Sunteți pe pagina 1din 6

P​ ​R​ ​O​ ​I​ ​E​ ​C​ ​T​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​D​ ​I​ ​D​ ​A​ ​C​ ​T​ ​I​ ​C

DATA:
CLASA:​ ​A​ ​III​ ​A
PROPUNĂTOR:
OBIECTUL:​ ​LIMBA​ ​ŞI​ ​LITERATURA​ ​ROMÂNĂ
SUBIECTUL:comunicare​ ​despre​ ​fapte​ ​şi​ ​personaje-text​ ​suport”LUMINĂ​ ​ŞI​ ​CULOARE”DE​ ​N.​ ​IORGA
TIPUL.:​ ​COMUNICARE​ ​DE​ ​NOI​ ​CUNOŞTINŢE
POZIŢIA​ ​ ​LECŢIEI​ ​ÎN​ ​MODUL:​ ​Unitatea​ ​de​ ​învăţare​ ​ ​-„TABLOURI​ ​DE​ ​VARĂ”
a) Obiective​ ​de​ ​referinţe
3.4.​ ​să​ ​citeasă​ ​în​ ​mod​ ​corect​ ​un​ ​text​ ​necunoscut
3.7.să​ ​manifeste​ ​interes​ ​pentru​ ​lectura​ ​unor​ ​texte​ ​variate​ ​(literare​ ​sau​ ​nonliterare)
b) Obiective​ ​operaţionale:
O1​ ​să​ ​citească​ ​în​ ​mod​ ​conştient​ ​,cursiv​ ​şi​ ​expresiv​ ​textul​ ​lecţei​ ​„Lumină​ ​şi​ ​culoare”după​ ​Nicolae​ ​Iorga
O2​ ​să​ ​înţeleagă​ ​sensul​ ​cuvintelor​ ​şi​ ​expresiilor​ ​necunoscute​ ​din​ ​textul​ ​lecţiei:flaşnetă,​ ​celebru,​ ​pasionat,​ ​tezaur,​ ​meleaguri,supraomenesc,opera(sa),locuri​ ​natale,
a​ ​văzut​ ​lumina​ ​zilei,​ ​ascultă​ ​cu​ ​luare-aminte.
O3​ ​să​ ​alcătuiască​ ​propoziiţii​ ​logice​ ​şi​ ​corecte​ ​gramaticale​ ​cu​ ​ajutorul​ ​cuvintelor​ ​şi​ ​expresiilor​ ​noi​ ​din​ ​text;
O4​ ​să​ ​formuleze​ ​răspunsuri​ ​corecte​ ​la​ ​întrebări​ ​legate​ ​de​ ​conţinut​ ​lecţiei
O5​ ​să​ ​desprindă​ ​informaţiile​ ​esenţiale​ ​din​ ​textul​ ​studiat
O6​ ​să​ ​completeze​ ​enunţuri​ ​lacunare​ ​folosindu-se​ ​de​ ​conţinutul​ ​lecţiei
O7​ ​să​ ​identifice​ ​însusirile​ ​morale​ ​ale​ ​pictorului​ ​Ştefan​ ​Luchian
O8​ ​să​ ​extragă​ ​învăţătura​ ​textului
O9​ ​să​ ​manifeste​ ​interes,​ ​seriozitate,şi​ ​plăcere​ ​în​ ​rezolvarea​ ​sarcinilor​ ​atât​ ​individual​ ​şi​ ​pe​ ​grupe
O10​ ​să​ ​colaboreze​ ​cu​ ​învăţătorul​ ​şi​ ​colegii​ ​în​ ​activitate​ ​de​ ​învăţare
FORME​ ​ ​DE​ ​ORGANIZARE
a) a​ ​conţinuturilor:​ ​modulară,​ ​integratoare,​ ​interdisciplinară
b) a​ ​activităţii:​ ​ ​frontală,​ ​individuală,​ ​pe​ ​grupuri​ ​mici

TIPURI​ ​DE​ ​INTERACŢIUNI​ ​:​ ​ ​ ​ ​profesor​ ​-elev,​ ​ ​elev-​​ ​profesor​ ​;​ ​elev-elev;
TIPURI,​ ​FORME,
STRATEGII
ŞI​ ​INSTRUMENTE
DE​ ​EVALUARE​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​:​ ​orală​ ​şi​ ​scrisă​ ​,​ ​autoevaluarea,​ ​observarea​ ​sistematică
RESURSE:
a) pedagogice​ ​(metode​ ​şi​ ​procedee):​ ​conversaţia,explicaţia​ ​,​ ​exerciţiul​ ​,​ ​studiul​ ​de​ ​caz,metoda​ ​cadranelor,​ ​expunerea
b) ​ ​materiale​ ​:​ ​fişe​ ​de​ ​lucru,​ ​texte-suport,​ ​ ​imagini,​ ​calculator,harta​ ​României,​ ​planşe
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​specifice​ ​disciplinei​ ​:​ ​-manual​ ​cls.​ ​III​ ​a,​ ​Ed.Ana​ ​ ​autori-Marcela​ ​Peneş

c)​​ ​ ​ ​bibliografice:​ ​Metodica​ ​predării​ ​limbii​ ​române,​ ​ed.​ ​Corint


​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Să​ ​dezlegăm​ ​tainele​ ​textelor​ ​literare-ed.​ ​Carminis

d)​ ​ ​temporale:​ ​45​ ​minute​​ ​ ​-


ŢINTA​ ​DE​ ​PROGRES​ ​PROFESIONAL:ACTIVITATE​ ​CENTRATĂ​ ​PE​ ​ELEV

D​ ​E​ ​S​ ​F​ ​Ă​ ​Ş​ ​U​ ​R​ ​A​ ​R​ ​E​ ​A​ ​ ​ ​ ​L​ ​E​ ​C​ ​Ţ​ ​I​ ​E​ ​I
ETAPELE OB. RESURSE​ ​ ​PROCEDURALE EVALUARE
LECŢIEI de​ ​conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea O3 ☺​voi adresa elevilor întrebări ale căror răspunsuri 5min Conversaţia Orală
atenţiei O9 se vor constitui în nume ale unor personalităţi ale Frontală şi
literaturii, muzicii,istoriei despre care au aflat din individuală,
lecţiile studiate în acest an şcolar Răspunsurile perechi Jetoane cu flori,
corecte se vor răsplăti cu flori-jetoane.Împreună cu planşă Observare
colegul de bancă vor calcula pe spatele florii şi vor sistematică
afla locul acesteia pe planşă.La finalul jocului „Cine
este?” , elevii vor organiza jetoane primite şi astfel
vor obţine numele pictorului Ştefan luchian .Planşa
astfel obţinută va rămâne până la sfârşitul lecţiei când
va fi completă cu însuşirile morale ale pictorului care
l-au​ ​ajutat​ ​să​ ​devină​ ​celebru.
Conversaţia autoevaluare
,explicaţia
2.​ ​Anunţarea Elevii sunt anunţaţi că vor studia textul”Lumină şi 3​ ​min Conversaţia
obiectivelor culoare” de N. Iorga di care vor afla multe informaţii Frontală explicaţia
despre pictorulŞtefan Luchian care a îmbogăţit individuală
O3 pictura românească cu operele sale. Se anunţă
obiectivele​ ​lecţiei.
3.​ ​Dirijarea O11 Se oferă elevilor informaţii despre scriitorul Nicolae 20 Imagini Evaluare​ ​orală
invatarii Iorga şi faptul că textul scris de scriitora fost min
prelucrat pentru a fi accesibil copiilor . Elevii deschid conversaţia Harta​ ​României
manualul şi îndrumaţi de învăţător analizează
imaginile​ ​din​ ​carte​ ​,după​ ​întrebări: Frontală
-pe​ ​cine​ ​credeţi​ ​că​ ​înfăţişează​ ​prima​ ​imagine​ ​?
-cum vi se pare pictorul?(elevii sunt îndrumaţi să
O3 observe chipul, ochii pictorului şi să spună ce ne
transmite​ ​imaginea) Manual
-ce​ ​observaţi​ ​în​ ​a​ ​doua​ ​imagine​ ​? Observare
-ce​ ​observăm​ ​în​ ​a​ ​treia​ ​imagine? Observaţia sistematică
- ce credeţi că vom afla din această lecţie după
titlul”Lumină şi culoare” şi imaginile care însoţesc
textul? Individuală
Elevii se familiarizează cu textul citind „în gând” cu
sublinierea​ ​cuvintelor​ ​şi​ ​expresiilor​ ​necunoscute. Conversţia
Se realizează lectura model a textului, se citeşte lecţia
O1 pe​ ​fragmente​ ​explicându-se​ ​cuvintele​ ​şi​ ​expresiile​ ​noi Evaluare​ ​orală
Se adresează elevilor întrebări referitoare la
O1 conţinutul textului, indicându-se anumite fragmente
O2 potrivite​ ​prin​ ​citire​ ​selectivă. Exerciţiul Evaluare​ ​orală
O4 -Despre​ ​cine​ ​este​ ​vorba​ ​în​ ​text?
-Unde​ ​s-a​ ​născut​ ​pictorul?
-Unde​ ​şi​ ​cum​ ​şi-a​ ​petrecut​ ​copilăria​ ​?
-Ce​ ​tablouri​ ​celebre​ ​ne-a​ ​lăsat
O1 -Ce​ ​a​ ​făcut​ ​pictorul​ ​după​ ​ce​ ​s-a​ ​îmbolnăvit? Frontal Conversaţia
Elevii sunt solicitaţi să formuleze propoziţii cu
cuvinte şi expresii întâlnite în text. Voi încerca să
identific o propoziţie potrivită pentru recunoaşterea
O4 părţilor de propoziţie dar şi a celor de vorbire prin
care​ ​sunt​ ​exprimate.
O5 Propun elevilor să lucrze independent fişa de lucru cu
ajutorul manualului , completând lacunele cu expresii Evaluare​ ​scrisă
şi​ ​cuvinte​ ​sinonime​ ​celor​ ​subliniate​ ​din​ ​anexă.
Se va realiza o prezentare Power Point di care elevii Calculator
O3 vor afla mai multe informaţii despre Ştefan Luchian Individual Exerciţiul Fişe​ ​de​ ​lucru
(viaţa​ ​şi​ ​opera​ ​sa)

O2
O6 expunere
O12 Calculator
Fişă​ ​de​ ​evaluare Evaluare scrisă
individual autoevaluare
O11
4)​ ​Obtinerea O2 ☺ Elevii primesc o fişă de evaluare. La finalizarea 5min Metoda Evaluare​ ​orală
performantelor O5 fişei ,elevii se autocorectează cu ajutorul modelului cadranelor
prezentat​ ​de​ ​către​ ​învăţător.

​ ​ ​5)Asigurarea O2 ☺​colectivul de elevi se organizează pe grupe 10min Pe​ ​grupe Exerciţiul Ecusoane Observare
retenţiei​ ​ ​şi O5 (culorile de pe ecusoane)şi vor fi provocaţi la lucru în Planşe sistematică
transferul​ ​de cadrul metodei cadranelor.Se realizează evaluarea Evaluare​ ​orală
cunoştinţe răspunsurilor fiecărui grup şi este apreciată
contribuţia tuturor membrilor ,dar şi a celor care în
cadrul​ ​grupului​ ​s-au​ ​implicat​ ​mai​ ​mult.
Se vor desprinde câteva însuşiri morale ale pictorului
şi se va completa planşa cu frunzuliţe pe care se vor
O5 scrie​ ​ ​o​ ​parte​ ​dintre​ ​acestea. Evalure​ ​orală
O11 Se​ ​va​ ​desprinde​ ​învăţătura​ ​din​ ​text. Frontal Conversaţia planşă
O8 Dacă timpul permite se va realiza supliment
completarea unui rebus. Elevii îşi notează tema Studiu​ ​de​ ​caz
pentru acasă .După planul de idei prezentat oral,
elevii vor avea de delimitat fragmentele lecţiei şi ,de
asemenea, vor avea de rezolvat şi exerciţiile 2 şi 4 de
la​ ​pagina​ ​99. Individual
Se realizează aprecieri finale individuale şi colective conversaţia
despre​ ​participarea​ ​la​ ​ ​lecţie.
​ ​ ​ ​6)​ ​Încheierea ☺se realizează aprecieri finale individuale şi 2​ ​min Frontală
lecţiei colective​ ​despre​ ​participarea​ ​la​ ​lecţie individuală