Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Nevoile umane &resursele umane

NU= cerintele oamenilor de a avea&a utilize bunuri care le asigura existent&dezvoltarea

Trasaturi:

a.nelimitate ca numar

b.limitate ca volum/capacitate

c.regenerabilitate

d.complementaritate(notite-caiet-pix)

e.concurente (ai 5 lei: cola vs placinta)

Clasificare:

-in functie de caracterul 3D al fiintei umane: biologice, sociale, spirituale

-in functie de subiectii purtatori ai nevoilor: individuale/personale, colective

-in functie de complexitatea lor: elementare/de baza, superioare/complexe/elevate

Sunt satisfacute prin utilizarea bunurilor

B= obiecte apte de satisfacerea NU

dupa provenienta:

a. libere
b. economice
a. libere:
 teoretic nelimitate ca numar
 abundente in raport cu NU
 gratuite
 ex: lumina, caldura solara, aerul
b. economice
 B produse de oameni, ce rezulta prin activitatea economica
 Raritatea: insuficiente/limitate in raport cu N
 nu-s gratuite (pp un anumit efort)

*dualitatea bunurilor

apa marii: Bun liber pt localnici, Bun economic pt turisti

Clasificare:
 destinatia lor: de consum (satisfactori)/ de productie (profactori)
 dupa forma lor de existenta: B materiale, tangibile/ Serviciile, intangibile
productie&utilizare: 2 momente diferite/ in acelasi timp
 dupa gradul de prelucrare: primare (lemn)/ intermediare (cherestea)/ finale (mobila)
 dupa modul in care circula in economie: marfare (cumparare)/ non-marfare (autoconsum, cadou,
c mostenire etc)
RESURSELE ECONOMICE
RE= el. libere care pot fi atrase&utilizate in activitatea economica
-dupa provenienta lor
 resurse primare
a. resurse naturale
b. potential demografic
 resurse derivate
resurse naturale:
 dupa durata folosintei: regenerabile/neregenerabile
 posibilitate de recuperare&reutilizare: recuperabile/ partial recuperabile/nerecuperabile
LEGEA RARITATII RE:
V, structura&calitatea R se modifica mai lent decat V, strucutra&calitatea nevoilor RE <NU
folosirea rationala, eficienta a RE  maximizarea efectelor utile, minimizarea volumului RE

COSTUL DE OPORTUNITATE:
Costul de oportunitate reprezintă valoarea celei mai bune dintre șansele sacrificate, la care se renunță atunci
când se face o alegere oarecare.
=cea mai buna varianta de utilizare a resurselor ramificate in valoarea alternativei alese (fac vs firma)
=cantitatea sacrificata de un B pt a obtine o cantitate din alt B
∆𝑦
𝐶𝑂𝑥 = −
∆𝑥
Δy- cantitate sacrificata; Δx- cantitate castigata
LEGEA CRESTERII COSTULUI RELATIV:
=pe masura ce cresterea cantitatii dintr-un bun, CO inregistreaza tendinte de credere
Concluzii trase din frontiera posibilitatilor de productie:
1. In orice punct de pe frontiera, resursele sunt folosite integral&eficient;
2. Orice punct din interiorul frontierei, resursele sunt folosite partial&ineficient;
3. Orice punct din afara frontierei poate fi atins prin cresterea resurselor.
2. Agentii economici
Ag ec= persoane/grupuri de persoane autonome care indeplinesc functii specifice in viata economica
utilizand resurse adecvate
*sectoare institutionale (ag. ec. agregati)
1. socitatile comerciale nefinanciare (firme, intreprinderi)
f principala: productia de B materiale&servicii marfare de alta natura decat cea financiara
- profit  din vanzare
- scop: maximizarea profitului (valoarea nou-creata)
- caracter lucrativ
2. institutiile financiare (banci, case de economii)
f principala: finantarea celorlalti agenti
 colecteaza disponibilitatile banesti din economie&le fructifica prin imprumuturi
 presteaza servicii –marfare
 profit din comisioane, dobanzi
3.societati de asigurare
f principala: asigura plata unei despagubiri
profit  primele de asigurare
4. administratiile publice (organe publice procuratura&judiciare, institutii de invatamant)
dubla f principala:
presteaza servicii non-marfare
redistribuie venituri (din impozite&taxe  salarii profesori, spre exemplu)
5. administratiile private (biserica, partide politice, sindicatele, organe culturale&sportive)
f principala: prestarea de servicii non-marfare
venituri din : contributii voluntare ale membrilor// cotizatii, sudventii, donatii
(prestarea serviciilor marfare)
*cotizatii=sumă de bani pe care o plătesc periodic membrii unei organizații
*subventii=ajutor bănesc nerambursabil acordat (de stat, de o organizație etc.)
6. menajele (populatie, gospodariile)
f principala: consumul, participa la activitatea economica  forta de munca&investitii
veniturile provin din salarii (dobanzi, dividente, transferate de la alte sectoare: pensii, burse)
*dividende= profit bănesc rezultat dintr-o investiție
7. strainatate (exteriorul, restul lumii)

FLUXURILE ECONOMICE
= transporturi permanente de bunuri materiale, servicii&bani intre agentii economici
in functie de obiectul acestor transferate:
 REALE: fluxuri de B materiale&servicii
 MONETARE: fluxuri de venituri&cheltuieli
circuitul economic= totalitatea fluxurilor ec in interdependenta lor
3. PROPRIETATEA
= relatiile care se stabilesc intre oameni in legatura cu bunurile existente in societate sau ce rezulta din
activitatea economica
 elemente:
- subiectul proprietatii (ag ec)
- obiectul proprietatii (B)
SUBIECTUL („proprietar”, „titular”): exercitarea unor drepturi  atributele proprietatii
-dreptul de posesiune
-dreptul de utilizare
-drepturi de dispozitie (sa vanda, sa instraineze, sa distruga)
-dreptul de uzufruct
se pot transmite
 in totalitate (acte de vanzare-cumparare, acte de donatie, mosterniri)
 partial (prin acte de inchiriere, concesionare, arendare, angajare salariala)
*concesionare=Convenție prin care o persoană dobândește dreptul de a exploata anumite servicii publice
sau anumite bunuri ale statului, în schimbul unor beneficii care revin acestuia din urmă
*arendare= Cedare a dreptului de folosință a unui bun, de obicei teren agricol, pe un timp determinat, în
schimbul unei plăți.
formele principale de proprietate:
a. proprietate privata (particulara)
- individuala
 mica
 mijlocie&mare: presupun salariati
- asociativa: societate pe actiuni (societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan
internațional)
b. proprietate publica (statul/ unitate adminitrativ-teritoriale)
-domeniul public al statului (ILANIELABILE, INTRASCRIPTIBILE)
-domeniul privat al statului (nu fac parte din domeniul public; prin donatie; terenuri, mijloace fixe, patrimoniu)
c. proprietate mixta

LIBERA INITIATIVA= libertatea agentilor economici de a actiona pentru realizare propriilor interese
se manifesta sub lege in mod egal pentru toti agentii economici
4. UTILITATEA ECONOMICA (UE)
Utilitatea (in sens general)
=abilitatea unui B de a satisface o dorinta, o nevoie
-este det. obiectiv de PROPRIETATILE bunului
Utilitatea (economica)
= satisfactia pe care spera sa o obtina un anumit consumator prin folosirea unui cantitati date dintr-un bun
in anumite conditii de loc&timp
-determinare subiectiva
-aprecierea UE are caracter SUBIECTIV, det de raportul pe care fiecare individ il stabileste intre o cantitate
data dintr-un B&intensitatea N sale
Concluzii:
*B omogene/ identice au UE diferita pentru persoane diferite
*B omogene/ identice au UE diferita pentru aceeasi persoana
- se poate masura fie in u conventionale de utilitate(„utili”), fie in u. monetare(bani)
Ui- fiecare u. consumata
Ut-mai mult u.
Umg-sporul de utilitate totala => cresterea +1 a cantitatii consumate dintr-un bun

Umg>0=> UT creste cu o rata descrescatoare


Umg=0 =>UT= max //conditia de maximizare pentru un singur bun
Umg<=0=> UT

Legea Gossen= Intensitatea unei placeri scade progresiv pana la saturare daca placerea respectiva este
satisfactuta in mod continuu (Legea Umg descrescande)

PAC- program de achizitii&consum


-evidentiaza cantitatea din diverse bunuri pe care un consumator este dispus sa le achizitioneze in limita
venitului disponibil
-se stabileste in functie de:
 utilitatea B
 pret B
 venituri disponibile
-este optim daca UTa=max
UTa- maxim cand:
1.

2.

Efectul de substitutie= modificarea consumui ca urmare a modificarii pretului unui bun


Efectul de venit= modificarea consumului ca urmare a modificarii venitului
UTx=maxim  Umgx=Px (bani)
5.FACTORII DE PRODUCTIE (FP)

FP= resurse atrase&folosite in actiunea economica

RE  FP (stransa relatie de interdependenta)

Dezvoltarea (cresterea) economica extensiva = presupune cresterea productiei in principal prin


cresterea cantitatilor FP

Descvoltarea economica intensiva= presupune cresterea productiei in principal prin cantitatii FP

si cresterea eficientei utilizarii FP

dupa specificul actiunilor lor:

- FP traditionali (clasici)
 primari: MUNCA&NATURA
 derivati: CAPITAL
- neofactori:
 abilitatea intreprinzatorului de a se plia pe conditiile&cerintele pietei
 tehnologia
 informatia
 marketing (studiul pietei)
 managment (stiinta conducerii)

MUNCA= L
actiunea specifica omului care se finalizeaza in obtinerea Bec
- pp efort fizic&efort intelectual
- FP activ&determinant
- populatia apta de munca&experimentata, cunostintele oamenilor

NATURA= N
=el naturale brute pe care oamenii le transforma in Bec
sol, apa, zacaminte naturale  Pamantul
particularitati
 cel mai restrictiv factor pentru activitatea economica
 ireproductibil dar regenerabil
 nu poate fi produs de om
 imobil

Capital K (banesc, financiar, FP)


- ca factor de productie
- cuprinde B produse de oameni&care sunt fol pt a produce alte B destinate vanzarii cu scopul
obtinerii unui profit
- B/mijloace de productie
= K real
Ku=Kf+Kc
*utilizat
*fix
*circulant