Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

TEMELE LECTIEI:
Data:
Clasa: a VIII-a Tema.Fotbal . Lovirea mingei cu siretul plin dupa
Efectivul: elevi- fete, baieti conducere sau jonglare. Șutul spre poartă.
Loc de desfăşurare:Teren de sport Conducerea mingii cu piorul îndemînatic.Preluarea mingii cu
Materiale necesare: fluier, piciorul pieptul prin amortizare..Acțiuni de joc fără minge.

Obectivele :
O1-să aplice procedeele tehnice
O2-să efectueze corect elementele combinate
O3-să-și formeze deprinderi de conducerea mingii.

Etapele lectiei Ob. Conţinutul didactic Dozare Formaţiuni și indicații


metodice

Organizarea  Adunarea ,aliniere, raportul și salutul 30 sec Linie pe un rând


colectivului de elevi  Verificarea starii de sanatate și a ținutei 30 sec
2 min. vestimentare; 30 sec
 Anunţarea temelor lecţiei 30 sec
 Exerciții de atenție,întoarceri la comandă Lucrul frontal
-La dreap-ta!Executăm mersul pe loc.La pas marș.
(ținuta corpului corect)

Partea În coloană cîte unu


introductivă Mers și variante de mers: 10 m. Mîinile la ceafă
(pregatitoare)  Mers 10 m Mîinile la spate
10 min.  Mers pe vârfuri cu braţele la ceafă; 10 m. Mîinile la mijloc
 Mers pe călcîie braţele la spate; 10 m
 Mers pe partea exterioară a tălpii; 10 m.
 Mers pe partea interioară a tălpii; 10 m
 Mers semiașezat; 10 m
 Așezat
10 m
Alergare și variante de alergare:
10 m Coloană câte unul
 Alergare ușoară;
10 m
 Alergare cu genunchii sus
 Alergare cu pendularea gambelor înapoi 10 m
 Alergare cu pendularea gambelor înainte 10 m
 Alergare cu pasi saltati 10 m
 Alergare cu joc de gleznă 10 m
 Mers obișnuit,ex.pentru restabilirea 10 m
respirației. 10 m
În continuare vom executa un Complex de Coloană de gimnastică
exerciții: câte 2
1)Exercitii pentru gît: 60 sec 00
1.P.i.(mîinile la mijloc,picioarele alipite la călcîi și 00
depărtate la vîrfuri); 00 0
2.La 1,2,3,4 rotim capul din stînga spre dreapta 30 sec 00
3.La 4revenim la P.i.; 00
4.La 5,6,7,8 rotim capul în sens opus; Explicația
5.La 8 revenim la P.i.; Demonstrarea
(le demonstrez exercițiul) (rotirea umerilor profundă)
30 sec
2)Exerciții pentru umeri:
1.P.i.(mîinile pe umăr); 60 sec Individual
2.La 1,2,3,4,rotim umerii înainte; Explicația
3. La 4 revenim la P.i.; Demonstrarea
4.La 5,6,7,8 rotim umerii în sens opus;
5.La 8 revenim la P.i.;
(le demonstrez exercițiul)
-Poziția inițială luați!Împreună cu mine exercițiul înce- 30 sec
pem!
3)Exercițiu pentru brațe: 30 sec
1.P.i.(mîinile înaintea pieptului)
2.La 1,2 extensia brațelor
3.La 3,4 brațile lateral 30 sec Individual
4)Exerciții pentru brațe și trunchi: Explicația
1.P.i.Stînd depărtat mâinile pe şold: Demonstrarea
2.La 1,2 ,aplecarea trunchiului inainte cu arcuire,
30 sec
3.La 3,4, extensia tr. cu arcuire
4.aplecare dr.a tr. cu ducerea bratului stang sus cu
arcuire(5-6) aplecare stg. cu ducerea bratului drept sus
cu arcuire(7-8).
1. Stînd depărtat bratele la ceafa: răsucire cu arcuire a 30 sec
trunchiului spre dreapta ( (1-2), răsucire cu arcuire a
trunchiului spre stânga (3-4),
2. Stînd depărtat mîinile pe şold: Rotiri ale trunchiului 30 sec Individual
spre stânga(3x) şi spre dreapta (3x). Explicația
5 Exercitii pentru picioare: Demonstrarea
Stând depărtat mâinile întinse înainte,genoflexiuni la
60 sec
comandă (1-2)
Sărituri pe vîrfuri la cît mai înalte (10x)
Lovirea mingei cu ineriorul labei piciorului și cu
Partea de bază șiretul plin,de pe loc.
(Mișcarea de Imitarea loviturii:șiretul plin pe centrul 10min
bază) mingii.Efectuarea loviturii la zid.Lovitura mingii
statice din elan.Lovirea mingii de pe loc și în mișcare
25-26 min la precizie.Lovirea mingii de pe loc și în mișcare în
porți cu dimensiuni reduse.Nimerește în pătratul
desenat pe zid.Preluarea mingii și lovirea în obiect.
- Șutul spre poartă Explicatia
Șuturi la distanțe și precizie.Șuturi din anumite sectoare
ale terenului.Șuturi la poartă cu careul de pedeapsă. 5min
-Conducerea mingii cu piciorul îndemînatic
Simularea conducerii mingii din alergare. Conducerea
mingii printre jaloane. Conducerea mingii cu ambele
5min
picioare în care se alternează procedeele de conducere.
Conducerea mingii în diferite direcții.
Acțiuni de joc fără minge.
Mers cu trecere la alergare.Alergare cu trecere la mers și
apoi iarăși la alergare.Mers cu trecere la alergare în
formă de șerpuire.Mers cu trecere la alergare după
semnal.Alergare cu schimbarea direcției după
semnal.Alergare cu fața înaintea,după semnal alergare cu 5min
spatele înainte.Accelerări din diferite poziții.
5 min
Partea de - Mers cu exercitii de respiraţie
încheiere - Mers cu scuturarea membrelor superioare şi Pe tot terenul
6-7 min. inferioare
30 sec
- Exerciţii de relaxare 30 sec
Linie pe un rind
- Aprecieri asupra lecţiei
- Salutul