ore 4 ani 10
formare a profesorilor metodişti 12.07.2012 2

Universitatea din Piteşti,


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Cunoaşte-te pe tine însuţi! - Program de formare în 4961/ Categoria
40 ore 4 ani 10
domeniul cunoaşterii psihoeducaţionale 02.08.2012 2

Universitatea din Piteşti,


Managementul dezvoltării competenţelor de comunicare 4961/ Categoria
149 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 40 ore 4 ani 10
şi socio-emoţionale 02.08.2012 2

Universitatea din Piteşti,


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Program de formare continuă pentru utilizarea TIC şi 3425/ Categoria
89 ore 3 ani 25
formarea competenţelor digitale 20.03.2013 2

Universitatea din Piteşti, PAŞI ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ - program


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 3905/ Categoria
de pregătire pentru gradul didactic II, învăţământul 94 ore 4 ani 25
18.07.2014 1
primar
Universitatea din Piteşti, PAŞI ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ - program
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 3905/ Categoria
de pregătire pentru gradul didactic II, învăţământul 94 ore 4 ani 25
18.07.2014 1
preşcolar
Număr Durată Număr
Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

Universitatea din Piteşti, Institutul Pitești, Str. Doaga nr. 11, corp A,
de Formare şi Performanţă et. I, cam. 109, cod 110441, jud. Dinamica cercetării ştiinţifice actuale şi implicaţiile
„Muntenia” Argeș, tel./fax: 0348.453.197 4623/ Categoria
rezultatelor în practica educaţională a profesorilor de 89 ore 3 ani 24
27.07.2015 1
limba şi literatura română [DINAMIC_PROF]

Universitatea din Piteşti, Institutul


150 de Formare şi Performanţă Management Sistemic Preuniversitar Performant 5990/ Categoria 120 ore
„Muntenia” 3 ani 30
(MSPP) 16.12.2015 1

Universitatea din Piteşti, Institutul


de Formare şi Performanţă Calitate în învățământ prin Management Educațional și 3114/ Categoria
„Muntenia” 100 ore 3 ani 25
Leadership (CMEL) 01.02.2016 1

Universitatea Maritimă din Str. Micea cel Bătrân Nr.104, Categoria


Abilitarea curriculară a profesorilor de ştiinţe 4961/
Constanţa Constanţa; Tel. 0241.664740; Fax tehnologice în societatea cunoaşterii 3 90 ore 4 ani 25
02.08.2012
Universitatea Maritimă din 0241.617260
151 Constanţa Dezvoltarea profesională continuă pe componenta
instruirii diferenţiate a elevilor şi oportunităţi de carieră 6218/ Categoria
90 ore 4 ani 25
didactică pentru profesorii de Ştiinţe tehnologice în 13.11.2012 3
societatea cunoaşterii
Universitatea Naţională de Artă Str. Matei Voievod, Nr. 75-77, Categoria
Competenţă în comunicare - Performanţă în educaţie 3876/
152 Teatrală şi Cinematografică Sector 2, București; Telefon: 2 144 ore 4 ani 25
„I.L.Caragiale” Bucureşti 021/2522480; Fax: 021/2525881 02.05.2012

Universitatea POLITEHNICĂ din Splaiul Independenţei nr. 313,


Bucureşti, Departamentul de Sector 6, Bucureşti, 060042, Tel.
Formare pentru Cariera Didactică 021.4029241 DE LA DEBUT LA SUCCES - program naţional de 3655/ Categoria
90 ore 4 ani 25
şi Ştiinţe Socio-Umane mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice 29.04.2013 2

Universitatea POLITEHNICĂ din


Bucureşti, Departamentul de
Formare pentru Cariera Didactică Dezvoltarea competenţelor de cercetare în domeniul 4306/ Categoria
42 ore 5 ani 10
şi Ştiinţe Socio-Umane educaţie 01.06.2012 1

153
Splaiul Independenţei nr. 313,
Sector 6, Bucureşti, 060042, Tel.
021.4029241

Număr Durată Număr


Durată credite
ordin de acredita
Nr. Categorie program profesio
Furnizor Date de contact Denumire program ministru re
crt. program -număr nale
de -număr transfer
ore-
acreditare ani- abile

153 Universitatea POLITEHNICĂ din


Bucureşti, Departamentul de Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice pentru
Formare pentru Cariera Didactică 4736/ Categoria
evoluţia în cariera didactică. Pregătirea pentru gradul 60 ore 4 ani 15
şi Ştiinţe Socio-Umane 12.07.2012 1
didactic II

Universitatea POLITEHNICĂ din


Bucureşti, Departamentul de
Formare pentru Cariera Didactică Dezvoltarea competenţelor transversale prin intermediul 4736/ Categoria
şi Ştiinţe Socio-Umane 40 ore 3 ani 10
dezvoltării personale de grup 12.07.2012 2

Universitatea Tehnică „Gheorghe Iași, Bulevardul Dimitrie Perfecționarea teoretică și practică a cadrelor didactice
Asachi” din Iaşi Mangeron nr. 71, Corp CH, din învățământul preuniversitar pentru folosirea 4383/ Categoria
154 700050, jud. Iaşi, tel./fax: 100 ore 3 ani 25
tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii și 22.08.2014 2
0232.254604 disciplinelor tehnice
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau discipline
socio-umane

Personal de conducere, de îndrumare


şi de control, cadre didactice care
doresc să ocupe o funcție de
conducere, de îndrumare şi de control
în învăţământul preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Personal cu funcții de conducere, de


îndrumare și de control din
învățământul preuniveristar, membri ai
consiliilor de administrație ale
unităților de învățământ, membri ai
corpului național de experți

Cadre didactice şi didactice auxiliare


din învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Personal didactic din învăţământul


primar

Personal didactic din învăţământul


primar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, membri CEAC
Cadre didactice, formatori în domeniul
calităţii educaţiei, înscrişi în Registrul
ARACIP
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar care fac parte din
Comisia de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar care fac parte din
Comisia de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii din unitățile de învățământ
din mediul rural

Cadre didactice din învăţământul


preşcolar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar şi personal didactic cu
funcţii de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar şi personal didactic cu
funcţii de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar şi personal didactic cu
funcţii de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar şi personal didactic cu
funcţii de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar
Consilieri şcolari (CJAPP/ CJRAE şi
CMBRAE)

Consilieri educativi, directori adjuncţi


Consilieri educativi, directori adjuncţi
şi consilieri şcolari
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar

Inspectori pentru învăţământ


preşcolar, inspectori pentru
învăţământ primar, inspectori
educativi, inspectori de biologie,
inspectori de educaţie fizică şi sport,
consilieri şcolari/ reprezentanţi
CJRAE/ CJAPP
Grup ţintă

Inspectori educativi, inspectori de


biologie, inspectori de educaţie fizică
şi sport

Consilieri şcolari

Inspectori pentru învăţământul


preşcolar

Inspectori pentru învăţământul primar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniveristar: educatoare, învăţători,
profesori
Cadre didactice din învăţământul
preprimar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar aspirante la funcții de
conducere, de îndrumare și de control,
directori de instituții școlare, directori
ai caselor corpului didactic

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar cu specializarea
psihologie, psihopedagogie specială,
sociologie, pedagogie, cadre didactice
care predau discipline socio-umane,
consilieri școlari
Grup ţintă

Cadre didactice din învățământul


preșcolar, primar și gimnazial

Directori, directori adjuncţi, membri


CA şi CEAC din unităţile şcolare din
învăţământul preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Directori, membri ai Consiliului de


Administraţie, membri ai Comisiei de
Evaluare şi Asigurarea Calităţii din
unităţile de învăţământ preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar (educatoare/
învățători/profesori/consilieri școlari)

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar

Cadre didactice şi didactice auxiliare


din învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preşcolar: educatoare, institutori şi
profesori pentru învăţământul
preşcolar

Educatoare, institutori învăţământ


preşcolar/ primar, profesori învăţământ
preşcolar/ primar, învăţători

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

personal de conducere, de îndrumare şi


de control, membrii CEAC şi cadre
din învăţământul preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preşcolar şi primar

Directori, membri ai consiliilor de


administraţie, consilieri şcolari

Directori, membri ai consiliilor de


administraţie, consilieri şcolari

Personal didactic de predare şi


personal de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Personal didactic de predare şi


personal de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar
Profesori pentru învăţământul primar
şi preşcolar, institutori, învăţători,
educatoare, profesori de Educaţie
plastică şi profesori de Educaţie
tehnologică din învăţământul
gimnazial

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic de predare din


învăţământul preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


liceal

Personal didactic din învăţământul


preuniversiar, nivelurile gimnazial şi
liceal
Personal didactic din învăţământul
preuniversiar, nivelurile gimnazial şi
liceal
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar

Directori, membri CA, responsabili de


comisii, cadre didactice din şcoli a
căror dezvoltare profesională vizează
managementul instituţional
Grup ţintă

Personal didactic şi didactic auxiliar


din învăţământul preuniversitar care
ocupă sau fac parte din structurile de
conducere de la nivelul unităţilor de
învăţământ sau care vor să acceadă la
o astfel de funcţie de conducere

Personal didactic şi personal didactic


auxilar din învăţământul preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preşcolar, primar şi gimnazial

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care doresc să-şi
dezvolte profilul de metodist al ISJ
Cadre didacice din învățământul
preuniversitar
Grup ţintă

Personal din cadrul MECS, membrii


consiliilor și comisiilor consultative
ale MECS, personal din cadrul
instituțiilor și unităților care
funcționează în subordinea sau
coordonarea MECS și personal de
conducere, de îndrumare și de control
din inspectoratele școlare și casele
corpului didactic (inspectori școlari
generali, inspectori școlari generali
adjuncți, directori CCD, contabili șefi,
inspectori școlari)

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar

Învăţători, institutori, profesori pentru


învăţământul primar şi preşcolar,
profesori de gimnaziu, consilieri
şcolari care activează în şcoli din
medii sociale defavorizate, cu risc
ridicat de părăsire timpurie a şcolii/
abandon şcolar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic de predare de la


nivel primar, gimnazial şi liceal

Personal didactic de predare din


învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Profesori de limba engleză, institutori


cu specializare limba engleză,
profesori pentru învăţământ primar,
învăţători al căror nivel minim de
competenţă lingvistică este B1
conform Scalei Europene Comune de
Referinţă pentru Limbile Moderne

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


și literatura franceză din învățământul
preuniversitar (profesori - metodiști ai
ISJ, profesori- metodiști din CCD,
inspectori de specialitate) și profesori
de discipline non-lingvistice (DNL),
predate în limba franceză

Personal de conducere, de îndrumare


şi de control din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniveristar care predau discipline
din cadrul ariei curriculare Om şi
societate
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţământul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Personal didactic din învățământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar cu specializarea Istorie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice care predau Cultură
civică în învăţământul primar şi
gimnazial
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic și didactic auxiliar
din învățământul preuniversitar,
profesori documentariști
Personal didactic și didactic auxiliar
din învățământul preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


și literatura franceză din învățământul
preuniversitar (profesori - metodiști ai
ISJ, profesori- metodiști din CCD,
inspectori de specialitate) și profesori
de discipline non-lingvistice (DNL),
predate în limba franceză
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


și literatura franceză din învățământul
preuniversitar (profesori, metodiști ai
ISJ, profesori - metodiști din CCD,
inspectori de specialitate), profesori
pentru învățământul preșcolar și
profesori pentru învățământul primar,
institutori, învățători și educatoare
care au un nivel de competență
lingvistică în limba franceză de
minimum B1

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Grup ţintă

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar: învăţământ tehnic şi
profesional, învăţământ liceal şi
vocaţional
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar tehnic
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice care predau Geografia


în învățământul preuinversitar

Cadre didactice din învăţământul


preșcolar șI primar
Cadre didactice care participă la
evaluarea pentru examenul de
definitivare în învățământ și concursul
național pentru ocuparea posturilor/
catedrelor declarate vacante/ rezervate
în unitățile de învățământ
preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniveristar: învăţământ tehnic şi
profesional, învăţământ liceal şi
vocaţional
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Responsabilii de arii curriculare/


comisii metodice
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Profesori din învăţământul secundar


inferior şi profesori din cabinetele de
asistenţă psihopedagogică

Cadre didactice şi cadre didactice


auxiliare din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Directori, profesori - membri ai
CEAC, membri în Consiliile de
Administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Inspectori şcolari, profesori metodişti


ai CCD/ ISJ/ ISMB, responsabili de
arii curriculare/ comisii metodice din
unităţile de învăţământ preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


primar, secundar inferior şi secundar
superior
Grup ţintă

Inspectori ai MEN, inspectori şcolari


generali /generali adjuncţi din ISJ-uri/
ISMB, directori CCD, inspectori
şcolari, directori/ directori adjuncţi de
unităţi şcolare, responsabili comisii
metodice, şefi de catedră, membri în
CEAC, membri în Consiliul de
Administraţie al unităţilor de
învăţământ/ conexe/ inspectoratelor
şcolare, consilieri educativi

Cadre didactice din învăţământul


special
Cadre didactice din învăţământul
primar
Cadre didactice din învăţământul
primar
Inspectori școlari, profesori metodiști
ai CCD/ ISMB, responsabili de
catedre/ comisii metodice/ cercuri
pedagogice din învățământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Personal didactic și didactic-auxiliar


din învățământul preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preșcolar
Personal didactic de predare din
învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preuniveristar

Personal didactic de predare didactice


din învățământul preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


și literatura franceză din învățământul
preuniversitar (profesori, metodiști ai
ISJ, profesori, metodiști din CCD,
inspectori de specialitate) și profesori
pentru învățământul preșcolar și
profesori pentru învățământul primar,
institutori, învățători și educatori care
au un nivel de competență lingvistică
în limba franceză minimum B1

Profesori pentru învățământul primar


și secundar inferior, consilieri școlari,
profesori de sprijin, mediatori școlari,
profesori logopezi, alți specialiști care
lucrează în domeniul educației copiilor
cu cu cerințe educaționale speciale din
învățământul preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar membre de sindicat
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar membre de sindicat
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar membre de sindicat
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar membre de sindicat
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Manageri şcolari din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal de conducere, de îndrumare
şi de control din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Personal didactic de predare și


personal didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic de predare din
învățământul preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar, profesori diriginți,
profesori coordonatori educativi,
profesori din cluburile și palatele
copiilor, manageri școlari
Grup ţintă

Personal din învățământul


preuniveristar
Personal din învățământul
preuniveristar

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar (educatoare, învățători,
profesori)
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar (educatoare, învățători,
profesori)
Profesori din învățământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar aspirante la funcții de
conducere, de îndrumare și de control

Cadre didactice care predau la ciclul


primar, profesori de matematică şi
ştiinţe din învăţământul preuniversitar

Cadre didactice care predau Limba


română în învăţământul preuniversitar

Cadre didactice care predau Limba


română în învăţământul preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din unităţile de
învăţământ preuniversitar
Personal didactic şi didactic auxiliar
(secretare, administratori financiari,
bibliotecari, informaticieni) din
învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Cadre didactice din învăţământul


preșcolar
Personal didactic de predare din
învăţământul preuniversitar
Cadre didactice care predau Educaţie/
Cultură Civică, diriginţi
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preşcolar
Cadre didactice din învăţământul
preşcolar
Grup ţintă

Metodişti ISJ pentru învăţământul


preşcolar, responsabili de cerc metodic
sau de comisii metodice pentru
învăţământul preşcolar, directori şi
directori adjuncţi ai unităţilor de
învăţământ preşcolar sau care au în
subordine unităţi de învăţământ
preşcolar, inspectori şcolari de
specialitate pentru învăţământ
preşcolar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


și literatura franceză din învățământul
preuniversitar (profesori - metodiști ai
ISJ, profesori- metodiști din CCD,
inspectori de specialitate) și profesori
de discipline non-lingvistice (DNL),
predate în limba franceză

Consilieri şcolari din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Profesori care predau disciplina
Cultură civică şi profesori diriginţi
Grup ţintă

Cadre didactice care predau: ştiinţe


socio-umane, discipline economice,
tehnologii în alimentaţie publică şi
industrie alimentară
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar, personal de predare
(profesori de toate specialitățile, de
gimnaziua și de liceu, profesori pentru
învățământul preprimar și primar cu
gradul I, II sau definitivat)
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar (profesori de toate
specialitățile, învățători/ institutori,
educatoare, maiștri-instructori)
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


și literatura franceză din învățământul
preuniversitar (profesori, metodiști ai
ISJ, profesori metodiști din CCD,
inspectori de specialitate) și profesori
de discipline non-lingvistice (DNL),
predate în franceză

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic, didactic auxiliar,


personal didactic cu funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control
din învăţământul preuniversitar

Personal didactic de predare didactice


din învățământul preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar (nivel primar, gimnazial
și liceal)

Cadre didactice cu funcții de


conducere, de îndrumare şi de control
din învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare din


învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


și literatura franceză din învățământul
preuniversitar (profesori - metodiști ai
ISJ, profesori- metodiști din CCD,
inspectori de specialitate) și profesori
de discipline non-lingvistice (DNL),
predate în limba franceză

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar, directori și inspectori
școlari
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar cu responsabilităţi
manageriale
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


primar, secundar, secundar-inferior şi
secundar-superior
Personal didactic din învăţământul
primar, secundar, secundar-inferior şi
secundar-superior
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar: învăţători, institutori,
profesori
Cadre didactice din învăţământul
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal
Personal didactic şi didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic de predare din
învățământul preuniversitar gimnazial
și liceal
Grup ţintă

Cadre didactice din învățământul


preuniveristar aspirante la funcții de
conducere, de îndrumare și de control,
precum și personal de conducere, de
îndrumare și de control din
învățământul preuniveristar

Cadre didactice cu specializarea


Limba și literatura franceză din
învățământul preuniversitar (profesori,
metodiști ai ISJ, profesori metodiști
din CCD, inspectori de specialitate) și
profesori de discipline non-lingvistice
(DNL), predate în franceză

Profesori pentru învățământul


preșcolar și primar, profesori de
diferite specialități din învățământul
preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preşcolar şi primar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, personal didactic
auxiliar şi nedidactic.

Personal didactic, didactic auxiliar,


personal didactic cu funcții de
conducere, de îndrumare şi de control
din învăţământul preuniversitar

Cadre didactice care predau disciplina


Limba şi literatura română la nivel
primar, gimnazial, liceal sau în
învăţământul tehnic
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice care predau la nivel


preşcolar, cadre didactice care predau
la nivel primar sau care urmează să
predea la clasa pregătitoare

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză
Grup ţintă

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar care au un nivel de
competenţă lingvistică minimum B1
pentru limba franceză sau
specializarea Limba franceză

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar care predau limbi
moderne la toate nivelurile de
învățământ (Limba și literarura
franceză, Limba și literatura engleză,
Limba și literatura spaniolă, Limba și
literatura italiană, Limba și literatura
germană și Limba și literatura
norvegiană)

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice aspirante la funcțiile


de conducere, de îndrumare și de
control din învățământul preuniversitar

Cadre didactice aspirante la funcțiile


de conducere, de îndrumare și de
control din învățământul preuniversitar

Cadre didactice din învățământul


preșcolar și primar
Grup ţintă

Cadre didactice cu funcţii de


conducere, de îndrumare şi de control

Cadre didactice cu funcţii de


conducere, de îndrumare şi de control

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari,
personal didactic cu funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control
din învăţământul preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Personal didactic din învățământul


preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învățământul


primar
personal didactic din învăţământul
preuniversitar
profesori diriginţi la gimnaziu şi la
liceu, profesori care predau discipline
din ariile curriculare Om şi societate,
Limbă şi comunicare
personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţământul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Învăţători/ institutori învăţământ


primar, educatoare/ institutori
învăţământ preşcolar, profesori din
învăţământul preşcolar, primar,
gimnazial şi liceal
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice de conducere, de


îndrumare şi de control şi cadre
didactice aspirante la funcţiile de
conducere, de îndrumare şi de control
din învăţământul preuniversitar

Cadre didactice şi didactice auxiliare


din învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Personal didactic şi didactic auxiliar


din învăţământul preuniversitar:
profesori documentarişti, bibliotecari,
cadre didactice
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar, bibliotecari, profesori
documentarişti
Profesori din învăţământul
preuniversitar care predau Matematică
şi ştiinţe
Profesori din învăţământul
preuniversitar care predau Limba şi
literatura română
Grup ţintă

Profesori din învăţământul


preuniversitar care predau discipline
din aria curriculară Om și societate

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţământul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Cadre didactice din învăţământul


preşcolar, primar, gimnazial şi liceal
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
primar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


primar, gimnazial, liceal şi profesional
din unităţile de învăţământ în care
funcţionează CDI, profesori-
documentarişti, bibliotecari şcolari din
unităţile cu CDI

Cadre didactice din învăţământul


preşcolar, primar şi logopezi şcolari
Psihologi şcolari şi cadre didactice din
învăţământul gimnazial şi liceal

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic de predare din
învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar (profesori, metodişti ai
ISJ/ISMB, profesori, metodişti din
CCD, inspectori de specialitate),
profesori pentru învățământul
preșcolar și profesori pentru
învățământul primar, institutori,
învățători și educatoare care au
nivelul de competență lingvistică în
limba franceză minimum B1

Personal didactic de predare care


demonstrează deținerea unor
competențe necesare și a unei
expertize specifice, pentru evaluarea
lucrărilor scrise ale cadrelor didactice
care participă la concursurile
profesionale
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar: diriginţi şi consilieri
şcolari
Cadre didactice cu experienţă în
activitatea de îndrumare şi de control,
care vor face parte din Corpul de
Experţi ai Corpului de Control al
MECTS
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar
cadre didactice din învăţământul
preuniversitar care predau Limba şi
literatura română
Personal didactic şi didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar
Personal didactic şi didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar

Personal didactic de predare didactice


din învățământul preuniversitar

Profesori din învăţământul


preuniversitar care predau disciplinele
din ariile curriculare Matematică și
Științe ale naturii, Om și societate și
Tehnologii

Directori/ directori adjuncţi din


unităţile de învăţământ preuniversitar,
personal cu funcţii de conducere din
instituţiile şcolare coordonatoare de la
nivel judeţean, membri ai CA şi
CEAC şi administratori financiari din
unităţile de învăţământ preuniversitar

Învăţători, institutori învăţământ


primar, profesori pentru învăţământul
primar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Directori/ directori adjuncţi din


unităţile de învăţământ preuniversitar,
personal cu funcţii de conducere din
instituţiile şcolare coordonatoare de la
nivel judeţean, membri ai CA şi
CEAC din unităţile din învăţământul
preuniversitar

Directori/ directori adjuncţi din


unităţile de învăţământ preuniversitar,
personal cu funcţii de conducere din
instituţiile şcolare coordonatoare de la
nivel judeţean, membri ai CA şi
CEAC din unităţile din învăţământul
preuniversitar

Directori/ directori adjuncţi din


unităţile de învăţământ preuniversitar,
personal cu funcţii de conducere din
instituţiile şcolare coordonatoare de la
nivel judeţean, membri ai CA şi
CEAC din unităţile din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Directori/ directori adjuncţi ai
unităţilor şcolare, personal cu funcţii
de conducere din instituţiile şcolare
coordonatoare de la nivel judeţean,
membri ai CA şi CEAC din unităţile
şcolare
Grup ţintă

Directori/ directori adjuncţi ai


unităţilor şcolare, personal cu funcţii
de conducere din instituţiile şcolare
coordonatoare de la nivel judeţean,
membri ai CA şi CEAC din unităţile
şcolare
Profesori de ştiinţe socio-umane şi
profesori diriginţi
Profesori pentru învăţământul primar,
institutori, învăţători
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice şi didactice auxiliare
din învăţământul preuniversitar

Personal didactic din învățământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Profesori de ştiinţe socio-umane şi
profesori diriginţi
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preuniveristar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preşcolar şi primar
Cadre didactice din învăţământul
preşcolar şi primar
Cadre didactice din învăţământul
preşcolar şi primar
Directori, membri ai consiliilor de
administraţie, consilieri școlari

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţămîntul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic şi didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic şi didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar
Personal didactic şi didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preșcolar și primar
Personal didactic din învăţământul
preșcolar și primar
Personal didactic de predare și
personal didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice cu specializarea Limba


şi literatura franceză din învăţământul
preuniversitar, metodişti pentru
disciplina Limba franceză din
ISJ/ISMB, profesori metodişti din
CCD-uri cu specializarea Limba şi
literatura franceză, inspectori de
specialitate pentru Limba franceză/
Limbi moderne, profesori de discipline
non-lingvistice (DNL) predate în
limba franceză

Institutori şi profesori pentru


învăţământul primar care predau
disciplina Ştiinţe la clasele a II-a şi a
IV-a şi profesori de fizică din
învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar care predau Fizica
Membri CEAC şi cadre didactice din
învăţământul preuniveristar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniveristar şi membri ai consiliilor
de administraţie
Directori, membri CA, cadre didactice
din unităţile de învățământ
preuniveristar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic auxiliar din


învăţământul preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar şi personal didactic cu
funcţii de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic de predare din


învăţământul preuniversitar

Cadre didactice din învățământul


preuniveristar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din unităţile de


învăţământ profesional şi tehnic
Grup ţintă

Cadre didactice din unităţile de


învăţământ profesional şi tehnic

Cadre didactice din unităţile de


învăţământ profesional şi tehnic

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic de predare din


învăţământul preuniversitar
profesional şi tehnic
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar, inspectori, directori ai
caselor corpului didactic, directori de
unităţi de învăţământ
Cadre didactice, personal didactic și
didactic-auxiliar din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
gimnazial care predau dicipline din
ariile curriculare Matematică, Ştiinţe,
Limbă şi comunicare, inspectori de
specialitate
Cadre didactice şi personal de
conducere din învăţământul primar şi
gimnazial

Profesori pentru învățământul primar/


institutori/ învățătorii clasei a II-a,
inspectori şcolari de specialitate,
metodişti pentru învățământul primar
Grup ţintă

Cadre didactice din învățământul


preprimar şi/ sau primar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar

Educatoare, învățători și profesori care


predau în limba germană

Educatoare, învăţători şi profesori care


predau în Limba germană

Educatoare, învăţători şi profesori care


predau în Limba germană

Educatoare, învăţători şi profesori care


predau în Limba germană

Personal didactic de predare din


învăţământul preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, consilieri şcolari, cadre
didactice cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic şi didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar, membri de sindicat
afiliat FSLI, membri CEAC
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar aspirante la funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control

Personal didactic auxiliar din


învăţământul preuniversitar

Cadre didactice din învățământul


preuniveristar

Profesori de toate specialităţile,


institutori, învăţători şi educatoare care
au dreptul, conform legislaţiei în
vigoare, să exercite activitatea de
mentor

Cadre didactice din învăţământul


primar, gimnazial şi liceal, directori de
unităţi şcolare, inspectori, membri ai
consiliilor de administraţie din
instituţiile de educaţie

Personal din sistemul naţional de


examinare, evaluare şi curriculum din
învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar şi personal didactic cu
funcţii de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preprimar şi primar care vor prelua
clasa pregătitoare
Directori de şcoli, inspectori şcolari,
cadre didactice din învăţământul
preuniveristar - aspiranţi la funcţii
manageriale
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
gimnazial și liceal

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Profesori din învăţământul


preuniversitar (nivel gimnazial şi
liceal)
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
primar, gimnazial şi liceal

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar, ciclul primar, care
implementează la clasă activităţi
specifice de predare
Cadre didactice, didactice auxiliare, de
conducere, de îndrumare şi de control
din învăţământul preuniversitar din
mediul urban
Cadre didactice, didactice auxiliare, de
conducere, de îndrumare şi de control
din învăţământul preuniversitar din
mediul urban
Personal didactic de predare şi
personal de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul
preuniversitar

Personal didactic de predare din


învăţământul preşcolar și primar
Grup ţintă

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar, cu gradul didactic II
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic de predare și
personal didactic de conducere, de
îndrumare și de control din
învăţământul preuniversitar
Personal didactic de predare din
învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
primar
Cadre didactice din învăţământul
primar

Directori, directori adjuncți, profesori


din unitățile de învățământ
preuniversitar care aspiră la funcții de
conducere, de îndrumare și de control

Cadre didactice din învăţământul


primar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic şi didactic auxiliar
cu responsabilităţi în administrarea
laboratoarelor de informatică

Personal didactic și didactic auxiliar


cu atribuții în administrarea procesului
educațional preuniversitar şi cu
responsabilităţi privind corectitudinea
şi completitudinea datelor introduse în
aplicațiile de management educațional

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar cu specializarea în
domeniul disciplinelor din aria
curriculară Om şi societate
Personalului didactic din învăţământul
preuniversitar
Formatori care vor fi implicaţi în
dezvoltarea abilităţilor şi
competenţelor ce ţin de abordarea
interdisicplinară a curriculumului
pentru învăţământul primar (clasa
pregătitoare şi clasele I - IV)
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


primar (clasa pregătitoare şi clasele I -
IV)

Personal din învăţământul


preuniversitar operatori şi
administratori de sistem
Personal didactic din învăţământul
preuniversitar şi personal din
Ministerului Educaţiei Naţionale cu
responsabilităţi în dezvoltarea şi
managementul programelor de
formare continuă

Formatori – profesori de matematică


din ciclurile de învăţământ primar,
gimnazial şi liceal

Profesori de matematică din ciclurile


de învăţământ primar, gimnazial şi
liceal

Inspectori responsabili cu formarea


continuă din inspectoratele şcolare,
inspectori ai MEN cu atribuţii în
domeniul formării continue a cadrelor
didactice

Personal didactic şi didactic auxiliar


din învăţământul preuniversitar:
Personal didactic şi didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învățământul


preuniversitar gimnazial și liceal,
membri de sindicat
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar gimnazial și liceal,
membri de sindicat

Profesori de Matematică din


învăţământul gimnazial şi liceal

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


special şi special integrat

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic şi personal didactic


cu funcţii de conducere, de îndrumare
şi de control din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice care predau Religie la


ciclul primar

Cadre didactice care predau Religie la


ciclul gimnazial

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau disciplina
Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau disciplina
Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau disciplina
Religie
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau disciplina
Religie

Profesori care predau Biologie (cu


specializările: Biologie, Biochimie,
Ecologie şi protecţia mediulu)
Profesori care predau Biologie (cu
specializările: Biologie, Biochimie,
Ecologie şi protecţia mediulu)

Profesori care predau Biologie (cu


specializările: Biologie, Biochimie,
Ecologie şi protecţia mediulu)

Profesori care predau Biologie (cu


specializările: Biologie, Biochimie,
Ecologie şi protecţia mediulu)

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice care lucrează sau care


intenționează să lucreze în
învățământul incluziv/special
(învățători, educatori, profesori,
maiștri), personal didactic auxilar

Cadre didactice care predau Limba


română la ciclul primar
Grup ţintă

Cadre didactice care predau Limba


română în învățământul secundar
(gimnaziu/liceu)

Cadre didactice care predau Limba


română la ciclul primar

Cadre didactice care predau Limba


română în învățământul secundar
(gimnaziu/liceu)

Cadre didactice care predau Limba


română la ciclul primar

Cadre didactice care predau Limba


română în învățământul secundar
(gimnaziu/liceu)
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar care predau Limba
română

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar (preşcolar, primar,
gimnazial, liceal) care lucrează sau
care îşi doresc să lucreze în
învăţământul incluziv/ special

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Grup ţintă

Consilieri/ psihologi şcolari, profesori


din centrele de asistenţă
psihopedagogică, cadre didactice din
învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din şcolile speciale
sau de masă care predau copiilor cu
deficienţe de auz, de la nivelul
preşcolar până la nivel liceal
Cadre didactice din şcolile speciale
sau de masă care predau copiilor cu
deficienţe de auz, de la nivelul
preşcolar până la nivel liceal
Cadre didactice din şcolile speciale
sau de masă care predau copiilor cu
deficienţe de auz, de la nivelul
preşcolar până la nivel liceal
Cadre didactice din şcolile speciale
sau din şcolile de masă care predau
copiilor cu deficienţe de auz, de la
nivelul preşcolar până la nivel liceal,
precum şi din învăţământul
profesional

Cadre didactice titulare sau


suplinitoare, din şcolile speciale sau de
masă şi din învăţământul profesional,
care predau copiilor cu deficienţe de
auz la nivelul gimnazial/ profesional

Cadre didactice care predau


deficienţilor de auz
Grup ţintă

Cadre didactice care predau Religie la


ciclul primar

Cadre didactice care predau Religie la


ciclul gimnazial

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau disciplina
Religie
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau disciplina
Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau disciplina
Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care predau disciplina
Religie

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar care predau elevilor cu
dizabilități
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar care predau elevilor cu
dizabilități
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


primar

cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Personal didactic din învăţământul
primar şi gimnazial
Personal didactic din învăţământul
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal
Personal didactic din învăţământul
primar, gimnazial şi liceal
Personal didactic din învăţământul
primar
Personal didactic din învăţământul
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal
Personal didactic din învăţământul
gimnazial şi liceal
Personal didactic din învăţământul
primar, gimnazial şi liceal
Personal didactic din învăţământul
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal
Personal didactic din învăţământul
primar, gimnazial şi liceal
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar cu funcţii de conducere,
de îndrumare şi de control

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice care predau discipline


din aria curriculară Matematică și
științe ale naturii (fizică, chimie,
biologie) în învățământul gimnazial și
liceal, profesori pentru învățământul
primar, profesori diriginți

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar
Grup ţintă

Cadre didactice care predau în limba


maternă (maghiară) diferite obiecte de
studiu din aria curriculară Om şi
societate

Profesori de Fizică din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din sistemul de


învățământ preuniveristar, cu
specializarea Matematică
Cadre didactice din învăţământul
preşcolar, educatoare, institutori,
profesori pentru învăţământul
preşcolar şi primar şi profesori
psihopedagogi care predau la grupe de
copii cu vârsta între 3 - 5 ani

Cadre didactice din învăţământul


preşcolar şi primar, educatoare,
institutori, profesori pentru
învăţământul preşcolar şi primar şi
profesori psihopedagogi care predau la
grupe de copii cu vârsta între 6 -7 ani
sau la clasa pregătitoare

Personal didactic de predare și


personal didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar de masă și
din școlile speciale
Grup ţintă

Personal didactic de predare și


personal didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar de masă și
din școlile speciale

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, debutanţi sub 35 de ani

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, debutanţi sub 35 de ani

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar, debutanţi sub 35 de ani

Cadre didactice din învăţământul


preşcolar (educatoare, institutori,
profesori pentru învăţământul
preşcolar)

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învățământul


preșcolar, înscrise la examenul pentru
obținerea gradului didactic II
Cadre didactice din învățământul
primar, înscrise la examenul pentru
obținerea gradului didactic II
Grup ţintă

Profesori din învățământul gimnazial


și liceal, cu specializările
Limba engleză sau Limba și literatura
română, înscriși la examenul pentru
obținerea gradului didactic II

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


primar înscris la examenul pentru
obţinerea gradului didactic II
Personal didactic din învăţământul
preşcolar înscris la examenul pentru
obţinerea gradului didactic II
Grup ţintă

Personal didactic de predare din


învăţământul preuniversitar (profesori
de Limba şi literatura română din
învăţământul preuniversitar gimnazial
şi liceal)
Personal didactic de conducere, de
îndrumare şi de control şi personal
didactic de predare din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic de conducere, de
îndrumare şi de control şi personal
didactic de predare din învăţământul
preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul
preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar

Personal didactic din învăţământul


preuniversitar

Cadre didactice din învăţământul


preuniveristar care doresc să îşi
dezvolte competenţe de mentor

Profesori din învăţământul


preuniversitar, aspiranţi la Gradul
didactic I şi titlul de ”Profesor emerit”
Grup ţintă

Profesori din învăţământul


preuniversitar implicaţi în pregătirea
gradului didactic II, cadre didactice
care doresc să-şi dezvolte competenţe
psihopedagogice

Cadre didactice din învăţământul


preuniversitar care doresc să-şi
dezvolte competenţele transversale
privind interacţiunea şi comunicarea
cu mediul social şi cu mediul
pedagogic
Personal didactic din învățământul
preuniversitar (ISCED 0-6) cu
specializările fizică și discipline
tehnice