Sunteți pe pagina 1din 3

Elaborarea instrucţiunii de protecţia muncii pentru personalul de

deservire a morii

Aprobat

Ordinul conducătorului unităţii

economice

din _________________________

Nr
________________________

Instrucţiuni de protecţia pentru personalul de deservire a morii pentru


producerea fainii din produse cerealiere

Nr._________________

Cerinţe generale de securitate

1. La deservirea morii pentru producerea fainii se admit lucrătorii ce au


trecut controlul medical, instructajul pe tehnica

securităţii, instructajul pe construcţia şi principiul de lucru a morii.

2. Personalul de deservire trebuie să folosească îmbrăcăminte specială


conform normelor stabilite.
3. În caz de traumă sau accident, se pune la curent şeful şi se acordă primul
ajutor medical.

4. Se interzice îngrădirea locului de muncă a trecerilor printre utilaj şi


locul de muncă.

5. Se interzice de a aduce la locul de muncă a persoanelor ce nu au nici o


atribuţie la procesul de producţie şi nu au trecut instructajul pe tehnica
securităţii.

6. Cerinţele instrucţiunii sunt obligatorii pentru angajaţi.

UTI MAIA STL 00.00.000 ME Pag

Mod Coala Nr. document. Semnat. Data 23


Tehnica securităţii până Ia începerea lucrului

1. Îmbrăcarea corectă a formei speciale.

2. Examinarea morii, în prealabil convingerea că moara e deconectata de

la reţeaua electrică, verificarea stării de funcţionare a morii, legătura cu priza


la pământ.

3. Verificarea stării de funcţionare a butoanelor de pornire.

4. Verificarea prezenţei corpurilor străine la locul de muncă.


5. Verificarea iluminării locului de muncă.
6. Verificarea dispozitivelor de protecţie.

Cerinţe de securitate în timpul exploatării morii

1. În timpul lucrului concentrarea asupra ei, cu discuţiile să nu sustragi alţi


lucrători.

2. În timpul lucrului morii, este interzis de deschis capacul de deservire tehnică


a oricărei zone din componenţa morii.

3. Este interzis de a atinge instalaţiile şi cablurile electrice.

4. Se interzice deschiderea dulapurilor electrice de sine stătător, de regulat

instalaţiile electrice defectate.

5. Se interzice pornirea şi oprirea morii în procesul de producţie (cu


excepţia cazurilor de avarii).

6. Se interzice de a pune mâna pe mecanismele de lucru a morii în timpul


funcţionării ei.
7. Se interzice de a lăsa pe moara corpuri străine.

Cerinţe de securitate în caz de avarie

1. În caz de avarie sau în situaţie ce poate provoca avarie, accident de

muncă, deconectarea urgentă a morii şi informarea şefului.

2. În caz de accident de muncă acordare primului ajutor medical şi chemarea


UTI MAIA STL 00.00.000 ME
medicului sau asistenţei medicale. Pag

Mod Coala Nr. document. Semnat. Data 24


3. În caz de avarie să se păstreze situaţia iniţială.

4. In caz de electrocutare victima trebuie scoasă de sub acţiunea curentului şi


acordare primului ajutor medical.

5. În caz de rănire trebuie oprită hemoragia cu un bandaj strâns şi chemarea

medicului sau asistenţei medicale.

Cerinţe de securitate la terminarea lucrului

1. Se deconectează moara.

2. Se curăţă moara şi locul de muncă.

3. În caz că moara lucrează în continuu, câteva schimburi, se aşteaptă

lucrătorul şi se predă locul de muncă după normă.

A elaborat: ____________________________

denumirea subdiviziunii elaboratoare


Conducătorul

subdiviziunii elaborate ________________ __________

numele, prenumele semnătura

Coordonat

Serviciul PM

_______________ __________

numele, prenumele semnătura

UTI MAIA STL 00.00.000 ME Pag

Mod Coala Nr. document. Semnat. Data 25