Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR : Profir Laura


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic Plopenii Mari
CLASA: a VI– a C
DATA: 11.12.2019
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Predicatul nominal. Aprofundare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3 : Modele in viata
TIPUL LECŢIEI: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
DURATA: 50’

COMPETENȚE SPECIFICE
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexical și semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

La sfârșitul și pe parcursul activității, elevii vor fi capabili:

O1. să dea definiția predicatului nominal;


O2. să identifice predicatul nominal în propoziții;
O3. să recunoască structura predicatului nominal;
O4. sa evidențieze valorile morfologice ale verbului “a fi”;
O5. sa diferentieze predicatul verbal de cel nominal.
STRATEGIA DIDACTICĂ

a) Metode și procedee:analiza gramaticală,învățarea prin descoperire, conversația


euristică,exercițiul,problematizarea,exemplificarea,eseul de cinci minute.

b) Mijloace de învățământ: manualul;caietele elevilor,fișa de lucru,tabla,fișa teoretică.

c) Forme de organizare a activitatii:activitate frontală,activitate independentă, activitate pe grupe.

d) Resurse si managementul timpului:


- spatiul de lucru: sala de clasa;
- cunostintele anterioare despre verb si despre predicatul verbal;
- timpul de invatare: 50 minute;
- capacitati normale de invatare ale elevilor.
e) Resurse bibliografice:
1. Vistian, Goia, Didactica limbii si literaturii romane pentru gimnaziu si liceu, Editura Dacia Educational.
2. Popescu, Ștefania, Gramatica practica a limbii romane cu o culegere de exercitii, ed. a V-a revazuta, Ed. Orizonturi,
București , 1995
3. Parfene, Constantin, Metodica predarii limbii si literaturii romane, Ed. Polirom, 1999.
4. Cîrstea, Mihaela Daniela, Avram, Viorica, Sanda, Ileana, Dragomirescu, Alexandra, Limba şi literatura română,
manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018;.
5. PanăDindelegan, Gabriela, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, EdituraUniversEnciclopedic, București, 2019.
6. Programa şcolară revizuită „ Limba şi literatura română claselea V-a – a VIII-a „ Aprobată prin ordinul ministrului,
nr. 3393/ 28.02.2017.
f) Modalitati de evaluare:
- frontală;formativă;orală; prin calificative;autoevaluare.
SCENARIU DIDACTIC

Nr. Etapele lecției Conținuturile învățării Strategia didactică


Crt. Activitatea profesorului și a elevilor Metode și procedee Mijloace de Forma de
învățământ organizare
1 Moment Se asigură condițiile necesare Conversația Activitate frontala
organizatoric desfășurării optime a activității:
asigurarea climatului favorabil
1min învățării, pregătirea materialului
didactic.
2 Verificarea Profesorul verifică tema atât cantitativ, Conversația Caietele de teme ale Activitate frontala
temei scrise și cât și calitativ. Tema a constat în elevilor
a cunoștințelor realizarea unei compuneri despre
anterior obiceiurile de iarnă din comuna
însușite Brodina, folosind verbe la timpul
prezent, imperfect, perfect compus și
5min viitor.

Elevii, prin sondaj, citesc tema și se


intervine unde este cazul.
3 Captarea Profesorul cere elevilor grupați în Conversația Caietele de clasa ale Activitate pe grupe
atenției patru echipe să realizeze un minieseu elevilor
de cinci minute în care să personifice Eseul de cinci minute
2min predicatul, după propria imaginație,
folosind următoarele cuvinte: împărat,
castel, soldați, propoziție, moduri,
timpuri. Fiecare lider al echipei va
prezenta rezultatul la care a ajuns
echipa sa.
4 Anunțarea Voi anunța elevii că în această lecție Expunerea Caietele de notițe ale Activitate frontala
subiectului și a vor recapitula predicatul nominal, voi elevilor
obiectivelor scrie titlul și voi anunța obiectivele Conversatia
lecției:
2min
O1. să dea definiția corectă a
predicatului nominal;
O2. să identifice predicatul
nominal în propoziții;
O3. să recunoască structura
predicatului nominal;
O4. sa evidențieze valorile
morfologice ale verbului “a fi”;
O5. sa diferentieze predicatul
verbal de cel nominal;
5 Dirijarea Elevii își reamintesc definiția Problematizarea Tabla Activitate frontala
învățării predicatului nominal și modul de
formare al acestuia: Conversatia Caietele de notite ale
20min elevilor
Predicatul care arata o
caracteristica a ( cine este, ce este
sau cum este subiectul ) subiectului
se numeste Predicat Nominal

El este exprimat printr-un verb


copulativ la un mod predicativ + o
parte de propozitie numita Nume
Predicativ

Se notează pe tablă patru propoziții,


Fisa practica
câte una pentru fiecare grupă. (Anexa
Problematizarea Activitate pe grupe
1). Fiecare grupă va trebui să analizeze
(anexa 1)
morfosintactic predicatul din Exercitiul
propoziția sa.

După acest exercițiu, profesorul va


face mentiunea ca verbul copulativ este
un instrument gramatical ce face
legatura intre numele predicativ si
subiect, atribuindu-i acestuia o
caracteristica.

Sunt notate apoi pe tabla valorile


morfologice ale verbului „a fi”, astfel:
+ valoare predicativa – poate indeplini Exercitiul Caietele de notite ale
singur functia sintactica de predicat elevilor
verbal; Demonstratia
Tabla
+ valoare auxiliara – ajuta la formarea Exemplificarea
unor moduri si timpuri verbale;

+ valoare copulativa –ajuta la formarea


predicatului nominal alaturi de numele
predicativ;

Fiecare grupă va da câte trei exemple


în care verbul a fi să aibă cele trei
valori.

Se mentioneaza ca numele
predicativ este partea secundara de
propozitie care arata o caracteristica
ce se atribuie subiectului cu ajutorul
verbului copulativ si se exemplifica
notiunea de nume predicativ cu
exemplul:

„… baietii erau maruntei/ si stau pe


langa dansii ca ulcelusele…”(P.
Ispirescu, Fata saracului cea isteata)

Trebuie retinut faptul ca, asemenea


subiectului, numele predicativ poate fi
nu doar simplu ci si multiplu:

Vremea este rece sau calda?

Ziua parea mohorata si rece.

Este silitoare, dar neatenta uneori.

si se face mentiunea ca intre termenii


numelui predicativ multiplu se
stabileste o relatie de coordonare prin
juxtapunere (,) sau prin jonctiune (si,
sau, dar,)

6 Se realizeaza prin completarea Conversatia Fisa teoretica Activitate


unei fise teoretice in care sunt reluate individuala
Obtinerea notiunile noi prezentate in lectia de Problematizarea (Anexa 2)
performantei astazi. (Anexa 2) Verificarea fisei se
si asigurarea face oral dupa cele 5 minute pe care Exercitiul
feed-back- elevii le-au avut la dispozitie pentru a o
ului. completa. Liderul grupei va prezenta
rezultatul grupei sale. Se discuta cu
10min elevii despre modul cum au rezolvat
cerintele testului. In acest fel elevii
iau cunostinta de solutiile corecte.
Feed-back-ul are loc permanent pe
parcursul conversatiei, in cadrul
conducerii invatarii si se concretizeaza
prin aprecieri verbale facute
de profesor: E bine! Da! Exact!
7. Asigurarea Li se da elevilor spre rezolvare Conversatia Test evaluare Activitate frontala
retentiei si a testul de evaluare anexat prezentului
transferului. proiect. Testelevor fi corectate si (Anexa 3)
evaluate de catre profesor dupalectie.
9min
Elevii primesc tema pentru acasa
Tema pentru care consta in alcatuirea a 5 propozitii
acasa care sa contina predicate nominale cu
nume predicative exprimate prin parti
1min de vorbire diferite.
ANEXA 3

TEST DE EVALUARE

Citeste cu atentie si incercuieste raspunsul corect :


I.In propozitia :
,, Fata babei era sluta, lenesa, tafnoasa’’
( Ion Creanga )
1. predicatul este : a) era sluta ;
b) fata babei era ;
c) era sluta, lenesa, tafnoasa.
2. exista : a) un predicat nominal ;
b) un predicat nominal si un predicat verbal ;
c) un predicat verbal.
3. din predicat face parte : a) un nume predicativ ;
b) un nume predicat multiplu ;
c) subiect multiplu.
4. cuvantul era este : a) verb auxiliar ;
b) verb predicativ ;
c) verb copulativ.
5. verbul este la : a) mod personal ;
b) mod nepersonal.
6. cuvantul lenesa este : a) adjectiv ;
b) substantiv ;
c) numeral.
II. Completeaza PROPOZITIILE de mai jos, respectand cerinta data :
Printesa era ___________________( PREDICAT NOMINAL )
Praslea era____________________( PREDICAT VERBAL )
ANEXA 2

FISA TEORETICA

DEFINITIE 1 :Predicatul care arata o caracteristica a subiectului se numeste …………………………………………El este exprimat
printr-un verb ……………………………..la un mod ………………………………….si o parte de propozitie numita
…………………………………………………

Completati schema:
Verbul copulativ este un………………………………………. ce face legatura intre si ……………………

Completati schema:

DEFINITIE 2 : Numele predicativ format din mai multe parti de vorbire se numeste nume predicativ………………………

Exemplu :
ANEXA 1

1.Identificati si analizati predicatele nominale din frazele:

Zapada era batuta si ei alunecau strasnic. (grupa 1)

Uneori se tineau unul de altul și erau veseli. (grupa 2)

Alteori, sirul se rupea și erau zvarliti departe in zapada. (grupa 3)

Odată cu timpul, aceste obiceiuri s-au pierdut și vor fi irecuperabile. (grupa 4)